Гражданский брак и немного права

Гражданский брак и немного права Прежде, чем оформить собственные отношения многие молодые пары предпочитают пожить свободно, не обременяя себя штампами и ...

Гражданский брак и немного права

Гражданский брак и немного права Прежде, чем оформить собственные отношения многие молодые пары предпочитают пожить свободно, не обременяя себя штампами и ...

Обжалование и оспаривание исполнительной ...

Обжалование и оспаривание исполнительной надписи Обжалование и оспаривание исполнительной надписи сотрудников нотариальных служб по национальному законодательсву.

перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів, Міністерство енергетики та вугільної промисловості УкраїниМІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 • 02.09.2013  № 630
 • Про організацію професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів

  З метою реалізації вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21.03.2012 № 263( 263-2012-п ) "Про затвердження Положення про державну систему професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів" НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Положення про систему професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів, що додається (далі — Положення).

  2. Керівникам підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Міненерговугілля, та щодо яких Міністерство здійснює управління корпоративними правами держави, та які, відповідно до законодавства, здійснюють заходи з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів (експлуатуючі організації, ліцензіати тощо), — забезпечити введення та виконання вимог Положення, а також:

  складати щорічні плани підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів;

  складати щорічні звіти про підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів, які надсилати до 31 грудня відповідного року до Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

  3. Координацію заходів щодо організації та забезпечення професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації фахівців у системі Міненерговугілля здійснює:

  3.1 з питань фізичного захисту ядерних матеріалів — Департамент промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики (Онищенко О. М.);

  3.2 з питань обліку та контролю ядерних матеріалів — Департамент стратегічної політики та ядерно-енергетичного комплексу (Чернов П. А.).

  4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

  Міністр

  Е. Ставицький

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 02.09.2013 № 630

  ПОЛОЖЕННЯ про систему професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів

  1. Загальні положення

  1.1. Це Положення встановлює порядок функціонування системи професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів (далі — Система).

  1.2. Вимоги цього Положення є обов'язковими для апарату Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (далі — Міністерство) та підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Міністерства, та щодо яких Міністерство здійснює управління корпоративними правами держави, та які відповідно до законодавства здійснюють заходи з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів (далі — Підприємства).

  1.3. Система є складовою частиною Державної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів (далі — Державна система).

  2. Терміни та визначення

  2.1. Терміни та визначення, що використовуються у цьому Положенні, вживаються у значеннях, наведених у законах України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку"( 39/95-ВР ) та "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання" ( 2064-14 ), постановах Кабінету Міністрів України від 18.12.96 № 1525( 1525-96-п ) "Про затвердження Положення про державну систему обліку та контролю ядерних матеріалів"; від 21.03.2012 № 263( 263-2012-п ) "Про затвердження Положення про державну систему професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів"; від 21.03.2012 № 227( 227-2012-п ) "Про внесення зміни до переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра", Правилах фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів( z1067-06 ), затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 04.08.2006 № 116, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21.09.2006 за № 1067/12941, Правилах ведення обліку та контролю ядерних матеріалів( z0849-06 ), затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 26.06.2006 № 97, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17.07.2006 за № 849/12723, Вимогах до підрозділу фізичного захисту і персоналу підрозділу фізичного захисту( z0426-09 ), затверджених спільним наказом Міністерства палива та енергетики України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Національної академії наук України від 03.03.2009 № 128/146/58, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13.05.2009 за № 426/16442.

  3. Мета та завдання системи

  3.1. Метою Системи є задоволення потреб Міністерства та Підприємств у висококваліфікованих фахівцях з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів (далі — фахівці).

  3.2. Завданнями Системи є:

  - забезпечення початкового навчання під час прийому на роботу фахівців відповідно до вимог законодавства;

  - забезпечення планового та позапланового підвищення кваліфікації фахівців відповідно до вимог законодавства;

  - організація проведення перевірки відповідності кваліфікаційного рівня персоналу фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів встановленим вимогам;

  - надання у встановленому порядку пропозицій Міністерству освіти та науки України щодо обсягів державного замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців відповідно до потреб Міністерства та Підприємств;

  - встановлення вимог до перевірки знань фахівців;

  - забезпечення оцінки якості навчання фахівців.

  4. Керівництво та контроль в Системі

  4.1. Загальне керівництво Системою здійснює заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості України, який в межах компетенції забезпечує реалізацію державної політики з питань ядерної енергетики та промисловості.

  4.2. Департамент промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики (з питань фізичного захисту ядерних матеріалів) та Департамент стратегічної політики та ядерно-енергетичного комплексу (з питань обліку та контролю ядерних матеріалів), в межах повноважень із забезпечення реалізації гарантій Міжнародного агентства з атомної енергії на підприємствах атомно-промислового комплексу організовує та координує діяльність з виконання завдань Системи, спрямованих на:

  - організацію визначення потреб з професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців Міністерства та Підприємств;

  - аналіз освітньо-кваліфікаційних характеристик випускників навчальних закладів Державної системи на відповідність вимогам виробництва та в разі необхідності розроблення рекомендацій щодо внесення змін у відповідні освітньо-професійні програми;

  - аналіз професійних програм підвищення кваліфікації навчальних закладів Державної системи, вдосконалення їх змісту та обсягів за результатами аналізу;

  - підготовку пропозицій щодо обсягів державного замовлення на підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації фахівців апарату Міністерства та Підприємств;

  - розроблення навчальних планів, програм та навчально-методичних матеріалів з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів;

  - проходження студентами виробничих практик з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів на Підприємствах;

  - працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, які навчалися за державним замовленням та отримали спеціальність "Фізичний захист, облік та контроль ядерних матеріалів", на Підприємствах;

  - участь висококваліфікованих фахівців Підприємств у навчальному процесі;

  - узагальнення потреб у підвищенні кваліфікації фахівців, надання інформації навчальним закладам Державної системи;

  - формування переліку центрів підвищення кваліфікації Державної системи, на базі яких здійснюється підвищення кваліфікації фахівців апарату Міністерства та Підприємств;

  - фінансове забезпечення витрат апарату Міністерства та Підприємств на здійснення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців;

  - проведення перевірки знань з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів фахівців Міністерства та Підприємств;

  - здійснення зворотного зв'язку з навчальними закладами Державної системи щодо змісту та якості навчання;

  - розгляд пропозицій головних навчальних закладів Державної системи щодо вдосконалення діяльності з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців;

  - контроль за діяльністю Підприємств щодо організації здійснення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців.

  4.3. Підприємства вживають заходів щодо забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців, організовують та сприяють проведенню навчання персоналу підрозділів з охорони та відомчої воєнізованої охорони.

  4.4. Навчання з фізичного захисту особового складу підрозділу охорони провадиться за програмою, розробленою командуванням підрозділу охорони та керівництвом підрозділу фізичного захисту, погодженою заступником керівника Підприємства, відповідального за стан фізичного захисту, затвердженою командиром підрозділу охорони.

  4.5. Персональна відповідальність за організацію та проведення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців покладається на керівника Підприємства.

  5. Організація професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців

  5.1. Міністерство та Підприємства визначають потреби у підготовці, перепідготовці та підвищення кваліфікації фахівців виходячи з перспектив розвитку, зміни життєвого циклу ядерної установки, об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, плинності кадрів, оцінки знань, умінь і навичок фахівців на відповідність вимогам їх освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня та вимог Державної системи.

  5.2. Міністерство та Підприємства розробляють заходи з підтримання та підвищення кваліфікації фахівців з огляду на категорії посад з періодичністю, відповідно до додатка 1 до Положення.

  5.3. Підприємство, комплектуючи кадрами підрозділ фізичного захисту, підрозділ обліку та контролю ядерних матеріалів, забезпечує відповідність освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня особи, яка прийнята на роботу або переведена на іншу посаду, професійно-кваліфікаційним вимогам до посади.

  5.3.1. Особа, яка призначена на посаду, що належить до I та II категорії, проходить початкове навчання з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів в головних навчальних закладах Державної системи.

  5.3.2. Особа, яка призначена на посаду, що належить до III категорії посад, а також персонал, що забезпечує експлуатацію об'єкта, може проходити початкове навчання з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів на Підприємстві за програмами, розробленими та затвердженими відповідно до стандартів Підприємства.

  5.3.3. Рекомендований перелік навчальних курсів з початкового навчання та підвищення кваліфікації фахівців наведено в додатку 2 ( v0630732-13 ) до Положення.

  5.4. Підтримання кваліфікації фахівців здійснюється за такими формами:

  - самостійне навчання фахівців на Підприємстві за індивідуальною програмою з наданням йому консультативної допомоги висококваліфікованими фахівцями;

  - групове навчання фахівців на Підприємстві;

  - стажування фахівців на іншому Підприємстві.

  5.5. Підвищення кваліфікації проходять як фахівці апарату Міністерства, так і фахівці Підприємств, з періодичністю не рідше одного разу на п'ять років.

  5.6. Підвищення кваліфікації фахівців I та II категорій посад, керівників і штатних викладачів центрів підвищення кваліфікації Державної системи здійснюється у Головному центрі з підвищення кваліфікації фахівців Державної системи.

  5.7. Керівники Підприємств створюють умови для проходження виробничої практики студентами вищих навчальних закладів.

  5.8. Стажування фахівців здійснюється на Підприємствах України або за кордоном за індивідуальним планом, погодженим з Підприємством, до якого направляється працівник, і затвердженим Підприємством, що направляє працівника на стажування. Тривалість стажування не може перевищувати 10 місяців.

  5.9. Керівник Підприємства забезпечує введення до штатного розпису наявного навчально-тренувального центру посади "Інструктор з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів" або, виходячи з потреб, покладає завдання та обов'язки інструктора з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів на іншу посадову особу.

  5.10. Міністерство та Підприємства аналізують результати державних перевірок системи фізичного захисту і планів взаємодії та, за результатами аналізу, корегують навчальні тематичні плани та програми.

  5.11. Позапланове підвищення кваліфікації фахівців апарату Міністерства та фахівців Підприємств здійснюється:

  - у разі зміни вимог законодавчих та нормативно-правових актів у сфері фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів;

  - у разі технічного переоснащення, модернізації, реконструкції систем фізичного захисту ядерних установок, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання, систем обліку та контролю ядерних матеріалів;

  - за розпорядчими документами (приписами) Державної інспекції ядерного регулювання України, за розпорядчими документами Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (для керівників та фахівців Підприємств);

  - у разі зміни рівня фізичного захисту ядерної установки, об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання.

  6. Перевірка знань

  6.1. Для перевірки знань з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів Міністерство та Підприємства створюють постійно діючі комісії. Порядок роботи комісій встановлюється відповідно Міністерством/Підприємством (Додаток 3).

  Під час перевірки визначаються рівень знань та розуміння законодавства, норм, правил, стандартів з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів в обсязі, передбаченому посадовими інструкціями та кваліфікаційними вимогами до посади, які вони займають чи претендують до заняття.

  6.2. Постійно діюча комісія Міністерства здійснює перевірку знань з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів осіб, які призначаються на посади керівників Підприємств та їх заступників.

  6.3. Періодичність перевірки знань фахівців, якщо це не обумовлено відповідними нормами та правилами, проводиться не рідше ніж 1 раз на 3 роки.

  6.4. Особи, які не пройшли періодичну перевірку знань, проходять повторну перевірку не пізніше ніж через 1 місяць. Особи, що не пройшли повторну перевірку знань, не можуть бути допущені до виконання службових обов'язків. Працевлаштування цих осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства.

  6.5. Підставами для здійснення позапланової перевірки знань з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів є:

 • подання Підприємством письмової заяви про здійснення заходу контролю;
 • надходження до Міністерства в письмовій формі повідомлення (заяви) про грубі порушення вимог чинного законодавства з питань фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів.

  6.6. Позапланова перевірка знань фахівців може проводитися за рішенням керівника Підприємства у разі:

  зміни вимог законодавчих та нормативно-правових актів у сфері фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів;

 • зміни рівня фізичного захисту конкретного об'єкта;
 • надання розпорядчих документів (приписів) Державною інспекцією ядерного регулювання України щодо невідповідного рівня кваліфікації фахівця, а також розпорядчих документів керівництва Міністерства;

 • порушення правил і норм з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів;
 • проходження фахівцем початкового навчання при зарахуванні на посаду або підвищення кваліфікації;
 • якщо за результатами планової перевірки знань з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів Комісією визнано, що фахівець не володіє достатнім рівнем знань;

  якщо фахівець через поважні причини не мав змоги бути присутнім на засіданні Комісії з планової перевірки знань;

 • технічного переоснащення системи фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів;
 • перерви в роботі фахівця понад 6 місяців.
 • 6.7. Позапланову перевірку знань з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів здійснює постійно діюча комісія Підприємства, до складу якої входять не менше двох працівників органу, який прийняв рішення про позапланову перевірку знань. Результати позапланової перевірки розглядаються та затверджуються органом, який її призначив.

  6.8. Проведення позапланової перевірки знань з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів не змінює термін проведення чергової періодичної перевірки знань.

  6.9. Підприємство перед проведенням періодичної перевірки знань фахівців, що забезпечують експлуатацію об'єкта, проводить їх групове навчання за програмами, затвердженими керівником Підприємства.

  6.10. Особа з персоналу, що забезпечує експлуатацію об'єкта та яка не пройшла періодичну перевірку знань, умінь і навичок, має право на повторну перевірку протягом часу, що не перевищує 1 місяця. Підприємство надає цій особі допомогу в оволодінні необхідними знаннями.

  Особа, яка не пройшла повторну перевірку знань, умінь і навичок, позбавляється права доступу до зон обмеження доступу.

  7. Порядок фінансування Системи

  7.1. Підприємства передбачають у відповідних щорічних фінансових планах та кошторисах витрати на підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації фахівців та інструкторів і навчання персоналу з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів.

  7.2. Підприємства щороку укладають угоди (договори) з навчальними закладами щодо професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації фахівців.

  7.3. Підприємства щороку до 1 березня визначають потреби та надають до Департаменту промислової безпеки, охорони праці цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики в частині, що стосується питань фізичного захисту, та Департаменту стратегічної політики та ядерно-енергетичного комплексу в частині, що стосується питань обліку та контролю ядерних матеріалів, відповідно пропозиції щодо формування державного замовлення на здійснення професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації.

  Департамент промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики узагальнює та аналізує зазначені пропозиції та у співпраці з Управлінням роботи з персоналом Міністерства надає до Міністерства освіти і науки України.

  8. Документування діяльності

  8.1. Діяльність, пов'язана з навчанням і перевіркою знань, документується, документи зберігаються відповідно до стандартів Підприємства/Міністерства.

  8.2. Заходи з навчання та перевірки знань з фізичного захисту осіб з особового складу підрозділу охорони та сил реагування документуються, документи зберігаються протягом 5 років після звільнення особи.

  Директор Департаменту промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики

  О. Онищенко

  Додаток 1 до Положення про систему професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів, затвердженого наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 02.09.2013 № 630

  ПЕРІОДИЧНІСТЬ підвищення кваліфікації фахівців за категоріями посад

  Категорії фахівців центрального апарату Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, що підлягають підвищенню кваліфікації:

  I категорія

  -

  заступник Міністра, директор Департаменту, заступник директора Департаменту, начальник управління (один раз на 5 років);

  II категорія

  -

  начальник відділу, начальник сектору, головний спеціаліст, провідний спеціаліст, інші посади, передбачені штатним розписом Міністерства (один раз на 3 роки).

  Категорії персоналу ядерних установок (експлуатуючих організацій), що підлягають підвищенню кваліфікації з фізичного захисту:

  I категорія

  -

  керівник, головний інженер та їх заступники, начальник зміни ядерної установки, начальник зміни блока, начальник виробничого цеху (один раз на 5 років);

  II категорія

  -

  заступник керівника, відповідальний за стан системи фізичного захисту, персонал підрозділу фізичного захисту: начальник підрозділу фізичного захисту, заступник начальника підрозділу фізичного захисту, начальник зміни з фізичного захисту, начальник відділу підрозділу фізичного захисту, оператор пульта фізичного захисту, начальник групи (один раз на 3 роки);

  III категорія

  -

  персонал підрозділу фізичного захисту, який не належить до другої категорії (один раз на 5 років).

  Категорії персоналу об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання тощо, що підлягають підвищенню кваліфікації з фізичного захисту:

  I категорія

  -

 • керівник, головний інженер, начальник зміни об'єкта (один раз на 5 років);
 • II категорія

  -

  заступник керівника, на якого покладена відповідальність за стан системи фізичного захисту, персонал підрозділу фізичного захисту (один раз на 3 роки).

  Категорії персоналу ядерних установок (експлуатуючих організацій), що підлягають підвищенню кваліфікації з обліку та контролю ядерних матеріалів:

  I категорія

  -

  керівник, головний інженер, заступник головного інженера з ядерної безпеки, начальник відділу ядерної безпеки (один раз на 5 років);

  II категорія

  -

  заступник керівника, відповідальний за стан системи обліку та контролю ядерних матеріалів, персонал ядерної установки, посадові обов'язки якого безпосередньо пов'язані з виконанням робіт з обліку та контролю ядерних матеріалів (один раз на 3 роки).

  Категорії персоналу підрозділів з охорони, що підлягають підвищенню кваліфікації з фізичного захисту:

  I категорія

  -

  керівник підрозділу з охорони, його заступники та керівники структурних одиниць підрозділів з охорони (один раз на 5 років);

  II категорія

  -

  заступник керівника підрозділу з охорони з інженерно-технічних засобів і зв'язку, керівники структурних одиниць підрозділів з охорони, які забезпечують експлуатацію інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту, оператори пультів охорони (один раз на 3 роки);

  III категорія

  -

  особовий склад підрозділу охорони, що не належить до I та II категорій, охоронники 3 — 6 розрядів (один раз на 5 років).

  Додаток 2 до Положення про систему професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів, затвердженого наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 02.09.2013 № 630

  РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПЕРЕЛІК навчальних курсів з початкового навчання та підвищення кваліфікації фахівців

  Перелік курсів з початкового навчання з фізичного захисту фахівців центрального апарату Міністерства енергетики та вугільної промисловості України:

  1). Основи фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів (34 годин).

  2). Чинне законодавство та правове регулювання засад фізичного захисту (24 години).

  3). Культура захищеності (12 годин).

  4). Основи обліку та контролю ядерних матеріалів (скорочена версія) (2 години).

  Загалом:

 • 72 години
 • Перелік курсів з початкового навчання з обліку та контролю ядерних матеріалів фахівців центрального апарату Міністерства енергетики та вугільної промисловості України:

  1). Основи обліку та контролю ядерних матеріалів (34 годин).

  2). Державна система обліку та контролю ядерних матеріалів. Система обліку та контролю ядерних матеріалів на установці (36 годин).

  3). Основи фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів (скорочена версія 2 години).

  Загалом:

 • 72 години
 • Перелік курсів з початкового навчання фахівців з фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання тощо залежно від посади:

  1. Начальник служби фізичного захисту та заступник начальника служби фізичного захисту, який за відсутності начальника (відрядження, хвороба, відпустка тощо) виконує його обов'язки:

  1). Чинне законодавство та правове регулювання засад фізичного захисту (24 години).

  2). Культура захищеності (12 годин).

  3). Забезпечення безперервного функціонування системи фізичного захисту (72 години).

  4). Управління системою фізичного захисту за нормальної експлуатації, в умовах надзвичайних та кризових ситуацій (36 годин).

  Загалом:

 • 144 години
 • 2. Заступник начальника служби фізичного захисту з оперативного управління інженерно-технічними засобами системи фізичного захисту та забезпечення їх експлуатації:

  1). Процедури з фізичного захисту: розроблення, перевірка дієздатності, впровадження, контроль за виконанням (36 годин).

  2). Оперативне управління та технічна експлуатація інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту (36 годин).

  3). Перевірка працездатності систем фізичного захисту (36 годин).

  Загалом:

 • 108 годин
 • 3. Заступник начальника служби фізичного захисту із забезпечення пропускного та внутрішньооб'єктового режимів і розвитку системи фізичного захисту:

  1). Чинне законодавство та правове регулювання засад фізичного захисту (24 години).

  2). Культура захищеності (12 годин).

  3). Забезпечення пропускного та внутрішньооб'єктового режимів (36 годин).

  4). Управління системою фізичного захисту за нормальної експлуатації, в умовах надзвичайних та кризових ситуацій (36 годин).

  Загалом:

 • 108 годин
 • 4. Начальник відділу забезпечення пропускного та внутрішньооб'єктового режимів:

  1). Культура захищеності (12 годин).

  2). Чинне законодавство та правове регулювання засад фізичного захисту (24 години).

  3). Забезпечення пропускного та внутрішньооб'єктового режимів (72 годин).

  Загалом:

 • 108 годин
 • 5. Начальник відділу забезпечення експлуатації інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту:

  1). Культура захищеності (12 годин).

  2). Чинне законодавство та правове регулювання засад фізичного захисту (24 години).

  3). Оперативне управління та технічна експлуатація інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту (72 годин).

  Загалом:

 • 108 годин
 • 6. Начальник відділу оперативного управління інженерно-технічними засобами системи фізичного захисту:

  1). Культура захищеності (12 годин).

  2). Чинне законодавство та правове регулювання засад фізичного захисту (24 години).

  3). Основи програмного забезпечення інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту (36 годин).

  4). Управління інженерно-технічними засобами системи фізичного захисту за нормальної експлуатації, в умовах надзвичайних та кризових ситуацій (36 годин).

  Загалом:

 • 108 годин
 • 7. Начальник зміни фізичного захисту:

  1). Управління системою фізичного захисту за нормальної експлуатації, в умовах надзвичайних та кризових ситуацій (72 годин).

  Загалом:

 • 72 години
 • 8. Особа, яка призначається на посаду інженера з підтримання безперервного функціонування пульта фізичного захисту:

  1) Пульт фізичного захисту: призначення, оперативний персонал пульта та його функції (36 годин).

  2) Основи програмного забезпечення інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту (36 годин).

  3) Управління інженерно-технічними засобами системи фізичного захисту при нормальній експлуатації, в умовах надзвичайних та кризових ситуацій (36 годин).

  4) Забезпечення пропускного та внутрішньооб'єктового режимів (36 годин).

  Загалом:

 • 144 години
 • 9. Особа, яка призначається на посаду інженера відділу забезпечення експлуатації інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту:

  1). Основи фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів (36 годин).

  2). Забезпечення безперервного функціонування системи фізичного захисту (36 годин).

  Загалом:

 • 72 години
 • 10. Особа, яка призначається на посаду інженера-програміста:
 • 1). Основи фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів (36 годин).

  2). Управління інженерно-технічними засобами системи фізичного захисту за нормальної експлуатації, в умовах надзвичайних та кризових ситуацій (36 годин).

  3). Основи програмного забезпечення інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту (36 годин).

  Загалом:

 • 108 годин
 • 11. Особа, яка призначається на посаду інженера відділу забезпечення пропускного та внутрішньооб'єктового режимів:

  1). Основи фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів (36 годин).

  2). Забезпечення пропускного та внутрішньооб'єктового режимів (36 годин).

  Загалом:

 • 72 години
 • 12. Особа, яка призначається на посаду інженера групи перспективного розвитку, планування та аналізу:

  1). Визначення особливо важливих зон (36 годин).

  2). Застосування методів системного аналізу при здійсненні діяльності з фізичного захисту (36 годин).

  Загалом:

 • 72 години
 • Перелік курсів з початкового навчання фахівців з обліку та контролю ядерних матеріалів (структурний підрозділ Підприємства, відповідальний за облік та контроль ядерних матеріалів):

  1). Основи обліку та контролю ядерних матеріалів (36 годин).

  2). Державна система обліку та контролю ядерного матеріалу. Система обліку та контролю ядерного матеріалу на рівні установки (36 годин).

  Загалом:

 • 72 години
 • Перелік курсів з початкового навчання з фізичного захисту персоналу підрозділу охорони:

  1). Основи фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів (36 годин).

  2). Роль підрозділу з охорони у забезпеченні фізичного захисту радіоактивних матеріалів та пов'язаних з ними установок (36 годин).

  3). Культура захищеності (12 годин).

  Загалом:

 • 84 години
 • Перелік навчальних курсів з фізичного захисту, за якими проходять підвищення кваліфікації фахівці центрального апарату Міністерства енергетики та вугільної промисловості України:

  1). Основи фізичного захисту (36 годин).

  2). Управління системою фізичного захисту (72 години).

  3). Культура захищеності (36 годин).

  4). Чинне законодавство та правове регулювання засад фізичного захисту (36 годин).

  5). Методологія проведення оцінки вразливості ядерних установок та ядерних матеріалів, об'єктів призначених для поводження з радіоактивними відходами (36 годин).

  6). Методологія контролю за забезпеченням фізичного захисту (36 годин).

  7). Організація та здійснення відомчих перевірок об'єктових планів взаємодії (36 годин).

  8). Державна система обліку та контролю ядерних матеріалів. Система обліку та контролю ядерних матеріалів на установці (36 годин).

  Перелік навчальних курсів з обліку та контролю ядерних матеріалів, за якими проходять підвищення кваліфікації фахівці центрального апарату Міністерства енергетики та вугільної промисловості України:

  1). Основи обліку та контролю ядерних матеріалів (36 годин).

  2). Проведення фізичної інвентаризації ядерних матеріалів (36 годин).

  3). Державна система обліку та контролю ядерних матеріалів. Система обліку та контролю ядерних матеріалів на установці (36 годин).

  4). Культура обліку та контролю ядерних матеріалів (36 годин).

  5). Відомча перевірка працездатності системи обліку та контролю ядерних матеріалів ядерної установки (36 годин).

  6). Основи фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів (36 годин).

  7). Культура захищеності (36 годин).

  Перелік навчальних курсів, за якими проходять підвищення кваліфікації фахівці з фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання, тощо:

  1). Чинне законодавство та правове регулювання засад фізичного захисту (36 годин).

  2). Вступ у проектування систем фізичного захисту (36 годин).

  3). Аналіз і моделювання систем фізичного захисту (36 годин).

  4). Визначення особливо важливих зон (72 години).

  5). Перевірка працездатності систем фізичного захисту (36 годин).

  6). Методологія проведення оцінки вразливості ядерних установок та ядерних матеріалів (36 годин).

  7). Процедури з фізичного захисту (36 годин).

  8). Управління системою фізичного захисту за нормальної експлуатації, в умовах надзвичайних та кризових ситуацій (72 годин).

  9). Комп'ютерні моделі для кількісного аналізу та їх застосування при оцінці проекту системи фізичного захисту, перевірці працездатності системи фізичного захисту, оцінці вразливості ядерних матеріалів та ядерної установки (36 годин).

 • 10). Управління інженерно-технічними засобами системи фізичного захисту (36 годин).
 • 11). Основи програмного забезпечення інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту (36 годин).

  12). Застосування методів системного аналізу при здійсненні діяльності з фізичного захисту (36 годин).

 • 13). Культура захищеності (36 годин).
 • 14). Фізичний захист радіоактивних матеріалів при їх перевезенні (36 годин).
 • Перелік навчальних курсів, за якими проходять підвищення кваліфікації фахівці з обліку та контролю ядерних матеріалів (структурний підрозділ Підприємства, відповідальний за облік та контроль ядерних матеріалів):

  1). Основи обліку та контролю ядерних матеріалів (36 годин).

  2). Комп'ютеризація обліку та контролю ядерних матеріалів (36 годин).

  3). Методи вимірювань ядерних матеріалів (36 годин).

  4). Державна система обліку та контролю ядерних матеріалів. Система обліку та контролю ядерних матеріалів на установці (36 годин).

  5). Неруйнівний аналіз ядерних матеріалів: гамма-спектроскопічний та нейтронний (72 години).

  6). Засоби контролю доступу до ядерних матеріалів. Пристрої індикації втручання (36 годин).

  7). Перевірка працездатності системи обліку та контролю ядерних матеріалів (36 годин).

  8). Методологія проведення фізичної інвентаризації (36 годин).

  9). Культура обліку та контролю ядерних матеріалів (36 годин).

 • 10). Статистичні методи обліку та контролю ядерних матеріалів (36 годин).
 • 11). Проведення фізичної інвентаризації ядерних матеріалів (36 годин).
 • 12). Неруйнівні гамма та нейтронні методи аналізу ядерних матеріалів (36 годин).
 • 13). Культура захищеності (36 годин).
 • Перелік навчальних курсів, за якими проходять підвищення кваліфікації з фізичного захисту персонал підрозділу охорони:

  1). Введення в фізичний захист для персоналу підрозділу з охорони (36 годин).

  2). Культура захищеності (36 годин).

  3). Процедури з фізичного захисту (36 годин).

  Додаток 3 до Положення про систему професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів, затвердженого наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 02.09.2013 № 630

  ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про постійно діючу комісію з перевірки знань з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів

  1. Загальні положення

  1.1. Постійно діюча комісія з перевірки знань з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів (далі — Комісія) створюється наказом керівника Міністерства (Підприємства) з метою перевірки знань фахівців структурних підрозділів, що реалізують державну політику у сфері фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів.

  1.2. До складу Комісії входять: заступник керівника Міністерства/Підприємства (Голова Комісії), керівник структурного підрозділу з фізичного захисту, керівник структурного підрозділу з обліку та контролю, за наявності, інструктор з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів, інші фахівці.

  1.3. У своїй діяльності Комісія керуються Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом України ( 2064-14 )від 19.10.2000 № 2064-III( 2064-14 ) "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання" (із змінами та доповненнями), Законом України від 08.02.95 № 39/95-ВР ( 39/95-ВР ) "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" (із змінами та доповненнями), іншими чинними законодавчими, нормативно-правовими, розпорядчими актами в сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки (зокрема фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів) та цим Положенням.

  2. Періодичність, види та порядок проведення перевірки знань

  2.1. Періодичність та види перевірки знань здійснюється відповідно до Положення про систему професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів.

  2.2. За 30 календарних днів до проведення засідання Голова Комісії організовує розроблення та затверджує План-графік проведення планової (позапланової) перевірки знань з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів (додаток 1 до цього Положення, далі — План-графік).

  2.3. Перелік запитань для перевірки знань складається членами Комісії.

  2.4. Перевірка знань фахівців на засіданнях Комісії проводиться в обсягах, визначених посадовими інструкціями фахівців.

  2.5. Перевірка знань на засіданні Комісії проводиться у присутності не менше ніж трьох членів Комісії.

  2.6. Після затвердження Плану-графіка Комісією інформуються фахівці, що будуть проходити перевірку знань, про причини, необхідний обсяг знань, дату та місце проведення засідання Комісії.

  2.7. Після проведення засідання складається Протокол за результатами роботи постійно діючої комісії з перевірки знань з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів (додаток 2 до цього Положення, далі — Протокол), що підписується Головою, членами Комісії та особами, які проходили перевірку знань (тим самим засвідчуючи, що ознайомлена з результатами засідання).

  2.8. Рішення Комісії щодо результатів проходження перевірки знань приймаються простою більшістю голосів. Термін зберігання протоколів не менше 6 років.

  3. Обов'язки та права Голови та членів Комісії

  3.1. Голова Комісії організовує роботу Комісії.

  3.2. Голова та члени Комісії:

  - постійно підвищують свій рівень знань та професійний рівень;

  - з повагою ставляться до осіб, що проходять перевірку знань;

  - вправі отримувати більш вичерпні відповіді на запитання від осіб, що проходять перевірку знань, ставити додаткові запитання;

  - не вправі обмежувати права та обов'язки осіб, що проходять перевірку знань;

  - проходять підвищення кваліфікації в головному центрі підвищення кваліфікації;

  - дотримуються вимог Закону України від 07.04.2011 № 3206-VI ( 3206-17 ) "Про засади запобігання і протидії корупції".

  4. Заходи за результатами перевірки знань

  5.1. У разі незадовільних результатів перевірки знань працівник протягом 30 календарних днів проходить повторну перевірку знань.

  5.2. Не допускаються до роботи працівники, які повторно не пройшли перевірку знань. У такому разі Голова Комісії ініціює перед керівництвом питання щодо доцільності перебування цього працівника на відповідній посаді.

  Директор Департаменту промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики

  О. Онищенко

  Додаток 1 до Типового положення про постійно діючу комісію з перевірки знань з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 02.09.2013 № 630

  Затверджую ___________________________ (посада)

  _________ (підпис)

  _________________ (ініціали, прізвище)

  ПЛАН-ГРАФІК проведення планової (позапланової) перевірки знань з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів від "___" ____________ 20__ р. № ___

  Особи, що проходять перевірку знань:

  № з/п

  Прізвище, ім'я, по батькові

  Посада

  Напрямок перевірки знань (фізичний захист/облік та контроль ядерних матеріалів)

  Дата останнього проходження перевірки знань, № протоколу, результат

  Дата планової (позапланової) перевірки знань

  1.

  Фізичний захист

  2.

  Облік та контроль ядерних матеріалів

  :

  Перелік запитань залежно від виду перевірки знань:

  № з/п

  Запитання

  Відповідь

  Посилання на законодавчі та/або нормативно-правові акти

  Примітка

  Фізичний захист

  1.

  :

  Облік та контроль ядерних матеріалів

  1.

  :

  Додаток 2 до Типового положення про постійно діючу комісію з перевірки знань з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 02.09.2013 № 630

  ПРОТОКОЛ № ___ за результатами роботи постійно діючої комісії з перевірки знань з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів

  "___" ____________ 20__ р.

  м. Київ

  Комісія у складі:

  Голови Комісії

  ____________________________________ (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

  і членів Комісії:

  _____________________________________ (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

  _____________________________________ (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

  відповідно до Плану-графіка проведення планової (позапланової) перевірки знань з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів від "__" _______ 20__ р. № ___, затвердженого

  ____________________________________________________________________________, (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

  перевірила знання за переліком питань, визначених зазначеним Планом-графіком, та зафіксувала такі результати:

  № з/п

  Прізвище, ім'я, по батькові

  Посада

  Заліковано/не заліковано

  З результатом ознайомлений (на) (підпис)

  :

  Голова Комісії

  _____________________; (підпис)

  Члени Комісії:

  _____________________; (підпис)

  _____________________ (підпис)

  {Текст взято з сайту Міненерговугілля України http://mpe.kmu.gov.ua/}

  Юридичний портал Справедливість

  Экс-первый заместитель главы Администрации Президента .

  Экс-первый заместитель главы Администрации Президента А.Портнов объявлен в розыск Министерство внутренних дел объявило в розыск бывшего первого заместителя главы Администрации Президента Андрея Портнова. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел в разделе «лица, ...

  В ГПУ допросили экс-министра юстиции А.Лавриновича

  В ГПУ допросили экс-министра юстиции А.Лавриновича В Генеральной прокуратуре провели допрос бывшего министра юстиции Александра Лавриновича в производстве о злоупотреблении служебным положением во время расходования государственных денег в сумме ...

  До уваги водіїв! У центрі Києва на Новий рік буде ...

  До уваги водіїв! У центрі Києва на Новий рік буде перекрито рух транспорту Державтоінспекція інформує, що з метою попередження правопорушень та забезпечення охорони громадського порядку в місцях проведення святкових заходів у період з 18:00 31 грудня 2014 року до 06:30 ...

  Ещё материал по теме: