Гражданский брак и немного права

Гражданский брак и немного права Прежде, чем оформить собственные отношения многие молодые пары предпочитают пожить свободно, не обременяя себя штампами и ...

Гражданский брак и немного права

Гражданский брак и немного права Прежде, чем оформить собственные отношения многие молодые пары предпочитают пожить свободно, не обременяя себя штампами и ...

Обжалование и оспаривание исполнительной ...

Обжалование и оспаривание исполнительной надписи Обжалование и оспаривание исполнительной надписи сотрудников нотариальных служб по национальному законодательсву.

створення та ведення реєстру суб'єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, Міністерство фінансів УкраїниМІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 • 08.04.2013  № 465
 • Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 р. за № 1087/23619

  Про затвердження Порядку обліку, створення та ведення реєстру суб'єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням

  Відповідно до статті 1 Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними»( 637/97-ВР ) та підпункту 64 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України ( 446/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року № 446, НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Порядок обліку, створення та ведення реєстру суб'єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням (далі — Порядок), що додається.

  2. Суб’єкти господарювання, які до дня набрання чинності цим наказом здійснювали операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням згідно з пунктом 1.2 розділу І Порядку, повинні протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим наказом звернутись до Державної пробірної служби України із заявами про внесення до реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням.

  3. Департаменту державної політики у сфері пробірного нагляду, документів суворої звітності та лотерейної діяльності Міністерства фінансів України (Клепчуков В. П.) та Департаменту пробірного контролю та контрольно-наглядової роботи Державної пробірної служби України (Бірюков О.І.) забезпечити в установленому порядку:

 • подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
 • оприлюднення цього наказу.
 • 4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра — керівника апарату Шевченка Ю.І. та заступника Голови Державної пробірної служби України Ніколаєнка Н.І.

  В. о. Міністра

  А. Мярковський

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 08.04.2013 № 465

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 р. за № 1087/23619

  ПОРЯДОК обліку, створення та ведення реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням

  І. Загальні положення

  1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до підпункту «д» пункту 9 статті 1 Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними»( 637/97-ВР ).

  1.2. Цей Порядок визначає процедуру обліку, створення та ведення Державною пробірною службою України (далі — Пробірна служба) реєстру суб’єктів господарювання незалежно від форм власності, які здійснюють операції з дорогоцінними металами, дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням (далі — дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння), а саме дії, пов’язані з виникненням та припиненням права власності та інших прав на дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, у тому числі прийманням під заставу ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів; надходженням дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння до місць зберігання фондів і запасів, а також їх зберіганням і відпуском у встановленому порядку; зміною вмісту або фізичного стану дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння у будь-яких речовинах і матеріалах під час їх видобутку, виробництва та використання; ввезенням дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, виробів і матеріалів, що їх містять, в Україну з-за кордону та вивезенням з України; зберіганням та експонуванням дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, зокрема:

 • виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;
 • виготовлення ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;
 • ремонт ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;
 • виготовлення промислових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі виготовлення інструменту та інших виробів технічного призначення з природних алмазів;

  торгівлю (оптову, роздрібну, комісійну) дорогоцінними металами, дорогоцінним камінням, виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;

  обмін готових ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння на брухт дорогоцінних металів;

  використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння для виробничих, наукових, соціально-культурних потреб та інвестиційних потреб;

 • ломбардні операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням;
 • скуповування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;
 • огранку та іншу обробку дорогоцінного каміння, у тому числі огранку алмазів у діаманти;
 • збирання, первинну обробку відходів і брухту дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;
 • експонування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння (на постійній основі).
 • 1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

  місце провадження діяльності суб’єкта господарювання — місцезнаходження обладнаного суб’єктом господарювання (відокремленим підрозділом) приміщення, призначеного для здійснення операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням;

  облік суб’єктів господарювання — процес реєстрації, накопичення, узагальнення, внесення до реєстру, зберігання та опрацювання інформації про суб’єкти господарювання;

  облікові справи — матеріали діловодства з питань обліку суб’єктів господарювання, які зберігаються в Пробірній службі, формуються в справи, мають реєстраційні номери, які присвоюються після розгляду наданих матеріалів та належного оформлення реєстраційного повідомлення щодо постановки на облік суб’єкта господарювання;

  реєстр — система, яка використовується Пробірною службою для ведення баз даних з обліку, зберігання та опрацювання інформації щодо суб’єктів господарювання;

  реєстраційне повідомлення — письмова інформація для суб’єкта господарювання, підготовлена Пробірною службою за результатами розгляду матеріалів щодо внесення суб’єкта господарювання до реєстру, внесення змін до реєстру, виключення суб’єкта господарювання із реєстру.

  Інші терміни, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними»( 637/97-ВР ).

  II. Подання і розгляд заяв суб’єктів господарювання щодо внесення їх до реєстру

  2.1. Облік суб’єктів господарювання, створення та ведення реєстру здійснюються Пробірною службою з використанням автоматизованої системи та книги реєстрації суб’єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням (додаток 1) (далі — книга реєстрації).

  2.2. Реєстр створюється та ведеться Пробірною службою.

  2.3. Для формування облікової справи та внесення до реєстру суб’єкт господарювання звертається до Пробірної служби з письмовою заявою про внесення до реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням (додаток 2), до якої додає копії документів, що підтверджують право власності або користування місцем провадження діяльності.

  2.4. Достовірність інформації в заяві про внесення до реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, та копіях документів, що підтверджують право власності або користування місцем провадження діяльності, забезпечує суб’єкт господарювання.

  2.5. Заява про внесення до реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, та копії документів, що підтверджують право власності або користування місцем провадження діяльності, подаються суб’єктом господарювання особисто (через уповноважену особу) або надсилаються до Пробірної служби листом або засобами електронного зв’язку із накладанням електронного цифрового підпису.

  2.6. Розгляд заяв суб’єктів господарювання щодо внесення їх до реєстру проводиться у строк, який не може перевищувати 10 робочих днів.

  У межах цього строку у разі потреби Пробірною службою можуть уточнюватись відомості, зазначені в заяві про внесення до реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням.

  У разі подання до Пробірної служби недостовірних відомостей або ненадання копій документів, що підтверджують право власності або користування місцем провадження діяльності, Пробірна служба відмовляє суб’єкту господарювання у внесенні до реєстру із зазначенням причин такої відмови. Після усунення причин відмови суб’єкт господарювання може повторно подати до Пробірної служби документи, необхідні для внесення до реєстру.

  2.7. У разі встановлення достовірності відомостей, зазначених у заяві про внесення до реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, Пробірна служба протягом двох робочих днів з дня встановлення відповідності вносить відомості про суб’єкта господарювання до книги реєстрації та до реєстру, а також присвоює реєстраційний номер та готує реєстраційне повідомлення (додаток 3), яке надсилається суб’єкту господарювання разом із супровідним листом протягом двох робочих днів з дня внесення відомостей про суб’єкта господарювання до реєстру.

  2.8. Після внесення відомостей про суб’єкта господарювання до реєстру документи, надані суб’єктом господарювання, а також копія реєстраційного повідомлення формуються в облікову справу.

  2.9. У разі невидання або ненаправлення у визначений пунктом 2.7 цього розділу строк суб’єкту господарювання реєстраційного повідомлення або відмови у внесенні до реєстру суб’єкт господарювання має право провадити операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, зазначені у заяві про внесення до реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, без одержання реєстраційного повідомлення через 10 робочих днів з дня закінчення строку, встановленого пунктом 2.7 цього розділу.

  IІI. Подання і розгляд заяв суб’єктів господарювання щодо внесення змін до реєстру

  3.1. Підставами для внесення змін до реєстру є:

 • створення нового місця проведення діяльності суб’єкта господарювання;
 • здійснення нових видів операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, передбачених пунктом 1.2 розділу І цього Порядку, які не були зазначені суб’єктом господарювання при внесенні його до реєстру;

  припинення здійснення операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням за місцем провадження діяльності суб’єкта господарювання.

  3.2. У разі створення нового місця провадження діяльності суб’єкт господарювання повинен протягом 15 календарних днів подати до Пробірної служби заяву про внесення змін до реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням (додаток 4), та копії документів, що підтверджують право власності або користування місцем провадження діяльності.

  3.3. У разі здійснення нових видів операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, передбачених пунктом 1.2 розділу І цього Порядку, які не були зазначені суб’єктом господарювання при внесенні його до реєстру, суб’єкт господарювання повинен протягом 15 календарних днів подати до Пробірної служби заяву про внесення змін до реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням (додаток 4).

  3.4. У разі припинення діяльності з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням за місцем провадження діяльності суб’єкта господарювання, внесеним до реєстру, або ліквідації відокремленого підрозділу суб’єкт господарювання повинен протягом 15 календарних днів подати до Пробірної служби заяву про внесення змін до реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням (додаток 5).

  3.5. Розгляд заяв суб’єктів господарювання про внесення змін до реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, проводиться у строк, який не може перевищувати 10 робочих днів.

  У межах цього строку у разі необхідності Пробірною службою можуть уточнюватись відомості, зазначені в заяві про внесення змін до реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням.

  У разі подання до Пробірної служби недостовірних відомостей або ненадання копій документів, що підтверджують право власності або користування місцем провадження діяльності, Пробірна служба відмовляє суб’єкту господарювання у внесенні змін до реєстру із зазначенням причин такої відмови. Після усунення причин відмови суб’єкт господарювання може повторно подати до Пробірної служби документи, необхідні для внесення змін до реєстру.

  3.6. За результатами внесення змін до реєстру Пробірна служба готує реєстраційне повідомлення (додатки 6, 7), яке надсилається суб’єкту господарювання разом із супровідним листом протягом двох робочих днів з дня внесення змін до реєстру.

  3.7. Усі документи, надані суб’єктом господарювання для внесення змін до реєстру, а також копія реєстраційного повідомлення вносяться до облікової справи суб’єкта господарювання.

  3.8. У разі невидання або ненаправлення Пробірною службою у визначений пунктом 3.6 цього розділу строк суб’єкту господарювання реєстраційного повідомлення або відмови у внесенні змін до реєстру суб’єкт господарювання має право здійснювати операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, зазначені у заяві про внесення змін до реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, без одержання реєстраційного повідомлення через 10 робочих днів з дня закінчення строку, встановленого пунктом 3.6 цього розділу.

  ІV. Виключення суб’єктів господарювання із реєстру

  4.1. Пробірна служба виключає суб’єктів господарювання із реєстру у випадках:

 • подання суб’єктом господарювання відповідної заяви;
 • визнання недійсною державної реєстрації суб’єкта господарювання;
 • встановлення за результатами перевірок Пробірної служби припинення здійснення суб’єктом господарювання операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням за всіма внесеними в реєстр адресами місць провадження діяльності;

  наявності в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб — підприємців відомостей про перебування юридичної особи у стані припинення (перебування фізичної особи — підприємця у стані припинення підприємницької діяльності) або про державну реєстрацію її припинення (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця).

  4.2. Реєстраційне повідомлення Пробірної служби про виключення суб’єкта господарювання із реєстру (додаток 8) разом із супровідним листом направляється суб’єкту господарювання протягом 10 робочих днів з дня встановлення підстав, передбачених пунктом 4.1 цього розділу.

  Директор Департаменту державної політики у сфері пробірного нагляду, документів суворої звітності та лотерейної діяльності

  В. П. Клепчуков

  Додаток 1 до Порядку обліку, створення та ведення реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням

  КНИГА реєстрації суб’єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням

  № з/п

  Реєстраційний номер

  Найменування юридичної особи / прізвище та ініціали фізичної особи — підприємця

  Місцезнаходження (для юридичної особи)/ місце проживання (для фізичної особи — підприємця)

  Місце провадження діяльності

  Операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням відповідно до пункту 1.2 розділу І Порядку

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Додаток 2 до Порядку обліку, створення та ведення реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням

  ЗАЯВА ( z1087-13 BF96.doc ) про внесення до реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням

  Додаток 3 до Порядку обліку, створення та ведення реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням

  РЕЄСТРАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ( z1087-13 BF97.doc )

  Додаток 4 до Порядку обліку, створення та ведення реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням

  ЗАЯВА ( z1087-13 BF98.doc ) про внесення змін до реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням

  Додаток 5 до Порядку обліку, створення та ведення реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням

  ЗАЯВА ( z1087-13 BF99.doc ) про внесення змін до реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням

  Додаток 6 до Порядку обліку, створення та ведення реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням

  РЕЄСТРАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ( z1087-13 BF100.doc )

  Додаток 7 до Порядку обліку, створення та ведення реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням

  РЕЄСТРАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ( z1087-13 BF101.doc )

  Юридичний портал Справедливість

  Экс-первый заместитель главы Администрации Президента .

  Экс-первый заместитель главы Администрации Президента А.Портнов объявлен в розыск Министерство внутренних дел объявило в розыск бывшего первого заместителя главы Администрации Президента Андрея Портнова. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел в разделе «лица, ...

  В ГПУ допросили экс-министра юстиции А.Лавриновича

  В ГПУ допросили экс-министра юстиции А.Лавриновича В Генеральной прокуратуре провели допрос бывшего министра юстиции Александра Лавриновича в производстве о злоупотреблении служебным положением во время расходования государственных денег в сумме ...

  До уваги водіїв! У центрі Києва на Новий рік буде ...

  До уваги водіїв! У центрі Києва на Новий рік буде перекрито рух транспорту Державтоінспекція інформує, що з метою попередження правопорушень та забезпечення охорони громадського порядку в місцях проведення святкових заходів у період з 18:00 31 грудня 2014 року до 06:30 ...

  Ещё материал по теме: