Гражданский брак и немного права

Гражданский брак и немного права Прежде, чем оформить собственные отношения многие молодые пары предпочитают пожить свободно, не обременяя себя штампами и ...

Гражданский брак и немного права

Гражданский брак и немного права Прежде, чем оформить собственные отношения многие молодые пары предпочитают пожить свободно, не обременяя себя штампами и ...

Обжалование и оспаривание исполнительной ...

Обжалование и оспаривание исполнительной надписи Обжалование и оспаривание исполнительной надписи сотрудников нотариальных служб по национальному законодательсву.

розпорядником якої є Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України, і форми для подання запиту на одержання публічної інформації, Міністерство економічного розвитку і торгівлі УкраїниМІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 • 18.02.2013  № 142
 • Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 березня 2013 р. за № 393/22925

  Про затвердження Порядку складання та подання запитів на одержання публічної інформації, розпорядником якої є Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України, і форми для подання запиту на одержання публічної інформації

  Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації"( 2939-17 ), Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547( 547/2011 ) "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" та постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583( 583-2011-п ) "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади" НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити такі, що додаються:

  Порядок складання та подання запитів на одержання публічної інформації, розпорядником якої є Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України;

 • форму для подання запиту на одержання публічної інформації.
 • 2. Відділу доступу до публічної інформації та розгляду звернень громадян управління комунікацій з громадськістю (Іоанно І. О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

  3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України Пашкевича М. О.

  4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  Міністр економічного розвитку і торгівлі України

  І. М. Прасолов

  ПОГОДЖЕНО: Голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України

  М. О. Пашкевич

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 18.02.2013  № 142

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 березня 2013 р. за № 393/22925

  ПОРЯДОК складання та подання запитів на одержання публічної інформації, розпорядником якої є Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України

  I. Загальні положення

  1.1. Цей Порядок визначає процедуру складання та подання запитів на одержання публічної інформації, розпорядником якої є Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України (далі — Держенергоефективності).

  1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в значенні, наведеному в Законі України "Про доступ до публічної інформації" ( 2939-17 ) (далі — Закон).

  1.3. Доступ до публічної інформації Держенергоефективності забезпечується шляхом надання інформації за запитами на одержання публічної інформації.

  1.4. Запитувачами публічної інформації відповідно до Закону ( 2939-17 ) є фізичні, юридичні особи та об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій.

  II. Складання та подання запитів на одержання публічної інформації

  2.1. Запитувач має право звернутися до Держенергоефективності із запитом на одержання публічної інформації незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

  2.2. Запит на одержання публічної інформації може бути індивідуальним або колективним.

  2.3. Запит на одержання публічної інформації подається Держенергоефективності в усній або письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, телефоном, факсом, електронною поштою.

  2.4. Письмовий запит на одержання публічної інформації подається в довільній формі.

  2.5. Запит на інформацію повинен містити:

  прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти, номер засобу зв’язку, якщо такий є;

  загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

 • підпис і дату за умови подання письмового запиту.
 • 2.6. З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту запитувач може використати форму для подання запиту на одержання публічної інформації (далі — форма запиту).

  2.7. Форма запиту розміщується на офіційному веб-сайті Держенергоефективності та на інформаційних стендах в адміністративних будівлях Держенергоефективності.

  2.8. Запитувач може заповнити форму для подання електронного запиту на одержання публічної інформації безпосередньо на веб-сайті Держенергоефективності.

  2.9. У формі запиту запитувачеві надається можливість вибрати форму надання відповіді — поштою, факсом, електронною поштою або телефоном.

  2.10. Запит на інформацію може бути поданий запитувачем особисто до управління популяризації та зв’язків з громадськістю, яке організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Держенергоефективності.

  2.11. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює відповідальна особа управління популяризації та зв’язків з громадськістю із зазначенням у запиті прізвища, імені, по батькові, контактного телефону та надає копію запиту особі, яка його подала.

  2.12. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування Держенергоефективності, дати надходження та вхідного номера запиту. Копія запиту повертається особі, яка його подала.

  Начальник відділу доступу до публічної інформації та розгляду звернень громадян управління комунікацій з громадськістю

  І. О. Іоанно

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 18.02.2013  № 142

  ФОРМА для подання запиту на одержання публічної інформації

  Розпорядник інформації

  Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України

  Запитувач

  ________________________________________________________________ (прізвище, ім’я, по батькові — для фізичних осіб, найменування юридичної

  ________________________________________________________________ особи, прізвище, ім’я, по батькові представника запитувача — для юридичних

  ________________________________________________________________ осіб та об’єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,

  ________________________________________________________________ поштова та/або електронна адреса, контактний телефон)

  Запит на інформацію

  Прошу відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації"( 2939-17 ) надати _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________                               (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

  Запитувану інформацію прошу надати в установлений законом строк (необхідне зазначити):

 • на поштову адресу
 • ________________________________________________ (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, ________________________________________________ будинок, корпус, квартира)

 • на електронну адресу
 • _______________________________________________ (електронна адреса)

 • факсом
 • ______________________________________________ (номер факсу)

 • телефоном
 • ______________________________________________ (номер телефону)

  ________       (дата)

  ___________ (підпис)

  __________ Примітки:

  1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України, розміщена на веб-сайті за адресою: www.saee.gov.ua.

  2. Запит на інформацію може бути поданий: на поштову адресу: 01601, м. Київ, пров. Музейний, 12 (на конверті слід указувати "Публічна інформація"); на електронну адресу: public@saee.gov.ua; факсом: (044) 590-59-61, 590-59-75; телефоном: (044) 590-59-60, 590-59-74.

  3. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня одержання запиту.

  4. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

  5. Інформація на запит надається безоплатно.

  6. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

  7. У задоволенні запиту може бути відмовлено в таких випадках: Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України не володіє і не зобов’язане відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит; інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом; запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 6 цих приміток; не дотримано вимог щодо складання та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації"( 2939-17 ).

  Начальник відділу доступу до публічної інформації та розгляду звернень громадян управління комунікацій з громадськістю

  І. О. Іоанно

  Юридичний портал Справедливість

  Экс-первый заместитель главы Администрации Президента .

  Экс-первый заместитель главы Администрации Президента А.Портнов объявлен в розыск Министерство внутренних дел объявило в розыск бывшего первого заместителя главы Администрации Президента Андрея Портнова. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел в разделе «лица, ...

  В ГПУ допросили экс-министра юстиции А.Лавриновича

  В ГПУ допросили экс-министра юстиции А.Лавриновича В Генеральной прокуратуре провели допрос бывшего министра юстиции Александра Лавриновича в производстве о злоупотреблении служебным положением во время расходования государственных денег в сумме ...

  До уваги водіїв! У центрі Києва на Новий рік буде ...

  До уваги водіїв! У центрі Києва на Новий рік буде перекрито рух транспорту Державтоінспекція інформує, що з метою попередження правопорушень та забезпечення охорони громадського порядку в місцях проведення святкових заходів у період з 18:00 31 грудня 2014 року до 06:30 ...

  Ещё материал по теме: