Гражданский брак и немного права

Гражданский брак и немного права Прежде, чем оформить собственные отношения многие молодые пары предпочитают пожить свободно, не обременяя себя штампами и ...

Гражданский брак и немного права

Гражданский брак и немного права Прежде, чем оформить собственные отношения многие молодые пары предпочитают пожить свободно, не обременяя себя штампами и ...

Обжалование и оспаривание исполнительной ...

Обжалование и оспаривание исполнительной надписи Обжалование и оспаривание исполнительной надписи сотрудников нотариальных служб по национальному законодательсву.

Про затвердження форми звітності з питань надання медичної допомоги дітям, які мають розлади психіки через уживання психоактивних речовин, та інструкцій щодо їх заповнення, Міністерство охорони здоров'я УкраїниМІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

 • 31.07.2013  № 665
 • Зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2013 р. за № 1423/23955

  Про затвердження форми звітності з питань надання медичної допомоги дітям, форми звітності щодо осіб, які мають розлади психіки через уживання психоактивних речовин, та інструкцій щодо їх заповнення

  Відповідно до статті 18 Закону України «Про інформацію»( 2657-12 ), статті 4 Закону України «Про охорону дитинства»( 2402-14 ), статей 12, 13 Закону України «Про психіатричну допомогу»( 1489-14 ), підпункту 4 пункту 4( 467/2011 ) та пункту 9 Положення про Міністерство охорони здоров’я України( 467/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467, та з метою вдосконалення звітності з питань охорони здоров’я НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити:

  1.1. Форму звітності № 31 (річна) «Звіт про медичну допомогу дітям, за 20__рік» (далі — форма звітності № 31 (річна)) та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

  1.2. Форму звітності № 32 (піврічна) «Звіт щодо осіб, які мають розлади психіки через уживання психоактивних речовин, за ___20__рік» (далі — форма звітності № 32 (піврічна)) та Інструкцію щодо її заповнення ( z1424-13 ), що додаються.

  2. Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги (Хобзей М. К.):

  2.1. Забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  2.2. Довести цей наказ до відома керівників структурних підрозділів з питань охорони здоров’я місцевих державних адміністрацій, керівників інших центральних органів виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають заклади охорони здоров’я.

  3. Державному закладу «Центр медичної статистики Міністерства охорони здоров’я України» ( Голубчиков М. В.):

  3.1. Здійснювати методологічне керівництво та контроль за організацією збору та обробки інформації за формою звітності № 31 (річна), формою звітності № 32 (піврічна).

  3.2. Забезпечити подання зведеної інформації:

 • за формою звітності № 31 (річна) — до Державної служби статистики України;
 • за формою звітності № 32 (піврічна) — до Міністерства охорони здоров’я України.
 • 3.3. Забезпечити структурні підрозділи з питань охорони здоров’я місцевих державних адміністрацій зразками форми звітності № 31 (річна), форми звітності № 32 (піврічна) та інструкцій щодо їх заповнення, затверджених пунктом 1 цього наказу.

  4. Структурним підрозділам з питань охорони здоров’я місцевих державних адміністрацій:

  4.1. Забезпечити збір, обробку та узагальнення інформації від закладів охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування за формою звітності № 31 (річна).

  4.2. Забезпечити подання зведеної інформації за формою звітності № 31 (річна), формою звітності № 32 (піврічна), затвердженими пунктом 1 цього наказу, в установлені строки до Державного закладу «Центр медичної статистики Міністерства охорони здоров’я України».

  5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра О. Качура.

  Міністр

  Р. Богатирьова

  ПОГОДЖЕНО: Голова Державної служби статистики України

  О. Осауленко

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров'я України 31.07.2013 № 665

  ЗВІТНІСТЬ ( z1423-13 BF105.doc )

  Директору Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги

  М. Хобзей

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров’я України 31.07.2013 № 665

  Зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2013 р. за № 1423/23955

  ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення форми звітності № 31 (річна) «Звіт про медичну допомогу дітям за 20___ рік»

  І. Загальні положення

  1.1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 31 (річна) «Звіт про медичну допомогу дітям за 20__ рік» (далі — форма звітності № 31 (річна)).

  1.2. У звіті наводиться інформація щодо надання медичної допомоги дітям у віці до 17 років включно, які перебувають на обліку у закладі охорони здоров’я.

  До звіту не включаються данi про дiтей, якi постійно перебувають у будинках дитини, дитячих будинках та школах-iнтернатах.

  1.3. Шифри хвороб у таблиці 2300 «Захворюваність і смертність дітей у віці до 1 року» (далі — таблиця 2300) заповнюються відповідно до Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я десятого перегляду, прийнятої 43-ю Всесвітньою асамблеєю охорони здоров’я 1 січня 1993 року (далі — МКХ-10).

  ІІ. Порядок заповнення звіту

  2.1. Звіт заповнюють заклади охорони здоров’я, які мають під наглядом контингент дiтей та надають їм амбулаторно-полiклiнiчну допомогу (за винятком фельдшерсько-акушерських пунктів).

  2.2. В адресній частині бланка чітко без скорочень указуються найменування закладу охорони здоров’я, його місцезнаходження.

  2.3. Форму звітності № 31 (річна) заповнюють на підставі форм  облікової статистичної документації № 112/о «Історія розвитку дитини» (далі — форма № 112/о ) та № 131/о «Карта обліку диспансеризації» (далі — форма № 131/о), затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 1999 року № 302( v0302282-99 ).

  2.4. У таблиці 2100 «Кількість дітей, які перебувають на обліку (не включаючи дані щодо дітей в будинках дитини, дитячих будинках, школах-інтернатах)» (далі — таблиця 2100) указуються дані про контингент дітей у віці від 0 до 17 років включно, який перебуває на обліку у закладі охорони здоров’я.

  У таблицю 2100 не включаються дані про дітей, що перебувають у будинках дитини, дитячих будинках, школах-інтернатах.

  У графі 1 вказується кількість дітей, якi перебували під наглядом закладу охорони здоров’я на початок звітного року; у графі 2 вказується кількість дітей, які надійшли під нагляд протягом звітного року; у графах 3, 4, 5 — кількість дітей, яких з різних причин знято з нагляду: вибули (графа 3) і померли (графа 4), у тому числі померли поза стаціонаром (графа 5). До кількості дітей, що вибули, включають тільки тих, які змінили місце проживання або перейшли під нагляд інших закладів охорони здоров’я. Дані графи 5 не повинні перевищувати дані графи 4.

  У графі 6 — кількість дітей, що перебувають під наглядом на кінець звітного року, з них хлопчики (графа 7). Дані графи 7 не повинні перевищувати дані графи 6.

  У рядку 1 указується загальна чисельність дітей у віці до 17 років включно, у рядках 2-4 — кількість їх в окремих вікових групах. Сума рядків 2 і 4 повинна дорівнювати рядку 1 за всіма графами.

  У рядку 3 із загальної кількості дітей у віці до 14 років включно виділяються діти у віці до 1 року життя.

  Дані графи 6 рядка 1 повинні дорівнювати кількості дітей, які перебували на початок звітного року (графа 1), плюс кількість дітей, які надійшли за звітний рік (графа 2), мінус кількість дітей, які вибули (графа 3) та померли (графа 4).

  У рядках 2-4 зазначений контроль не ведеться, оскільки дітям, яким на початок року було, наприклад, 14 років і 2 місяці (рядок 2, графа 1), на кінець звітного року виповниться 15 років і 2 місяці, — вони будуть ураховані у рядку 4 за графою 6.

  2.5. У таблиці 2200 «Кількість новонароджених, які надійшли під нагляд даного закладу охорони здоров’я» (далі — таблиця 2200) указується кількість новонароджених, які надійшли під нагляд даного закладу у звітному році. Дані таблиці 2200 не повинні перевищувати дані  таблиці 2100 за рядком 3, графою 2.

  2.6. У таблиці 2300 «Захворюваність та смертність дітей у віці до 1 року життя (кількість захворювань)» (далі — таблиця 2300) указуються дані щодо кількості зареєстрованих захворювань вперше в житті у дітей у віці до 1 року протягом звітного року (графа 1) та кількості померлих у віці до 1 року (графа 3).

  Із загальної кількості зареєстрованих хвороб і померлих (графи 1 і 3) у графах 2 і 4 указується кількість зареєстрованих хвороб у хлопчиків і померлих дітей чоловічої статі. Дані у графах 2 і 4 не повинні перевищувати дані граф 1 і 3.

  Із загальної кількості дітей, що померли (графа 3), у графі 5 указується кількість померлих дітей поза стаціонаром. Дані у графі 5 не повинні перевищувати дані графи 3, а також дані графи 5 рядка 3 таблиці 2100.

  Захворювання, що стали причиною смерті (графи 3, 4, 5) і були встановлені вперше посмертно, повинні бути враховані у графах 1, 2. Винятком може бути випадок синдрому раптової смерті немовляти (шифр відповідно до МКХ-10 R95) у здорової дитини.

  У рядку 1.0 «Усього захворювань» вказуються дані щодо всіх випадків захворювань, зареєстрованих у хворих, які були виявлені протягом року.

  У рядках 2.0 — 19.0 включаються дані щодо захворювань, розподілених за класами хвороб та окремими нозологіями відповідно до МКХ-10.

  У рядок 2.0 включаються дані щодо хворих на венеричні, грибкові та інші інфекційні та паразитарні хвороби, які приймають лікування або закінчили його і перебувають під диспансерним наглядом, і не включаються дані щодо здорових осіб, які були в контакті з хворими на венеричні хвороби і приймали профілактичне лікування.

  У рядок 2.2 включаються дані щодо осіб, які хворі на активний туберкульоз і перебувають під диспансерним наглядом.

  Дані рядка 2.0 за графами 1-4 мають бути більшими суми рядків 2.1, 2.2, 2.3.

  У рядку 3.1 вказується кількість злоякісних новоутворень, яка має бути меншою за дані рядка 3.0 або дорівнювати йому.

  У рядку 4.0 вказуються дані щодо кількості хвороб крові, кровотворних органів і деяких порушень із залученням імунного механізму, які мають бути більшими за дані рядків 4.1 і 4.2.

  Дані рядка 5.0 «Хвороби ендокринної системи, розладу харчування, порушення обміну речовин» мають бути більшими суми рядків 5.1, 5.2 і 5.3.

  У рядку 6.0 «Розлади психіки та поведінки» вказуються розлади психіки та поведінки, що мають місце у дітей у віці до 1 року, а саме: розлади сну неорганічної природи, емоційні розлади, розлад соціального функціонування з початком, специфічним для дитячого віку, розлади харчування, поїдання неїстивного (пікацизм) у малюковому віці, стереотипні рухові розлади тощо.

  З хвороб нервової системи (рядок 7.0) відокремлюється дитячий церебральний параліч (рядок 7.1). Дані рядка 7.1 не можуть бути більшими за дані рядка 7.0.

  З хвороб ока та придаткового апарату (рядок 8.0) відокремлюється ретинопатія недоношених (рядок 8.1). Дані рядка 8.1 не можуть бути більшими за дані рядка 8.0.

  У рядку 9.0 вказуються хвороби вуха та сосковидного відростка.

  У рядку 10.0 вказуються хвороби системи кровообігу.

  З хвороб органів дихання (рядок 11.0) відокремлюються гострі інфекції верхніх дихальних шляхів, пневмонії, грип (рядок 11.1). Дані рядка 11.1 не повинні перевищувати дані рядка 11.0.

  У рядках з 12.0 по 16.0 вказуються захворювання відповідно до таких класів — хвороби органів травлення (рядок 12.0), хвороби шкіри та підшкірної клітковини (рядок 13.0), хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини (рядок 14.0), хвороби сечостатевої системи (рядок 15.0) та окремі стани, які виникли в перинатальному періоді (рядок 16.0).

  З уроджених аномалій (рядок 17.0) у рядках 17.1 — 17.13 указуються окремі ізольовані вади розвитку, деформації та хромосомні порушення.

  При наявності декількох вад розвитку однієї системи їх слід реєструвати як множинні вади цієї системи. При наявності вад розвитку декількох систем або органів їх слід реєструвати як синдром відповідної хвороби або множинні вроджені вади розвитку.

  Сума даних у рядках 17.1 — 17.13 повинна дорівнювати даним у рядку 17.0 за усіма графами.

  Дані рядка 17.14, де вказані хворі на хворобу Дауна, не повинні перевищувати дані рядка 17.13, де вказуються усі хромосомні аномалії.

  У рядку 18.0 вказуються випадки, коли симптом, ознака або відхилення від норми є основним станом, з приводу якого проводилось лікування або дослідження протягом даного випадку допомоги, і не пов’язані з іншими станами, записаними лікуючим лікарем.

  До станів, ознак і симптомів, уключених до рубрик МКХ-10 перегляду R00-R99, належать:

  а) випадки, коли більш точна діагностика неможлива навіть після вивчення всіх фактичних даних, про які було повідомлено;

  б) транзиторні симптоми або ознаки, причини яких не могли бути з’ясовані;

  в) випадки, коли встановлений попередній діагноз неможливо було підтвердити, оскільки хворий не з’явився для подальшого обстеження чи лікування;

  г) випадки направлення хворого до іншого закладу для обстеження чи лікування до того, як був поставлений остаточний діагноз;

  ґ) випадки, коли більш точний діагноз не був поставлений з будь-якої іншої причини;

  д) окремі симптоми, які є важливою проблемою при наданні медичної допомоги і для класифікації яких передбачено додаткову інформацію.

  З рядка 18.0 у рядку 18.1 відокремлюються випадки лабораторного виявлення вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ) (шифр відповідно МКХ-10 R75) у дітей протягом 18 місяців життя.

  У рядку 18.2 вказується синдром раптової смерті немовляти у здорової дитини.

  Дані рядків 18.1 і 18.2 не повинні перевищувати дані рядка 18.0.

  У рядку 19 вказується кількість травм, отруєнь та деяких інших наслідків дії зовнішніх причин, шифр за МКХ-10 S00-T98.

  У рядку 20.0, крім того, вказуються випадки безсимптомного носійства вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ).

  2.7. У таблиці 2400 «Грудне вигодовування дітей у віці до 1 року, які перебувають на обліку» (далі — таблиця 2400) указуються відомості про дітей, яким у звітному році виповнився 1 рік (графа 1).

  У графі 2 указується кількість дітей, які знаходились на грудному годуванні лише перші 3 місяці і надалі переведені на доповнене або штучне вигодовування; у графі 3 — відповідно до 6 місяців.

  Сума даних у графах 2 і 3 завжди буде меншою за дані графи 1. У таблиці 2400 у графах 2 і 3 указуються відомості про грудне вигодовування дітей, що досягли першого року життя у звітному році, незалежно від того, у звітному чи попередньому році їм виповнилось 3 або 6 місяців:

  а) діти, яким у звітному році виповнився рік у жовтні, листопаді та грудні, могли знаходитись на грудному вигодовуванні до 3 місяців у звітному році (так як їм 3 місяці виповнилось у січні, лютому та березні);

  б) діти, яким у звітному році виповнився рік у липні, серпні, вересні, жовтні, листопаді та грудні, могли знаходитись на грудному вигодовуванні до 6 місяців у звітному році (так як їм 6 місяців виповнилось у січні, лютому, березні, квітні, травні та червні);

  в) дані про грудне вигодовування дітей, яким виповнився 1 рік у звітному році, необхідно доповнити даними попереднього року.

  2.8. У таблиці 2500 «Профілактичні огляди дітей та їх результати» (далі — таблиця 2500) указується кількість дітей у віці 0-17 років включно (рядок 1), які були охоплені комплексними профілактичними оглядами відповідними спеціалістами. Незалежно від частоти оглядів у таблицю 2500 включається один раз фізична особа (дитина), яка пройшла огляд за останнім записом згідно з формою № 112/о або формою № 131/о і знаходиться на обліку у закладі охорони здоров’я на кінець звітного року.

  Із загальної кількості оглянутих дiтей (рядок 1) виділяються діти дошкільного віку (рядок 2), до яких включаються i діти, що відвідують дитячі дошкільні заклади i проживають у районі обслуговування цим закладом; далi виділяються діти, якi почали навчатися з 6-ти років; з 7-ми років (рядки 3 i 4). При цьому діти, якi почали навчатися з 6-ти та 7-ми років, не вказуються у рядку 2. У рядках 5 і 6 вказується решта школярів 2-8 класів і 9-11 класів. У рядку 7 указуються дані щодо осіб, яких передано у звітному році під нагляд полiклiнiки для дорослих.

  Сума даних рядків 2 — 6 повинна дорівнювати даним рядка 1.

  Дані рядка 7 не можуть перевищувати дані таблиці 2100 рядка 4, графи 3.

  У графах 3 — 12 указуються виявлені при профілактичних оглядах відхилення: зниження гостроти слуху (графи 3, 4) та зору (графи 5, 6), дефекти мови (графи 7, 8), сколіоз (графи 9, 10) та порушення осанки (графи 11, 12).

  Сума даних граф 3 — 11 може бути більшою за данi у графі 1, а сума даних граф 4 — 12 відповідно більша за дані у графі 2 за рахунок виявлення у одної дитини 2-3 i більше відхилень у станi здоров'я.

  2.9. У звіті повинні бути заповнені всі графи та рядки. Якщо які-небудь дані відсутні, то ставиться риска. Звіт повинен бути заповнений чітко і розбірливо.

  2.10. У разі ведення форми звітності № 31 (річна) в електронному форматі в неї має бути включена вся інформація, яка міститься на затвердженому паперовому носії.

  Директор Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги

  М. Хобзей

  Юридичний портал Справедливість

  Экс-первый заместитель главы Администрации Президента .

  Экс-первый заместитель главы Администрации Президента А.Портнов объявлен в розыск Министерство внутренних дел объявило в розыск бывшего первого заместителя главы Администрации Президента Андрея Портнова. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел в разделе «лица, ...

  В ГПУ допросили экс-министра юстиции А.Лавриновича

  В ГПУ допросили экс-министра юстиции А.Лавриновича В Генеральной прокуратуре провели допрос бывшего министра юстиции Александра Лавриновича в производстве о злоупотреблении служебным положением во время расходования государственных денег в сумме ...

  До уваги водіїв! У центрі Києва на Новий рік буде ...

  До уваги водіїв! У центрі Києва на Новий рік буде перекрито рух транспорту Державтоінспекція інформує, що з метою попередження правопорушень та забезпечення охорони громадського порядку в місцях проведення святкових заходів у період з 18:00 31 грудня 2014 року до 06:30 ...

  Ещё материал по теме: