Гражданский брак и немного права

Гражданский брак и немного права Прежде, чем оформить собственные отношения многие молодые пары предпочитают пожить свободно, не обременяя себя штампами и ...

Гражданский брак и немного права

Гражданский брак и немного права Прежде, чем оформить собственные отношения многие молодые пары предпочитают пожить свободно, не обременяя себя штампами и ...

Обжалование и оспаривание исполнительной ...

Обжалование и оспаривание исполнительной надписи Обжалование и оспаривание исполнительной надписи сотрудников нотариальных служб по национальному законодательсву.

Сплата єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування фізичними особами - підприємцями та фізичними особами, які здійснюють незалежну професійну діяльність, Міністерство доходів і зборів УкраїниМІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

 • 24.10.2013
 • Сплата єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування фізичними особами — підприємцями та фізичними особами, які здійснюють незалежну професійну діяльність

  Відповідно до п. 1 ст. 1 Закону України від 08.07.2010 № 2464-VI ( 2464-17 ) "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (далі — Закон № 2464):

  єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі — єдиний внесок) — консолідований страховий внесок, збір якого здійснюється до системи загальнообов'язкового державного соціального страхування в обов'язковому порядку та на регулярній основі з метою забезпечення захисту у випадках, передбачених законодавством, прав застрахованих осіб та членів їхніх сімей на отримання страхових виплат (послуг) за діючими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування;

  застрахована особа — фізична особа, яка відповідно до законодавства підлягає загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню і сплачує (сплачувала) та/або за яку сплачується чи сплачувався у встановленому законом порядку єдиний внесок;

  страхувальники — роботодавці та інші особи, які відповідно до цього Закону( 2464-17 ) зобов'язані сплачувати єдиний внесок;

  максимальна величина бази нарахування єдиного внеску — максимальна сума доходу застрахованої особи, що дорівнює сімнадцяти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом, на яку нараховується єдиний внесок — 19499 грн. (1147 х 17);

  мінімальний страховий внесок — сума єдиного внеску, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та підлягає сплаті щомісяця.

  Розмір мінімальної заробітної плати встановлено:

 • на 01.01.2013 р. — 1147 грн.,
 • з 01.12.2013 по 31.12.2013 року — 1218 грн.
 • Згідно ст. 4 Закону № 2464( 2464-17 ) платниками єдиного внеску є:

  1) роботодавці, зокрема:

  підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою — підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців), у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами;

  фізичні особи — підприємці, зокрема ті, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством про працю, чи за цивільно-правовим договором (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою — підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців);

  фізичні особи, які забезпечують себе роботою самостійно, та фізичні особи, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту) тощо.

  2) працівники — громадяни України, іноземці (якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України) та особи без громадянства, які працюють, зокрема:

  - на підприємствах, в установах та організаціях, в інших юридичних осіб, зазначених в абзацах другому та восьмому пункту 1 цієї частини;

  - у фізичних осіб — підприємців на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством;

  - у фізичних осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, та в інших фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту);

  3) фізичні особи, які виконують роботи (надають послуги) на підприємствах, в установах та організаціях, в інших юридичних осіб чи у фізичних осіб — підприємців або осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, за цивільно-правовими договорами (крім фізичних осіб — підприємців, якщо виконувані ними роботи (надані послуги) відповідають видам діяльності, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців);

  4) фізичні особи — підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, та члени сімей цих осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності;

  5) особи, які забезпечують себе роботою самостійно, займаються незалежною професійною діяльністю, а саме науковою, літературною, артистичною, художньою, освітньою або викладацькою, а також медичною, юридичною практикою, в тому числі адвокатською, нотаріальною діяльністю, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід безпосередньо від цієї діяльності, за умови, що такі особи не є найманими працівниками чи підприємцями;

  Порядок нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску визначено наказом Міністерства доходів і зборів України від 09.09.2013 р. № 455( z1622-13 ) "Про затвердження Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.09.2013 р. за № 1622/24154 (далі — Інструкція).

  Відповідно до розділу III Інструкції( z1622-13 ) базою для нарахування єдиного внеску є суми:

  нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці"( 108/95-ВР );

 • винагород фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами;
 • грошового забезпечення, оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності;

 • допомоги або компенсації відповідно до законодавства.
 • Визначення видів виплат, що відносяться до основної, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, при нарахуванні єдиного внеску передбачено Інструкцією зі статистики заробітної плати ( z0114-04 ), затвердженої наказом Держкомстату України від 13.01.2004 року № 5.

  Нарахування єдиного внеску здійснюється в межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, тобто максимальної суми доходу застрахованої особи, що дорівнює сімнадцяти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом, на яку нараховується єдиний внесок — 19499 грн. (1147 х 17).

  Єдиний внесок нараховується на суми, не зменшені на суму відрахувань податків, інших обов'язкових платежів, що відповідно до закону сплачуються із зазначених сум, та на суми утримань, що здійснюються відповідно за договорами позики, придбання товарів і виплат на інші цілі за дорученням отримувача.

  Переліком № 1170 визначено види виплат, на які не нараховується єдиний внесок (Перелік видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування( 1170-2010-п ), затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 року № 1170).

  Фізичні особи — підприємці, що застосовують загальну систему оподаткування, та особи, які забезпечують себе роботою самостійно, займаються незалежною професійною діяльністю (науковою, літературною, артистичною, художньою, освітньою або викладацькою, а також медичною, юридичною практикою, в тому числі адвокатською, нотаріальною діяльністю, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність) та отримують дохід безпосередньо від цієї діяльності, сплачують єдиний внесок у розмірі 34,7 % із суми доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб та суми доходу, що розподіляється між членами сім'ї фізичних осіб — підприємців, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності. При цьому, сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за кожну особу за місяць, у якому отримано дохід (прибуток).

  Для фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, та членів сімей цих осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, розмір єдиного внеску становить 34,7 % суми, що визначається такими платниками самостійно для себе та членів сім'ї, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску. При цьому, сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за кожну особу.

  Мінімальний страховий внесок для фізичної особи — підприємця — платника єдиного податку визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на 34,7 % (п. 5 частини 1 ст. 1 Закону № 2464 ( 2464-17 )).

  Законом про Держбюджет на 2013 рік( 5515-17 ) встановлено такі розміри мінімальної заробітної плати:

 • з 01.01.2013 р. — 1147 грн.,
 • з 01.12.2013 по 31.12.2013 року — 1218 грн.
 • Щоквартальна сплата єдиного внеску фізичної особи — підприємця за себе:

 • 1 квартал (до 20 квітня) — 1194,23 грн. (398,01 х 3 місяця);
 • 2 квартал (до 20 липня) — 1194,23 грн.;
 • 3 квартал (до 20 жовтня) — 1194,23 грн.;
 • 4 квартал (до 20 січня) — 1218,67 (398,01 х 2 місяці + 422,65 грн.).
 • Утримання єдиного внеску із заробітної плати найманих працівників

  Об'єкт оподаткування

  Ставка єдиного внеску

  Сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону "Про оплату праці"( 108/95-ВР )

 • 3,6 %
 • Суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця

 • 2 %
 • Сума винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами

 • 2,6 %
 • 5. Єдиний внесок для ФОП, працюючих на загальній системі оподаткування, платники єдиного податку та фізичні особи, що здійснюють незалежну професійну діяльність, встановлюється у відсотках до визначеної абзацом першим пункту 1 частини першої статті 7 Закону № 2464( 2464-17 ) бази нарахування єдиного внеску (за винятком винагороди за цивільно-правовими договорами) відповідно до класів професійного ризику виробництва, до яких віднесено платників єдиного внеску, з урахуванням видів їх економічної діяльності.

  Звертаємо увагу:

  Відповідно до п. 11 ст. 8 Закону № 2464( 2464-17 ) єдиний внесок для платників, зазначених у пунктах 4 та 5 частини першої статті 4 цього Закону, встановлюється у розмірі 34,7 відсотка визначеної пунктами 2 та 3 частини першої статті 7 Закону № 2464 бази нарахування єдиного внеску.

  У разі бажання осіб, зазначених в абзаці першому п. 11 ст. 8 Закону № 2464( 2464-17 ), брати участь на добровільних засадах:

  у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, єдиний внесок встановлюється у розмірі 36,6 відсотка визначеної для цієї категорії осіб бази нарахування єдиного внеску;

  у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, єдиний внесок встановлюється у розмірі 36,21 відсотка визначеної для цієї категорії осіб бази нарахування єдиного внеску.

  У разі бажання зазначених осіб бути застрахованими за всіма видами загальнообов'язкового державного соціального страхування (пенсійним, на випадок безробіття, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності) єдиний внесок встановлюється у розмірі 38,11 відсотка визначеної для цієї категорії осіб бази нарахування єдиного внеску.

  Використана література:

  1. Закон України від 23.09.97 р. № 540/97-ВР ( 540/97-ВР ) "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів",

  2. Закон України від 20.05.99 р. № 679-XIV ( 679-14 ) "Про Національний банк України",

  3. Закон України від 07.06.2001 р. № 2493-III ( 2493-14 ) "Про службу в органах місцевого самоврядування",

  4. Закон України від 17.11.92 р. № 2790-XIII ( 2790-12 ) "Про статус народного депутата України".

  {Текст взято з сайту Міндоходів України http://minrd.gov.ua/}

  Юридичний портал Справедливість

  Экс-первый заместитель главы Администрации Президента .

  Экс-первый заместитель главы Администрации Президента А.Портнов объявлен в розыск Министерство внутренних дел объявило в розыск бывшего первого заместителя главы Администрации Президента Андрея Портнова. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел в разделе «лица, ...

  В ГПУ допросили экс-министра юстиции А.Лавриновича

  В ГПУ допросили экс-министра юстиции А.Лавриновича В Генеральной прокуратуре провели допрос бывшего министра юстиции Александра Лавриновича в производстве о злоупотреблении служебным положением во время расходования государственных денег в сумме ...

  До уваги водіїв! У центрі Києва на Новий рік буде ...

  До уваги водіїв! У центрі Києва на Новий рік буде перекрито рух транспорту Державтоінспекція інформує, що з метою попередження правопорушень та забезпечення охорони громадського порядку в місцях проведення святкових заходів у період з 18:00 31 грудня 2014 року до 06:30 ...

  Ещё материал по теме: