Гражданский брак и немного права

Гражданский брак и немного права Прежде, чем оформить собственные отношения многие молодые пары предпочитают пожить свободно, не обременяя себя штампами и ...

Гражданский брак и немного права

Гражданский брак и немного права Прежде, чем оформить собственные отношения многие молодые пары предпочитают пожить свободно, не обременяя себя штампами и ...

Обжалование и оспаривание исполнительной ...

Обжалование и оспаривание исполнительной надписи Обжалование и оспаривание исполнительной надписи сотрудников нотариальных служб по национальному законодательсву.

Про затвердження Положення про Всеукраїнський фестиваль «Україна - сад», Міністерство освіти і науки, молоді та спорту УкраїниМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 • 25.02.2013  № 196
 • Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 березня 2013 р. за № 409/22941

  Про затвердження Положення про Всеукраїнський фестиваль "Україна — сад"

  Відповідно до статей 3 і 5 Закону України "Про загальну середню освіту"( 651-14 ), статей 4 і 6 Закону України "Про позашкільну освіту"( 1841-14 ) та підпункту 14 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України ( 410/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 410, з метою формування екологічної та естетичної культури учнів загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Положення про Всеукраїнський фестиваль "Україна — сад", що додається.

  2. Департаменту професійно-технічної освіти (Супрун В. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

  3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Жебровського Б. М.

  4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  Міністр

  Д. В. Табачник

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 25.02.2013  № 196

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 березня 2013 р. за № 409/22941

  ПОЛОЖЕННЯ про Всеукраїнський фестиваль "Україна — сад"

  І. Загальні положення

  1.1. Це Положення визначає порядок проведення Всеукраїнського фестивалю "Україна — сад" (далі — Фестиваль).

  1.2. Фестиваль проводиться щороку з метою відродження садівництва в Україні, підвищення ефективності роботи на шкільних навчально-дослідних ділянках із садівництва, підготовки школярів до активної професійної самореалізації та підвищення рівня трудового виховання учнівської молоді.

  1.3. Основними завданнями Фестивалю є:

 • залучення дітей до активної пізнавальної, трудової та суспільно-корисної роботи;
 • пошук і підтримка дітей, які виявили здібності до експериментальної та дослідницької роботи в напрямі садівництва;

 • демонстрація практичних результатів роботи творчих учнівських об’єднань садівничого профілю;
 • створення умов для творчої самореалізації учнів;
 • обмін досвідом роботи з організації дослідницької роботи із садівництва;
 • підвищення фахового рівня педагогічних працівників.
 • 1.4. Фестиваль проводиться на добровільних засадах і є відкритим для учнів загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів.

  1.5. Організаційно-методичне забезпечення проведення Фестивалю здійснює Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді (далі — НЕНЦ).

  1.6. Інформація про проведення Фестивалю розміщується на офіційному веб-сайті НЕНЦ, а також у засобах масової інформації не пізніше ніж за один місяць до початку його проведення.

  1.7. Під час проведення Фестивалю обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних"( 2297-17 ).

  ІІ. Учасники Фестивалю

  2.1. У Фестивалі беруть участь команди загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів.

  2.2. До складу команди входять 4 особи: 3 учні загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів (далі — учасники) та 1 керівник.

  2.3. Заміна учасників можлива за рішенням голови оргкомітету після подання керівником команди оновленої заявки з поясненням причин такої заміни.

  2.4. У ІІ етапі Фестивалю беруть участь команди, які стали переможцями І етапу.

  2.5. Учасники мають право ознайомитися з результатами оцінювання презентацій виставки досягнень творчих учнівських об’єднань садівничого профілю та захисту науково-дослідницьких робіт й одержати пояснення щодо критеріїв і об’єктивності їх оцінювання.

  2.6. Учасники зобов’язані дотримуватися вимог цього Положення, програми Фестивалю, норм поведінки, правил техніки безпеки та експлуатації обладнання й приладів.

  ІІІ. Порядок і строки проведення Фестивалю

  3.1. Фестиваль проводиться у два етапи:

  I етап: відбірковий (заочний);

  II етап: фінальний (очний).

  3.2. Строки, місце проведення І етапу Фестивалю, кількісний склад команд визначаються та затверджуються наказом органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти, місцевих органів управління освітою в областях, містах Києві та Севастополі (далі — орган управління освітою) відповідно до цього Положення з урахуванням місцевих умов.

  3.3. Строки та місце проведення ІІ етапу Фестивалю визначаються наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (далі — МОНмолодьспорт України) та повідомляються органам управління освітою не пізніше ніж за один місяць до його початку.

  3.4. Для участі у ІІ етапі Фестивалю до організаційного комітету подаються такі документи:

 • заявка на участь у Фестивалі ( z0409-13 ) за формою згідно з додатком;
 • копія наказу відповідного органу управління освітою щодо участі команди у Фестивалі;
 • медична довідка про відсутність інфекційних хвороб і контакту з інфекційними хворими;
 • науково-дослідницька робота;
 • учнівський квиток.
 • 3.5. До місця проведення ІІ етапу Фестивалю команди прибувають організовано в супроводі керівника команди. Керівник команди забезпечує безпеку життя і здоров’я дітей, своєчасне оформлення документів щодо участі у Фестивалі, передбачених пунктом 3.4 цього розділу, а також прибуття учасників на Фестиваль і повернення їх до навчальних закладів.

  ІV. Програма ІІ етапу Фестивалю

  4.1. Організація та проведення ІІ етапу Фестивалю здійснюються за програмою, яка включає:

 • презентацію виставки досягнень творчих учнівських об’єднань садівничого профілю;
 • захист науково-дослідницьких робіт у секціях: ягідники, плодовий сад, плодово-ягідний розсадник;
 • навчальні тренінги;
 • творчі зустрічі з провідними вченими;
 • навчально-пізнавальні екскурсії.
 • 4.2. Презентація виставки досягнень творчих учнівських об’єднань садівничого профілю проводиться в довільній формі. Організаційним комітетом кожній команді надається площа для розміщення експозиції — до 2 квадратних метрів.

  У презентації можуть брати участь усі члени команди.

  4.3. Презентація виставки досягнень творчих учнівських об’єднань садівничого профілю оцінюється за такими критеріями:

  упровадження інноваційних технологій у практику вирощування сільськогосподарських культур — до 18 балів;

 • упровадження результатів дослідів у практику садівництва — до 18 балів;
 • дієвість профорієнтаційної роботи в творчих учнівських об’єднаннях садівничого профілю — до 9 балів;

 • якість оформлення та оригінальність презентації — до 5 балів.
 • Максимальна кількість балів, яку може отримати команда за презентацію виставки досягнень творчого учнівського об’єднання, — 50 балів.

  4.4. Науково-дослідницьку роботу захищає один представник від команди.

  4.5. Науково-дослідницька робота виконується та оформлюється відповідно до Основних вимог щодо написання, оформлення та представлення учнівських науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, які розміщаються на офіційному веб-сайті НЕНЦ.

  4.6. Порядок виступу учасників Фестивалю під час захисту науково-дослідницьких робіт визначається організаційним комітетом ІІ етапу Фестивалю.

  4.7. Захист науково-дослідницької роботи оцінюється за такими критеріями:

 • новизна та актуальність досліджуваної проблеми — до 10 балів;
 • чіткість структури дослідження — до 5 балів;
 • повнота та логіка викладання теоретичної частини дослідження — до 5 балів;
 • якість і глибина експериментальної частини дослідження — до 15 балів;
 • відповідність висновків проведеному дослідженню — до 5 балів;
 • практичне значення дослідження — до 10 балів.
 • Максимальна кількість балів, яку може набрати учасник за захист науково-дослідницької роботи, — 50 балів.

  4.8. Загальна сума балів, яку може отримати команда, — 100 балів.

  4.9. Питання присутності керівників команд чи наукових керівників учасників під час захисту науково-дослідницьких робіт вирішується організаційним комітетом.

  4.10. Результати захисту науково-дослідницьких робіт оголошуються після виступу всіх учасників відповідної секції та підсумкової наради членів журі. Якщо за результатами захисту роботи в учасника виникають питання, йому надаються аргументовані роз’яснення та рекомендації головою і членами журі секції.

  4.11. Подані на Фестиваль науково-дослідницькі роботи не рецензуються та не повертаються.

  4.12. Навчальні тренінги, зустрічі з провідними вченими та навчально-пізнавальні екскурсії організовує та проводить НЕНЦ.

  4.13. Питання фото-, кіно-, телезйомки під час проведення Фестивалю заздалегідь узгоджується з організаційним комітетом та головою журі секції.

  V. Організаційний комітет Фестивалю

  5.1. Для організації та проведення Фестивалю створюється організаційний комітет, склад якого затверджується наказом НЕНЦ.

  5.2. До складу організаційного комітету входять працівники МОНмолодьспорту України, НЕНЦ, науково-дослідних установ, громадських організацій, науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів (за згодою).

  5.3. Очолює організаційний комітет голова.

  Голова організаційного комітету:

 • розподіляє повноваження членів організаційного комітету;
 • керує роботою з організації та проведення Фестивалю.
 • 5.4. Члени організаційного комітету:

 • здійснюють організаційну роботу щодо проведення Фестивалю;
 • забезпечують порядок проведення Фестивалю.
 • 5.5. Секретар організаційного комітету:

 • оформляє документацію щодо проведення Фестивалю та підведення підсумків;
 • сприяє висвітленню результатів Фестивалю в засобах масової інформації;
 • забезпечує зберігання документів та матеріалів щодо проведення Фестивалю.
 • Документація та роботи учасників Фестивалю зберігаються в НЕНЦ один рік з дня його закінчення.

  VI. Журі Фестивалю

  6.1. Журі Фестивалю формується з метою забезпечення об’єктивності оцінювання презентацій досягнень творчих учнівських об’єднань і науково-дослідницьких робіт учасників та визначення переможців і призерів Фестивалю.

  6.2. Журі Фестивалю формується з числа педагогічних і науково-педагогічних працівників позашкільних і вищих навчальних закладів, наукових установ та організацій (за згодою).

  6.3. Кількість членів журі в кожній секції Фестивалю має становити не менше трьох осіб, але не більше третини від кількості учасників.

  6.4. До складу журі Фестивалю не можуть входити особи, що є близькими особами учасників Фестивалю.

  6.5. Склад журі Фестивалю затверджується наказом НЕНЦ.

  6.6. Журі кожної секції Фестивалю очолює голова.

  Голова журі:

 • організовує роботу членів журі;
 • проводить засідання журі;
 • бере участь у визначенні переможців і призерів Фестивалю;
 • затверджує список переможців і призерів Фестивалю.
 • 6.7. Члени журі:

  оцінюють презентації досягнень творчих учнівських об’єднань і науково-дослідницькі роботи учасників;

 • заповнюють оцінювальні протоколи;
 • беруть участь у визначенні переможців і призерів у різних секціях Фестивалю.
 • 6.8. Секретар журі забезпечує зберігання, систематизацію, оформлення документів та матеріалів Фестивалю.

  VІІ. Визначення та нагородження переможців і призерів Фестивалю

  7.1. Переможці та призери Фестивалю визначаються журі в індивідуальній та командній першостях у кожній секції окремо за кількістю набраних учасниками (командами) балів.

  7.2. Переможцем Фестивалю є учасник (команда), який набрав найбільшу кількість балів.

  Призерами Фестивалю є учасники (команди), які за кількістю набраних балів зайняли друге та третє місця.

  7.3. У разі рівної кількості балів переможцем Фестивалю в індивідуальній першості є учасник, який набрав більше балів за критерій "Якість і глибина експериментальної частини дослідження".

  У разі рівної кількості балів переможцем Фестивалю в командній першості є команда, яка набрала більше балів за презентацію виставки досягнень творчих учнівських об’єднань садівничого профілю.

  7.4. Кількість призових місць не може становити більше 50 відсотків від загальної кількості учасників (команд) у секції.

  Розподіл призових (перших, других і третіх) місць здійснюється з орієнтовним розподілом їх у співвідношенні 1:2:3.

  7.5. Переможці та призери Фестивалю нагороджуються дипломами.

  Решті учасників фінального етапу Фестивалю вручаються дипломи учасника.

  7.6. Досвід роботи кращих творчих учнівських об’єднань садівничого профілю висвітлюється в науково-педагогічних і науково-художніх виданнях для дітей та юнацтва за підтримки НЕНЦ (за згодою автора).

  VIII. Умови фінансування Фестивалю

  Витрати на організацію та проведення Фестивалю здійснюються за рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством України.

  Директор департаменту професійно-технічної освіти

  В. В. Супрун

  Додаток до Положення про Всеукраїнський фестиваль "Україна — сад"

  ЗАЯВКА ( z0409-13 BF133.doc ) на участь у І (ІІ) етапі Всеукраїнського фестивалю "Україна — сад"

  Юридичний портал Справедливість

  Экс-первый заместитель главы Администрации Президента .

  Экс-первый заместитель главы Администрации Президента А.Портнов объявлен в розыск Министерство внутренних дел объявило в розыск бывшего первого заместителя главы Администрации Президента Андрея Портнова. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел в разделе «лица, ...

  В ГПУ допросили экс-министра юстиции А.Лавриновича

  В ГПУ допросили экс-министра юстиции А.Лавриновича В Генеральной прокуратуре провели допрос бывшего министра юстиции Александра Лавриновича в производстве о злоупотреблении служебным положением во время расходования государственных денег в сумме ...

  До уваги водіїв! У центрі Києва на Новий рік буде ...

  До уваги водіїв! У центрі Києва на Новий рік буде перекрито рух транспорту Державтоінспекція інформує, що з метою попередження правопорушень та забезпечення охорони громадського порядку в місцях проведення святкових заходів у період з 18:00 31 грудня 2014 року до 06:30 ...

  Ещё материал по теме: