Гражданский брак и немного права

Гражданский брак и немного права Прежде, чем оформить собственные отношения многие молодые пары предпочитают пожить свободно, не обременяя себя штампами и ...

Гражданский брак и немного права

Гражданский брак и немного права Прежде, чем оформить собственные отношения многие молодые пары предпочитают пожить свободно, не обременяя себя штампами и ...

Обжалование и оспаривание исполнительной ...

Обжалование и оспаривание исполнительной надписи Обжалование и оспаривание исполнительной надписи сотрудников нотариальных служб по национальному законодательсву.

що є втратами доходів бюджету, станом на 01.07.2013, Міністерство доходів і зборів УкраїниМІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖУЮ: Заступник Міністра — керівник апарату Міністерства доходів і зборів України В. С. Левицький 27.06.2013

ДОВІДНИК № 66/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету, станом на 01.07.2013

Код пільги

Зміст пільги

Назва документа

Номер документа

Дата прийняття документа

Початок дії пільги

Кінець дії пільги

Ознака цільового призначення

Коментар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ПІЛЬГИ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

 • 11020025
 • Сума прибутку, що не підлягає оподаткуванню згідно із міжнародними договорами України

  Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств"( 334/94-ВР ) ст. 18

 • 334/94-ВР
 • 28.12.94
 • 28.12.94
 • Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3( 2755-17 )

 • 2755-VI
 • 02.12.2010
 • 11020243
 • До інших операційних витрат включаються суми коштів, спрямовані уповноваженими банками до додаткового спеціального резерву страхування пенсійних вкладів та додаткових спеціальних резервів страхування коштів фондів банківського управління відповідно до Закону України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд"

  Податковий кодекс України, п. п. 138.10.4 п. 138.1 ст. 138 р. III( 2755-17 )

 • 2755-VI
 • 02.12.2010
 • 01.04.2011
 • 0

  Закону України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд"( 1674-14 )

 • 1674-III
 • 20.04.2000
 • 11020244
 • До інших витрат звичайної діяльності (крім фінансових витрат), не пов'язаних безпосередньо з виробництвом та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, відносяться суми коштів або вартість товарів, виконаних робіт, наданих послуг, добровільно перераховані (передані) протягом звітного року до Державного бюджету України або бюджетів місцевого самоврядування, до неприбуткових організацій, визначених у статті 157( 2755-17 ) цього розділу в розмірі, що не перевищує чотирьох відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного року;

  Податковий кодекс України, абз. "а" п. п. 138.10.6 п. 138.1 ст. 138 р. III( 2755-17 )

 • 2755-VI
 • 02.12.2010
 • 01.04.2011
 • 0

 • 11020245
 • До інших витрат звичайної діяльності (крім фінансових витрат), не пов'язаних безпосередньо з виробництвом та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, відносяться суми коштів, перераховані роботодавцями первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу, передбачені колективними договорами (угодами) відповідно до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" ( 1045-14 ), в межах чотирьох відсотків оподатковуваного прибутку за попередній звітний рік з урахуванням положень абзацу "а" підпункту 138.10.6 пункту 138.10( 2755-17 ) цієї статті.

  Податковий кодекс України, абз. "б" п. п. 138.10.6 п. 138.1 ст. 138 р. III( 2755-17 )

 • 2755-VI
 • 02.12.2010
 • 01.04.2011
 • 0

 • 11020246
 • До інших витрат звичайної діяльності (крім фінансових витрат), не пов'язаних безпосередньо з виробництвом та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, відносяться суми коштів, перераховані підприємствами всеукраїнських об'єднань осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на яких працює за основним місцем роботи не менш як 75 відсотків таких осіб, цим об'єднанням для ведення благодійної діяльності, але не більше 10 відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного року

  Податковий кодекс України, абз. "в" п. п. 138.10.6 п. 138.1 ст. 138 р. III( 2755-17 )

 • 2755-VI
 • 02.12.2010
 • 01.04.2011
 • 0

 • 11020247
 • До інших витрат звичайної діяльності (крім фінансових витрат), не пов'язаних безпосередньо з виробництвом та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, відносяться ґ) вартість вугілля та вугільних брикетів, безоплатно наданих в обсягах та за переліком професій, що встановлюються Кабінетом Міністрів України, в тому числі компенсації вартості такого вугілля та вугільних брикетів: працівникам з видобутку (переробки) вугілля та вуглебудівних підприємств; пенсіонерам, які пропрацювали на підприємствах з 0 видобутку (переробки) вугілля, вуглебудівних підприємствах: на підземних роботах — не менше ніж 10 років для чоловіків і не менше ніж 7 років 6 місяців — для жінок; на роботах, пов'язаних із підземними умовами, — не менше ніж 15 років для чоловіків і не менше ніж 12 років 6 місяців — для жінок; на роботах технологічної лінії на поверхні діючих шахт чи на шахтах, що будуються, розрізах, збагачувальних та брикетних фабриках — не менше ніж 20 років для чоловіків і не менше ніж 15 років — для жінок;

  Податковий кодекс України, абз. "ґ" п. п. 138.10.6 п. 138.1 ст. 138 р. III( 2755-17 )

 • 2755-VI
 • 02.12.2010
 • 01.04.2011
 • 0

  інвалідам і ветеранам війни та праці, особам, нагородженим знаками "Шахтарська слава" або "Шахтарська доблесть" I, II, III ступенів, особам, інвалідність яких настала внаслідок загального захворювання, у разі якщо вони користувалися цим правом до настання інвалідності; сім'ям працівників, які загинули (померли) на підприємствах з видобутку (переробки) вугілля, що отримують пенсії у зв'язку із втратою годувальника, а також вдовам померлих пенсіонерів, зазначених в цьому підпункті, які за життя мали таке право.

  Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення оподаткування вартості побутового палива, що надається вдовам померлих пенсіонерів вугільних підприємств, які за життя мали право на безоплатне отримання такого палива( 5019-17 )

 • 5019-VI
 • 21.06.2012
 • 04.08.2012
 • 11020248
 • До інших витрат звичайної діяльності (крім фінансових витрат), не пов'язаних безпосередньо з виробництвом та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, відносяться суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані/передані для цільового використання з метою охорони культурної спадщини установам науки, освіти, культури, заповідникам, музеям, музеям-заповідникам у розмірі, що не перевищує 10 відсотків оподатковуваного прибутку за попередній звітний рік

  Податковий кодекс України, абз. "д" п. п. 138.10.6 п. 138.1 ст. 138 р. III( 2755-17 )

 • 2755-VI
 • 02.12.2010
 • 01.04.2011
 • 0

 • 11020249
 • До інших витрат звичайної діяльності (крім фінансових витрат), не пов'язаних безпосередньо з виробництвом та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, відносяться суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані/передані на користь резидентів для цільового використання з метою виробництва національних фільмів (у тому числі анімаційних) та аудіовізуальних творів, але не більше 10 відсотків оподатковуваного прибутку за попередній податковий рік

  Податковий кодекс України, абз. "е" п. п. 138.10.6 п. 138.1 ст. 138 р. III( 2755-17 )

 • 2755-VI
 • 02.12.2010
 • 01.04.2011
 • 0

 • 11020250
 • Сума коштів або вартість майна, добровільно перераховані (передані) організаціям роботодавців та їх об'єднанням, створеним відповідно до закону з цього питання, у вигляді вступних, членських та цільових внесків, але не більше 0,2 відсотка фонду оплати праці платника податку в розрахунку за звітний податковий рік.

  Податковий кодекс України, п. п. 138.12.3 п. 138.1 ст. 138 р. III( 2755-17 )

 • 2755-VI
 • 02.12.2010
 • 01.04.2011
 • 0

 • 11020259
 • Звільняється від оподаткування прибуток підприємств та організацій, які засновані громадськими організаціями інвалідів і є їх повною власністю, отриманий від продажу (постачання) товарів, виконання робіт і надання послуг, крім підакцизних товарів, послуг із поставки підакцизних товарів, отриманих у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів, що уповноважують такого платника податку здійснювати постачання товарів від імені та за дорученням іншої особи без передачі права власності на такі товари, де протягом попереднього звітного (податкового) періоду кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці. Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який видається Комісією з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

  Податковий кодекс України, п. 154.1 ст. 154 р. III( 2755-17 )

 • 2755-VI
 • 02.12.2010
 • 01.04.2011
 • 0

  Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні". ( 875-12 )

  № 875-XII

 • 21.03.91
 • 11020260
 • Звільняється від оподаткування прибуток підприємств, отриманий від продажу на митній території України продуктів дитячого харчування власного виробництва, спрямований на збільшення обсягів виробництва та зменшення роздрібних цін таких продуктів.

  Податковий кодекс України, п. 154.2 ст. 154 р. III( 2755-17 )

 • 2755-VI
 • 02.12.2010
 • 01.04.2011
 • 1

 • 11020263
 • Звільняється від оподаткування прибуток державних підприємств "Міжнародний дитячий центр "Артек" і "Український дитячий центр "Молода гвардія" від провадження діяльності з оздоровлення та відпочинку дітей.

  Податковий кодекс України, п. 154.5 ст. 154 р. III( 2755-17 )

 • 2755-VI
 • 02.12.2010
 • 01.04.2011
 • 0

 • 11020264
 • Застосовується ставка 0 відсотків для платників податку на прибуток, у яких розмір доходів кожного звітного податкового періоду наростаючим підсумком з початку року не перевищує трьох мільйонів гривень та нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної плати (доходу) працівників, які перебувають з платником податку у трудових відносинах, є не меншим, ніж дві мінімальні заробітні плати, розмір якої встановлено законом, та утворені в установленому законом порядку після 1 квітня 2011 року;

  Податковий кодекс України, абз. "а" п. 154.6 ст. 154 р. III ( 2755-17 )

 • 2755-VI
 • 02.12.2010
 • 01.04.2011
 • 01.01.2016
 • 1

 • 11020265
 • Застосовується ставка 0 відсотків для діючих платників податку на прибуток, у яких розмір доходів кожного звітного податкового періоду наростаючим підсумком з початку року не перевищує трьох мільйонів гривень та нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної плати (доходу) працівників, які перебувають з платником податку у трудових відносинах, є не меншим, ніж дві мінімальні заробітні плати, розмір якої встановлено законом, та у яких протягом трьох послідовних попередніх років (або протягом усіх попередніх періодів, якщо з моменту їх утворення пройшло менше трьох років), щорічний обсяг доходів задекларовано в сумі, що не перевищує трьох мільйонів гривень, та у яких середньооблікова кількість працівників протягом цього періоду не перевищувала 20 осіб;

  Податковий кодекс України, абз. "б" п. 154.6 ст. 154 р. III ( 2755-17 )

 • 2755-VI
 • 02.12.2010
 • 01.04.2011
 • 01.01.2016
 • 1

 • 11020266
 • Застосовується ставка 0 відсотків для платників податку на прибуток, у яких розмір доходів кожного звітного податкового періоду наростаючим підсумком з початку року не перевищує трьох мільйонів гривень та нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної плати (доходу) працівників, які перебувають з платником податку у трудових відносинах, є не меншим, ніж дві мінімальні заробітні плати, розмір якої встановлено законом, та які були зареєстровані платниками єдиного податку в установленому законодавством порядку в період до набрання чинності цим Кодексом( 2755-17 ) та у яких за останній календарний рік обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становив до одного мільйона гривень та середньооблікова кількість працівників становила до 50 осіб.

  Податковий кодекс України, абз. "в" п. 154.6 ст. 154 р. III ( 2755-17 )

 • 2755-VI
 • 02.12.2010
 • 01.04.2011
 • 01.01.2016
 • 1

 • 11020267
 • Звільняється від оподаткування прибуток дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів недержавної форми власності, отриманий від надання освітніх послуг.

  Податковий кодекс України, п. 154.7 ст. 154 р. III( 2755-17 )

 • 2755-VI
 • 02.12.2010
 • 01.04.2011
 • 0

  Загальне правило оподаткування

 • 11020268
 • Звільняється від оподаткування прибуток підприємств енергетичної галузі в межах витрат, передбачених інвестиційними програмами, схваленими Національною комісією регулювання електроенергетики України, на капітальні вкладення з будівництва (реконструкції, модернізації) міждержавних, магістральних та розподільчих (локальних) електричних мереж та/або сум, спрямованих на повернення кредитів, які використані для фінансування вищевказаних цілей.

  Податковий кодекс України, п. 154.8 ст. 154 р. III( 2755-17 )

 • 2755-VI
 • 02.12.2010
 • 01.04.2011
 • 1

 • 11020269
 • Звільняється від оподаткування 80 відсотків прибутку підприємств, отриманого від продажу на митній території України товарів власного виробництва за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України: устаткування, що працює на відновлюваних джерелах енергії; матеріали, сировина, устаткування та комплектуючі, які будуть використовуватись у виробництві енергії з відновлюваних джерел енергії; енергоефективне обладнання і матеріали, вироби, експлуатація яких забезпечує економію та раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів; засоби вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних ресурсів; устаткування для виробництва альтернативних видів палива.

  Податковий кодекс України, п. 158.1( 2755-17 ) та п. ( 2755-17 )158.3 ст. 158 р. III ( 2755-17 )

 • 2755-VI
 • 02.12.2010
 • 01.04.2011
 • протягом п'яти років з моменту отримання першого прибутку внаслідок підвищення енергоефективності виробництва.

  0

 • 11020270
 • Звільняється від оподаткування 50 відсотків прибутку, отриманого від здійснення енергоефективних заходів та реалізації енергоефективних проектів підприємств, що включені до Державного реєстру підприємств, установ, організацій, які здійснюють розроблення, впровадження та використання енергоефективних заходів та енергоефективних проектів.

  Податковий кодекс України, п. 158.2( 2755-17 ) та п. 158.3 ст. 158 р. III( 2755-17 )

 • 2755-VI
 • 02.12.2010
 • 01.04.2011
 • протягом п'яти років з моменту отримання першого прибутку внаслідок підвищення енергоефективності виробництва.

  1

 • 11020272
 • Звільняється від оподаткування прибуток підприємств, отриманий ними від господарської діяльності з видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про газ (метан) вугільних родовищ".

  Податковий кодекс України, п. 16 підр. 4 р. XX( 2755-17 )

 • 2755-VI
 • 02.12.2010
 • 01.01.2011
 • 01.01.2020
 • 1

  Закону України "Про газ (метан) вугільних родовищ".( 1392-17 )

 • 1392-VI
 • 21.05.2009
 • 11020273
 • Звільняються від оподаткування: прибуток суб'єкта господарської діяльності, отриманий від надання готельних послуг (група 55 КВЕД ДК 009:2005( va375202-05 )) у готелях категорій "п'ять зірок", "чотири зірки" і "три зірки", у тому числі новозбудованих чи реконструйованих або в яких проведено капітальний ремонт чи реставрація існуючих будівель і споруд (за умови, що дохід від реалізації послуг з розміщення шляхом надання номера для тимчасового проживання складає не менше 50 відсотків сукупного доходу такого суб'єкта господарської діяльності за відповідний податковий (звітний) період, у якому застосовується пільга).

  Податковий кодекс України, абз. "а" п. 17 підр. 4 р. XX( 2755-17 )

 • 2755-VI
 • 02.12.2010
 • 01.01.2011
 • 01.01.2021
 • 1

  Закон України "Про внесення зміни до розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо особливостей справляння податку на прибуток підприємств, отриманого від надання готельних послуг"( 5180-17 )

 • 5180-VI
 • 06.07.2012
 • 16.08.2012
 • 01.01.2021
 • 11020274
 • Звільняються від оподаткування прибуток, отриманий від основної діяльності підприємств легкої промисловості (група 17 — група 19 КВЕД ДК 009:2005), крім підприємств, які виробляють продукцію на давальницькій сировині. При цьому на перехідний період до 1 січня 2012 року для підприємств легкої промисловості, які на час набрання чинності положеннями цього Кодексу( 2755-17 ) мають укладені договори на виробництво продукції на давальницькій сировині, термін виконання яких закінчується протягом встановленого періоду, дозволяється застосовувати положення зазначеного пункту

  Податковий кодекс України, абз. "б" п. 17 підр. 4 р. XX( 2755-17 )

 • 2755-VI
 • 02.12.2010
 • 01.01.2011
 • 01.01.2021
 • 1

 • 11020275
 • Звільняються від оподаткування прибуток, отриманий від основної діяльності підприємств галузі електроенергетики (клас 40.11 група 40 КВЕД ДК 009:2005( va375202-05 )), які виробляють електричну енергію виключно з відновлювальних джерел енергії;

  Податковий кодекс України, абз. "в" п. 17 підр. 4 р. XX( 2755-17 )

 • 2755-VI
 • 02.12.2010
 • 01.01.2011
 • 01.01.2021
 • 1

  Закон України "Про внесення змін до підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо особливостей справляння податку на прибуток"( 4453-17 )

 • 4453-VI
 • 23.02.2012
 • 01.04.2012
 • 01.01.2021
 • 11020276
 • Звільняються від оподаткування прибуток, отриманий від основної діяльності підприємств суднобудівної (клас 35.11 група 35 КВЕД ДК 009:2005) промисловості;

  Податковий кодекс України, абз. "г" п. 17 підр. 4 р. XX( 2755-17 )

 • 2755-VI
 • 02.12.2010
 • 01.01.2011
 • 01.01.2021
 • 1

 • 11020278
 • Звільняються від оподаткування прибуток підприємств машинобудування для агропромислового комплексу (клас 29.31 і 29.32 групи 29.3 розділу 29 КВЕД ДК 009:2005 ( va375202-05 )).

  Податковий кодекс України, абз. "д" п. 17 підр. 4 р. XX( 2755-17 )

 • 2755-VI
 • 02.12.2010
 • 01.01.2011
 • 01.01.2021
 • 1

 • 11020279
 • Звільняється від оподаткування прибуток видавництв, видавничих організацій, підприємств поліграфії, отриманий ними від діяльності з виготовлення на території України книжкової продукції, крім продукції еротичного характеру.

  Податковий кодекс України, абз. п. 18 підр. 4 р. XX( 2755-17 )

 • 2755-VI
 • 02.12.2010
 • 01.01.2011
 • 01.01.2015
 • 1

 • 11020280
 • Не включаються до доходів суми коштів або вартість майна, отримані суб'єктами кінематографії (виробниками фільмів) та/або суб'єктами мультиплікації (виробники мультиплікаційних фільмів) і спрямовані на виробництво національних фільмів.

  Податковий кодекс України, абз. п. 19 підр. 4 р. XX( 2755-17 )

 • 2755-VI
 • 02.12.2010
 • 01.01.2011
 • 01.01.2016
 • 1

 • 11020281
 • Звільняються від оподаткування: прибуток виробників біопалива, отриманий від продажу біопалива;

  Податковий кодекс України, п. 15 підр. 4 р. XX( 2755-17 )

 • 2755-VI
 • 02.12.2010
 • 01.01.2011
 • 01.01.2020
 • 1

 • 11020282
 • Звільняється від оподаткування: прибуток підприємств, отриманий ними від діяльності з одночасного виробництва електричної і теплової енергії з використанням біологічних видів палива та/або виробництва теплової енергії з використанням біологічних видів палива

  Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм"( 4834-17 )

 • 4834-VI
 • 24.05.2012
 • 01.07.2012
 • 01.01.2020
 • 1

  Податковий кодекс України, п. 15 підр. 4 р. XX( 2755-17 )

 • 2755-VI
 • 02.12.2010
 • 01.01.2011
 • 01.01.2020
 • 11020283
 • Звільняються від оподаткування: прибуток виробників техніки, обладнання, устаткування, визначених статтею 7 Закону України "Про альтернативні види палива" для виготовлення та реконструкції технічних і транспортних засобів, у тому числі самохідних сільськогосподарських машин та енергетичних установок, які споживають біологічні види палива, одержаний від продажу зазначеної техніки, обладнання та устаткування, що були вироблені на території України.

  Податковий кодекс України, п. 15 підр. 4 р. XX( 2755-17 )

 • 2755-VI
 • 02.12.2010
 • 01.01.2011
 • 01.01.2020
 • 1

  Закону України "Про альтернативні види палива"( 1391-14 )

 • 1391-XIV
 • 14.01.2000
 • 11020285
 • Звільняється від оподаткування прибуток, отриманий сторонами контракту під час виконання контракту, укладеного для реалізації національного проекту "Повітряний експрес".

  Закон України "Про внесення змін до розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо реалізації проекту будівництва інфраструктурних об'єктів Київського регіону"( 5043-17 )

  № 5043-VI

 • 04.07.2012
 • 15.08.2012
 • 0

  Податковий кодекс України, пункт 27 підрозділ 4 Розділ XX Перехідні положення ( 2755-17 )

 • 2755-VI
 • 02.12.2010
 • 11020289
 • Звільняються від оподаткування прибуток підприємств літакобудівної промисловості, отриманий від основної діяльності (клас 30.30 група 30.3 розділ 30 КВЕД ДК 009:2010 ( vb457609-10 )), а також від проведення такими підприємствами науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (клас 72.19 група 72.1 розділ 72 КВЕД ДК 009:2010), які виконуються для потреб літакобудівної промисловості;

  Податковий кодекс України, абз. "ґ" п. 17 підр. 4 р. XX( 2755-17 )

 • 2755-VI
 • 02.12.2010
 • 01.01.2011
 • 1

  Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо врегулювання окремих питань оподаткування( 5412-17 )

 • 5412-V
 • 02.10.2012
 • 04.11.2012
 • 01.01.2021
 • 11020290
 • Звільняється від оподаткування прибуток суб'єктів господарювання водо-, теплопостачання та водовідведення в межах витрат, передбачених інвестиційними програмами, погодженими органом місцевого самоврядування (в межах його компетенції) та схваленими національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (для суб'єктів, регулювання діяльності яких здійснює така комісія), на капітальні інвестиції в будівництво (реконструкцію, модернізацію) об'єктів водо-, теплопостачання та водовідведення, та/або сум, спрямованих на повернення кредитів, які використані для фінансування зазначених цілей.

  Податковий кодекс України, п. 154.9 ст. 154 р. III( 2755-17 )

 • 2755-VI
 • 02.12.2010
 • 01.04.2011
 • 1

  Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України"( 3609-17 )

 • 3609-VI
 • 07.07.2011
 • 06.08.2011
 • 11020291
 • Встановити ставку податку на прибуток підприємств 5 відсотків для суб'єктів індустрії програмної продукції, які застосовують особливості оподаткування, передбачені в пункті 15 підрозділу 10 розділу XX Кодексу( 2755-17 ).

  Податковий кодекс України, пункт 10 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення( 2755-17 )"

 • 2755-VI
 • 02.12.2010
 • 01.01.2013
 • 31.12.2013
 • 0

 • 11020293
 • Прибуток, отриманий від реалізації інвестиційних проектів суб'єктами господарювання, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки, схвалені відповідно до Закону України "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць"( 5205-17 ), оподатковується за ставкою 0 відсотків.

  Податковий кодекс України, пункт 29 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення"( 2755-17 )

 • 2755-VI
 • 02.12.2010
 • 01.01.2013
 • 31.12.2017
 • 0

 • 11020294
 • Податок нараховується за ставкою 10 відсотків від об'єкта оподаткування, визначеного відповідно до пунктів 153.8( 2755-17 ) та 153.9 статті 153 Кодексу( 2755-17 ) за операціями з цінними паперами та деривативами.

  Податковий кодекс України, п. 151.4 ст. 151 розділу III( 2755-17 )

 • 2755-VI
 • 02.12.2010
 • 0

  Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подальшого удосконалення адміністрування податків і зборів"( 5519-17 )

 • 5519-VI
 • 06.12.2012
 • 01.01 2013
 • ПІЛЬГИ ПО ПЛАТІ ЗА ЗЕМЛЮ

 • 13050002
 • Звільняються від сплати земельного податку дослідні господарства науково-дослідних установ і навчальних закладів сільськогосподарського профілю та професійно-технічних училищ.

  Податковий кодекс України, пп. 282.1.2 п. 282.1 ст. 282 Розділу XIII ( 2755-17 )

 • 2755-VI
 • 02.12.2010
 • 01.01.2011
 • 0

 • 13050004
 • Не сплачується податок за земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень.

  Податковий кодекс України, пп. 283.1.5 п. 283.1 ст. 283 Розділу XIII ( 2755-17 )

 • 2755-VI
 • 02.12.2010
 • 01.01.2011
 • 0

 • 13050005
 • Звільняються від сплати земельного податку релігійні організації, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, за земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності.

  Податковий кодекс України, пп. 282.1.5 п. 282.1 ст. 282 Розділу XIII ( 2755-17 )

 • 2755-VI
 • 02.12.2010
 • 01.01.2011
 • 0

 • 13050007
 • Не сплачується податок за земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур.

  Податковий кодекс України, пп. 283.1.3 п. 283.1 ст. 283 Розділу XIII ( 2755-17 )

 • 2755-VI
 • 02.12.2010
 • 01.01.2011
 • 0

 • 13050010
 • Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, міські, селищні та сільські ради можуть встановлювати пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території: часткове звільнення на певний строк, зменшення суми земельного податку лише за рахунок коштів, що зараховуються до відповідних місцевих бюджетів.

  Податковий кодекс України, п. 284.1 ст. 284 Розділу XIII( 2755-17 )

 • 2755-VI
 • 02.12.2010
 • 01.01.2011
 • 0

 • 13050028
 • Звільняються від сплати земельного податку дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України незалежно від їх підпорядкованості (крім дитячих санаторно-курортних та оздоровчих закладів України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій)

  Податковий кодекс України, пп. 282.1.4 п. 282.1 ст. 282 Розділу XIII ( 2755-17 )

 • 2755-VI
 • 02.12.2010
 • 01.01.2011
 • 0

 • 13050030
 • Звільняються від сплати земельного податку громадські організації інвалідів України, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

  Податковий кодекс України, пп. 282.1.7 п. 282.1 ст. 282 Розділу XIII ( 2755-17 )

 • 2755-VI
 • 02.12.2010
 • 01.01.2011
 • 0

 • 13050036
 • Звільняються від сплати земельного податку підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці. Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається Комісією з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".( 875-12 )

  Податковий кодекс України, пп. 282.1.7 п. 282.1 ст. 282 Розділу XIII ( 2755-17 )

 • 2755-VI
 • 02.12.2010
 • 01.01.2011
 • 0

 • 13050046
 • Звільняються від сплати земельного податку новостворені фермерські господарства протягом трьох років, а в трудонедостатніх населених пунктах — протягом п'яти років з часу передачі їм земельної ділянки у власність.

  Податковий кодекс України, пп. 282.1.11 п. 282.1 ст. 282 Розділу XIII ( 2755-17 )

 • 2755-VI
 • 02.12.2010
 • 01.01.2011
 • 0

 • 13050059
 • Звільняються від сплати земельного податку санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів.

  Податковий кодекс України, пп. 282.1.6 п. 282.1 ст. 282 Розділу XIII ( 2755-17 )

 • 2755-VI
 • 02.12.2010
 • 01.01.2011
 • 0

 • 13050071
 • Звільняються від сплати земельного податку благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків.

  Податковий кодекс України, пп. 282.1.5 п. 282.1 ст. 282 Розділу XIII ( 2755-17 )

 • 2755-VI
 • 02.12.2010
 • 01.01.2011
 • 0

 • 13050072
 • Звільняються від сплати земельного податку підприємства, установи, організації, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, у тому числі аероклуби та авіаційно-спортивні клуби Товариства сприяння обороні України, — за земельні ділянки, на яких розміщені спортивні споруди, що використовуються для проведення всеукраїнських, міжнародних змагань та навчально-тренувального процесу збірних команд України з видів спорту та підготовки спортивного резерву, бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

  Податковий кодекс України, пп. 282.1.9 п. 282.1 ст. 282 Розділу XIII ( 2755-17 )

 • 2755-VI
 • 02.12.2010
 • 01.01.2011
 • 0

 • 13050073
 • Звільняються від сплати земельного податку протягом дії ратифікованих Верховною Радою України міжнародних договорів (угод) України з питань космічної діяльності щодо створення космічної техніки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючі для космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів та наземних сегментів космічних систем), але не пізніше 1 січня 2015 року, резиденти — суб'єкти космічної діяльності, які отримали ліцензію на право її здійснення та беруть участь у реалізації таких договорів (угод), за земельні ділянки виробничого призначення згідно з переліком, який затверджується Кабінетом Міністрів України, звільняються від сплати земельного податку.

  Податковий кодекс України, п. 1 підрозділу 6 Розділу XX( 2755-17 )

 • 2755-VI
 • 02.12.2010
 • 01.01.2011
 • 01.01.2015
 • 0

  Закон України " Про внесення змін до деяких законів України з питань космічної діяльності"( 1342-17 )

 • 1342-VI
 • 19.05.2009
 • Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку суб'єктів космічної діяльності, які звільняються від сплати земельного податку за земельні ділянки виробничого призначення до 1 січня 2015 року" ( 1248-2010-п )

 • 1248
 • 29.12.2010
 • 13050074
 • До 1 січня 2016 року звільняються від сплати земельного податку суб'єкти літакобудування, що підпадають під дію норм статті 2 Закону України "Про розвиток літакобудівної промисловості"( 2660-14 ), земельні ділянки яких безпосередньо використовуються для цілей виробництва кінцевої продукції, а саме: літальних апаратів, їх корпусів, двигунів, включаючи місця, призначені для їх зберігання (склади, ангари, місця для відстоювання), посадково-злітні смуги, а також місця, в яких розташовані пункти заправки (дозаправки) моторних літальних апаратів та контролю над польотами.

  Податковий кодекс України, п. 2 підрозділу 6 Розділу XX( 2755-17 )

 • 2755-VI
 • 02.12.2010
 • 01.01.2011
 • 31.12.2015
 • 0

  Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки літакобудівної промисловості в Україні"( 1814-17 )

 • 1814-VI
 • 20.01.2010
 • 13050078
 • Звільняються від сплати земельного податку дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій

  Податковий кодекс України, пп. 282.1.4 п. 282.1 ст. 282 Розділу XIII ( 2755-17 )

 • 2755-VI
 • 02.12.2010
 • 01.01.2011
 • 0

 • 13050079
 • Звільняються від сплати земельного податку дошкільні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування

  Податковий кодекс України, пп. 282.1.8 п. 282.1 ст. 282 Розділу XIII ( 2755-17 )

 • 2755-VI
 • 02.12.2010
 • 0

 • 13050080
 • Звільняються від сплати земельного податку загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування

  Податковий кодекс України, пп. 282.1.8 п. 282.1 ст. 282 Розділу XIII ( 2755-17 )

 • 2755-VI
 • 02.12.2010
 • 0

 • 13050081
 • До 1 січня 2016 року звільняються від сплати земельного податку суб'єкти кінематографії (виробники національних фільмів), перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, за земельні ділянки, що використовуються для забезпечення виробництва національних фільмів.

  Податковий кодекс України, п. 3 підрозділу 6 Розділу XX( 2755-17 )

 • 2755-VI
 • 02.12.2010
 • 01.01.2011
 • 31.12.2015
 • 0

  Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку суб'єктів кінематографії (виробників національних фільмів), які до 1 січня 2016 р. звільняються від спати земельного податку за земельні ділянки, що використовуються для забезпечення виробництва національних фільмів" ( 48-2011-п )

 • 48
 • 26.01.2011
 • 13050082
 • До 1 січня 2016 року від сплати земельного податку звільняються суб'єкти суднобудівної промисловості

  Податковий кодекс України, п. 4 підрозділу 6 розділу XX( 2755-17 )

 • 2755-VI із змінами, внесеними згідно із законом України від 07.07.2011 № 3609-VI
 • 02.12.2010
 • 08.07.2011
 • 31.12.2015
 • 0

  ПІЛЬГИ ПО ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

 • 14010403
 • Звільняються від оподаткування операції з постачання продуктів дитячого харчування та товарів дитячого асортименту для немовлят за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України

  Податковий кодекс України, пп. 197.1.1 п. 197.1 ст. 197 розділу V( 2755-17 )

 • 2755-VI
 • 02.12.2010
 • 01.01.2011
 • 0

 • 14010404
 • Звільняються від оподаткування операції з постачання послуг із здобуття вищої, середньої, професійно-технічної та дошкільної освіти навчальними закладами, у тому числі навчання аспірантів і докторантів, навчальними закладами, що мають ліцензію на постачання таких послуг, а також послуг з виховання та навчання дітей у будинках культури, дитячих музичних, художніх, спортивних школах і клубах, школах мистецтв та послуг з проживання учнів або студентів у гуртожитках

  Податковий кодекс України, 197.1.2. пп. 197.1.2 п. 197.1 ст. 197 розділу V( 2755-17 )

 • 2755-VI
 • 02.12.2010
 • 01.01.2011
 • 0

 • 14010405
 • Звільняються від оподаткування операції з постачання технічних та інших засобів реабілітації (крім автомобілів), послуги з їх ремонту та доставки; товарів спеціального призначення, у тому числі виробів медичного призначення для індивідуального користування, для інвалідів та інших пільгових категорій населення, визначених законодавством України за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України

  Податковий кодекс України, пп. "а" пп. 197.1.3 п. 197.1 ст. 197 розділу V( 2755-17 )

 • 2755-VI
 • 02.12.2010
 • 01.01.2011
 • 0

 • 14010406
 • Звільняються від оподаткування операції з постачання комплектуючих і напівфабрикатів для виготовлення технічних та інших засобів реабілітації (крім автомобілів), товарів спеціального призначення, у тому числі виробів медичного призначення для індивідуального користування, для інвалідів та інших пільгових категорій населення за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України

  Податковий кодекс України, пп. "б" пп. 197.1.3 п. 197.1 ст. 197 розділу V( 2755-17 )

 • 2755-VI
 • 02.12.2010
 • 01.01.2011
 • 0

 • 14010409
 • Звільняються від оподаткування операції з постачання послуг з охорони здоров'я закладами охорони здоров'я, що мають ліцензію на постачання таких послуг, а також постачання послуг реабілітаційними установами для інвалідів та дітей-інвалідів, що мають ліцензію на постачання таких послуг відповідно до законодавства, крім послуг, вказаних в підпунктах ( 2755-17 )"а""о" пп. 197.1.5 п. 197.1 ст. 197 Податкового кодексу України ( 2755-17 )

  Податковий кодекс України, пп. 197.1.5 п. 197.1 ст. 197 розділу V( 2755-17 )

 • 2755-VI
 • 02.12.2010
 • 01.01.2011
 • 0

 • 14010410
 • Звільняються від оподаткування операції з постачання реабілітаційних послуг інвалідам, дітям-інвалідам, а також постачання путівок на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок на території України фізичних осіб віком до 18 років, інвалідів, дітей-інвалідів

  Податковий кодекс України, пп. 197.1.6 п. 197.1 ст. 197 розділу V( 2755-17 )

 • 2755-VI
 • 02.12.2010
 • 01.01.2011
 • 0

 • 14010411
 • Звільняються від оподаткування операції з постачання послуг з утримання дітей у дошкільних навчально-виховних закладах, школах-інтернатах

  Податковий кодекс України, пп. "а" пп. 197.1.7 п. 197.1 ст. 197 розділу V( 2755-17 )

 • 2755-VI
 • 02.12.2010
 • 01.01.2011
 • 0

 • 14010412
 • Звільняються від оподаткування операції з постачання послуг з утримання осіб у будинках-інтернатах для громадян похилого віку та інвалідів, дитячих будинках-інтернатах, пансіонатах для ветеранів війни і праці, геріатричних пансіонатах, реабілітаційних установах, територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

  Податковий кодекс України, пп. "б" пп. 197.1.7 п. 197.1 ст. 197 розділу V( 2755-17 )

 • 2755-VI
 • 02.12.2010
 • 01.01.2011
 • 0

 • 14010414
 • Звільняються від оподаткування операції з постачання послуг з харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах та громадян у закладах охорони здоров'я. Порядок надання таких послуг затверджується Кабінетом Міністрів України.

  Податковий кодекс України, пп. "г" пп. 197.1.7 п. 197.1 ст. 197 розділу V( 2755-17 )

 • 2755-VI
 • 02.12.2010
 • 01.01.2011
 • 0

  ЗУ "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України"( 3609-17 )

  № 3609- VI

 • 07.07.2011
 • 14010417
 • Звільняються від оподаткування операції з постачання послуг з перевезення пасажирів міським пасажирським транспортом (крім таксі), тарифи на які регулюються в установленому законом порядку, крім операцій з надання пасажирського транспорту в оренду (прокат)

  Податковий кодекс України, пп. 197.1.8 п. 197.1 ст. 197 розділу V( 2755-17 )

 • 2755-VI
 • 02.12.2010
 • 01.01.2011
 • 0

 • 14010418
 • Звільняються від оподаткування операції з постачання релігійними організаціями культових послуг та предметів культового призначення за переліком, вказаним в підпунктах "а""б" пп. 197.1.9 п. 197.1 ст. 197 Податкового кодексу України( 2755-17 )

  Податковий кодекс України, пп. 197.1.9 п. 197.1 ст. 197 розділу V( 2755-17 )

 • 2755-VI
 • 02.12.2010
 • 01.01.2011
 • 0

 • 14010419
 • Звільняються від оподаткування операції з постачання послуг з поховання та постачання ритуальних товарів державними та комунальними службами за переліком, вказаним в підпунктах "а""т" пп. 197.1.10 п. 197.1 ст. 197 Податкового кодексу України( 2755-17 ), крім операцій з постачання послуг з поховання та кремації трупів тварин і пов'язану з цим діяльність

  Податковий кодекс України, пп. 197.1.10 п. 197.1 ст. 197 розділу V( 2755-17 )

 • 2755-VI
 • 02.12.2010
 • 01.01.2011
 • 0

 • 14010423
 • Звільняються від оподаткування операції з постачання житла (об'єктів житлового фонду), крім їх першого постачання, якщо інше не передбачено цим підпунктом… Операції з першого постачання доступного житла та житла, що будується із залученням державних коштів, звільняються від оподаткування.

  Податковий кодекс України, пп. 197.1.14 п. 197.1 ст. 197 розділу V( 2755-17 )

 • 2755-VI
 • 02.12.2010
 • 01.01.2011
 • 0

 • 14010429
 • Звільняються від оподаткування операції з постачання бібліотеками, які перебувають у державній або комунальній власності або у власності всеукраїнських громадських організацій інвалідів, платних послуг з комплектування реєстраційно-облікових документів (квитків, формулярів), користування рідкісними, цінними довідниками, книгами (у тому числі нічним абонементом), тематичного добору літератури за запитом споживача та надання тематичних, адресно-бібліографічних та фактографічних довідок

  Податковий кодекс України, пп. 197.1.20 п. 197.1 ст. 197 розділу V( 2755-17 )

 • 2755-VI
 • 02.12.2010
 • 01.01.2011
 • 0

 • 14010433
 • Звільняються від оподаткування операції з безкоштовної передачі приладів, обладнання, матеріалів, крім підакцизних, науковим установам та науковим організаціям, вищим навчальним закладам III — IV рівнів акредитації, внесеним до Державного реєстру наукових організацій, яким надається підтримка держави

  Податковий кодекс України, пп. 197.1.23 п. 197.1 ст. 197 розділу V( 2755-17 )

 • 2755-VI
 • 02.12.2010
 • 01.01.2011
 • 0

 • 14010434
 • Звільняються від оподаткування операції з постачання в сільській місцевості сільськогосподарськими товаровиробниками послуг з ремонту шкіл, дошкільних закладів, інтернатів, закладів охорони здоров'я та надання матеріальної допомоги (в межах одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на місяць на одну особу) продуктами харчування власного виробництва та послуг з обробки землі багатодітним сім'ям, ветеранам праці і війни, реабілітованим громадянам, інвалідам, одиноким особам похилого віку, особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та школам, дошкільним закладам, інтернатам, закладам охорони здоров'я

  Податковий кодекс України, пп. 197.1.24 п. 197.1 ст. 197 розділу V( 2755-17 )

 • 2755-VI
 • 02.12.2010
 • 01.01.2011
 • 0

 • 14010435
 • Звільняються від оподаткування операції з постачання (передплати) періодичних видань друкованих засобів масової інформації та книжок (крім видань еротичного характеру), учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників вітчизняного виробництва, словників українсько-іноземної або іноземно-української мови, доставки таких періодичних видань друкованих засобів масової інформації на митній території України

  Податковий кодекс України, пп. 197.1.25 п. 197.1 ст. 197 розділу V( 2755-17 )

 • 2755-VI
 • 02.12.2010
 • 01.01.2011
 • 0

  ЗУ "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України"( 3609-17 )

  № 3609- VI

 • 07.07.2011
 • 14010437
 • Звільняються від оподаткування операції з постачання лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів (у тому числі аптечними закладами).

  Податковий кодекс України, пп. 197.1.27 п. 197.1 ст. 197 розділу V( 2755-17 )

 • 2755-VI
 • 02.12.2010
 • 01.01.2011
 • 0

 • 14010438
 • Звільняються від оподаткування операції з постачання виробів медичного призначення за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України

  Податковий кодекс України, пп. 197.1.27 п. 197.1 ст. 197 розділу V( 2755-17 )

 • 2755-VI
 • 02.12.2010
 • 01.01.2011
 • 0

 • 14010442
 • Звільняються від оподаткування операції з постачання товарів (крім підакцизних товарів) та послуг (крім послуг, що надаються під час проведення лотерей і розважальних ігор та послуг з постачання товарів, отриманих у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів, що уповноважують такого платника податку здійснювати постачання товарів від імені та за дорученням іншої особи без передачі права власності на такі товари), що безпосередньо виготовляються підприємствами та організаціями, які засновані громадськими організаціями інвалідів, де кількість інвалідів, які мають у таких організаціях основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного періоду не менш як 50 відсотків середньооблікової кількості штатних працівників, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат з оплати праці, що належать до складу витрат згідно з правилами оподаткування податком на прибуток підприємств.

  Податковий кодекс України, п. 197.6 ст. 197 розділу V( 2755-17 )

 • 2755-VI
 • 02.12.2010
 • 01.01.2011
 • 0

  Діяльність держави

  ЗУ "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України"( 3609-17 )

 • 3609-VI
 • 07.07.2011
 • Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм"( 4834-17 )

 • 4834-VI
 • 24.05.2012
 • 14010450
 • Згідно із спеціальним режимом оподаткування сума податку на додану вартість, нарахована сільськогосподарським підприємством (суб'єкт спеціального режиму, який провадить діяльність у сфері сільського господарства) на вартість поставлених ним сільськогосподарських товарів/послуг, не підлягає сплаті до бюджету та повністю залишається в розпорядженні такого сільськогосподарського підприємства для відшкодування суми податку, сплаченої (нарахованої) постачальнику на вартість виробничих факторів, за рахунок яких сформовано податковий кредит, а за наявності залишку такої суми податку — для інших виробничих цілей

  Податковий кодекс України, п. 209.2 ст. 209 розділу V( 2755-17 )

 • 2755-VI
 • 02.12.2010
 • 01.01.2011
 • 1

 • 14010451
 • Згідно із спеціальним режимом оподаткування сума податку на додану вартість, нарахована сільськогосподарським підприємством (суб'єкт спеціального режиму, який провадить діяльність у сфері лісового господарства) на вартість поставлених ним сільськогосподарських товарів/послуг, не підлягає сплаті до бюджету та повністю залишається в розпорядженні такого сільськогосподарського підприємства для відшкодування суми податку, сплаченої (нарахованої) постачальнику на вартість виробничих факторів, за рахунок яких сформовано податковий кредит, а за наявності залишку такої суми податку — для інших виробничих цілей

  Податковий кодекс України, п. 209.2 ст. 209 розділу V.( 2755-17 )

 • 2755-VI
 • 02.12.2010
 • 01.01.2011
 • 1

 • 14010452
 • Згідно із спеціальним режимом оподаткування сума податку на додану вартість, нарахована сільськогосподарським підприємством (суб'єкт спеціального режиму, який провадить діяльність у сфері рибальства) на вартість поставлених ним сільськогосподарських товарів/послуг, не підлягає сплаті до бюджету та повністю залишається в розпорядженні такого сільськогосподарського підприємства для відшкодування суми податку, сплаченої (нарахованої) постачальнику на вартість виробничих факторів, за рахунок яких сформовано податковий кредит, а за наявності залишку такої суми податку — для інших виробничих цілей

  Податковий кодекс України, п. 209.2 ст. 209 розділу V( 2755-17 )

 • 2755-VI
 • 02.12.2010
 • 01.01.2011
 • 1

 • 14010453
 • Сума податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету сільськогосподарськими підприємствами усіх форм власності, які відповідають критеріям, визначеним статтею 209( 2755-17 ) цього Кодексу, але не обрали спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського, лісового господарства та рибальства, передбаченого статтею 209 цього Кодексу, і на загальних підставах вважаються платником податку на додану вартість, за реалізовані ними молоко, худобу, птицю, вовну власного виробництва, а також за молочні продукти, молочну сировину та м'ясопродукти, вироблені у власних переробних цехах, повністю залишається у розпорядженні цих сільськогосподарських підприємств і спрямовується на підтримку власного виробництва тваринницької продукції.

  Податковий кодекс України, п. 209.18 ст. 209 розділу V( 2755-17 )

 • 2755-VI
 • 02.12.2010
 • 01.01.2011
 • 1

 • 14010457
 • Тимчасово, до 1 січня 2019 року, звільняються від сплати податку на додану вартість операції з постачання техніки, обладнання, устаткування, визначених статтею 7 Закону України "Про альтернативні види палива"( 1391-14 ), на території України

  Податковий кодекс України, пп. "а" п. 2 підрозділу 2 розділу XX ( 2755-17 )

 • 2755-VI
 • 02.12.2010
 • 01.01.2011
 • 31.12.2018
 • 1

 • 14010459
 • Тимчасово, до 1 січня 2016 року, суб'єкти літакобудування, що підпадають під дію норм статті 2 Закону України "Про розвиток літакобудівної промисловості" ( 2660-14 ), звільняються від сплати податку на додану вартість по операціях з постачання на митній території України результатів науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт, які виконуються для потреб літакобудівної промисловості.

  Податковий кодекс України, п. 4 підрозділу 2 розділу XX( 2755-17 )

 • 2755-VI
 • 02.12.2010
 • 01.01.2011
 • 31.12.2015
 • 0

 • 14010460
 • Тимчасово, до 1 січня 2015 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з виконання робіт та постачання послуг суб'єктами підприємницької діяльності — резидентами України, які одночасно здійснюють видавничу діяльність, діяльність з виготовлення, розповсюдження книжкової продукції та виробництва паперу і картону. При цьому дохід такого суб'єкта підприємницької діяльності, отриманий від видавничої діяльності, діяльності з виготовлення, розповсюдження книжкової продукції та виробництва паперу і картону, має становити не менше 100 відсотків від загальної суми його доходу за перший звітний (податковий) період з часу створення такого суб'єкта підприємницької діяльності або не менше 50 відсотків від загальної суми його доходу за попередній звітний (податковий) рік.

  Податковий кодекс України, п. 5 підрозділу 2 розділу XX( 2755-17 )

 • 2755-VI
 • 02.12.2010
 • 01.01.2011
 • 31.12.2014
 • 0

 • 14010461
 • Тимчасово, до 1 січня 2015 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з виконання робіт та постачання послуг у видавничій діяльності, діяльності з виготовлення та розповсюдження видавництвами, видавничими організаціями, підприємствами поліграфії, розповсюджувачами книжкової продукції, виробленої в Україні, операції з виробництва та/або постачання паперу і картону, вироблених в Україні для виготовлення книжкової продукції, учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників українського виробництва, а також операції з постачання книжкової продукції, виробленої в Україні, крім реклами, послуг з розміщення матеріалів рекламного та еротичного характеру і видань рекламного та еротичного характеру

  Податковий кодекс України, п. 6 підрозділу 2 розділу XX( 2755-17 )

 • 2755-VI
 • 02.12.2010
 • 01.01.2011
 • 31.12.2014
 • 0

 • 14010462
 • На період до 1 січня 2015 року за нульовою ставкою оподатковується податком на додану вартість постачання товарів (крім підакцизних товарів) та послуг (крім послуг, що надаються під час проведення лотерей і розважальних ігор та послуг з постачання товарів, отриманих у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів, що уповноважують такого платника податку (далі — комісіонера) здійснювати постачання товарів від імені та за дорученням іншої особи (далі — комітента) без передання права власності на такі товари), що безпосередньо виготовляються підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів, які засновані громадськими організаціями інвалідів і є їх власністю, де кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного періоду не менше 50 відсотків середньооблікової кількості штатних працівників, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менше 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що відносяться до складу витрат виробництва.

  Податковий кодекс України, п. 8 підрозділу 2 розділу XX( 2755-17 )

 • 2755-VI
 • 02.12.2010
 • 01.01.2011
 • 31.12.2014
 • 0

  ЗУ "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України"( 3609-17 )

 • 3609-VI
 • 07.07.2011
 • Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм"( 4834-17 )

 • 4834-VI
 • 24.05.2012
 • 14010463
 • Тимчасово, до 1 січня 2016 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання національних фільмів, визначених Законом України "Про кінематографію"( 9/98-ВР ), виробниками, демонстраторами та розповсюджувачами національних фільмів, а також постачання робіт та послуг з виробництва, у тому числі тиражування, національних фільмів та іноземних фільмів, дубльованих, озвучених, субтитрованих державною мовою на території України, а також постачання робіт та послуг з дублювання, озвучення та/або субтитрування державною мовою іноземних фільмів на території України.

  Податковий кодекс України, п. 12 підрозділу 2 розділу XX( 2755-17 )

 • 2755-VI
 • 02.12.2010
 • 01.01.2011
 • 31.12.2015
 • 0

 • 14010464
 • Тимчасово, до 1 січня 2016 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання послуг з демонстрування, розповсюдження та/або публічного сповіщення національних фільмів та іноземних фільмів, дубльованих, озвучених та/або субтитрованих державною мовою на території України, демонстраторами, розповсюджувачами та/або організаціями мовлення (публічними сповіщувачами).

  Податковий кодекс України, п. 13 підрозділу 2 розділу XX( 2755-17 )

 • 2755-VI
 • 02.12.2010
 • 01.01.2011
 • 31.12.2015
 • 0

 • 14010466
 • Тимчасово до 1 січня 2014 року від оподаткування податком на додану вартість звільняються операції з постачання на митній території України зернових культур товарних позицій 1001 — 1008 згідно з УКТ ЗЕД( 2371а-14 ), крім першого постачання таких зернових сільськогосподарськими підприємствами — виробниками та підприємствами, які безпосередньо придбали такі зернові у сільськогосподарських підприємств — виробників, а також крім постачання таких зернових культур Аграрним фондом у разі їх придбання з податком на додану вартість. Норми цього пункту не застосовуються до операцій з постачання зернових культур товарної позиції 1006 та товарної підкатегорії 1008 10 00 00 згідно з УКТ ЗЕД і такі операції оподатковуються податком на додану вартість у порядку, встановленому цим Кодексом( 2755-17 ).

  Податковий кодекс України, п. 15 підрозділу 2 розділу XX( 2755-17 )

 • 2755-VI
 • 02.12.2010
 • 01.01.2011
 • 31.12.2013
 • 0

  ЗУ "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України"( 3609-17 )

  № 3609-VI

 • 07.07.2011
 • ЗУ "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні" ( 5083-17 )

  № 5083-VI

 • 05.07.2012
 • 14010467
 • Тимчасово до 1 січня 2014 року від оподаткування податком на додану вартість звільняються операції з постачання на митній території України технічних культур товарних позицій 1205 і 1206 згідно з УКТ ЗЕД, крім першого постачання таких технічних культур сільськогосподарськими підприємствами — виробниками та підприємствами, які безпосередньо придбали такі технічні культури у сільськогосподарських підприємств — виробників, а також крім постачання таких технічних культур Аграрним фондом у разі їх придбання з податком на додану вартість.

  Податковий кодекс України, п. 15 підрозділу 2 розділу XX( 27

  Юридичний портал Справедливість

  Экс-первый заместитель главы Администрации Президента .

  Экс-первый заместитель главы Администрации Президента А.Портнов объявлен в розыск Министерство внутренних дел объявило в розыск бывшего первого заместителя главы Администрации Президента Андрея Портнова. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел в разделе «лица, ...

  В ГПУ допросили экс-министра юстиции А.Лавриновича

  В ГПУ допросили экс-министра юстиции А.Лавриновича В Генеральной прокуратуре провели допрос бывшего министра юстиции Александра Лавриновича в производстве о злоупотреблении служебным положением во время расходования государственных денег в сумме ...

  До уваги водіїв! У центрі Києва на Новий рік буде ...

  До уваги водіїв! У центрі Києва на Новий рік буде перекрито рух транспорту Державтоінспекція інформує, що з метою попередження правопорушень та забезпечення охорони громадського порядку в місцях проведення святкових заходів у період з 18:00 31 грудня 2014 року до 06:30 ...

  Ещё материал по теме: