Гражданский брак и немного права

Гражданский брак и немного права Прежде, чем оформить собственные отношения многие молодые пары предпочитают пожить свободно, не обременяя себя штампами и ...

Гражданский брак и немного права

Гражданский брак и немного права Прежде, чем оформить собственные отношения многие молодые пары предпочитают пожить свободно, не обременяя себя штампами и ...

Обжалование и оспаривание исполнительной ...

Обжалование и оспаривание исполнительной надписи Обжалование и оспаривание исполнительной надписи сотрудников нотариальных служб по национальному законодательсву.

Про Порядок передачі комісіям з всеукраїнського референдуму бюлетенів для голосування на всеукраїнському референдумі у територіальних округах, Центральна виборча комісіяЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

 • від 26 березня 2013 року № 54
 • Про Порядок передачі комісіям з всеукраїнського референдуму бюлетенів для голосування на всеукраїнському референдумі у територіальних округах

  Відповідно до пункту 8 частини другої статті 44( 5475-17 ), частин сьомої( 5475-17 ), восьмої статті 49( 5475-17 ), частин першої( 5475-17 ), другої( 5475-17 ), п’ятої статті 78( 5475-17 ), частин першої — сьомої( 5475-17 ), дев’ятої — п’ятнадцятої статті 79 Закону України( 5475-17 ) "Про всеукраїнський референдум", керуючись статтями 11-13 ( 1932-15 ), пунктами 4( 1932-15 ), 5 статті 17( 1932-15 ), пунктами 6 ( 1932-15 ), 8 статті 20( 1932-15 ), частиною другою статті 27 Закону України( 1932-15 ) "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

  1. Затвердити Порядок передачі комісіям з всеукраїнського референдуму бюлетенів для голосування на всеукраїнському референдумі у територіальних округах (додаток 1).

  2. Встановити форми:

  акта прийому-передачі бюлетенів для голосування на всеукраїнському референдумі у територіальному окрузі від підприємства-виготовлювача Центральній виборчій комісії (додаток 2);

  реєстру прийому-передачі бюлетенів для голосування на всеукраїнському референдумі у територіальному окрузі для транспортування до місцезнаходження окружної комісії з всеукраїнського референдуму (додаток 3);

  протоколу про прийняття окружною комісією з всеукраїнського референдуму бюлетенів для голосування на всеукраїнському референдумі у територіальному окрузі від Центральної виборчої комісії (додаток 4 ( v0054359-13 ));

  протоколу окружної комісії з всеукраїнського референдуму про передачу дільничним комісіям з всеукраїнського референдуму бюлетенів для голосування на всеукраїнському референдумі у територіальному окрузі (додаток 5);

  витягу із протоколу окружної комісії з всеукраїнського референдуму про передачу дільничним комісіям з всеукраїнського референдуму бюлетенів для голосування на всеукраїнському референдумі у територіальному окрузі (додаток 6);

  акта про розходження підрахованої кількості бюлетенів з кількістю, зазначеною у витягу із протоколу окружної комісії з всеукраїнського референдуму про передачу дільничним комісіям з всеукраїнського референдуму бюлетенів для голосування на всеукраїнському референдумі у територіальному окрузі (додаток 7).

  3. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

  Заступник Голови Центральної виборчої комісії

  А. МАГЕРА

  Додаток 1 до постанови Центральної виборчої комісії від 26 березня 2013 року № 54

  ПОРЯДОК передачі комісіям з всеукраїнського референдуму бюлетенів для голосування на всеукраїнському референдумі у територіальних округах

  Цей Порядок визначає процедуру передачі бюлетенів для голосування на всеукраїнському референдумі (далі — бюлетень) у територіальних округах Центральній виборчій комісії, окружним та дільничним комісіям з всеукраїнського референдуму (далі відповідно — окружні та дільничні комісії, референдум).

  1. Передача бюлетенів Центральній виборчій комісії

  1.1. Бюлетені, виготовлені державним поліграфічним підприємством (далі — підприємство-виготовлювач) на замовлення Центральної виборчої комісії, передаються підприємством-виготовлювачем за його місцезнаходженням Центральній виборчій комісії через її представника, визначеного Головою Комісії.

  1.2. Бюлетені передаються Центральній виборчій комісії в упаковках підприємства-виготовлювача з обов’язковим маркуванням кожної упаковки із зазначенням виду бюлетенів, що включає назву та дату референдуму, формулювання питання, що виноситься на референдум, а також номери територіального округу та дільниці і кількість бюлетенів в упаковці (цифрами та прописом).

  1.3. У разі винесення на референдум двох або більше питань та (або) одночасного проведення референдуму з виборами Президента України чи виборами народних депутатів України, підприємство-виготовлювач на упаковках бюлетенів застосовує маркування різного кольору відповідно до кольору бюлетенів в упаковці.

  1.4. Передача бюлетенів Центральній виборчій комісії здійснюється за актом прийому-передачі бюлетенів (додаток 2), який складається у двох примірниках, підписується представниками підприємства-виготовлювача та Центральної виборчої комісії і скріплюється відповідними печатками.

  Примірники акта прийому-передачі бюлетенів нумеруються і мають однакову юридичну силу.

  Перший примірник акта прийому-передачі бюлетенів передається Центральній виборчій комісії, а другий — підприємству-виготовлювачу.

  1.5. У разі проведення референдуму з декількох питань акти прийому-передачі бюлетенів складаються окремо щодо кожного виду бюлетенів.

  1.6. Транспортування бюлетенів до місцезнаходження окружних комісій здійснюється Державним підприємством спеціального зв’язку.

  Передача бюлетенів Центральною виборчою комісією Державному підприємству спеціального зв’язку здійснюється одночасно з їх прийняттям від підприємства-виготовлювача за його місцезнаходженням.

  1.7. Передача бюлетенів Державному підприємству спеціального зв’язку для транспортування до окружної комісії та їх прийняття представником, уповноваженим на це рішенням Центральної виборчої комісії (далі — уповноважений представник Центральної виборчої комісії), здійснюється за реєстром прийому-передачі бюлетенів (додаток 3).

  Зазначений реєстр складається у двох примірниках та підписується:

  - за місцезнаходженням підприємства-виготовлювача — представниками Центральної виборчої комісії та Державного підприємства спеціального зв’язку під час передачі бюлетенів Центральною виборчою комісією Державному підприємству спеціального зв’язку для транспортування до місцезнаходження відповідної окружної комісії;

  - за місцезнаходженням відповідної окружної комісії — представником Державного підприємства спеціального зв’язку та уповноваженим представником Центральної виборчої комісії під час передачі бюлетенів Державним підприємством спеціального зв’язку Центральній виборчій комісії.

  Підписи представників Центральної виборчої комісії та Державного підприємства спеціального зв’язку скріплюються відповідними печатками.

  1.8. Примірники реєстру прийому-передачі бюлетенів нумеруються і мають однакову юридичну силу.

  Перший примірник реєстру передається Центральній виборчій комісії, другий — Державному підприємству спеціального зв’язку.

  1.9. У разі проведення референдуму з декількох питань реєстри прийому-передачі бюлетенів складаються окремо щодо кожного виду бюлетенів.

  1.10. Державне підприємство спеціального зв’язку транспортує бюлетені до відповідної окружної комісії за графіком доставки бюлетенів, погодженим з членом Центральної виборчої комісії, визначеним постановою Центральної виборчої комісії від 3 березня 2010 року № 257( v0257359-10 ) куратором відповідного регіону України.

  Графіки доставки бюлетенів до окружних комісій доводяться до їх відома.

  2. Передача бюлетенів окружним комісіям

  2.1. Передача бюлетенів окружним комісіям здійснюється не раніш як за сім днів до дня голосування на засіданнях окружних комісій уповноваженими представниками Центральної виборчої комісії.

  Засідання окружної комісії для прийняття бюлетенів призначається на час, визначений графіком доставки бюлетенів до окружних комісій.

  Передача бюлетенів окружній комісії уповноваженим представником Центральної виборчої комісії здійснюється одночасно з їх прийняттям від представника Державного підприємства спеціального зв’язку.

  2.2. Бюлетені передаються окружним комісіям в упаковці підприємства-виготовлювача, яку забороняється розпечатувати.

  У разі порушення цілісності упаковки підприємства-виготовлювача бюлетені в ній не перераховуються. З метою недопущення подальшого порушення упаковки вона додатково запаковується окружною комісією у спосіб, що не закриває на ній маркування підприємства-виготовлювача. На додатковій упаковці проставляються підписи уповноваженого представника Центральної виборчої комісії, представника Державного підприємства спеціального зв’язку та усіх присутніх під час прийняття бюлетенів членів окружної комісії та печатка цієї комісії.

  При прийнятті бюлетенів окружна комісія перевіряє:

  - цілісність упаковки підприємства-виготовлювача;

  - наявність на упаковці маркування підприємства-виготовлювача із зазначенням виду бюлетенів, номерів територіального округу та дільниці, кількості бюлетенів в упаковці (цифрами та прописом);

  - відповідність номерів територіального округу та дільниці, зазначених на упаковці підприємства-виготовлювача.

  2.3. Передача бюлетенів окружній комісії від Центральної виборчої комісії завершується складенням відповідного протоколу в такому порядку.

  Протокол про прийняття окружною комісією від Центральної виборчої комісії бюлетенів складається за встановленою формою (додаток 4 ( v0054359-13 )).

  У протоколі відображаються відомості про кількість бюлетенів для кожної дільниці територіального округу, переданих уповноваженим представником Центральної виборчої комісії та отриманих окружною комісією за маркуванням на упаковках підприємства-виготовлювача.

  Формування протоколу може здійснюватися засобами інформаційно-аналітичної системи "Всеукраїнський референдум".

  Протокол складається у трьох примірниках, які нумеруються та мають однакову юридичну силу.

  Протокол підписується всіма присутніми на засіданні членами окружної комісії та скріплюється печаткою цієї комісії, а також уповноваженим представником Центральної виборчої комісії, який здійснив передачу бюлетенів.

  Перший примірник протоколу передається уповноваженому представнику Центральної виборчої комісії, другий — залишається в окружній комісії, третій — невідкладно вивішуються в приміщенні цієї комісії для загального ознайомлення.

  2.4. Копія протоколу про прийняття бюлетенів, засвідчена на кожній сторінці підписами голови і секретаря окружної комісії, скріпленими печаткою цієї комісії, невідкладно надається уповноваженій особі, офіційному спостерігачу ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, які були присутні під час передачі бюлетенів, на їх прохання з розрахунку не більш як по одній копії протоколу для відповідного суб’єкта процесу референдуму.

  2.5. У випадку коли передача бюлетенів від Центральної виборчої комісії здійснюється працівником Державного підприємства спеціального зв’язку, уповноваженим рішенням Центральної виборчої комісії, реєстр (реєстри) прийому-передачі бюлетенів для транспортування та протокол (протоколи) про прийняття бюлетенів підписуються ним як уповноваженим представником Центральної виборчої комісії.

  2.6. У разі проведення референдуму з декількох питань щодо кожного виду бюлетенів складається окремий протокол про прийняття окружною комісією цих бюлетенів.

  2.7. Окружна комісія забезпечує збереження та охорону отриманих від Центральної виборчої комісії бюлетенів.

  Голова, заступник голови, секретар та члени окружної комісії несуть персональну відповідальність за забезпечення належного зберігання бюлетенів.

  Бюлетені зберігаються у приміщенні окружної комісії у сейфі (металевій шафі чи окремій кімнаті), який (яка) опечатується стрічкою з проставлянням на ній підписів усіх присутніх на засіданні членів комісії та печатки комісії.

  Сейф (металева шафа або окрема кімната) до завершення передачі бюлетенів усім дільничним комісіям постійно охороняється працівником органів внутрішніх справ України.

  3. Передача окружною комісією бюлетенів дільничним комісіям звичайних та спеціальних дільниць

  3.1. Окружна комісія не раніше ніж за три дні до дня голосування, але не пізніше 12 години останньої суботи перед днем голосування, на своєму засіданні за складеним нею графіком передає бюлетені дільничним комісіям дільниць відповідного округу.

  Дільничній комісії передаються усі бюлетені для голосування на яких зазначений номер відповідної дільниці.

  3.2. Від імені дільничної комісії бюлетені приймають не менше трьох членів цієї комісії, визначених її рішенням.

  3.3. Бюлетені передаються відповідним дільничним комісіям в упаковці підприємства-виготовлювача.

  Під час прийому-передачі бюлетенів забороняється розпечатувати упаковку підприємства-виготовлювача.

  У разі порушення цілісності упаковки підприємства-виготовлювача під час передачі бюлетенів окружною комісією дільничній комісії бюлетені в ній не перераховуються. Для недопущення подальшого порушення упаковки вона додатково запаковується окружною комісією у спосіб, що не закриває маркування підприємства-виготовлювача. На такій упаковці проставляються підписи усіх присутніх під час передачі бюлетенів членів окружної комісії, печатка цієї комісії, а також підписи членів дільничної комісії, які приймають бюлетені.

  3.4. Про передачу бюлетенів відповідним дільничним комісіям окружна комісія складає за встановленою формою (додаток 5) протокол, у якому відображаються відомості про кількість бюлетенів, переданих окружною комісією та отриманих відповідними дільничними комісіями для кожної дільниці згідно з маркуванням на упаковках підприємства-виготовлювача.

  У протоколі зазначаються прізвища, ініціали членів дільничних комісій, які прийняли бюлетені, та проставляються їх підписи.

  Формування протоколу може здійснюватися засобами інформаційно-аналітичної системи "Всеукраїнський референдум".

  Протокол складається у трьох примірниках, які нумеруються та мають однакову юридичну силу, підписується усіма присутніми на засіданні членами окружної комісії та скріплюється печаткою цієї комісії.

  Перший примірник протоколу надсилається до Центральної виборчої комісії, другий — зберігається в окружній комісії, третій — невідкладно вивішується у приміщенні окружної комісії для загального ознайомлення.

  3.5. Копія протоколу про прийняття бюлетенів, засвідчена на кожній сторінці підписами голови і секретаря окружної комісії, скріпленими печаткою цієї комісії, невідкладно надається уповноваженій особі, офіційному спостерігачу ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, які були присутні під час передачі бюлетенів, на їх прохання з розрахунку не більш як по одній копії протоколу для відповідного суб’єкта процесу референдуму.

  3.6. Разом з бюлетенями представникам кожної дільничної комісії, які отримали бюлетені, надається витяг із протоколу відповідної окружної комісії про передачу дільничній комісії бюлетенів (додаток 6 ( v0054359-13 )), підписаний головою і секретарем окружної комісії, трьома членами дільничної комісії, які отримали бюлетені, та засвідчені печаткою окружної комісії.

  3.7. У разі проведення референдуму з декількох питань щодо кожного виду бюлетенів складається окремий протокол окружної комісії про передачу бюлетенів відповідним дільничним комісіям.

  При цьому передача бюлетенів дільничній комісії здійснюється окремо, почергово щодо кожного виду бюлетенів.

  Передача кожного виду бюлетенів завершується підписанням та наданням представникам дільничної комісії відповідного витягу із протоколу окружної комісії про передачу дільничним комісіям відповідних бюлетенів.

  3.8. Отримані від окружних комісій бюлетені транспортуються до приміщень дільничних комісій звичайних та спеціальних дільниць членами відповідних дільничних комісій у супроводі працівників органів внутрішніх справ України, уповноважених забезпечувати охорону бюлетенів.

  4. Прийняття бюлетенів дільничною комісією звичайних та спеціальних дільниць

  4.1. Прийняття бюлетенів дільничними комісіями звичайних та спеціальних дільниць здійснюється на їх засіданні невідкладно після прибуття членів комісії, які отримали бюлетені від окружної комісії.

  4.2. У разі проведення референдуму з декількох питань бюлетені приймаються окремо, почергово щодо кожного виду бюлетенів.

  4.3. Рішенням дільничної комісії визначаються члени цієї комісії для підрахунку та перевірки бюлетенів.

  Визначений рішенням дільничної комісії член комісії вголос рахує отримані бюлетені. Інші члени комісії спостерігають за підрахунком бюлетенів.

  Поділ дільничної комісії на кілька груп для підрахунку кожною з них частини бюлетенів забороняється.

  Інший визначений рішенням дільничної комісії член цієї комісії перевіряє, чи відповідають номери територіального округу та дільниці, зазначені на бюлетенях, номерам округу та дільниці, в разі їх відповідності проставляє у визначених місцях кожного бюлетеня печатку дільничної комісії.

  Встановлена в результаті підрахунку кількість отриманих дільничною комісією бюлетенів окремо щодо кожного виду бюлетенів фіксується в протоколі засідання комісії.

  4.4. У разі виявлення невідповідності підрахованої кількості бюлетенів, зазначеній у витягу (витягах) із протоколу (протоколів) окружної комісії про передачу дільничним комісіям бюлетенів, дільнична комісія складає акт (акти) про розходження у такому порядку.

  Акт (акти) про розходження підрахованої кількості бюлетенів з кількістю, зазначеною у витягу (витягах) із протоколу окружної комісії про передачу дільничним комісіям бюлетенів, складається у двох примірниках, які нумеруються і мають однакову юридичну силу, за встановленою формою (додаток 7), підписується всіма присутніми на засіданні членами дільничної комісії та скріплюється печаткою цієї комісії.

  В акті (актах) про розходження зазначається встановлена рішенням дільничної комісії причина (причини) розходження.

  Один примірник акта обов’язково додається до першого примірника відповідного протоколу дільничної комісії про підрахунок голосів учасників референдуму на дільниці, який після закінчення засідання дільничної комісії одночасно з другим примірником вказаного протоколу запаковується та транспортується до відповідної окружної комісії в порядку, встановленому статтею 88 Закону України( 5475-17 ) "Про всеукраїнський референдум". Другий примірник акта зберігається в дільничній комісії.

  У разі виявлення розходження між підрахованою кількістю фактично отриманих дільничною комісією бюлетенів і кількістю бюлетенів, зазначених у витягу (витягах) із протоколу (протоколів) відповідної окружної комісії про передачу дільничним комісіям бюлетенів, вважається, що така дільнична комісія отримала бюлетені у кількості, встановленій їх перерахуванням на її засіданні та зафіксованій в акті (актах) про розходження і в протоколі засідання дільничної комісії.

  4.5. Дільнична комісія забезпечує збереження та охорону отриманих бюлетенів.

  Голова, заступник голови, секретар та члени дільничної комісії несуть персональну відповідальність за забезпечення належного зберігання бюлетенів.

  Бюлетені зберігаються у приміщенні дільничної комісії у сейфі (металевій шафі), що опечатується на засіданні комісії, на якому приймалися бюлетені, стрічкою з проставлянням на ній підписів усіх присутніх на цьому засіданні та печатки комісії.

  Сейф (металева шафа), де зберігаються бюлетені постійно (до початку підготовчого засідання комісії у день голосування), перебуває під охороною працівника органів внутрішніх справ України.

  4.6. У разі одночасного проведення референдуму з виборами Президента України чи виборами народних депутатів України передача бюлетенів для голосування на всеукраїнському референдумі відповідним комісіям здійснюється після завершення передачі бюлетенів для голосування на виборах Президента України або на виборах народних депутатів України.

  Секретар Центральної виборчої комісії

  Т. ЛУКАШ

  {Додатки 2-7( v0054359-13 BF103.doc )}

  Юридичний портал Справедливість

  Экс-первый заместитель главы Администрации Президента .

  Экс-первый заместитель главы Администрации Президента А.Портнов объявлен в розыск Министерство внутренних дел объявило в розыск бывшего первого заместителя главы Администрации Президента Андрея Портнова. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел в разделе «лица, ...

  В ГПУ допросили экс-министра юстиции А.Лавриновича

  В ГПУ допросили экс-министра юстиции А.Лавриновича В Генеральной прокуратуре провели допрос бывшего министра юстиции Александра Лавриновича в производстве о злоупотреблении служебным положением во время расходования государственных денег в сумме ...

  До уваги водіїв! У центрі Києва на Новий рік буде ...

  До уваги водіїв! У центрі Києва на Новий рік буде перекрито рух транспорту Державтоінспекція інформує, що з метою попередження правопорушень та забезпечення охорони громадського порядку в місцях проведення святкових заходів у період з 18:00 31 грудня 2014 року до 06:30 ...

  Ещё материал по теме: