Гражданский брак и немного права

Гражданский брак и немного права Прежде, чем оформить собственные отношения многие молодые пары предпочитают пожить свободно, не обременяя себя штампами и ...

Гражданский брак и немного права

Гражданский брак и немного права Прежде, чем оформить собственные отношения многие молодые пары предпочитают пожить свободно, не обременяя себя штампами и ...

Обжалование и оспаривание исполнительной ...

Обжалование и оспаривание исполнительной надписи Обжалование и оспаривание исполнительной надписи сотрудников нотариальных служб по национальному законодательсву.

Про Порядок залучення спеціалістів, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень комісій з всеукраїнського референдуму на час підготовки та проведення всеукраїнського референдуму, Центральна виборча комісіяЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

 • від 20 березня 2013 року № 53
 • Про Порядок залучення спеціалістів, експертів та технічних працівників для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень комісій з всеукраїнського референдуму на час підготовки та проведення всеукраїнського референдуму

  Для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень комісій з всеукраїнського референдуму на час підготовки та проведення всеукраїнського референдуму, відповідно до частини шістнадцятої статті 47( 5475-17 ), частини сьомої статті 61 Закону України( 5475-17 ) "Про всеукраїнський референдум", постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року № 213( 213-2003-п ) "Про розміри та порядок оплати праці спеціалістів, експертів і технічних працівників, які залучаються до роботи у виборчих комісіях по виборах народних депутатів України, комісіях всеукраїнського референдуму для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень зазначених комісій", керуючись статтями 11 — 13 ( 1932-15 ), пунктом 4 статті 17( 1932-15 ), частиною другою статті 27 Закону України( 1932-15 ) "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

  1. Затвердити Порядок залучення спеціалістів, експертів та технічних працівників для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень комісій з всеукраїнського референдуму на час підготовки та проведення всеукраїнського референдуму (додаток 1).

  2. Встановити форми:

  договору про надання Центральній виборчій комісії послуг, пов’язаних з підготовкою та проведенням з всеукраїнського референдуму (додаток 2);

  договору про надання окружній (дільничній) комісії з всеукраїнського референдуму послуг, пов’язаних з підготовкою та проведенням всеукраїнського референдуму (додаток 3);

  довідки про надання послуг Центральній виборчій комісії під час підготовки та проведення всеукраїнського референдуму (додаток 4);

  довідки про надання послуг окружній (дільничній) комісії з всеукраїнського референдуму під час підготовки та проведення всеукраїнського референдуму (додаток 5).

  3. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

  Заступник Голови Центральної виборчої комісії

  А. МАГЕРА

  Додаток 1 до постанови Центральної виборчої комісії від 20 березня 2013 року № 53

  ПОРЯДОК залучення спеціалістів, експертів та технічних працівників для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень комісій з всеукраїнського референдуму на час підготовки та проведення всеукраїнського референдуму

  1. Цей Порядок відповідно до частини шістнадцятої статті 47( 5475-17 ), частини сьомої статті 61 Закону України( 5475-17 ) "Про всеукраїнський референдум", постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року № 213( 213-2003-п ) "Про розміри та порядок оплати праці спеціалістів, експертів і технічних працівників, які залучаються до роботи у виборчих комісіях по виборах народних депутатів України, комісіях всеукраїнського референдуму для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень зазначених комісій" визначає питання залучення спеціалістів, експертів і технічних працівників для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень Центральної виборчої комісії, окружних та дільничних комісій з всеукраїнського референдуму (далі — окружні та дільничні комісії) на час підготовки та проведення всеукраїнського референдуму.

  2. Для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень Центральної виборчої комісії, окружних та дільничних комісій, передбачених Законами України "Про Центральну виборчу комісію"( 1932-15 ), "Про всеукраїнський референдум" ( 5475-17 ), на час підготовки та проведення всеукраїнського референдуму можуть залучатися відповідні спеціалісти, експерти та технічні працівники (далі — залучені працівники).

  3. Гранична чисельність залучених працівників становить для:

  1) Центральної виборчої комісії — не більше 100 осіб;

  2) окружної комісії — не більше 10 осіб;

  3) дільничної комісії малої та середньої дільниць референдуму — не більше однієї особи, великої дільниці референдуму — не більше двох осіб.

  4. Окружна комісія, враховуючи граничну чисельність залучених працівників, на своєму засіданні приймає рішення про затвердження переліку посад та чисельності залучених працівників для роботи в цій комісії та дільничних комісіях відповідного територіального округу.

  5. Залученими працівниками не можуть бути державні службовці, посадові та службові особи органів місцевого самоврядування, працівники судів та правоохоронних органів.

  6. Із залученими працівниками комісій з референдуму укладаються цивільно-правові договори за встановленою формою (додатки 2, 3).

  7. При укладенні цивільно-правового договору залучений працівник подає до відповідної комісії з референдуму копії таких документів:

  паспорта (сторінок паспорта з відомостями про прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік народження, коли і ким виданий паспорт, адресу місця проживання);

  довідки реєстраційного номера облікової картки платника податків (у разі якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має про це відмітку в паспорті громадянина України, подається копія сторінок паспорта з відповідною відміткою);

  документа про освіту (спеціальність, кваліфікація), якщо робота потребує спеціальної підготовки або кваліфікації.

  8. Виконання робіт, пов’язаних з організацією підготовки та проведення референдуму, особами, визнаними в установленому законом порядку безробітними, не є підставою для зняття цих осіб з обліку в державній службі зайнятості як таких, що шукають роботу, або для припинення виплати їм допомоги з безробіття та інших видів допомоги.

  9. Залученим працівникам (особам, визнаним у встановленому законом порядку безробітними, пенсіонерам тощо) видається довідка про надання ними Центральній виборчій комісії (додаток 4), окружній чи дільничній комісії (додаток 5) послуг під час підготовки та проведення всеукраїнського референдуму для подання її за місцем вимоги (до органів державної служби зайнятості, Пенсійного фонду України тощо).

  10. У разі залучення для роботи у комісіях з референдуму бухгалтера, касира чи іншого спеціаліста, на якого безпосередньо покладається обов’язок зберігання, перевезення або використання в цих комісіях переданих їм матеріальних цінностей чи грошових коштів, окремо укладається договір про повну матеріальну відповідальність.

  11. Оплата праці залученого працівника здійснюється щомісяця відповідно Центральною виборчою комісією, окружною комісією на підставі акта приймання-передачі наданих послуг.

  Оплата праці залучених працівників для роботи в дільничних комісіях здійснюється відповідною окружною комісією.

  У разі виконання робіт залученим працівником протягом неповного календарного місяця або розірвання з різних причин дії цивільно-правового договору оплата здійснюється, виходячи з пропорційно відпрацьованого часу.

  12. Розмір оплати праці залучених працівників для роботи в Центральній виборчій комісії визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року № 213( 213-2003-п ) "Про розміри та порядок оплати праці спеціалістів, експертів і технічних працівників, які залучаються до роботи у виборчих комісіях по виборах народних депутатів України, комісіях всеукраїнського референдуму для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень зазначених комісій" та встановлюється в межах фонду оплати праці, передбаченого в кошторисі видатків на підготовку та проведення всеукраїнського референдуму, затвердженому постановою Центральної виборчої комісії.

  Розмір оплати праці залучених працівників для роботи в окружній та дільничній комісіях встановлюється в межах фонду оплати праці, передбаченого єдиним кошторисом видатків на підготовку та проведення всеукраїнського референдуму відповідної окружної комісії, затвердженим постановою Центральної виборчої комісії, який не повинен перевищувати розміру місячної заробітної плати члена відповідної комісії з референдуму, визначеного постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 року № 966( 966-2004-п ) "Про умови оплати праці членів виборчих комісій, комісій всеукраїнського референдуму", та не може бути нижчим від розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на момент її нарахування.

  13. Окружна комісія може здійснювати виплату одноразової грошової винагороди залученим працівникам окружної та дільничної комісій після встановлення підсумків голосування у відповідному територіальному окрузі в межах загальної економії фонду оплати праці, передбаченого кошторисом видатків окружної комісії, за умови стовідсоткового здійснення інших видатків з підготовки і проведення всеукраїнського референдуму.

  Розмір одноразової грошової винагороди визначається на засіданні окружної комісії за поданням її голови і залежить від особистого внеску кожного залученого працівника у роботу комісії та не може перевищувати розміру місячної заробітної плати члена відповідної комісії, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 року № 966( 966-2004-п ) "Про умови оплати праці членів виборчих комісій, комісій всеукраїнського референдуму".

  Рішення дільничної комісії про виплату одноразової грошової винагороди залученим працівникам затверджується відповідною окружною комісією.

  14. Строки розрахунків за надані послуги визначаються у цивільно-правовому договорі, що укладається відповідною комісією із залученим працівником.

  15. З нарахованої залученому працівнику винагороди здійснюються відрахування обов’язкових платежів у порядку та розмірах, установлених законодавством України.

  16. Питання залучення спеціалістів, експертів та технічних працівників для роботи у комісіях з референдуму, не врегульовані цим Порядком, вирішуються відповідно до законодавства України.

  17. Особи, винні у порушенні цього Порядку, несуть відповідальність згідно із законодавством України.

  Секретар засідання Центральної виборчої комісії

  Т. АСТАХОВА

  Додаток 2 до постанови Центральної виборчої комісії від 20 березня 2013 року № 53

  ДОГОВІР ( v0053359-13 BF56.doc )

  Додаток 3 до постанови Центральної виборчої комісії від 20 березня 2013 року № 53

  ДОГОВІР ( v0053359-13 BF57.doc )

  Додаток 4 до постанови Центральної виборчої комісії від 20 березня 2013 року № 53

  ДОВІДКА ( v0053359-13 BF60.doc )

  Юридичний портал Справедливість

  Экс-первый заместитель главы Администрации Президента .

  Экс-первый заместитель главы Администрации Президента А.Портнов объявлен в розыск Министерство внутренних дел объявило в розыск бывшего первого заместителя главы Администрации Президента Андрея Портнова. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел в разделе «лица, ...

  В ГПУ допросили экс-министра юстиции А.Лавриновича

  В ГПУ допросили экс-министра юстиции А.Лавриновича В Генеральной прокуратуре провели допрос бывшего министра юстиции Александра Лавриновича в производстве о злоупотреблении служебным положением во время расходования государственных денег в сумме ...

  До уваги водіїв! У центрі Києва на Новий рік буде ...

  До уваги водіїв! У центрі Києва на Новий рік буде перекрито рух транспорту Державтоінспекція інформує, що з метою попередження правопорушень та забезпечення охорони громадського порядку в місцях проведення святкових заходів у період з 18:00 31 грудня 2014 року до 06:30 ...

  Ещё материал по теме: