Гражданский брак и немного права

Гражданский брак и немного права Прежде, чем оформить собственные отношения многие молодые пары предпочитают пожить свободно, не обременяя себя штампами и ...

Гражданский брак и немного права

Гражданский брак и немного права Прежде, чем оформить собственные отношения многие молодые пары предпочитают пожить свободно, не обременяя себя штампами и ...

Обжалование и оспаривание исполнительной ...

Обжалование и оспаривание исполнительной надписи Обжалование и оспаривание исполнительной надписи сотрудников нотариальных служб по национальному законодательсву.

Про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства оборони України, Міністерство оборони УкраїниМІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 • 11.03.2013  № 165
 • Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 березня 2013 р. за № 484/23016

  Про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства оборони України

  Відповідно до Указу Президента України від 30 травня 2012 року № 365( 365/2012 ) "Про відомчі заохочувальні відзнаки" (із змінами) НАКАЗУЮ:

  1. Встановити відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства оборони України:

  Подяка Міністерства оборони України;

  Грамота Міністерства оборони України;

  Почесна грамота Міністерства оборони України;

 • медаль "10 років сумлінної служби";
 • медаль "15 років сумлінної служби";
 • медаль "20 років сумлінної служби";
 • медаль "Ветеран служби";
 • нагрудний знак "За зразкову службу";
 • нагрудний знак "Знак пошани";
 • нагрудний знак "За військову доблесть".
 • 2. Затвердити такі, що додаються:

  Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства оборони України;

  Опис Подяки Міністерства оборони України;

  Ескіз Подяки Міністерства оборони України;

  Опис Грамоти Міністерства оборони України;

  Ескіз Грамоти Міністерства оборони України;

  Опис Почесної грамоти Міністерства оборони України;

  Ескіз Почесної грамоти Міністерства оборони України;

  Опис медалі "10 років сумлінної служби";

  Ескіз медалі "10 років сумлінної служби";

  Опис медалі "15 років сумлінної служби";

  Ескіз медалі "15 років сумлінної служби";

  Опис медалі "20 років сумлінної служби";

  Ескіз медалі "20 років сумлінної служби";

  Опис медалі "Ветеран служби";

  Ескіз медалі "Ветеран служби";

  Опис нагрудного знака "За зразкову службу";

  Ескіз нагрудного знака "За зразкову службу";

  Опис нагрудного знака "Знак пошани";

  Ескіз нагрудного знака "Знак пошани";

  Опис нагрудного знака "За військову доблесть";

  Ескіз нагрудного знака "За військову доблесть".

  3. Директору Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України спільно з директором Департаменту правового забезпечення Міністерства оборони України подати цей наказ в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  4. Планування та фінансування виготовлення відзнак, посвідчень та футлярів до них на наступний рік здійснюються структурними підрозділами Міністерства оборони України (Генерального штабу Збройних Сил України), на які покладено функції закупівлі (постачання) матеріальних ресурсів для потреб Збройних Сил України за замовленням Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України, не пізніше 30 листопада поточного року.

  5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  Міністр оборони України

  П. В. Лебедєв

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства оборони України 11.03.2013  № 165

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 березня 2013 р. за № 484/23016

  ПОЛОЖЕННЯ про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства оборони України

  I. Загальні положення

  1.1. Цим Положенням визначається порядок нагородження військовослужбовців та працівників Збройних Сил України заохочувальними відзнаками Міністерства оборони України (далі — відзнаки).

  1.2. Нагородження відзнаками проводиться з нагоди ювілеїв, державних свят та військових професійних свят.

  1.3. Відзнакою — Подяка Міністерства оборони України — нагороджуються військовослужбовці та працівники Збройних Сил України за бездоганну службу (працю), старанність, розумну ініціативу, які мають стаж військової служби (праці) у календарному обчисленні не менше 3 років.

  Протягом календарного року кількість нагороджених не може перевищувати 2000 осіб.

  1.4. Відзнакою — Грамота Міністерства оборони України — нагороджуються військовослужбовці та працівники Збройних Сил України за високі особисті досягнення у службі (праці), зразкове виконання службових обов'язків, які мають стаж військової служби (праці) у календарному обчисленні не менше 5 років і були нагороджені Подякою Міністерства оборони України.

  Протягом календарного року кількість нагороджених не може перевищувати 1500 осіб.

  1.5. Відзнакою — Почесна грамота Міністерства оборони України — нагороджуються військовослужбовці та працівники Збройних Сил України за значний особистий внесок у справу розвитку Збройних Сил України, високі особисті досягнення у службовій діяльності, відмінні особисті показники у бойовій підготовці, а також командири тих військових частин (підрозділів), які за підсумками навчального року оцінені на "відмінно", зразкове виконання військового (службового) обов'язку та які вже були нагороджені Грамотою Міністерства оборони України, але не раніше ніж через рік після нагородження нею.

  Особу може бути нагороджено Почесною грамотою один раз за весь період проходження військової служби (праці) в Збройних Силах України.

  Протягом календарного року кількість нагороджених не може перевищувати 1000 осіб.

  1.6. Відзнакою — нагрудний знак "За зразкову службу" — нагороджуються військовослужбовці Збройних Сил України за зразкове виконання військового обов'язку, підтримання високої бойової готовності військ (сил), високу професійну майстерність, проявлену під час навчань, бойового чергування (чергування), інспекційних (контрольних) перевірок, самовідданість і стійкість, виявлені під час проходження військової служби, та  які за підсумками навчального року оцінені на "відмінно".

  Протягом календарного року кількість нагороджених не може перевищувати 1500 осіб.

  1.7. Відзнакою — нагрудний знак "Знак пошани" — нагороджуються військовослужбовці та працівники Збройних Сил України за значний особистий внесок у справу розбудови, розвитку та забезпечення життєдіяльності Збройних Сил України, досягнення високих показників у військовій, науковій, освітянській та інших сферах діяльності, бездоганну сумлінну службу (працю).

  Протягом календарного року кількість нагороджених не може перевищувати 2000 осіб.

  1.8. Відзнакою — нагрудний знак "За військову доблесть" — нагороджуються військовослужбовці Збройних Сил України, які були вже нагороджені нагрудним знаком "За зразкову службу" або "Знак пошани".

  Нагородження нагрудним знаком "За військову доблесть" здійснюється:

  за особисті заслуги у професійній підготовці, підтриманні високої бойової готовності військ, частин, підрозділів протягом двох і більше років;

 • за освоєння нової бойової техніки за короткий час;
 • за мужність і відвагу, виявлені на навчаннях, маневрах, під час виконання своїх обов'язків при несенні служби та бойового чергування (чергування), а також під час виконання завдань, пов'язаних з ліквідацією наслідків стихійного лиха, природних та техногенних катастроф, інших надзвичайних ситуацій, при рятуванні людей та матеріальних цінностей;

 • за самовідданість і стійкість, виявлені під час проходження військової служби;
 • за відмінні особисті показники у польовій, повітряній та морській виучці.
 • Особам, які нагороджені нагрудним знаком "За військову доблесть", надається право на першочергове зарахування до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів.

  Протягом календарного року кількість нагороджених не може перевищувати 500 осіб.

  1.9. Нагородження відзнаками у вигляді нагрудних знаків проводиться за наявності у особи, яка подається до нагородження, відзнаки — Почесна грамота Міністерства оборони України і не раніше ніж через рік після нагородження нею.

  1.10. Особу, яку нагороджено нагрудним знаком, може бути представлено до наступного нагородження іншим нагрудним знаком не раніше ніж через три роки після попереднього нагородження, за винятком:

  нагородження за мужність, самовідданість і відвагу, проявлені на навчаннях, маневрах, під час виконання своїх обов'язків при несенні служби та бойового чергування (чергування), а також під час виконання завдань, пов'язаних з ліквідацією наслідків стихійного лиха, природних та техногенних катастроф, інших надзвичайних ситуацій, при рятуванні людей та матеріальних цінностей;

 • нагородження за виконання завдань особливої важливості в інтересах України та Збройних Сил України;
 • нагородження Подякою, Грамотою та Почесною грамотою Міністерства оборони України;
 • нагородження відзнаками, підставою для нагородження якими є вислуга років.
 • 1.11. Відзнакою — медаль "10 років сумлінної служби" — нагороджуються військовослужбовці Збройних Сил України, які сумлінно і чесно виконують військовий обов'язок та мають вислугу 10 років у календарному обчисленні.

  Протягом календарного року кількість нагороджених не може перевищувати 4500 осіб.

  1.12. Відзнакою — медаль "15 років сумлінної служби" — нагороджуються військовослужбовці Збройних Сил України, які сумлінно і чесно виконують військовий обов'язок та мають вислугу 15 років у календарному обчисленні.

  Протягом календарного року кількість нагороджених не може перевищувати 4500 осіб.

  1.13. Відзнакою — медаль "20 років сумлінної служби" — нагороджуються військовослужбовці Збройних Сил України, які сумлінно і чесно виконують військовий обов'язок та мають вислугу 20 років у календарному обчисленні.

  Протягом календарного року кількість нагороджених не може перевищувати 3000 осіб.

  1.14. Відзнакою — медаль "Ветеран служби" — нагороджуються військовослужбовці Збройних Сил України за високі показники у бойовій і професійній підготовці, зразкове виконання військового обов'язку і мають вислугу 25 і більше календарних років.

  Особи, які раніше були нагороджені відзнаками Міністерства оборони України — медалями "За сумлінну службу" I, II, III ступенів та "Ветеран військової служби", до нагородження медалями "10 років сумлінної служби", "15 років сумлінної служби", "20 років сумлінної служби" та "Ветеран служби" не подаються.

  Протягом календарного року кількість нагороджених не може перевищувати 3500 осіб.

  1.15. Військовослужбовці, які мають не зняті дисциплінарні стягнення, до нагородження відзнаками не подаються.

  1.16. Відзначення медалями "10 років сумлінної служби", "15 років сумлінної служби", "20 років сумлінної служби" та "Ветеран служби" здійснюється з нагоди Дня Збройних Сил України або при звільненні військовослужбовця з військової служби в запас (відставку) за наявності в нього відповідної вислуги років у календарному обчисленні.

  1.17. Повторне нагородження однойменною відзнакою не проводиться, крім відзнак — Подяка Міністерства оборони України та Грамота Міністерства оборони України, але не раніше ніж через два роки після останнього нагородження ними.

  II. Порядок представлення до відзначення відомчими відзнаками

  2.1. Визначення та висунення осіб до нагородження відзнаками здійснюється у військовому (трудовому) колективі, де вони проходять службу (працюють), з додержанням принципів прозорості, гласності та відкритості. При цьому визначається відповідна відзнака, забезпечуються виконання вимог цього Положення та послідовність і періодичність нагородження.

  2.2. Кандидатури до нагородження відзнаками розглядаються на загальних зборах військовослужбовців (працівників Збройних Сил України) за місцем військової служби (праці), на засіданнях атестаційних комісій військових частин (установ), трудового колективу, на військових радах.

  2.3. Порушення клопотання про нагородження відзнаками підлеглих здійснюють командири (начальники) від командира полку (корабля 1 рангу), які мають рівні з ним права, та вищі, керівники установ, закладів, організацій, командири окремих батальйонів (кораблів 2 рангу), а також командири (начальники) окремих військових частин, які користуються дисциплінарною владою командира окремого батальйону (корабля 2 рангу).

  Клопотання про нагородження військовослужбовців (працівників Збройних Сил України) відзнаками здійснюється щодо підлеглих осіб безпосереднім командиром (начальником) перед відповідним прямим командиром (начальником).

  Клопотання про нагородження відзнаками порушується через відповідні органи вищого рівня (за підпорядкованістю) перед посадовими особами, які мають право вносити Міністру оборони України подання до нагородження відзнаками.

  2.4. Подання, зразок якого наведено у додатку 1 ( z0484-13 ) до цього Положення, вноситься Міністру оборони України через Департамент кадрової політики Міністерства оборони України щодо:

  військовослужбовців і працівників Збройних Сил України — першим заступником Міністра оборони України, заступниками Міністра оборони України, начальником Генерального штабу — Головнокомандувачем Збройних Сил України, керівниками структурних підрозділів Міністерства оборони України, які безпосередньо підпорядковані Міністру оборони України, начальником Національного університету оборони України імені Івана Черняховського та іншими посадовими особами;

  військовослужбовців, які представляються до нагородження медалями, — першим заступником Міністра оборони України, заступниками Міністра оборони України, начальником Генерального штабу — Головнокомандувачем Збройних Сил України, командувачами видів Збройних Сил України, командувачами оперативних командувань, керівниками структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, начальником Національного університету оборони України імені Івана Черняховського;

  військовослужбовців Збройних Сил України, відряджених до інших державних органів, установ, організацій із залишенням на військовій службі, — керівниками цих державних органів, установ, організацій.

  Подання до нагородження відзнаками військовослужбовців та працівників військової частини А0515 вноситься Міністру оборони України командиром цієї частини.

  2.5. Подання до нагородження відзнаками надсилаються до Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України не пізніш як за місяць до відповідної дати або події.

  Подання до нагородження медалями "10 років сумлінної служби", "15 років сумлінної служби", "20 років сумлінної служби" та "Ветеран служби" з нагоди Дня Збройних Сил України надсилаються до Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України до 15 жовтня поточного року у разі звільнення з військової служби в запас (відставку) одночасно із поданням до звільнення з військової служби.

  2.6. До Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України із супровідним листом надсилаються:

  у разі представлення до нагородження Подякою, Грамотою — подання, у якому вказується вислуга років у календарному обчисленні (загальний стаж роботи в збройних силах);

  у разі представлення до нагородження Почесною грамотою — подання, інформація про службові досягнення (додаток 2);

  у разі представлення до нагородження медалями — подання, у якому вказується вислуга років у календарному обчисленні, та два примірники складеного на підставі подання проекту наказу Міністра оборони України (по особовому складу), зразок якого наведено у додатку 3 ( z0484-13 ) до цього Положення, у паперовому вигляді та на електронному носії;

  у разі представлення до нагородження нагрудним знаком — подання, нагородний лист (додаток 4) у двох примірниках, довідка про проходження служби (трудову діяльність), зразок якої наведено у додатку 5 до цього Положення (далі — нагородні документи).

  2.7. У нагородному листі та інформації про службові досягнення зазначаються дані про особу, яка висувається до нагородження відзнакою, її видатні особисті заслуги, що стали підставою для порушення клопотання про нагородження, та результати щорічного (незалежного) оцінювання.

  Нагородний лист та інформація про службові досягнення підписуються особою, яка порушила клопотання про нагородження, та завіряються гербовою печаткою військової частини (закладу, установи, організації).

  2.8. Нагородні документи виконуються у друкованому вигляді, помарки та виправлення в них не допускаються.

  Відповідальними за об'єктивність і достовірність відомостей, викладених у нагородних документах, є керівники, які їх підписали. З метою перевірки (уточнення) даних про особу Департаментом кадрової політики Міністерства оборони України подається відповідний запит до кадрового органу військової частини (установи) щодо представлення завірених у встановленому порядку копій облікових документів.

  2.9. У разі представлення нагородних документів із порушенням вимог, передбачених цим Положенням, вони повертаються до органу (установи), який ці документи надіслав, із зазначенням причин повернення.

  2.10. Рішення про нагородження відзнаками приймається Міністром оборони України.

  2.11. Нагородження відзнаками у вигляді нагрудних знаків може бути проведено посмертно.

  2.12. Нагородження відзнаками здійснюється наказами Міністра оборони України (по особовому складу). Проекти наказів Міністра оборони України про нагородження відзнаками готуються Департаментом кадрової політики Міністерства оборони України та військовою частиною А0515.

  III. Порядок вручення відзнак

  3.1. Вручення відзнаки та посвідчення до неї проводиться в обстановці урочистості і широкої гласності. Перед врученням оголошується наказ Міністра оборони України.

  3.2. Нагородженій особі вручаються відзнака та посвідчення до неї, якщо посвідчення передбачене положенням про відзнаки.

  3.3. Відзнаку та посвідчення до неї нагородженому вручає Міністр оборони України або за його дорученням керівник, який порушував клопотання про нагородження, або прямий начальник нагородженого.

  3.4. Після проведення церемонії вручення відзнак засоби масової інформації Міністерства оборони України та Збройних Сил України оприлюднюють інформацію про нагородження.

  3.5. У разі якщо нагороджена особа через хворобу або іншу поважну причину не змогла з'явитися на вручення, відзнака та посвідчення до неї можуть бути вручені вдома, у лікарні тощо, де вона перебуває.

  У разі смерті нагородженої особи, якій за життя відзнаку та посвідчення до неї не було вручено, відзнака та посвідчення до неї передаються через військовий комісаріат за місцем проживання сім'ї нагородженого для зберігання як пам'ять.

  У разі відсутності у померлого нагородженого спадкоємців відзнака та посвідчення до неї підлягає поверненню до Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України.

  3.6. Вручення відзнак має бути проведено протягом двох місяців з дня підписання наказу про нагородження.

  Організація і своєчасне вручення відзнаки та посвідчення до неї (крім випадків особистого вручення Міністром оборони України) покладаються на керівників, які вносили подання Міністру оборони України.

  У разі неможливості вручення відзнаки у зазначений строк вона підлягає поверненню до Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України із зазначенням причин невручення для прийняття рішення Міністром оборони України щодо її вручення нагородженому.

  3.7. Про вручення нагородженому або сім'ї нагородженого відзнаки складається протокол вручення (передачі) заохочувальних відзнак Міністерства оборони України, зразок якого наведено у додатку 6 до цього Положення. Протокол підписується особою, яка вручала відзнаку, та скріплюється печаткою органу, що провів вручення.

  Протокол надсилається до Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України не пізніше ніж через 10 днів після вручення відзнаки.

  3.8. У персональних облікових документах (особовій справі, трудовій книжці тощо) особи, яка була нагороджена відзнакою, кадровим органом (уповноваженою особою) військової частини (установи) робиться відповідний запис про нагородження.

  IV. Порядок носіння та зберігання медалей і нагрудних знаків

  4.1. Відомча відзнака у вигляді медалі носиться з лівого боку грудей і розміщується після знаків державних нагород України, іноземних державних нагород. За наявності в особи декількох медалей носиться лише та, що була вручена останньою.

  4.2. Відомчі відзнаки у вигляді нагрудних знаків носяться з правового боку грудей і розміщуються нижче державних нагород України, іноземних державних нагород. За наявності в особи декількох нагрудних знаків носяться не більше трьох таких знаків.

  Нагрудні знаки, затверджені цим Положенням, носяться в такій послідовності: нагрудний знак "За військову доблесть", нагрудний знак "Знак пошани", нагрудний знак "За зразкову службу".

  Замість нагрудних знаків та медалей нагороджений відомчими відзнаками може носити планки до них, які розміщуються після планок державних нагород України, іноземних державних нагород.

  4.3. Носіння відзнак, якими було нагороджено особу до затвердження цього Положення, дозволяється із урахуванням вимог пункту 4.1 та абзацу першого пункту 4.2 цього розділу.

  4.4. У разі втрати відзнаки її дублікат не видається.

  4.5. Відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства оборони України та посвідчення до них зберігаються в окремій кімнаті Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України.

  Директор Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України генерал-майор

  С. Л. Борисюк

  Додаток 1 до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства оборони України

  ПОДАННЯ ( z0484-13 BF319.doc )

  Додаток 2 до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства оборони України

  ІНФОРМАЦІЯ ( z0484-13 BF349.doc ) про службові досягнення

  Додаток 3 до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства оборони України

  НАКАЗ ( z0484-13 BF321.doc ) Міністра оборони України (по особовому складу)

  Додаток 4 до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства оборони України

  НАГОРОДНИЙ ЛИСТ( z0484-13 BF322.doc ) до нагородження відзнакою Міністерства оборони України

  Додаток 5 до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства оборони України

  ДОВІДКА ( z0484-13 BF323.doc ) про проходження служби (трудову діяльність)

  Додаток 6 до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства оборони України

  ПРОТОКОЛ ( z0484-13 BF324.doc ) вручення (передачі) заохочувальних відзнак Міністерства оборони України

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства оборони України 11.03.2013  № 165

  ОПИС Подяки Міністерства оборони України

  Подяка виготовляється з високоякісного паперу і має вигляд прямокутника розміром 210 х 297 мм (формат А4).

  Лицьовий бік Подяки являє собою площину з перетіканням від світло-блакитного до світло-жовтого кольору, обрамлену рамкою жовтого кольору на тлі гранітного візерунка темно-синього кольору. Рамка утворена орнаментом, обабіч якого паралельні лінії.

  У верхній частині площини зображено малий Державний Герб України, обабіч якого фонове зображення фігурних стрічок з двох рівновеликих смуг (верхня — синього, нижня — жовтого кольору). Нижче розміщено написи "МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ" та "ПОДЯКА" літерами жовтого кольору. У нижній частині площини може розміщуватись напис з номером і датою наказу Міністра оборони України про нагородження Подякою. Літери та цифри напису — чорного кольору.

  Зворотний бік Подяки являє собою площину білого кольору без зображень та написів.

  Директор Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України генерал-майор

  С. Л. Борисюк

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства оборони України 11.03.2013  № 165

  ЕСКІЗ Подяки Міністерства оборони України

  Масштаб 1:3

  Директор Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України генерал-майор

  С. Л. Борисюк

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства оборони України 11.03.2013  № 165

  ОПИС Грамоти Міністерства оборони України

  Грамота виготовляється з високоякісного паперу і має форму прямокутника розміром 297 х 420 мм (формат А3), складеного в один згин.

  Зовнішня сторона Грамоти являє собою площину з гранітним візерунком темно-синього кольору.

  На лицьовому боці зовнішньої сторони Грамоти зображено малий Державний Герб України. Нижче розміщено написи "МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ" та "ГРАМОТА" літерами жовтого кольору.

  Ліва внутрішня частина Грамоти являє собою площину з перетіканням від світло-блакитного до світло-жовтого кольору, обрамлену рамкою жовтого кольору на тлі гранітного візерунка темно-синього кольору. Рамка утворена орнаментом, обабіч якого паралельні лінії. Посередині площини розміщено зображення фасаду будівлі Міністерства оборони України жовтого кольору.

  Права внутрішня частина Грамоти являє собою площину з перетіканням від світло-блакитного до світло-жовтого кольору, обрамлену такою самою рамкою, як і ліва частина. У верхній частині площини зображено малий Державний Герб України, обабіч якого фонове зображення фігурних стрічок з двох рівновеликих смуг (верхня — синього, нижня — жовтого кольору). Нижче розміщено напис "НАГОРОДЖУЄТЬСЯ" літерами жовтого кольору. У нижній частині площини може розміщуватись напис з номером і датою наказу Міністра оборони України про нагородження Грамотою. Літери та цифри напису — чорного кольору.

  Директор Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України генерал-майор

  С. Л. Борисюк

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства оборони України 11.03.2013  № 165

  ЕСКІЗ Грамоти Міністерства оборони України

  Масштаб 1:4

  Директор Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України генерал-майор

  С. Л. Борисюк

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства оборони України 11.03.2013  № 165

  ОПИС Почесної грамоти Міністерства оборони України

  Почесна грамота виготовляється з високоякісного паперу і має форму прямокутника розміром 297 х 420 мм (формат А3), складеного в один згин.

  Зовнішня сторона Почесної грамоти являє собою площину з гранітним візерунком темно-синього кольору, обрамлену рамкою жовтого кольору. Рамка утворена геометричним орнаментом, обабіч якого паралельні лінії. В кутах рамки розетки.

  На лицьовому боці зовнішньої сторони Почесної грамоти зображено малий Державний Герб України. Нижче розміщено написи "МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ" та "ПОЧЕСНА ГРАМОТА" літерами жовтого кольору.

  Ліва внутрішня частина Почесної грамоти являє собою площину з перетіканням від світло-блакитного до світло-жовтого кольору, обрамлену рамкою жовтого кольору на тлі гранітного візерунка темно-синього кольору. Рамка утворена геометричним орнаментом, обабіч якого паралельні лінії. Посередині площини розміщено зображення фасаду будівлі Міністерства оборони України жовтого кольору.

  Права внутрішня частина Почесної грамоти являє собою площину з перетіканням від світло-блакитного до світло-жовтого кольору, обрамлену такою самою рамкою, як і ліва частина. У верхній частині площини зображено малий Державний Герб України, обабіч якого фонове зображення фігурних стрічок з двох рівновеликих смуг (верхня — синього, нижня — жовтого кольору). Нижче розміщено напис "НАГОРОДЖУЄТЬСЯ" літерами жовтого кольору. У нижній частині площини може розміщуватись напис з номером і датою наказу Міністра оборони України про нагородження Почесною грамотою. Літери та цифри напису — чорного кольору.

  Директор Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України генерал-майор

  С. Л. Борисюк

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства оборони України 11.03.2013  № 165

  ЕСКІЗ Почесної грамоти Міністерства оборони України

  Масштаб 1:4

  Директор Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України генерал-майор

  С. Л. Борисюк

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства оборони України 11.03.2013  № 165

  ОПИС медалі "10 років сумлінної служби"

  Медаль виготовляється з металу бронзового кольору і має вигляд кола діаметром 32 мм. На лицьовому боці медалі зображено малий Державний Герб України на тлі лаврового вінка, схрещених мечів вістрями угору та розбіжних променів. Щит малого Державного Герба України покрито емаллю синього кольору.

  На зворотному боці медалі в центрі розміщено напис у три рядки "10 РОКІВ СУМЛІННОЇ СЛУЖБИ". По колу розміщено напис "МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ" (зверху) та зображення лаврового напіввінка (знизу).

  Усі зображення і написи рельєфні. По колу медаль обрамлено бортиком з обох боків.

  Медаль за допомогою вушка та кільця з'єднується з прямокутною колодкою з металу бронзового кольору, обтягнутою стрічкою. У нижній частині колодки тонка металева фігурна дужка із заокругленим виступом та отвором посередині для сполучення колодки з медаллю. Розмір колодки: висота — 42 мм, ширина — 28 мм. При цьому розмір фігурної дужки: висота — 2 мм, ширина — 30 мм, висота заокругленого виступу — 2 мм. На зворотному боці колодки — прорізи для прикріплення стрічки, а також застібка для кріплення медалі до одягу.

  Стрічка медалі шовкова муарова з поздовжніми смужками: блакитного кольору шириною 9 мм, жовтого — шириною 2 мм, блакитного — шириною 2 мм, жовтого — шириною 2 мм, блакитного — шириною 2 мм, жовтого — шириною 2 мм, блакитного — шириною 9 мм.

  Планка медалі являє собою металеву пластинку, обтягнуту відповідною стрічкою. Розмір планки: висота — 12 мм, ширина — 28 мм.

  Директор Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України генерал-майор

  С. Л. Борисюк

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства оборони України 11.03.2013  № 165

  ЕСКІЗ МЕДАЛІ "10 років сумлінної служби"

  Директор Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України генерал-майор

  С. Л. Борисюк

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства оборони України 11.03.2013  № 165

  ОПИС медалі "15 років сумлінної служби"

  Медаль виготовляється з білого металу і має вигляд кола діаметром 32 мм. На лицьовому боці медалі зображено малий Державний Герб України на тлі лаврового вінка, схрещених мечів вістрями угору та розбіжних променів. Зображення лаврового вінка — жовтого металу. Щит малого Державного Герба України покрито емаллю синього кольору.

  На зворотному боці медалі в центрі розміщено напис у три рядки "15 РОКІВ СУМЛІННОЇ СЛУЖБИ". По колу розміщено напис "МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ" (зверху) та зображення лаврового напіввінка (знизу).

  Усі зображення і написи рельєфні. По колу медаль обрамлено бортиком з обох боків.

  Медаль за допомогою вушка та кільця з'єднується з прямокутною колодкою білого металу, обтягнутою стрічкою. У нижній частині колодки тонка металева фігурна дужка із заокругленим виступом та отвором посередині для сполучення колодки з медаллю. Розмір колодки: висота — 42 мм, ширина — 28 мм. При цьому розмір фігурної дужки: висота — 2 мм, ширина — 30 мм, висота заокругленого виступу — 2 мм. На зворотному боці колодки — прорізи для прикріплення стрічки, а також застібка для кріплення медалі до одягу.

  Стрічка медалі шовкова муарова з поздовжніми смужками: блакитного кольору шириною 11 мм, жовтого — шириною 2 мм, блакитного — шириною 2 мм, жовтого — шириною 2 мм, блакитного — шириною 11 мм.

  Планка медалі являє собою металеву пластинку, обтягнуту відповідною стрічкою. Розмір планки: висота — 12 мм, ширина — 28 мм.

  Директор Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України генерал-майор

  С. Л. Борисюк

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства оборони України 11.03.2013  № 165

  ЕСКІЗ МЕДАЛІ "15 років сумлінної служби"

  Директор Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України генерал-майор

  С. Л. Борисюк

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства оборони України 11.03.2013  № 165

  ОПИС медалі "20 років сумлінної служби"

  Медаль виготовляється з жовтого металу і має вигляд кола діаметром 32 мм. На лицьовому боці медалі зображено малий Державний Герб України на тлі лаврового вінка, схрещених мечів вістрями угору та розбіжних променів. Щит малого Державного Герба України покрито емаллю синього кольору.

  На зворотному боці медалі в центрі розміщено напис у три рядки "20 РОКІВ СУМЛІННОЇ СЛУЖБИ". По колу розміщено напис "МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ" (зверху) та зображення лаврового напіввінка (знизу).

  Усі зображення і написи рельєфні. По колу медаль обрамлено бортиком з обох боків.

  Медаль за допомогою вушка та кільця з'єднується з прямокутною колодкою жовтого металу, обтягнутою стрічкою. У нижній частині колодки тонка металева фігурна дужка із заокругленим виступом та отвором посередині для сполучення колодки з медаллю. Розмір колодки: висота — 42 мм, ширина — 28 мм. При цьому розмір фігурної дужки: висота — 2 мм, ширина — 30 мм, висота заокругленого виступу — 2 мм. На зворотному боці колодки — прорізи для прикріплення стрічки, а також застібка для кріплення медалі до одягу.

  Стрічка медалі шовкова муарова з поздовжніми смужками: блакитного кольору шириною 13 мм, жовтого — шириною 2 мм, блакитного — шириною 13 мм.

  Планка медалі являє собою металеву пластинку, обтягнуту відповідною стрічкою. Розмір планки: висота — 12 мм, ширина — 28 мм.

  Директор Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України генерал-майор

  С. Л. Борисюк

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства оборони України 11.03.2013  № 165

  ЕСКІЗ медалі "20 років сумлінної служби"

  Директор Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України генерал-майор

  С. Л. Борисюк

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства оборони України 11.03.2013  № 165

  ОПИС медалі "Ветеран служби"

  Медаль виготовляється з білого металу і має вигляд кола діаметром 32 мм. На лицьовому боці медалі зображено хрест, утворений чотирма щитами, накладений на схрещені мечі вістрями угору. У центрі хреста зображено малий Державний Герб України на тлі лаврового вінка жовтого металу. Щит малого Державного Герба України покрито емаллю синього кольору. Хрест перевиває стрічка, покрита емаллю білого кольору, з написом "ВЕТЕРАН СЛУЖБИ". Зворотний бік медалі плоский з написом у два рядки: "МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ".

  Усі зображення і написи рельєфні. Медаль просічна.

  Медаль за допомогою вушка та кільця з'єднується з прямокутною колодкою білого металу, обтягнутою стрічкою. У нижній частині колодки тонка металева фігурна дужка із заокругленим виступом та отвором посередині для сполучення колодки з медаллю. Розмір колодки: висота — 42 мм, ширина — 28 мм. При цьому розмір фігурної дужки: висота — 2 мм, ширина — 30 мм, висота заокругленого виступу — 2 мм. На зворотному боці колодки — прорізи для прикріплення стрічки, а також застібка для прикріплення медалі до одягу.

  Стрічка медалі шовкова муарова з поздовжніми смужками: блакитного кольору шириною 9 мм, жовтого — шириною 10 мм, блакитного — шириною 9 мм.

  Планка медалі являє собою металеву пластинку, обтягнуту відповідною стрічкою. Розмір планки: висота — 12 мм, ширина — 28 мм.

  Директор Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України генерал-майор

  С. Л. Борисюк

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства оборони України 11.03.2013  № 165

  ЕСКІЗ медалі "Ветеран служби"

  Директор Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України генерал-майор

  С. Л. Борисюк

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства оборони України 11.03.2013  № 165

  ОПИС нагрудного знака "За зразкову службу"

  Нагрудний знак має вигляд хреста з чотирьох пучків розбіжних променів різної довжини та форми білого металу. Посередині хреста розміщено малий Державний Герб України на тлі схрещених мечів вістрями угору, оточених дубово-калиновим вінком. Щит малого Державного Герба України покрито емаллю синього кольору. У нижній частині вінка фігурна стрічка, покрита напівпрозорою емаллю малинового кольору, з написом: "ЗА ЗРАЗКОВУ СЛУЖБУ". Зображення мечів та вінка, пружок стрічки та літери напису — жовтого металу.

  Усі зображення і напис рельєфні.

  Розмір нагрудного знака — 45 х 45 мм.

  Зворотний бік нагрудного знака злегка увігнутий із застібкою для прикріплення до одягу.

  Планка нагрудного знака являє собою металеву пластинку, обтягнуту стрічкою. Розмір планки: ширина — 28 мм, висота — 12 мм. Стрічка нагрудного знака шовкова муарова з поздовжніми смужками: жовтого кольору шириною 7 мм, малинового — шириною 4 мм, жовтого — шириною 1 мм, синього — шириною 4 мм, жовтого — шириною 1 мм, малинового — шириною 4 мм, жовтого — шириною 7 мм.

  Директор Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України генерал-майор

  С. Л. Борисюк

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства оборони України 11.03.2013  № 165

  ЕСКІЗ нагрудного знака "За зразкову службу"

  Директор Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України генерал-майор

  С. Л. Борисюк

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства оборони України 11.03.2013  № 165

  ОПИС нагрудного знака "Знак пошани"

  Нагрудний знак має вигляд прямого рівностороннього хреста із розбіжними сторонами, покритими напівпрозорою емаллю малинового кольору, між якими пучки розбіжних променів білого металу. Пружки хреста — жовтого металу. Посередині хреста круглий медальйон жовтого металу, на якому нанесено зображення малого Державного Герба України на тлі розбіжних променів. Щит малого Державного Герба України покрито емаллю синього кольору. Медальйон має два пружки, простір між якими покрито емаллю білого кольору. У верхній частині медальйона напис між пружками: "МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ", у нижній частині — дві лаврові гілки. Пружки хреста і медальйона, літери напису, лаврові гілки — жовтого металу.

  Усі зображення і напис рельєфні.

  Розмір нагрудного знака — 41 х 41 мм.

  Зворотний бік нагрудного знака злегка увігнутий із застібкою для прикріплення до одягу.

  Планка нагрудного знака являє собою металеву пластинку, обтягнуту стрічкою. Розмір планки: ширина — 28 мм, висота — 12 мм. Стрічка нагрудного знака шовкова муарова з поздовжніми смужками: малинового кольору шириною 6 мм, білого — шириною 1 мм, синього — шириною 3 мм, жовтого — шириною 8 мм, синього — шириною 3 мм, білого — шириною 1 мм, малинового — шириною 6 мм.

  Директор Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України генерал-майор

  С. Л. Борисюк

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства оборони України 11.03.2013  № 165

  ЕСКІЗ нагрудного знака "Знак пошани"

  Директор Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України генерал-майор

  С. Л. Борисюк

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства оборони України 11.03.2013  № 165

  ОПИС нагрудного знака "За військову доблесть"

  Нагрудний знак має вигляд хреста із розбіжними сторонами, покритими гарячою емаллю темно-червоного кольору, між якими розбіжні промені. Сторони хреста мають два пружки жовтого металу, простір між якими покритий гарячою емаллю білого кольору.

  Посередині хреста вміщено круглий медальйон, покритий гарячою емаллю білого кольору, накладений на лаврово-дубовий вінок та вертикально розташований меч вістрям угору білого металу. На медальйоні напис у три рядки: "ЗА ВІЙСЬКОВУ ДОБЛЕСТЬ". Вище розміщено зображення малого Державного Герба України. Поле щита малого Державного Герба України покрито емаллю синього кольору.

  Пружки хреста і медальйона, промені та літери напису — жовтого металу.

  Усі зображення і напис рельєфні.

  Розмір нагрудного знака — 45 х 45 мм.

  Зворотний бік нагрудного знака злегка увігнутий із застібкою для прикріплення до одягу.

  Планка нагрудного знака являє собою металеву пластинку, обтягнуту стрічкою. Розмір планки: висота — 12 мм, ширина — 28 мм. Стрічка нагрудного знака шовкова муарова з поздовжніми смужками: синього кольору шириною 2 мм, жовтого — шириною 2 мм, темно-червоного — шириною 11 мм, синього — шириною 2 мм, жовтого — шириною 2 мм, темно-червоного — шириною 11 мм, синього — шириною 2 мм, жовтого — шириною 2 мм.

  Директор Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України генерал-майор

  С. Л. Борисюк

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства оборони України 11.03.2013  № 165

  ЕСКІЗ нагрудного знака "За військову доблесть"

  Директор Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України генерал-майор

  С. Л. Борисюк

  Юридичний портал Справедливість

  Экс-первый заместитель главы Администрации Президента .

  Экс-первый заместитель главы Администрации Президента А.Портнов объявлен в розыск Министерство внутренних дел объявило в розыск бывшего первого заместителя главы Администрации Президента Андрея Портнова. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел в разделе «лица, ...

  В ГПУ допросили экс-министра юстиции А.Лавриновича

  В ГПУ допросили экс-министра юстиции А.Лавриновича В Генеральной прокуратуре провели допрос бывшего министра юстиции Александра Лавриновича в производстве о злоупотреблении служебным положением во время расходования государственных денег в сумме ...

  До уваги водіїв! У центрі Києва на Новий рік буде ...

  До уваги водіїв! У центрі Києва на Новий рік буде перекрито рух транспорту Державтоінспекція інформує, що з метою попередження правопорушень та забезпечення охорони громадського порядку в місцях проведення святкових заходів у період з 18:00 31 грудня 2014 року до 06:30 ...