Гражданский брак и немного права

Гражданский брак и немного права Прежде, чем оформить собственные отношения многие молодые пары предпочитают пожить свободно, не обременяя себя штампами и ...

Гражданский брак и немного права

Гражданский брак и немного права Прежде, чем оформить собственные отношения многие молодые пары предпочитают пожить свободно, не обременяя себя штампами и ...

Обжалование и оспаривание исполнительной ...

Обжалование и оспаривание исполнительной надписи Обжалование и оспаривание исполнительной надписи сотрудников нотариальных служб по национальному законодательсву.

Про затвердження Змін до Випуску 67 «Водний транспорт» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, Міністерство інфраструктури УкраїниМІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 • 20.11.2013  № 938
 • Про затвердження Змін до Випуску 67 "Водний транспорт" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників

  На виконання вимог Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року( 995_053 ), з поправками, НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Зміни до Випуску 67 "Водний транспорт" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників( v0863361-01 ), затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 10 грудня 2001 року № 863, що додаються.

  2. Державній інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті (Соболевський Г. Г.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

  3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Демидовича Д. В.

  Міністр

  В. Козак

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства інфраструктури України 20.11.2013  № 938

  ЗМІНИ до Випуску 67 "Водний транспорт" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників( v0863361-01 )

  У розділі "Морський транспорт" ( v0863361-01 ) кваліфікаційні вимоги робітників "Електрик судновий", "Матрос", "Моторист (машиніст)" викласти в такій редакції:

  "11. ЕЛЕКТРИК СУДНОВИЙ

 • 2-й клас
 • Завдання та обов’язки. Виконує обов’язки стосовно вахти у машинному відділенні. Бере участь у несенні вахти згідно з судновим розкладом з обов’язковим взаєморозумінням команд морської специфіки. Бере участь у технічному обслуговуванні, профілактичному та поточному ремонті суднового електроустаткування, забезпечує його безперервну роботу. Усуває несправності в роботі суднових електричних машин, суднової електричної апаратури, приладів суднової сигналізації, освітлювальної арматури, електронагрівальних приладів тощо. Виконує основні слюсарні роботи. Дотримується правил та норм охорони праці, виробничої санітарії та особистої гігієни.

  Повинен знати: основи будови судна; призначення, будову й дію головних енергетичних установок, допоміжних механізмів; правила технічної експлуатації, обслуговування та ремонту суднового електроустаткування; електроматеріалознавство; основи електротехніки, електричних вимірів та електроніки; будову й принцип дії основних електронних приладів; системи розподілу електроенергії на суднах; призначення, будову й принцип дії суднових електростанцій і мереж, суднових електричних машин і апаратів, суднових акумуляторів, суднових приладів керування й контролю; основи будови й принцип дії елементів автоматики та їх застосування в схемах автоматизації суднового електроустаткування; призначення й будову освітлювальної електроустановчої арматури, пуско-регулюючої й захисної апаратури; призначення, принципову будову і дію суднових електроприводів й суднових гребних електричних установок; схеми керування електроприводами стернових, якірно-швартовних, вантажних пристроїв, механізмів машинного відділення; призначення суднової сигналізації й внутрішньо-суднового зв'язку; основи слюсарної справи; англійську мову в межах, достатніх для розуміння команд та зрозуміння іншими членами екіпажу відносно питань, які стосуються виконання обов'язків.

  Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта*. Без вимог до стажу роботи. Для зайняття посади електрика другого класу — наявність кваліфікаційного документа електрика другого класу, отриманого відповідно до національних вимог.

 • 1-й клас
 • Завдання та обов'язки. Бере участь у несенні вахти згідно з судновим розкладом. Веде нагляд за роботою електричного обладнання, електричних систем та механізмів. Бере участь у: технічному обслуговуванні та ремонті судна, у тому числі електричних систем та механізмів; заходах застереження та запобігання забрудненню морського середовища. Обробляє, використовує і кріпить запаси та використовує їх; виявляє несправності та здійснює технічне обслуговування та ремонт з використанням електричного і електронного вимірювального обладнання та ручних інструментів. Виконує основні слюсарні роботи. Дотримується правил та норм охорони праці, виробничої санітарії та особистої гігієни.

  Повинен знати: основи будови судна; призначення, будову головних енергетичних установок, допоміжних механізмів; електроматеріалознавство; основи електротехніки, електричних вимірів та електроніки; будову основних електронних приладів; призначення, будову та принцип дії суднових електростанцій і мереж, суднових електричних машин і апаратів, суднових акумуляторів, суднових приладів керування і контролю; основи будови і принцип дії елементів автоматики та їх застосування в схемах автоматизації суднового електроустаткування; призначення та будову освітлювальної електроустановчої арматури, пуско-регулюючої і захисної апаратури; призначення, принципову будову суднових електроприводів і суднових гребних електричних установок; схеми керування електроприводами стернових, якірно-швартовних, вантажних пристроїв, механізмів машинного відділення; будову та принцип дії суднових акумуляторних установок і зарядних перетворювачів; будову суднових АТС і правила технічного обслуговування засобів внутрішнього телефонного зв'язку; види та принципи слюсарних робіт; правила експлуатації електричного обладнання, зокрема, заходи безпеки на початку робіт або ремонту; процедури ізоляції; порядок дій під час аварій та змін електричної напруги на судні; правила надання допомоги у разі ураження електричним струмом та здійснення запобіжних заходів; початковий рівень роботи механічних систем, зокрема, первинних двигунів, у тому числі головних рушійних установок, допоміжних механізмів машинного відділення, систем управління стерном, систем обробки вантажу, палубних механізмів, побутових суднових систем; основи: електротехнології та теорії електричних машин, електричних розподільних щитів та електрообладнання, автоматики, автоматичних систем управління та технології, приладів, сигналізації та систем стеження, електроприводів, електрогідравлічних та електропневматичних систем управління, з'єднань, розподілу навантаження та змін у електричній конфігурації; правила застосування безпечної практики роботи на судні, процедур технічного обслуговування та ремонту на допоміжному рівні; конструкцію та експлуатаційні характеристики суднових систем та обладнання постійного та перемінного струму, вимірювальних приладів, верстатів, а також ручних та електричних інструментів; правила користування мастильними та чистячими матеріалами та приладдям; безпечне видалення відходів; умови виконання процедур поточного технічного обслуговування та ремонту; керівництва виробників та суднові інструкції; вимоги техніки безпеки та дії під час аварій; основи електротехнічних схем; вимоги до безпечної ізоляції обладнання та пов'язаних із ними систем; методи перевірки, виявлення несправностей та технічного обслуговування, відновлення робочого стану електричного та електронного контрольного обладнання, освітлювальних приладів та систем електропостачання; початкові основи суднової системи виявлення пожежі, в тому числі ділянки можливого загоряння електричного та електронного обладнання; процедури безпечної обробки, розміщення та кріплення запасів; заходи застереження щодо запобігання забрудненню морського середовища; правила використання, експлуатації устаткування та засобів боротьби з забрудненням; схвалені методи видалення забруднювачів моря; правила охорони праці та особистої безпеки на борту судна, зокрема, електробезпеки, хімічної та біологічної безпеки; засоби індивідуального захисту; порядок вимкнення, блокування та безпеки під час роботи з механізмами; системи видачі дозволів до роботи, в тому числі, на висоті та у замкнених приміщеннях; способи підйому вантажів та засоби запобігання травм спини; англійську мову в межах, достатніх для розуміння команд та зрозуміння іншими членами екіпажу відносно питань, які стосуються виконання обов'язків.

  Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта.* Стаж роботи на суднах у складі машинної команди не менше дванадцяти місяців. Для зайняття посади електрика першого класу — наявність кваліфікаційного документа електрика першого класу (electro-technical rating), отриманого відповідно до вимог Конвенції ПДНВ( 995_053 ) та національних вимог".

  __________ *Професійно-технічна освіта (первинна професійна підготовка, підвищення кваліфікації та перепідготовка) здійснюється в професійно-технічних навчальних закладах 2-го та 3-го рівнів атестації.

 • 17. МАТРОС
 • 2-й клас
 • Завдання та обов'язки. Несе вахту на ходу судна на містку та вахту на стоянці біля трапу згідно із судновим розкладом. Бере участь в: управлінні стерном, веденні належного візуального та слухового спостереження, контролі за безпечною вахтою; прибиранні палуб та суднових приміщень; суднових роботах; роботах з технічного обслуговування корпусної частини; у підготовці вантажних приміщень, вантажних засобів та інвентарю до навантаження, вивантаження та прибирання їх по-похідному; відкриванні й закриванні люків трюмів; швартовних роботах згідно із судновим розкладом; виконанні робіт з вантажних операцій. Стежить (за вказівкою помічника капітана) за: розміщенням вантажу під час вантажних операцій; надійним закріпленням люкових кришок, задраюванням горловин цистерн; справністю трубопроводів і трюмних трапів, ллял, стічних колодязів, чистотою приймальних сіток, щільним зачиненням лляльних кришок перед початком вантажних операцій; збереженням вантажу в трюмі. Не допускає розміщення в трюмі вантажних місць з несправною тарою або маркуванням, що не відповідає документації. Забезпечує порядок і чистоту в трюмі. Доповідає вахтовому помічнику капітана про виявлені порушення або пошкодження, та про припинення вантажних операцій. Контролює сепарування вантажу та, у разі необхідності, здійснює облік вантажу. Використовує аварійне обладнання встановленого на судні розкладу за тривогами. Дотримується правил охорони праці, протипожежного захисту, особистої гігієни та охорони навколишнього середовища.

  Повинен знати: основи будови судна і його корпусу, призначення та розташування суднових відсіків, приміщень і систем; будову вантажних і швартовних механізмів та правила роботи на них; принцип будови і правила користування механізованими люковими закриттями; терміни та визначення, що вживаються на судні; правила користування відповідними системами внутрішньо-суднового зв'язку та аварійної сигналізації; принцип дії та правила використання магнітних та гірокомпасів; команди, які подаються на стерно, в тому числі англійською мовою; процедуру переходу з автоматичного управління стерном на ручне та навпаки; обов'язки, пов'язані з веденням спостереження, зокрема, надання повідомлення про приблизний напрямок звукового сигналу, вогню чи будь-якого об'єкту в градусах або чвертях; команди та правила спілкування з особою командного складу, яка несе вахту, стосовно обов'язків, пов'язаних з несенням ходової вахти; процедури залишення вахти, несення та передачі вахти; інформацію, необхідну для несення безпечної вахти; розташування на судні протипожежного обладнання, майна, інвентарю; обов'язки в аварійній ситуації та аварійну сигналізацію; піротехнічні сигнали лиха; супутникові аварійні радіо буї і пошуково-рятувальні транспондери; умови уникнення подачі хибних сигналів лиха та дії при випадковій подачі сигналу лиха; правила користування судновими рятувальними засобами, зокрема, з ручним механічним приводом; принцип будови й правила користування засобами малої механізації під час виконання такелажних, парусних, малярних та інших суднових робіт; основні дії, пов'язані з захистом навколишнього середовища; англійську мову в межах, достатніх для розуміння команд та зрозуміння іншими членами екіпажу відносно питань, які стосуються виконання обов'язків.

  Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта.* Стаж роботи на судні не менше двох місяців, пов'язаний з функціями з несення ходової навігаційної вахти та виконання обов'язків під безпосереднім керівництвом капітана, вахтового помічника капітана або кваліфікованої особи рядового складу. Для зайняття на суднах посади матроса другого класу / особи суднової команди, яка несе ходову навігаційну вахту — наявність кваліфікаційного документа особи суднової команди, яка несе ходову навігаційну вахту (rating forming part of a navigational watch), отриманого відповідно до вимог Конвенції ПДНВ( 995_053 ) та національних вимог.

 • 1-й клас
 • Завдання та обов'язки. Несе навігаційну вахту на ходу судна та на стоянці біля трапу згідно із судновим розкладом. Бере участь у: суднових роботах; роботах з технічного обслуговування корпусної частини (включаючи роботи на висоті та за бортом); підготовці вантажних пристроїв і приміщень до вантажних операцій; обробці вантажу та запасів; швартовних операціях; постановці на якір; відкритті й закритті вантажних трюмів з механізованими люковими закриттями; облаштуванні вантажних пристроїв; огляді та ремонту такелажу; безпечній експлуатації палубного обладнання та механізмів; вимірюванні рівня води в цистернах, ллялах, танках; управлінні основними приводами клінкетів на палубах; обслуговуванні ходових, стоянкових та сигнальних вогнів судна; обстеженні стану протипожежних, аварійних і рятувальних засобів; розбитті лот-ліній та вимірюванні глибини ручним лотом; технічному обслуговуванні та ремонті на судні; такелажних, парусних, малярних та інших суднових роботах з використанням засобів малої механізації; забезпеченні чистоти і порядку в штурманській та рульовій рубках; належному утриманні та зберіганні сигнальних прапорів і знаків, ручних лотів і ручного туманного горну; застосуванні запобіжних заходів та запобіганні забруднення морського середовища. Здійснює експлуатацію чергових та робочих шлюпок, рятувальних шлюпок і плотів; керує спусканням та підняттям рятувальних, чергових та робочих шлюпок, управляє рятувальними шлюпками на веслах, під парусами, із мотором, з ручним механічним приводом. Веде обмін інформацією за допомогою світлових сигналів та сигнальних прапорів. Дотримується правил охорони праці, протипожежного захисту, особистої гігієни та охорони навколишнього середовища.

  Повинен знати: команди та правила спілкування з вахтовим помічником капітану стосовно обов'язків, пов'язаних з несенням вахти; порядок залишення вахти, несення та передачі вахти, інформацію, необхідну для несення безпечної вахти; порядок швартування та пов'язаних з цим процедур, у тому числі: функції швартовних й буксирних кінців та функції кожного кінця в частині загальної системи, робоче навантаження та розривне зусилля швартовного обладнання, включаючи металеві, синтетичні і волокнисті швартовні канати, лебідки, брашпилі, шпилі, бітенги, гальмівні колодки і кнехти; процедури та порядок дій з закріплення і віддачі швартовних та буксирних кінців і канатів, включаючи троси для буксирування; порядок використання якорів під час будь-яких операцій; порядок виготовлення та встановлення кранців, штормтрапів, пластирів; порядок дій, пов'язаних із швартуванням до буя або буїв; порядок обробки, розміщення та кріплення вантажів, зокрема, небезпечних та шкідливих речовин та рідин; вантажі та ідентифікаційні ярлики Міжнародного кодексу з морського перевезення небезпечних вантажів, а також заходи щодо конкретних типів вантажів; палубне обладнання, у тому числі: функції та використання клапанів та насосів, підйомних пристроїв, кранів, вантажних стріл та пов'язаного з ними обладнання; функції та використання лебідок, брашпилів, шпилів та пов'язаного з ними обладнання; люки, водонепроникні двері, ілюмінатори та пов'язане з ними обладнання; конструкцію, використання, маркування, обслуговування та розміщення волокнистих та сталевих тросів, канатів і ланцюгів; уміння використовувати та розуміти основні сигнали при експлуатації обладнання: лебідок, брашпилів, кранів та підйомних пристроїв; уміння експлуатувати якірне обладнання за різних умов: постановка на якір, підйом якоря, закріплення якоря по-похідному, та у випадку аварії; систему сигналів під час роботи в приміщеннях і танках, що погано вентилюються; розташування баластних танків і танків прісної води, їх мірильних повітряних труб і мірильних труб вантажних приміщень; процедури та уміння: обладнати та демонтувати боцманську бесідку, підвіску, лоцманський трап, підйомник, щит від пацюків та штатний трап, використовувати навички морської практики із заплетення канату з використання вузлів, з'єднань та стопорів; використання вантажопідйомних механізмів та устаткування, вантажопідйомних кранів та дерик-кранів і лебідок; вантажні пристрої: люки та люкові закриття, рампи, бортові (носові) кормові двері або підйомники; системи трубопроводів, зокрема, прийомні труби трюмних насосів баластної системи і колодязі; Правила підйому та спуску прапорів та основних однопрапорових сигналів (A, B, G, H, O, P, Q); правила особистої безпеки на судні та безпечного виконання суднових робіт, зокрема робіт на висоті, робіт за бортом судна, робіт у замкнених приміщеннях; системи видачі дозволів на роботу; поводження з тросами; способи підйому вантажів та методи запобігання травм спини; правила електробезпеки; правила безпека під час роботи з механізмами; правила хімічної та біологічної безпеки; засоби індивідуального захисту; запобіжні заходи із запобігання забрудненню морського середовища; використання та експлуатацію устаткування для боротьби із забрудненням; схвалені методи видалення забруднювачів моря; правила експлуатації рятувальних шлюпок і плотів та чергових шлюпок, їх спускових пристроїв та обладнання; способи виживання у морі; правила користування фарбою, мастилом, очищувальними матеріалами та обладнанням; процедури поточного технічного обслуговування та ремонту; методи підготовки суднових поверхонь до фарбування; методи безпечного видалення відходів; правила застосування, технічного обслуговування та використання ручних та електричних інструментів; порядок використання керівництв виробника стосовно безпеки та суднових інструкцій; англійську мову в межах, достатніх для розуміння команд та зрозуміння іншими членами екіпажу відносно питань, які стосуються виконання обов'язків.

  Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта.* Стаж роботи на суднах у складі палубної команди не менше дванадцяти місяців. Для зайняття на суднах посади матроса першого класу / кваліфікованої особи палубної команди — наявність кваліфікаційного документу кваліфікована особа палубної команди (able seafarer deck), отриманого відповідно до вимог Конвенції ПДНВ( 995_053 ) та національних вимог.

  __________ * Професійно-технічна освіта (первинна професійна підготовка, підвищення кваліфікації та перепідготовка) здійснюється в професійно-технічних навчальних закладах 2-го та 3-го рівнів атестації.

 • 23. МОТОРИСТ (МАШИНІСТ)
 • 2-й клас
 • Завдання та обов'язки. Бере участь у: несенні вахти у машинному відділенні згідно із судновим розкладом. Обслуговує головну енергетичну установку, допоміжні механізми та котли, які забезпечують їх роботу. Бере участь у: технічному обслуговуванні та ремонті суднових технічних засобів; технічному обслуговуванні механізмів відповідно до суднового розкладу; забезпеченні безперервної роботи механізмів на заданих режимах і в заходах щодо усунення недоліків у їх роботі; підтриманні належного рівня води та тиску пари у котельному відділенні; підготовки систем пожежогасіння до дії; підтриманні чистоти та порядку в машинному відділенні. Вживає заходи у разі загрози аварії, надходження забортної води, пожежі або іншої небезпеки для життя людей у машинному відділенні. Використовує аварійне обладнання під час аварійних ситуацій та вживає заходів для усунення наслідків такої ситуації. Дотримується правил та норм охорони праці, протипожежного захисту, особистої гігієни та охорони навколишнього середовища.

  Повинен знати: основи будови судна; призначення, будову та особливості роботи головних енергетичних установок і допоміжних механізмів; призначення, будову та дію різноманітних передач потужності від головних двигунів на гребні вали; порядок використання контрольно-вимірювальних приладів суднових енергетичних установок; призначення та будову валопроводів і суднових рушіїв; основи фізичних процесів у суднових двигунах внутрішнього згоряння; термінологію застосування у машинних приміщеннях та назви механізмів і обладнання; порядок несення вахти в машинному відділенні; правила та норми охорони праці, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища при роботі у машинному відділенні; дії під час аварій та шляхи евакуації із машинних приміщень; основи електротехніки та електроустаткування суден; призначення, устрій та порядок використання системи внутрішньо-суднового зв'язку, зокрема суднового зв’язку машинного відділення з містком судна; системи аварійної сигналізації та вміння розрізняти сигнали, особливо під час подачі сигналу про ввімкнення газової системи пожежогасіння; розташування протипожежного обладнання у машинних приміщеннях та вміння ним користуватися; інструкції з експлуатації, правила технічного обслуговування та ремонту суднових технічних засобів; порядок експлуатації котлів; основні дії, пов'язані із захистом навколишнього середовища; англійську мову в межах, достатніх для розуміння команд та зрозуміння іншими членами екіпажу відносно питань, які стосуються виконання обов'язків.

  Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта.* Стаж роботи на судні не менше двох місяців, пов'язаний з функціями стосовно несення машинної вахти та виконанням обов'язків під безпосереднім керівництвом кваліфікованого механіка або кваліфікованої особи рядового складу. Для зайняття посад моториста другого класу / особи рядового складу машинної вахти на суднах з машинним відділенням, що обслуговується традиційно або періодично не обслуговується, з головною енергетичною установкою потужністю 750 кВт або більше — наявність кваліфікаційного документу особи рядового складу машинної вахти на суднах з машинним відділенням, що обслуговується традиційно або періодично не обслуговується (rating forming part of a watch in a manned engine-room or designated to perform duties in a periodically unmanned engine-room), отриманого відповідно до вимог Конвенції ПДНВ( 995_053 ) та несення вахти та національних вимог.

 • 1-й клас
 • Завдання та обов’язки. Несе вахту у машинному відділенні згідно із судновим розкладом. Обслуговує та керує головними енергетичними установками та допоміжними механізмами, котлами і технічними засобами, використовує та обслуговує електричне обладнання і електроустаткування приміщень машинного відділення. Бере участь у: обслуговуванні суднових систем та керуванні клапанами суднових систем; технічному обслуговуванні та ремонті судна. Виконує слюсарно-монтажні роботи з ремонту суднових двигунів внутрішнього згоряння, допоміжних механізмів і котлів, суднових пристроїв і систем. Бере участь у: операціях з прийому та перекачування палива; проведенні операцій з осушення і баластування; обробці, розміщенню та кріпленні запасів їх використанням; застосуванні застережних заходів та запобіганні забруднення морського середовища. Дотримується правил технічної експлуатації суднових технічних засобів, правил та норм охорони праці, протипожежного захисту, особистої гігієни та охорони навколишнього середовища.

  Повинен знати: будову суднових двигунів внутрішнього згоряння та правила їх експлуатації; основні несправності суднових двигунів внутрішнього згоряння, допоміжних механізмів і котлів, суднових пристроїв і систем, способи їх виявлення та усунення; процедури несення вахти в машинному відділенні; призначення та розташування трубопроводів, вентилів і клапанів суднових систем; основи електроустаткування суден і суднової автоматики; призначення та будову приладів автоматики суднових двигунів внутрішнього згоряння і допоміжних котлів; види та принципи виконання слюсарних робіт та технологічну послідовність під час ремонту суднових двигунів внутрішнього згоряння, допоміжних механізмів і котлів, суднових пристроїв, суднових систем та їх арматури; надання інформації, команди та правила спілкування з особою командного складу, яка несе вахту, стосовно питань щодо обов'язків з несення вахти; порядок залишення, несення та передачі вахти; порядок виконання робіт з обслуговування головної енергетичної установки та допоміжних механізмів на допоміжному рівні; методи контролю тиску, температур та рівнів головної рухової установки і допоміжних механізмів на допоміжному рівні; правила функціонування і експлуатації паливної системи та операції з перекачування палива, зокрема, підготовка до прийому та перекачування палива; порядок з'єднання та від'єднання шлангів із прийому або перекачування палива; порядок дій під час інцидентів при операціях з прийому або перекачування палива; заходи захисту під час операцій із прийомом або перекачуванням палива; порядок вимірювання рівнів у танках та надання інформації про кількість палива; умови експлуатації та функції з підтримання лляльних та баластних систем у безпечному стані та їх технічне обслуговування; повідомлення про інциденти стосовно операцій з перекачування баласту і лляльних вод; правила безпечної експлуатації клапанів та насосів, підйомників та вантажопідйомного обладнання, люків, водонепроникних дверей, лацпортів та пов'язаного із ними обладнання; умови використання основних сигналів під час роботи кранів, лебідок і підйомників; правила використання та експлуатації електричного обладнання, зокрема, заходи безпеки перед виконанням роботи та ремонтом; процедури ізоляції; порядок дій під час аварій та змін електричної напруги на судні; правила надання допомоги у разі ураження електричним струмом та здійснення запобіжних заходів; правила використання фарбою, мастилом та очищувальними матеріалами і обладнанням; процедури поточного технічного обслуговування та ремонту; методи підготовки суднових поверхонь до фарбування; правила безпечного видалення відходів; порядок використання керівництв виробника стосовно безпеки та суднових інструкцій; правила технічного обслуговування та використання ручних та електричних інструментів, вимірювальних приладів і верстатів; види робіт з оброблення металів; процедури безпечної обробки, розміщення та кріплення запасів; заходи застереження щодо запобігання забрудненню морського середовища; правила використання, експлуатації устаткування та засобів боротьби із забрудненням; схвалені методи видалення забруднювачів моря; правила охорони праці та особистої безпеки на борту судна та безпечного виконання суднових робіт, зокрема, правил електробезпеки, хімічної та біологічної безпеки; порядок вимкнення блокування та безпеки при роботі з механізмами; системи видачі дозволів на роботи, в тому числі на висоті та у замкнених приміщеннях; способи підйому вантажів та засоби запобігання травм спини; англійську мову в межах, достатніх для розуміння команд та зрозуміння іншими членами екіпажу відносно питань, які стосуються виконання обов'язків.

  Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта.* Стаж роботи на суднах у складі машинної команди не менше дванадцяти місяців. Для зайняття посади моториста першого класу / кваліфікованого моториста на суднах з машинним відділенням, що обслуговується традиційно або періодично не обслуговується з головною енергетичною установкою потужністю 750 кВт або більше — наявність кваліфікаційного документу кваліфікованого моториста на суднах з машинним відділенням, що обслуговується традиційно або періодично не обслуговується (able seafarer engine in a manned engine-room or designated to perform duties in a periodically unmanned engine-room), отриманого відповідно до вимог Конвенції ПДНВ( 995_053 ) та національних вимог.

  __________ * Професійно-технічна освіта (первинна професійна підготовка, підвищення кваліфікації та перепідготовка) здійснюється в професійно-технічних навчальних закладах 2-го та 3-го рівнів атестації.".

  Директор Департаменту державної політики у галузі морського та річкового транспорту

  В. Севрюков

  Юридичний портал Справедливість

  Экс-первый заместитель главы Администрации Президента .

  Экс-первый заместитель главы Администрации Президента А.Портнов объявлен в розыск Министерство внутренних дел объявило в розыск бывшего первого заместителя главы Администрации Президента Андрея Портнова. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел в разделе «лица, ...

  В ГПУ допросили экс-министра юстиции А.Лавриновича

  В ГПУ допросили экс-министра юстиции А.Лавриновича В Генеральной прокуратуре провели допрос бывшего министра юстиции Александра Лавриновича в производстве о злоупотреблении служебным положением во время расходования государственных денег в сумме ...

  До уваги водіїв! У центрі Києва на Новий рік буде ...

  До уваги водіїв! У центрі Києва на Новий рік буде перекрито рух транспорту Державтоінспекція інформує, що з метою попередження правопорушень та забезпечення охорони громадського порядку в місцях проведення святкових заходів у період з 18:00 31 грудня 2014 року до 06:30 ...

  Ещё материал по теме: