Гражданский брак и немного права

Гражданский брак и немного права Прежде, чем оформить собственные отношения многие молодые пары предпочитают пожить свободно, не обременяя себя штампами и ...

Гражданский брак и немного права

Гражданский брак и немного права Прежде, чем оформить собственные отношения многие молодые пары предпочитают пожить свободно, не обременяя себя штампами и ...

Обжалование и оспаривание исполнительной ...

Обжалование и оспаривание исполнительной надписи Обжалование и оспаривание исполнительной надписи сотрудников нотариальных служб по национальному законодательсву.

Про затвердження Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, Фонд державного майна УкраїниФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

 • 10.06.2013  № 795
 • Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 червня 2013 р. за № 936/23468

  Про затвердження Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства

  Відповідно до підпункту 2 пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року № 231( 231-2013-п ) "Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Порядок ведення єдиної бази даних звітів про оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, що додається.

  2. Суб’єктам оціночної діяльності, які провадять діяльність відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року № 231( 231-2013-п ) "Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства", у разі непровадження протягом звітного місяця оціночної діяльності для цілей оподаткування не пізніше ніж до п’ятого числа місяця, що настає за звітним періодом, повідомляти про це Фонд державного майна України.

  3. Начальнику Управління з питань оціночної діяльності забезпечити державну реєстрацію цього наказу у Міністерстві юстиції України.

  4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту координації розробки та виконання програмних документів, оцінки та розпорядження об’єктами державної власності.

  5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  Голова Фонду

  О. Рябченко

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Фонду державного майна України 10.06.2013  № 795

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 червня 2013 р. за № 936/23468

  ПОРЯДОК ведення єдиної бази даних звітів про оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства

  І. Загальні положення

  1.1. Цей Порядок визначає механізм збирання, обліку, накопичення, оброблення, захисту та надання інформації про нерухоме, рухоме майно та майнові права для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів відповідно до Порядку проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства( 231-2013-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року № 231.

  1.2. Цей Порядок поширюється на суб’єктів оціночної діяльності, які мають чинний сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за спеціалізацією 1.8 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" у межах напряму 1 "Оцінка об’єктів у матеріальній формі" (далі — спеціалізація 1.8), та/або спеціалізацією 2.3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" у межах напряму 2 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності" (далі — спеціалізація 2.3), та/або за напрямом 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" (далі — напрям 3).

  1.3. Єдина база даних звітів про оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства (далі — Єдина база), є автоматизованою системою збирання, накопичення та обробки інформації даних.

  Адміністратором Єдиної бази є відповідний структурний підрозділ Фонду державного майна України (далі — Фонд) з питань інформаційних технологій та моніторингу (далі — Адміністратор).

  Накопичення, зберігання і захист даних Єдиної бази та контроль за доступом до них здійснюється Адміністратором.

  Розпорядником Єдиної бази є відповідний структурний підрозділ Фонду з питань оціночної діяльності (далі — Розпорядник).

  Аналіз та контроль даних Єдиної бази здійснюється Розпорядником.

  1.4. Метою ведення Єдиної бази є:

  забезпечення можливості користувачам Єдиної бази оперативно (у режимі он-лайн) перевіряти достовірність інформації зі звітів про оцінку майна, майнових прав для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства (далі — звіт про оцінку);

  забезпечення повного автоматизованого обліку відомостей щодо майна, майнових прав, які оцінюються для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів та справляються відповідно до законодавства;

  контроль за дотриманням вимог чинного законодавства суб’єктами оціночної діяльності під час оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства;

 • моніторинг ринку нерухомого, рухомого майна та майнових прав;
 • забезпечення взаємодії суб’єктів оціночної діяльності, замовників оцінки, нотаріусів, Фонду державного майна України, Міністерства доходів і зборів України, Державного агентства земельних ресурсів України під час проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів.

  II. Суб’єкти Єдиної бази

  2.1. До Єдиної бази даних мають доступ:

  Фонд;

  суб’єкти оціночної діяльності за напрямом (спеціалізаціями) оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства;

 • користувачі інформації Єдиної бази.
 • 2.2. Розпорядник Єдиної бази виконує такі функції:

  удосконалює Державний реєстр оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, складовою частиною якого є автоматизована комп’ютерна система Єдиної бази;

 • визначає організаційні та методологічні засади ведення Єдиної бази;
 • організовує створення системи збирання та накопичення інформації, що міститься у звітах про оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, з метою наповнення інформацією Єдиної бази;

 • контролює подання суб’єктами оціночної діяльності інформації до Єдиної бази;
 • використовує інформацію Єдиної бази для виконання повноважень Фонду з метою державного регулювання у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності;

 • узагальнює та оприлюднює інформацію з Єдиної бази щодо діяльності суб’єктів оціночної діяльності;
 • здійснює інші повноваження, необхідні для функціонування Єдиної бази та отримання достовірної інформації з неї.

  2.3. Адміністратор Єдиної бази виконує такі функції:

  забезпечує технічне функціонування автоматизованої комп’ютерної системи Єдиної бази, збереження даних і їх захист від несанкціонованого доступу та руйнування інформації;

  забезпечує технічне оформлення інформації, що надається Фондом з Єдиної бази, та відповідність цієї інформації змісту Єдиної бази;

  забезпечує доступ суб’єктів Єдиної бази до інформації, що міститься в Єдиній базі, відповідно до вимог законодавства;

  здійснює інші повноваження, необхідні для функціонування Єдиної бази та отримання достовірної інформації з неї.

  2.4. Суб’єкти оціночної діяльності за напрямом (спеціалізаціями) оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів:

  ведуть реєстр звітів про оцінку майна та майнових прав, вимоги до якого встановлені правилами організації системи зовнішнього контролю якості, затверджених Фондом державного майна України;

 • заповнюють форми звітності, в яких міститься інформація, що підлягає внесенню до Єдиної бази;
 • здійснюють контроль за повнотою даних Єдиної бази в частині, що стосується цього суб’єкта, та їх відповідності встановленим вимогам.

  2.5. Користувачами інформації Єдиної бази можуть бути особи, які мають наміри використовувати зазначену інформацію для прийняття відповідних рішень або з іншою метою, що не суперечить законодавству, зокрема:

  Міністерство юстиції України;

  Міністерство доходів і зборів України;

  Державне агентство земельних ресурсів України;

 • нотаріуси;
 • замовники оцінки.
 • III. Порядок внесення інформації до Єдиної бази

  3.1. Внесення інформації зі звітів про оцінку до Єдиної бази здійснюється суб’єктом оціночної діяльності. Інформація до Єдиної бази вноситься щодо оцінок, роботи з яких повністю завершені, звіти виготовлені, оформлені та підписані в установленому порядку. Якщо після внесення інформації суб’єктом до Єдиної бази та прийняття інформації Розпорядником виникла необхідність відкоригувати зазначену інформацію, суб’єкт оціночної діяльності повідомляє Розпорядника про необхідність та причини таких коригувань. Розпорядник надає дозвіл на внесення відповідних коригувань та вносить відповідний запис до Єдиної бази.

  3.2. Для внесення даних щодо суб’єктів оціночної діяльності за напрямом (спеціалізаціями) оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів до Єдиної бази Розпорядник відкриває обліковий запис на основі його ідентифікаційного коду за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або реєстраційного номера облікової картки платника податків, або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті). Номер облікового запису вважається логіном, за яким суб’єкт оціночної діяльності матиме доступ до Єдиної бази. Пароль для внесення інформації до Єдиної бази за запитом надається Розпорядником.

  3.3. Для внесення даних звітів про оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, до Єдиної бази суб’єктом оціночної діяльності присвоюється реєстраційний номер для кожного виконаного звіту. Реєстраційний номер звіту складається з облікового запису з додаванням через нижнє тире дати оцінки у форматі ДД. ММ. РРРР та з додаванням через нижнє тире порядкового номера звіту, що зареєстрований у реєстрі звітів суб’єкта оціночної діяльності у форматі ХХХХХ. Наприклад, 1234567890_01012013_12345.

  3.4. Єдина база формується на основі баз даних суб’єктів оціночної діяльності за напрямом (спеціалізаціями) оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів та має таку структуру:

 • база даних земельних поліпшень;
 • база даних земельних ділянок;
 • база даних колісних транспортних засобів;
 • база даних рухомого майна;
 • база даних майнових прав.
 • 3.5. До бази даних земельних поліпшень включаються відомості про об’єкти малоповерхового житлового будівництва, у тому числі дачного та садибного типу, а також їх частини, об’єкти багатоповерхового житлового будівництва, а також їх частини, об’єкти нежитлового фонду, а також їх частини, об’єкти незавершеного будівництва (додатки 1 — 4).

  До бази даних земельних ділянок включаються відомості про земельні ділянки, їх частини (додаток 5).

  До бази даних колісних транспортних засобів включаються відомості про легкові автомобілі, мотоцикли, мопеди (додаток 6).

  До бази даних рухомого майна включаються відомості про рухоме майно, крім легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів (додаток 7).

  До бази даних майнових прав на нерухоме (об’єкти нерухомості) та рухоме майно включається інформація щодо майнових прав на нерухоме та рухоме майно (додаток 8).

  3.6. Загальні відомості з Єдиної бази підлягають публічному оприлюдненню на офіційному веб-сайті Фонду (додаток 9).

  IV. Порядок здійснення користувачами Єдиної бази перевірки наявності реєстрації звіту про оцінку

  4.1. Користувачі Єдиної бази для здійснення перевірки достовірності інформації зі звіту про оцінку, користувачами якого вони є, мають право доступу до Єдиної бази в частині перегляду загальних відомостей (найменування суб’єкта оціночної діяльності, що виконав звіт, категорія об’єкта оцінки, оціночна вартість об’єкта, дата виконання звіту).

  Пошук певного звіту користувачами Єдиної бази здійснюється за його реєстраційним номером.

  Користувачі Єдиної бази для здійснення перевірки достовірності інформації зі звіту про оцінку також можуть звернутися з письмовим запитом до Фонду для одержання підтвердження достовірності та наявності інформації зі звіту про оцінку.

  Фонд надає витяг з Єдиної бази (додаток 10), в якому міститься інформація:

 • реєстраційний номер звіту;
 • код за ЄДРПОУ суб’єкта оціночної діяльності, що виконав звіт;
 • найменування суб’єкта оціночної діяльності, що виконав звіт; оціночна вартість об’єкта;
 • дата виконання звіту;
 • категорія об’єкта оцінки.
 • 4.2. Відповідно до пункту 12 Порядку проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства( 231-2013-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року № 231, звіт про оцінку є дійсним за умови включення інформації зі звіту про оцінку до Єдиної бази та присвоєння такому звіту про оцінку реєстраційного номера.

  Директор Департаменту координації розробки та виконання програмних документів, оцінки та розпорядження об’єктами державної власності

  М. Горяйнов

  Додаток 1 до Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства (пункт 3.5)

  ІНФОРМАЦІЯ про об’єкт житлової нерухомості _________________________________________, (назва об’єкта та відомості про кількість житлових кімнат) адреса якого: ______________________________ (поштова адреса)

  Код позиції

  Показники

  Дані

  1

  2

  3

  1

  Відомості про об’єкт нерухомості

  Х

  1.1

  Вид

  Х

  1.1.1

 • садибний (індивідуальний) будинок малоповерхового житлового будівництва
 • 1.1.2

 • садовий (дачний) будинок малоповерхового житлового будівництва
 • 1.1.3

 • квартира в будинку малоповерхового житлового будівництва
 • 1.1.4

 • квартира в будинку багатоповерхового житлового будівництва
 • 1.1.5

  гуртожиток, житловий будинок коридорного, у тому числі галерейного, готельного типу (будинок для малосімейних) та його частини

  1.2

  Рік введення в експлуатацію

  1.3

  Клас (капітальність)

  1.4

  Кількість поверхів (для будівлі)

  1.5

  Поверх у будівлі (для квартири)

  1.6

  Площа, кв. м

  Х

  1.6.1

 • загальна
 • 1.6.1.1

 • житлових приміщень
 • 1.6.1.2

 • допоміжних приміщень
 • 1.6.1.2.1

 • у тому числі кухні
 • 1.7

  Висота, м:

  Х

  1.7.1

 • надземного поверху
 • 1.7.2

 • підвального поверху
 • 1.8

  Будівельний об’єм, куб. м

  1.9

  Матеріал стін

  Х

  1.9.1

 • цегла, природний камінь
 • 1.9.2

 • монолітні, монолітні, які обкладені цеглою
 • 1.9.3

 • блоки керамзитобетонні, перлітобетонні, вапнякові
 • 1.9.4

 • шлакобетонні, глинобитні
 • 1.9.5

 • дерев’яні
 • Х

  1.9.5.1

 • колода, брус
 • 1.9.5.2

 • щитові, каркасно-обшивні
 • 1.9.6

  інші

  1.10

  Матеріал перекриття

  Х

  1.10.1

 • дерев’яні
 • 1.10.2

 • залізобетонні
 • 1.10.3

 • змішаної конструкції
 • 1.11

  Інженерне обладнання

  Х

  1.11.1

 • електрозабезпечення
 • 1.11.2

 • водопровід
 • 1.11.3

 • каналізація, водовідведення
 • 1.11.4

 • газифікація
 • 1.11.5

 • опалення
 • Х

  1.11.5.1

 • централізоване (від зовнішніх мереж)
 • 1.11.5.2

 • автономне
 • 1.11.6

 • вентиляція, кондиціонування
 • 1.11.7

 • телекомунікації
 • Х

  1.11.7.1

 • телефонізація
 • 1.11.7.2

 • радіофікація
 • 1.11.7.3

 • телебачення
 • 1.11.7.4

  Інтернет

  1.11.8

 • автоматизація, диспетчеризація
 • 1.11.9

 • ліфт
 • 1.12

  Господарсько-побутові споруди

  Х

  1.12.1

 • літня кухня
 • 1.12.2

 • підвал, погріб
 • 1.12.3

 • баня (сауна)
 • 1.12.4

 • літній душ
 • 1.12.5

 • плавальний басейн
 • 1.12.6

 • господарська будівля для худоби, птиці, сарай
 • 1.12.7

 • гараж
 • 1.12.8

 • вбиральня
 • 1.12.9

 • теплиця (павільйон засклений)
 • 1.12.10

 • колодязь
 • 1.12.11

 • огорожа
 • 1.13

  Фізичний стан

  Х

  1.13.1

 • відмінний, добрий
 • 1.13.2

 • задовільний
 • 1.13.3

 • незадовільний, ветхий
 • 1.13.4

 • непридатний
 • 1.14

  Місце розташування

  Х

  1.14.1

 • категорія населеного пункту
 • Х

  1.14.1.1

 • місто державного значення
 • 1.14.1.2

 • місто республіканського значення
 • 1.14.1.3

 • місто обласного значення
 • 1.14.1.4

 • місто районного значення
 • 1.14.1.5

 • місто або селище міського типу
 • 1.14.1.6

 • селище
 • 1.14.1.7

 • село
 • 1.14.1.8

 • військове містечко
 • 1.14.2

 • населений пункт має статус курорту
 • 1.14.3

 • населений пункт розміщено в зоні техногенного забруднення
 • 1.14.4

 • зона населеного пункту
 • Х

  1.14.4.1

 • центральна
 • 1.14.4.2

 • серединна
 • 1.14.4.3

 • периферійна
 • 1.14.4.4

 • приміська
 • 1.14.4.5

 • поза населеним пунктом
 • 1.14.5

 • функціонально-планувальна структура населеного пункту
 • Х

  1.14.5.1

 • сельбищна
 • 1.14.5.2

 • ландшафтно-рекреаційна
 • 1.14.5.3

 • виробнича
 • 1.14.6

 • відстань (км) від:
 • Х

  1.14.6.1

 • центру населеного пункту
 • 1.14.6.2

 • автовокзалу
 • 1.14.6.3

 • залізничного вокзалу
 • 1.14.6.4

 • аеропорту
 • 1.14.6.5

 • морського (річкового) порту
 • 1.14.7

 • частина будинку
 • Х

  1.14.7.1

 • надземний поверх
 • 1.14.7.2

 • цокольний поверх
 • 1.14.7.3

 • підвальний поверх
 • 1.14.7.4

 • підземний поверх
 • 1.14.7.5

 • мансардний поверх
 • 1.14.7.6

  інше

  1.15

  Кошторисна вартість (для об’єктів, незавершених будівництвом), грн.

  1.16

  Коефіцієнт готовності (для об’єктів, незавершених будівництвом), відсотки

  1.17

  Новозбудований об’єкт

  1.17.1

 • придатний для експлуатації
 • 1.17.2

 • відсутні такі конструктивні елементи, види робіт, інженерне обладнання:
 • 1.18

  Характеристика земельної ділянки

  Х

  1.18.1

 • речові (майнові) права
 • Х

  1.18.1.1

 • право власності
 • 1.18.1.2

 • право користування, володіння
 • 1.18.1.3

 • обмеження (обтяження)
 • 1.18.1.4

  інше

  1.18.2

 • площа, кв. м
 • Х

  1.18.2.1

 • забудови
 • 1.18.2.2

 • загальна
 • 1.18.2.3

 • стоянки для автотранспорту
 • 1.19

  Оціночна вартість

  Х

  1.19.1

 • всього об’єкта, грн
 • 1.19.2

 • 1 кв. м об’єкта, грн
 • 2

  Відомості про оцінку

  Х

  2.1

  Дата оцінки

  2.2

  Результати оцінки за методичними підходами

  Х

  2.2.1

 • порівняльний, грн
 • 2.2.2

  інший, грн

  2.3

  Суб’єкт оціночної діяльності

  Х

  2.3.1

 • найменування
 • 2.3.2

 • місцезнаходження
 • 2.3.3

 • сертифікат
 • 2.4

  Оцінювач

  Х

  2.4.1

 • прізвище та ініціали
 • 2.4.2

 • свідоцтво оцінювача
 • 2.4.3

 • посвідчення про підвищення кваліфікації
 • ______________________     (посада керівника суб’єкта         оціночної діяльності   або уповноваженої ним особи)

  ______________________ (підпис)

  _____________________ (прізвище та ініціали)

  М. П.

  Додаток 2 до Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства (пункт 3.5)

  ІНФОРМАЦІЯ про об’єкт адміністративної нерухомості ________________________________ , (назва об’єкта) адреса якого: ______________________________ (поштова адреса)

  Код позиції

  Показники

  Дані

  1

  2

  3

  1

  Відомості про об’єкт

  Х

  1.1

  Вид

  Х

  1.1.1

 • бізнес-центр, приміщення в бізнес-центрі
 • 1.1.2

 • адміністративна будівля, приміщення в адміністративній будівлі
 • 1.1.3

 • адміністративні приміщення в житлових будинках
 • 1.1.4

 • адміністративні приміщення в цокольних, підвальних, мансардних частинах будівлі
 • 1.2

  Класифікація за класами

  Х

  1.2.1

 • клас А
 • 1.2.2

 • клас В
 • 1.2.3

 • клас С
 • 1.2.4

 • клас D
 • 1.2.5

 • клас E
 • 1.2.6

 • клас F
 • 1.3

  Рік введення в експлуатацію

  1.4

  Клас (капітальність)

  1.5

  Кількість поверхів (для будівлі)

  1.6

  Поверх у будівлі (для приміщень)

  1.7

  Площа, кв. м

  Х

  1.7.1

 • загальна
 • 1.7.2

 • адміністративних приміщень
 • 1.7.3

 • побутових приміщень
 • 1.8

  Висота, м

  Х

  1.8.1

 • надземного поверху
 • 1.8.2

 • підземного поверху
 • 1.9

  Будівельний об’єм, куб. м

  1.10

  Інженерне обладнання

  Х

  1.10.1

 • електрозабезпечення
 • 1.10.2

 • водопровід
 • 1.10.3

 • каналізація, водовідведення
 • 1.10.4

 • газифікація
 • 1.10.5

 • опалення
 • Х

  1.20.5.1

 • централізоване (від зовнішніх мереж)
 • 1.10.5.2

 • автономне
 • 1.10.6

 • вентиляція, кондиціонування
 • 1.10.7

 • телекомунікації
 • Х

  1.10.7.1

 • телефонізація (дротова, бездротова)
 • 1.10.7.2

 • телебачення
 • 1.10.7.3

 • радіофікація
 • 1.10.7.4

 • локальна комп’ютерна мережа
 • 1.10.7.5

  Інтернет

  1.10.8

 • охоронна сигналізація
 • 1.10.9

 • пожежна сигналізація
 • 1.11

  Фізичний стан

  Х

  1.11.1

 • відмінний, добрий
 • 1.11.2

 • задовільний
 • 1.11.3

 • незадовільний, ветхий
 • 1.11.4

 • непридатний
 • 1.12

  Місце розташування

  Х

  1.12.1

 • категорія населеного пункту
 • Х

  1.12.1.1

 • місто державного значення
 • 1.12.1.2

 • місто республіканського значення
 • 1.12.1.3

 • місто обласного значення
 • 1.12.1.4

 • місто районного значення
 • 1.12.1.5

 • місто або селище міського типу
 • 1.12.1.6

 • селище
 • 1.12.1.7

 • село
 • 1.12.1.8

 • військове містечко
 • 1.12.2

 • населений пункт має статус курорту
 • 1.12.3

 • населений пункт розміщено в зоні техногенного забруднення
 • 1.12.4

 • зона населеного пункту
 • Х

  1.12.4.1

 • центральна
 • 1.12.4.2

 • серединна
 • 1.12.4.3

 • периферійна
 • 1.12.4.4

 • приміська
 • 1.12.4.5

 • поза населеним пунктом
 • 1.12.5

 • функціонально-планувальна структура населеного пункту
 • Х

  1.12.5.1

 • сельбищна
 • 1.12.5.2

 • ландшафтно-рекреаційна
 • 1.12.5.3

 • виробнича
 • 1.12.6

 • відстань (км) від:
 • Х

  1.12.6.1

 • центру населеного пункту
 • 1.12.6.2

 • найближчої червоної лінії
 • 1.12.7

 • частина будинку
 • Х

  1.12.7.1

 • прибудоване приміщення
 • 1.12.7.2

 • вбудоване приміщення
 • 1.12.7.3

 • вбудовано-прибудоване приміщення
 • 1.12.7.4

 • надземний поверх
 • 1.12.7.5

 • цокольний поверх
 • 1.12.7.6

 • підвальний поверх
 • 1.12.7.7

 • підземний поверх
 • 1.12.7.8

 • мансардний поверх
 • 1.12.7.9

  інше

  1.13

  Кошторисна вартість (для об’єктів, незавершених будівництвом), грн

  1.14

  Коефіцієнт готовності (для об’єктів, незавершених будівництвом), відсотки

  1.15

  Новозбудований об’єкт

  1.15.1

 • придатний для експлуатації
 • 1.15.2

 • відсутні такі конструктивні елементи, види робіт, інженерне обладнання:
 • 1.16

  Характеристика земельної ділянки

  Х

  1.16.1

 • речові (майнові) права
 • Х

  1.16.1.1

 • право власності
 • 1.16.1.2

 • право користування, володіння
 • 1.16.1.3

 • обмеження (обтяження)
 • 1.16.2

 • площа, кв. м
 • Х

  1.16.2.1

 • забудови
 • 1.16.2.2

 • загальна
 • 1.16.2.3

 • стоянки для автотранспорту
 • 1.17

  Оціночна вартість

  Х

  1.17.1

 • всього об’єкта, грн
 • 1.17.2

 • 1 кв. м об’єкта, грн
 • 2

  Відомості про оцінку

  Х

  2.1

  Дата оцінки

  2.2

  Результат оцінки за методичними підходами

  Х

  2.2.1

 • порівняльний, грн
 • 2.2.2

 • дохідний, грн
 • 2.2.3

 • витратний, грн
 • 2.3

  Суб’єкт оціночної діяльності

  Х

  2.3.1

 • найменування
 • 2.3.2

 • місцезнаходження
 • 2.3.3

 • сертифікат
 • 2.4

  Оцінювач

  Х

  2.4.1

 • прізвище та ініціали
 • 2.4.2

 • свідоцтво оцінювача
 • 2.4.3

 • посвідчення про підвищення кваліфікації
 • ______________________      (посада керівника суб’єкта         оціночної діяльності  або уповноваженої ним особи)

  ______________________ (підпис)

  _____________________ (прізвище та ініціали)

  М. П.

  Додаток 3 до Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства (пункт 3.5)

  ІНФОРМАЦІЯ про об’єкт промислової (складської) нерухомості ________________________________, (назва об’єкта) адреса якого: ______________________________ (поштова адреса)

  Код позиції

  Показники

  Дані

  1

  2

  3

  1

  Відомості про об’єкт

  Х

  1.1

  Вид

  Х

  1.1.1

 • промислова заводська, фабрична будівля та їх частини
 • 1.1.2

 • будівля складу, ангар тощо та їх частини
 • 1.1.3

  гараж, станція технічного обслуговування, мийка транспортних засобів, автостоянка, автозаправна станція тощо та їх частини

  1.1.4

 • будівля для утримання тварин, для приготування кормів тощо та їх частини
 • 1.1.5

 • споруда, що використовується в сільському, рибному, водному, лісовому господарствах
 • 1.2

  Рік введення в експлуатацію

  1.3

  Клас (капітальність) будівлі

  1.4

  Кількість поверхів (для будівлі)

  1.5

  Поверх у будівлі (для приміщень)

  1.6

  Площа, кв. м

  Х

  1.6.1

 • загальна
 • 1.6.2

 • виробничих приміщень
 • 1.6.3

 • побутових приміщень
 • 1.7

  Висота, м

  Х

  1.7.1

 • надземного поверху
 • 1.7.2

 • підземного поверху
 • 1.8

  Будівельний об’єм, куб. м

  1.9

  Інженерне обладнання

  Х

  1.9.1

 • електрозабезпечення
 • 1.9.2

 • водопровід
 • 1.9.3

 • каналізація, водовідведення
 • 1.9.4

 • газифікація
 • 1.9.5

 • опалення
 • Х

  1.9.5.1

 • централізоване (від зовнішніх мереж)
 • 1.9.5.2

 • автономне
 • 1.9.6

 • вентиляція, кондиціонування
 • 1.9.7

 • сміттєпроводи, сміттєзбиральна камера
 • 1.9.8

 • система вакуумного пилоприбирання
 • 1.9.9

 • блискавкозахист
 • 1.9.10

 • телекомунікації
 • Х

  1.9.10.1

 • телефонізація (дротова, бездротова)
 • 1.9.10.2

 • локальна комп’ютерна мережа
 • 1.9.11

 • охоронна сигналізація
 • 1.9.12

 • пожежна сигналізація
 • 1.9.13

 • ліфт, ескалатор
 • 1.9.14

  інше вбудоване обладнання тощо

  1.10

  Розвантажувальні приміщення (платформи) тощо

  1.11

  Під’їзні шляхи

  Х

  1.11.1

 • дорога з твердим покриттям
 • 1.11.2

 • залізнична колія
 • 1.11.3

  інші

  1.12

  Фізичний стан

  Х

  1.12.1

 • відмінний, добрий
 • 1.12.2

 • задовільний
 • 1.12.3

 • незадовільний, ветхий
 • 1.12.4

 • непридатний
 • 1.13

  Місце розташування

  Х

  1.13.1

 • категорія населеного пункту
 • Х

  1.13.1.1

 • місто державного значення
 • 1.13.1.2

 • місто республіканського значення
 • 1.13.1.3

 • місто обласного значення
 • 1.13.1.4

 • місто районного значення
 • 1.13.1.5

 • місто або селище міського типу
 • 1.13.1.6

 • селище
 • 1.13.1.7

 • село
 • 1.13.1.8

 • військове містечко
 • 1.13.2

 • населений пункт має статус курорту
 • 1.13.3

 • населений пункт розміщено в зоні техногенного забруднення
 • 1.13.4

 • зона населеного пункту
 • Х

  1.13.4.1

 • центральна
 • 1.13.4.2

 • серединна
 • 1.13.4.3

 • периферійна
 • 1.13.4.4

 • приміська
 • 1.13.4.5

 • поза населеним пунктом
 • 1.13.5

 • функціонально-планувальна структура населеного пункту
 • Х

  1.13.5.1

 • сельбищна
 • 1.13.5.2

 • ландшафтно-рекреаційна
 • 1.13.5.3

 • виробнича
 • 1.13.6

 • відстань (км) від:
 • Х

  1.13.6.1

 • центру населеного пункту
 • 1.13.6.2

 • найближчої червоної лінії
 • 1.13.6.3

 • автовокзалу
 • 1.13.6.4

 • залізничного вокзалу
 • 1.13.6.5

 • аеропорту
 • 1.13.6.6

 • морського (річкового) порту
 • 1.13.7

 • частина будинку
 • Х

  1.13.7.1

 • прибудоване приміщення
 • 1.13.7.2

 • вбудоване приміщення
 • 1.13.7.3

 • вбудовано-прибудоване приміщення
 • 1.13.7.4

 • надземний поверх
 • 1.13.7.5

 • цокольний поверх
 • 1.13.7.6

 • підвальний поверх
 • 1.13.7.7

 • підземний поверх
 • 1.13.7.8

 • мансардний поверх
 • 1.13.7.9

  інше

  1.14

  Кошторисна вартість (для об’єктів, незавершених будівництвом), грн

  1.15

  Коефіцієнт готовності (для об’єктів, незавершених будівництвом), відсотки

  1.16

  Новозбудований об’єкт

  1.16.1

 • придатний для експлуатації
 • 1.16.2

 • відсутні такі конструктивні елементи, види робіт, інженерне обладнання:
 • 1.17

  Характеристика земельної ділянки

  Х

  1.17.1

 • речові (майнові) права
 • Х

  1.17.1.1

 • право власності
 • 1.17.1.2

 • право користування, володіння
 • 1.17.1.3

 • обмеження (обтяження)
 • 1.17.2

 • площа, кв. м
 • Х

  1.17.2.1

 • забудови
 • 1.17.2.2

 • загальна
 • 1.17.2.3

 • стоянки для автотранспорту
 • 1.18

  Оціночна вартість

  Х

  1.18.1

 • всього об’єкта, грн
 • 1.18.2

 • 1 кв. м об’єкта, грн
 • 2

  Відомості про оцінку

  Х

  2.1

  Дата оцінки

  2.2

  Результати оцінки за методичними підходами

  Х

  2.2.1

 • порівняльний, грн
 • 2.2.2

  інший, грн

  2.3

  Суб’єкт оціночної діяльності

  Х

  2.3.1

 • найменування
 • 2.3.2

 • місцезнаходження
 • 2.3.3

 • сертифікат
 • 2.4

  Оцінювач

  Х

  2.4.1

 • прізвище та ініціали
 • 2.4.2

 • свідоцтво оцінювача
 • 2.4.3

 • посвідчення про підвищення кваліфікації
 • ______________________    (посада керівника суб’єкта        оціночної діяльності   або уповноваженої ним особи)

  ______________________ (підпис)

  _____________________ (прізвище та ініціали)

  М. П.

  Додаток 4 до Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства (пункт 3.5)

  ІНФОРМАЦІЯ про об’єкт торговельної нерухомості ________________________________ , (назва об’єкта) адреса якого: ______________________________ (поштова адреса)

  Код позиції

  Показники

  Дані

  1

  Відомості про об’єкт нерухомості

  Х

  1.1

  Вид

  Х

  1.1.1

 • торгово-розважальний комплекс, супермаркет, гіпермаркет тощо
 • 1.1.2

  магазин (гастроном, універмаг, міні-маркет), аптека, перукарня, хімчистка, пральня, лікарняно-оздоровчий заклад, фізкультурно-оздоровчий заклад тощо

  1.1.3

 • заклад харчування (кафе, бар, ресторан тощо)
 • 1.1.4

 • об’єкт готельного призначення (готель, кемпінг тощо)
 • 1.1.5

 • кіоск, павільйон, намет, інші об’єкти, що належать до малих архітектурних форм
 • 1.2

  Рік введення в експлуатацію

  1.3

  Клас (капітальність)

  1.4

  Кількість поверхів (для будівлі)

  1.5

  Поверх у будівлі (для приміщень)

  1.6

  Площа, кв. м

  Х

  1.6.1

 • загальна
 • 1.6.1.1

 • торговельних приміщень
 • 1.6.1.2

 • виробничих приміщень
 • 1.6.1.3

 • складських приміщень
 • 1.6.1.4

 • підсобних приміщень
 • 1.6.1.5

 • службово-побутових приміщень
 • 1.7

  Висота, м

  Х

  1.7.1

 • надземного поверху
 • 1.7.2

 • підземного поверху
 • 1.8

  Будівельний об’єм, куб. м

  1.9

  Інженерне обладнання

  Х

  1.9.1

 • електрозабезпечення
 • 1.9.2

 • водопровід
 • 1.9.3

 • каналізація, водовідведення
 • 1.9.4

 • газифікація
 • 1.9.5

 • опалення
 • Х

  1.9.5.1

 • централізоване (від зовнішніх мереж)
 • 1.9.5.2

 • автономне
 • 1.9.6

 • вентиляція, кондиціонування
 • 1.9.7

 • сміттєпроводи, сміттєзбиральна камера
 • 1.9.8

 • система вакуумного пилоприбирання
 • 1.9.9

 • блискавкозахист
 • 1.9.10

 • телекомунікації
 • Х

  1.9.10.1

 • телефонізація (дротова, бездротова)
 • 1.9.10.2

 • телебачення
 • 1.9.10.3

 • радіофікація
 • 1.9.10.4

 • локальна комп’ютерна мережа
 • 1.9.10.5

  Інтернет

  1.9.11

 • охоронна сигналізація
 • 1.9.12

 • пожежна сигналізація
 • 1.9.13

 • ліфт, ескалатор
 • 1.10

  Холодильне обладнання

  1.11

  Розвантажувальні приміщення (платформи)

  1.12

  Вітрина

  1.13

  Фізичний стан

  Х

  1.13.1

 • відмінний, добрий
 • 1.13.2

 • задовільний
 • 1.13.3

 • незадовільний, ветхий
 • 1.13.4

 • непридатний
 • 1.14

  Місце розташування

  Х

  1.14.1

 • категорія населеного пункту
 • Х

  1.14.1.1

 • місто державного значення
 • 1.14.1.2

 • місто республіканського значення
 • 1.14.1.3

 • місто обласного значення
 • 1.14.1.4

 • місто районного значення
 • 1.14.1.5

 • місто або селище міського типу
 • 1.14.1.6

 • селище
 • 1.14.1.7

 • село
 • 1.14.1.8

 • військове містечко
 • 1.14.2

 • населений пункт має статус курорту
 • 1.14.3

 • населений пункт розміщено в зоні техногенного забруднення
 • 1.14.4

 • зона населеного пункту
 • Х

  1.14.4.1

 • центральна
 • 1.14.4.2

 • серединна
 • 1.14.4.3

 • периферійна
 • 1.14.4.4

 • приміська
 • 1.14.4.5

 • поза населеним пунктом
 • 1.14.5

 • функціонально-планувальна структура населеного пункту
 • Х

  1.14.5.1

 • сельбищна
 • 1.14.5.2

 • ландшафтно-рекреаційна
 • 1.14.5.3

 • виробнича
 • 1.14.6

 • відстань (км) від:
 • Х

  1.14.6.1

 • центру населеного пункту
 • 1.14.6.2

 • автовокзалу
 • 1.14.6.3

 • залізничного вокзалу
 • 1.14.6.4

 • аеропорту
 • 1.14.6.5

 • морського (річкового) порту
 • 1.14.6.6

 • найближчої червоної лінії
 • 1.14.7

 • частина будинку
 • Х

  1.14.7.1

 • прибудоване приміщення
 • 1.14.7.2

 • вбудоване приміщення
 • 1.14.7.3

 • вбудовано-прибудоване приміщення
 • 1.14.7.4

 • надземний поверх
 • 1.14.7.5

 • цокольний поверх
 • 1.14.7.6

 • підвальний поверх
 • 1.14.7.7

 • підземний поверх
 • 1.14.7.8

 • мансардний поверх
 • 1.14.7.9

  інше

  1.15

  Кошторисна вартість (для об’єктів, незавершених будівництвом), грн.

  1.16

  Коефіцієнт готовності (для об’єктів, незавершених будівництвом), відсотки

  1.17

  Новозбудований об’єкт

  1.17.1

 • придатний для експлуатації
 • 1.17.2

 • відсутні такі конструктивні елементи, види робіт, інженерне обладнання:
 • 1.18

  Характеристика земельної ділянки

  Х

  1.18.1

 • речові (майнові) права
 • Х

  1.18.1.1

 • право власності
 • 1.18.1.2

 • право користування, володіння
 • 1.18.1.3

 • обмеження (обтяження)
 • 1.18.2

 • площа, кв. м
 • Х

  1.18.2.1

 • забудови
 • 1.18.2.2

 • загальна
 • 1.18.2.3

 • стоянки для автотранспорту
 • 1.19

  Оціночна вартість

  Х

  1.19.1

 • всього об’єкта, грн
 • 1.19.2

 • 1 кв. м об’єкта, грн
 • 2

  Відомості про оцінку

  Х

  2.1

  Дата оцінки

  2.2

  Результат оцінки методичними підходами

  Х

  2.2.1

 • порівняльний, грн
 • 2.2.2

  інший, грн

  2.3

  Суб’єкт оціночної діяльності

  Х

  2.3.1

 • найменування
 • 2.3.2

 • місцезнаходження
 • 2.3.3

 • сертифікат
 • 2.4

  Оцінювач

  Х

  2.4.1

 • прізвище та ініціали
 • 2.4.2

 • свідоцтво оцінювача
 • 2.4.3

 • посвідчення про підвищення кваліфікації
 • _______________________      (посада керівника суб’єкта         оціночної діяльності  або уповноваженої ним особи)

  ______________________ (підпис)

  _____________________ (прізвище та ініціали)

  М. П.

  Додаток 5 до Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства (пункт 3.5)

  ІНФОРМАЦІЯ про земельну ділянку _________________________________________, (назва об’єкта) місцезнаходження якої: ______________________________ (поштова адреса)

  № з/п

  Показники

  Дані

  1

  Площа земельної ділянки

  2

  Документи, що посвідчують право власності та/або користування земельними ділянками

  3

  Серія та номер державного акта і дата його реєстрації

  4

  Кадастровий номер земельної ділянки (у разі наявності)

  5

  Категорія земель, на яких розташована земельна ділянка

  6

  Земельні ділянки сільськогосподарського призначення (як у межах населених пунктів, так і за їх межами)

  7

 • у тому числі сільськогосподарські угіддя
 • 8

 • рілля
 • 9

 • сіножаті
 • 10
 • пасовища
 • 11
 • багаторічні насадження
 • 12
 • у тому числі несільськогосподарські угіддя
 • 13
 • землі житлової та громадської забудови
 • 14
 • землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення
 • 15
 • землі оздоровчого призначення
 • 16
 • землі рекреаційного призначення
 • 17
 • землі історико-культурного призначення
 • 18
 • землі лісогосподарського призначення
 • 19
 • землі водного фонду
 • 20
 • землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення
 • 21
 • Оціночна вартість

 • 22
 • всього об’єкта, грн
 • 23
 • 1 кв. м об’єкта, грн
 • 24
 • Відомості про оцінку

 • 25
 • Дата оцінки

 • 26
 • Результат оцінки за методичними підходами

 • 27
 • порівняльний, грн
 • 28
 • інший, грн

 • 29
 • Суб’єкт оціночної діяльності

 • 30
 • Найменування

 • 31
 • Місцезнаходження

 • 32
 • Сертифікат

 • 33
 • Оцінювач

 • 34
 • Прізвище та ініціали

 • 35
 • Свідоцтво оцінювача

 • 36
 • Посвідчення про підвищення кваліфікації

  ______________________    (посада керівника суб’єкта      оціночної діяльності  або уповноваженої ним особи)

  ______________________ (підпис)

  _____________________ (прізвище та ініціали)

  М. П.

  Додаток 6 до Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства (пункт 3.5)

  ІНФОРМАЦІЯ про колісний транспортний засіб ________________________________ , (назва об’єкта)

  № з/п

  Показники

  Дані

  1

  Тип колісного транспортного засобу (далі — КТЗ)

  2

  Марка, модель, модифікація КТЗ

  3

  Ідентифікаційний номер (VIN)

  4

  Реєстраційний номер

  5

  Робочий об’єм двигуна, см3

  6

  Рік випуску (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію)

  7

  Свідоцтво про реєстрацію

  8

  Дата видачі свідоцтва про реєстрацію

  9

  Прийнята дата виготовлення КТЗ

 • 10
 • Дата оцінки

 • 11
 • Колір КТЗ

 • 12
 • Середня ринкова ціна КТЗ відповідно до довідкової літератури, долари США

 • 13
 • Реквізити довідкової літератури

 • 14
 • Коефіцієнт ринку регіону для даної моделі

 • 15
 • Офіційний курс Національного банку України долара США до гривні на дату оцінки

 • 16
 • Загальний технічний стан

 • 17
 • Комплектність

 • 18
 • Додатково встановлене обладнання

 • 19
 • Показники одометра, км

 • 20
 • Нормативний пробіг, км

 • 21
 • Технічний стан (КТЗ на ходу/не на ходу; відповідність його технічного стану строку експлуатації та пробігу тощо)

 • 22
 • Комплектність (базова; базова з додатковим обладнанням; розукомплектований)

 • 23
 • Додатково встановлене обладнання (сума витрат, грн (з ПДВ))

 • 24
 • Відсутні опції (відповідно до базової комплектації)

 • 25
 • Фактичні дані про умови догляду, зберігання, використання тощо

 • 26
 • Відсутність корозійних пошкоджень складових частин кузова легкових автомобілів

 • 27
 • Відсутність слідів аварійних пошкоджень і перефарбування кузова легкових автомобілів

 • 28
 • Виконаний капітальний ремонт двигуна (не менше ніж за рік до дати оцінки)

 • 29
 • Виконаний капітальний ремонт кузова з повним пофарбуванням (не більше ніж за три роки до дати оцінки)

 • 30
 • Виконана заміна кузова на новий (не більше ніж за п’ять років до дати оцінки)

 • 31
 • Наявність агрегатів та вузлів, що потребують ремонту (сліди підтікання мастил та пального; підвищена димність і шумність двигуна, порушення функціональних можливостей тощо)

 • 32
 • КТЗ пофарбовано в колір, який не користується попитом

 • 33
 • Наявність корозійних пошкоджень, пошкоджень обшивки та порушення лакофарбового покриття

 • 34
 • Елементи кузова (пошкодження корозією)

 • 35
 • Пофарбування кузова (дефекти лакофарбового покриття)

 • 36
 • Хромовані деталі (корозія, потьмяніння, відшарування)

 • 37
 • Скло (потертості, пошкодження)

 • 38
 • Сума витрат, які необхідно здійснити для відновлення пошкодженого, розукомплектованого КТЗ, грн (з ПДВ)

 • 39
 • Оціночна вартість, грн

 • 40
 • Відомості про оцінку

 • 41
 • Дата оцінки

 • 42
 • Результат оцінки методичними підходами

 • 43
 • порівняльний, грн
 • 44
 • інший, грн

 • 45
 • Суб’єкт оціночної діяльності

 • 46
 • Найменування

 • 47
 • Місцезнаходження

 • 48
 • Сертифікат

 • 49
 • Оцінювач

 • 50
 • Прізвище та ініціали

 • 51
 • Свідоцтво оцінювача

 • 52
 • Посвідчення про підвищення кваліфікації

  ______________________    (посада керівника суб’єкта      оціночної діяльності  або уповноваженої ним особи)

  ______________________ (підпис)

  _____________________ (прізвище та ініціали)

  М. П.

  Додаток 7 до Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства (пункт 3.5)

  ІНФОРМАЦІЯ щодо рухомих речей (машин, обладнання, інструментів, інвентарю, інших рухомих речей) ________________________________ , (назва об’єкта) місце розташування яких: ______________________________

  № з/п

  Показники

  Дані

  1

  Найменування

  2

  Дата оцінки

  3

  Завод-виробник (країна, підприємство)

  4

  Дата виготовлення (випуску)

  5

  Дата введення в експлуатацію

  6

  Призначення

  7

  Фізичні та технічні характеристики

  8

  Марка (тип, модель), заводський №

  9

  Технічний стан

 • 10
 • Комплектність (вказати конкретно щодо некомплектності)

 • 11
 • Кількість проведених поточних та капітально-відновлювальних ремонтів

 • 12
 • Дата проведення останнього капітально-відновлювального ремонту

 • 13
 • Коефіцієнт завантаження (від 0 до 1)

 • 14
 • Оціночна вартість

 • 15
 • всього об’єкта, грн
 • 16
 • Відомості про оцінку

 • 17
 • Дата оцінки

 • 18
 • Результат оцінки методичними підходами

 • 19
 • порівняльний, грн
 • 20
 • інший, грн

 • 21
 • Суб’єкт оціночної діяльності

 • 22
 • Найменування

 • 23
 • Місцезнаходження

 • 24
 • Сертифікат

 • 25
 • Оцінювач

 • 26
 • Прізвище та ініціали

 • 27
 • Свідоцтво оцінювача

 • 28
 • Посвідчення про підвищення кваліфікації

  _______________________      (посада керівника суб’єкта         оціночної діяльності  або уповноваженої ним особи)

  ______________________ (підпис)

  _____________________ (прізвище та ініціали)

  М. П.

  Додаток 8 до Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства (пункт 3.5)

  ІНФОРМАЦІЯ щодо майнових прав на нерухоме та рухоме майно ________________________________ (назва об’єкта)

  № з/п

  Показники

  Дані

  1

  Найменування

  2

  Дата оцінки

  3

  Назва дозвільного документа

  4

  Дата дозвільного документа

  5

  № дозвільного документа

  6

  Строк дії дозвільного документа

  7

  Оціночна вартість

  8

 • всього об’єкта, грн
 • 9

 • 1 кв. м об’єкта для нерухомого майна, грн
 • 10
 • Відомості про оцінку

 • 11
 • Дата оцінки

 • 12
 • Результат оцінки методичними підходами

 • 13
 • порівняльний, грн
 • 14
 • інший, грн

 • 15
 • Суб’єкт оціночної діяльності

 • 16
 • Найменування

 • 17
 • Місцезнаходження

 • 18
 • Сертифікат

 • 19
 • Оцінювач

 • 20
 • Прізвище та ініціали

 • 21
 • Свідоцтво оцінювача

 • 22
 • Посвідчення про підвищення кваліфікації

  ______________________      (посада керівника суб’єкта         оціночної діяльності  або уповноваженої ним особи)

  ______________________ (підпис)

  _____________________ (прізвище та ініціали)

  М. П.

  Додаток 9 до Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства (пункт 3.6)

  ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ з єдиної бази даних звітів про оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства

  № з/п

  Реєстраційний номер звіту

  Суб’єкт оціночної діяльності, що виконав звіт про оцінку майна

  Оціночна вартість-1, тис. грн

  Дата оцінки

  Категорія об’єкта оцінки-2

 • код за ЄДРПОУ
 • найменування
 • 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  __________ -1 З округленням результату за загальновстановленими правилами до трьох знаків після коми. -2 Зазначається необхідне: об’єкт житлової нерухомості, або об’єкт адміністративної нерухомості, або об’єкт промислової (складської) нерухомості, або об’єкт торговельної нерухомості, або земельна ділянка, або колісний транспортний засіб, або рухома річ, або майнові права на нерухоме та рухоме майно.

  Додаток 10 до Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства (пункт 4.1)

  ВИТЯГ з єдиної бази даних звітів про оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства

  № з/п

  Реєстраційний номер звіту

  Суб’єкт оціночної діяльності, що виконав звіт про оцінку майна

  Оціночна вартість-1, тис. грн

  Дата оцінки

  Категорія об’єкта оцінки-2

 • код за ЄДРПОУ
 • найменування
 • 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  Юридичний портал Справедливість

  Экс-первый заместитель главы Администрации Президента .

  Экс-первый заместитель главы Администрации Президента А.Портнов объявлен в розыск Министерство внутренних дел объявило в розыск бывшего первого заместителя главы Администрации Президента Андрея Портнова. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел в разделе «лица, ...

  В ГПУ допросили экс-министра юстиции А.Лавриновича

  В ГПУ допросили экс-министра юстиции А.Лавриновича В Генеральной прокуратуре провели допрос бывшего министра юстиции Александра Лавриновича в производстве о злоупотреблении служебным положением во время расходования государственных денег в сумме ...

  До уваги водіїв! У центрі Києва на Новий рік буде ...

  До уваги водіїв! У центрі Києва на Новий рік буде перекрито рух транспорту Державтоінспекція інформує, що з метою попередження правопорушень та забезпечення охорони громадського порядку в місцях проведення святкових заходів у період з 18:00 31 грудня 2014 року до 06:30 ...

  Ещё материал по теме: