Гражданский брак и немного права

Гражданский брак и немного права Прежде, чем оформить собственные отношения многие молодые пары предпочитают пожить свободно, не обременяя себя штампами и ...

Гражданский брак и немного права

Гражданский брак и немного права Прежде, чем оформить собственные отношения многие молодые пары предпочитают пожить свободно, не обременяя себя штампами и ...

Обжалование и оспаривание исполнительной ...

Обжалование и оспаривание исполнительной надписи Обжалование и оспаривание исполнительной надписи сотрудников нотариальных служб по национальному законодательсву.

Про затвердження Порядку визначення відрахувань коштів на поточні рахунки постачальників електричної енергії за регульованим тарифом та на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетикиНАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА

 • 13.06.2013  № 700
 • Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 липня 2013 р. за № 1168/23700

  Про затвердження Порядку визначення відрахувань коштів на поточні рахунки постачальників електричної енергії за регульованим тарифом та на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії

  Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), підпункту 5 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики ( 1059/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059, Положення про порядок проведення розрахунків за електричну енергію( 1136-2000-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2000 року № 1136, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

  1. Затвердити Порядок визначення відрахувань коштів на поточні рахунки постачальників електричної енергії за регульованим тарифом та на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії (додається).

  2. Управлінню енергоринку в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

  Голова Комісії

  С. Тітенко

  ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова НКРЕ 13.06.2013  № 700

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 липня 2013 р. за № 1168/23700

  ПОРЯДОК визначення відрахувань коштів на поточні рахунки постачальників електричної енергії за регульованим тарифом та на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії

  І. Загальні положення

  1.1. Цей Порядок визначає методологію розрахунку нормативу відрахувань коштів на поточні рахунки постачальників електричної енергії за регульованим тарифом (далі — ПРТ) та на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії з урахуванням Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України ( n0001227-96 ).

  1.2. Метою цього Порядку є забезпечення належного функціонування Оптового ринку електричної енергії України (далі — ОРЕ) шляхом здійснення прозорих розрахунків на ОРЕ.

  1.3. У цьому Порядку наведені нижче умовні підрядкові позначення вживаються у таких значеннях:

 • р — прогнозовані дані на розрахунковий місяць (індекс відповідного умовного позначення);
 • р-2 — прогнозовані дані за місяць, що передував місяцю, попередньому до розрахункового (індекс відповідного умовного позначення);

  ф-2 — фактичні дані за місяць, що передував місяцю, попередньому до розрахункового (індекс відповідного умовного позначення);

  i — група споживача відповідно до Тимчасової методики розрахунку роздрібного тарифу на спожиту електроенергію, тарифу на передачу електроенергії місцевими (локальними) електромережами та тарифу на постачання електроенергії ( v0564227-98 ), затвердженої постановою НКРЕ від 06 травня 1998 року № 564 (у редакції постанови НКРЕ від 30 жовтня 2008 року № 1246) (індекс відповідного умовного позначення);

  j — клас споживача відповідно до Порядку визначення класів споживачів електричної енергії, диференційованих за ступенями напруги( v1052227-98 ), затвердженого постановою НКРЕ від 13 серпня 1998 № 1052 (у редакції постанови НКРЕ від 30 червня 2011 року № 1110) (індекс відповідного умовного позначення).

  ІІ. Порядок визначення нормативів відрахувань коштів на поточний рахунок постачальника електричної енергії за регульованим тарифом

  2.1. Нормативи відрахувань коштів на поточні рахунки постачальників електричної енергії за регульованим тарифом та на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії на розрахунковий місяць затверджуються НКРЕ і доводяться до відома ПРТ, оптового постачальника електричної енергії та уповноваженого банку, який обслуговує поточні рахунки із спеціальним режимом використання учасників оптового ринку електричної енергії (далі — Уповноважений банк ОРЕ), до початку розрахункового місяця.

  2.2. Розрахунок нормативу відрахувань коштів на поточний рахунок ПРТ здійснюється на підставі таких даних:

  установлених НКРЕ тарифів на постачання електричної енергії та на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами;

 • установлених НКРЕ роздрібних тарифів на електричну енергію;
 • обсягів корисного відпуску електричної енергії споживачам;
 • обсягів електричної енергії, купованої ПРТ поза ОРЕ;
 • цін (тарифів), за якими ПРТ закуповує електричну енергію поза ОРЕ, але не більше рівня затвердженої прогнозованої оптової ринкової ціни на період закупівлі.

  2.3. Розрахунковий норматив відрахувань коштів на поточний рахунок ПРТ (НВ-пр) визначається, виходячи з тарифів на передачу електричної енергії, тарифів на постачання електричної енергії, роздрібних тарифів на електричну енергію для споживачів, що мають діяти у розрахунковому місяці, та планових даних на розрахунковий місяць щодо: обсягів корисного відпуску електричної енергії споживачам, обсягів закупівлі електричної енергії поза ОРЕ та цін (тарифів), за якими здійснюватиметься ця закупівля.

  Прогнозовані обсяги корисного відпуску електричної енергії споживачам (додаток 1) із зазначенням обсягів закупівлі електричної енергії поза ОРЕ і цін (тарифів), за якими здійснюватиметься ця закупівля, надаються ПРТ до НКРЕ в електронному та паперовому вигляді не пізніше 25-го (включно) числа місяця, що передує розрахунковому. У випадку, якщо ПРТ доповнює прогнозовані обсяги корисного відпуску електричної енергії споживачам новими або змінює в них старі тарифні групи та відповідно встановлені для них тарифи, НКРЕ може застосувати їх при розрахунку нормативу.

  2.4. Норматив відрахувань коштів на поточний рахунок ПРТ (НВ-пз) визначається, виходячи з розрахункового нормативу з урахуванням коригування відповідно до фактичних показників (обсягів корисного відпуску електричної енергії споживачам, обсягів закупленої поза ОРЕ електричної енергії та цін (тарифів), за якими здійснювалася ця закупівля) у місяці, що передував місяцю, попередньому до розрахункового, а також з урахуванням коригуючих коефіцієнтів за розрахунок ПРТ не в повному обсязі за куповану на ОРЕ електричну енергію та за наявність понаднормативних витрат електричної енергії у мережах ПРТ.

  Фактичні обсяги корисного відпуску електричної енергії споживачам (додаток 2) із зазначенням обсягів закупівлі електричної енергії поза ОРЕ та цін (тарифів), за якими здійснювалася ця закупівля, а також фактичних та нормативних технологічних витрат електроенергії в мережах у місяці, що передував місяцю, попередньому до розрахункового, надається ПРТ до НКРЕ в електронному та паперовому вигляді не пізніше 22-го (включно) числа місяця, що передує розрахунковому. У випадку, якщо ПРТ доповнює фактичні обсяги корисного відпуску електричної енергії споживачам новими або змінює в них старі тарифні групи та відповідно встановлені для них тарифи, НКРЕ може застосувати їх при розрахунку нормативу.

  2.5. У разі відсутності в НКРЕ інформації, передбаченої пунктами 2.3, 2.4 цього розділу, на дату затвердження нормативів відрахувань коштів відповідною постановою НКРЕ, а також якщо надана інформація є недостовірною, норматив відрахувань коштів на поточний рахунок такого ПРТ встановлюється на нульовому рівні до усунення ПРТ порушення.

  2.6. НКРЕ застосовує коригуючі коефіцієнти до нормативу відрахувань коштів на поточний рахунок ПРТ за таких умов:

  розрахунки за куповану на ОРЕ електричну енергію наростаючим підсумком з початку року до місяця (включно), що передував місяцю, попередньому до розрахункового, здійснені ПРТ не в повному обсязі;

  наявні понаднормативні витрати електричної енергії у мережах ПРТ у місяці, що передував місяцю, попередньому до розрахункового.

  2.7. Коригуючий коефіцієнт за здійснення розрахунків не в повному обсязі за куповану на ОРЕ електричну енергію (K-к) визначається, виходячи з відсотка поточної оплати електричної енергії поточного періоду з урахуванням доплат відповідно до довідки ДП "Енергоринок" по надходженню коштів від енергопостачальних компаній за відпущену оптовим ринком електричну енергію, за фактичними даними наростаючим підсумком з початку року до місяця (включно), що передував місяцю, попередньому до розрахункового, підписаної директором (заступником директора) та головним бухгалтером.

  Коригуючий коефіцієнт за здійснення розрахунків не в повному обсязі за куповану на ОРЕ електроенергію не застосовується до нормативу відрахувань коштів на поточний рахунок ПРТ, якщо відсоток поточної оплати електричної енергії поточного періоду з врахуванням доплат відповідно до довідки ДП "Енергоринок" по надходженню коштів від енергопостачальних компаній за відпущену оптовим ринком електричну енергію, за фактичними даними наростаючим підсумком з початку року до місяця (включно), що передував місяцю, попередньому до розрахункового, підписаної директором (заступником директора) та головним бухгалтером, становить 100%.

  НКРЕ на звернення центрального органу виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі, може встановлювати граничні рівні оплати купованої на ОРЕ електричної енергії, після досягнення яких до ПРТ не будуть застосовуватися коригуючі коефіцієнти за розрахунок не в повному обсязі за куповану на ОРЕ електричну енергію.

  2.8. Коригуючий коефіцієнт за наявність понаднормативних витрат електричної енергії в мережах ПРТ (К-пв) застосовується для ПРТ, у яких розрахунки відповідно до довідки ДП "Енергоринок" по надходженню коштів від енергопостачальних компаній за відпущену оптовим ринком електричну енергію наростаючим підсумком з початку року до місяця (включно), що передував місяцю, попередньому до розрахункового, менше 100%.

  ІІІ. Порядок визначення нормативів відрахувань коштів на поточний рахунок ПРТ, для якого встановлюється 100%-й норматив відрахувань коштів

  3.1. Для затвердження 100%-го нормативу відрахувань коштів на поточний рахунок ПРТ подає до НКРЕ такі документи:

  письмове підтвердження ДП "Енергоринок" за підписом директора (заступника директора) та головного бухгалтера щодо відсутності простроченої заборгованості ПРТ перед оптовим постачальником електричної енергії за куповану електричну енергію;

  письмове підтвердження ДП "Енергоринок" за підписом директора (заступника директора) та головного бухгалтера щодо відсутності простроченої заборгованості за договором реструктуризації заборгованості між ПРТ та ДП "Енергоринок".

  3.2. У разі виникнення простроченої заборгованості ПРТ перед оптовим постачальником електричної енергії за куповану на ОРЕ електричну енергію або за договором реструктуризації заборгованості між ПРТ та ДП "Енергоринок" в одноденний строк ДП "Енергоринок" надає НКРЕ інформацію щодо такої заборгованості. НКРЕ на основі наданої ДП "Енергоринок" інформації встановлює норматив відрахувань коштів на поточний рахунок енергопостачальника у розмірі, який розраховується відповідно до пункту 4.1 розділу ІV цього Порядку за формулою 2. При цьому сума заборгованості, що виникла у період дії 100%-го нормативу відрахувань коштів, додатково утримується з такого ПРТ рівномірними щодобовими сумами до кінця розрахункового місяця (може бути встановлений інший термін) згідно з розділом VІ цього Порядку.

  3.3. НКРЕ може коригувати норматив відрахувань коштів на поточний рахунок ПРТ протягом розрахункового місяця на таких підставах:

  1) за результатами моніторингу стану розрахунків на Оптовому ринку електричної енергії України відповідно до щоденних даних ДП "Енергоринок" у разі неналежного виконання фінансових зобов’язань енергопостачальника;

  2) за зверненням оптового постачальника електричної енергії у разі виникнення простроченої заборгованості енергопостачальника перед оптовим постачальником електричної енергії, у тому числі за договором реструктуризації заборгованості між ПРТ та ДП "Енергоринок";

  3) у разі зміни тарифів на передачу та/або на постачання електричної енергії та/або роздрібного тарифу протягом розрахункового місяця;

  4) за обґрунтованим зверненням ПРТ щодо зміни нормативу відрахувань коштів на його поточний рахунок.

  ІV. Розрахунок нормативів відрахувань коштів на поточний рахунок ПРТ та на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії

  4.1. Розрахунковий норматив відрахувань коштів на поточний рахунок ПРТ на розрахунковий місяць (НВ-пр) розраховується відповідно до обсягів корисного відпуску електричної енергії за групами споживачів, за класами напруги та з урахуванням відпуску електричної енергії за тарифами, диференційованими за періодами часу, за формулою

  (1)

 • де
 • Тiр-пс

  -

  затверджений НКРЕ тариф на розрахунковий місяць на постачання електроенергії для i-ї групи споживачів, грн/МВт·год;

  Еip-кв

  -

  обсяг корисного відпуску електричної енергії споживачам відповідної i-ї групи у розрахунковому місяці, МВт·год;

  Тjр-п

  -

  затверджений НКРЕ тариф на передачу електроенергії місцевими (локальними) електромережами на j-му класі напруги на розрахунковий місяць, грн/МВт·год;

  Еjp-кв

  -

  обсяг корисного відпуску електричної енергії споживачам на відповідному j-му класі напруги у розрахунковому місяці, МВт·год;

  Твр-ген

  -

  ціна (тариф), за якою ПРТ закуповує електричну енергію поза ОРЕ у розрахунковому місяці, грн/МВт·год;

  Евр-ген

  -

 • обсяг електроенергії, купованої ПРТ поза ОРЕ у розрахунковому місяці, МВт·год;
 • Тijр

  -

  затверджені НКРЕ роздрібні тарифи на розрахунковий місяць на електроенергію для споживачів відповідної i-ї групи на відповідному j-му класі напруги, грн/МВт·год;

  Еijp-кв

  -

  обсяг корисного відпуску електричної енергії споживачам відповідної i-ї групи та на відповідному j-му класі напруги у розрахунковому місяці, МВт·год;

  Норматив відрахувань коштів на поточний рахунок ПРТ на розрахунковий місяць (НВз-п) розраховується за формулою

  (2)

 • де
 • К-пв

  -

 • коригуючий коефіцієнт за понаднормативні витрати електроенергії в мережах ПРТ, %;
 • K-к

  -

  коригуючий коефіцієнт за здійснення розрахунків не в повному обсязі за куповану на ОРЕ електроенергію, в. о.;

  -

  сума коригування відповідно до фактичних показників (обсягів корисного відпуску електроенергії за групами споживачів, за класами напруги та з урахуванням відпуску електроенергії за тарифами, диференційованими за періодами часу, обсягів закупленої поза ОРЕ електричної енергії та цін (тарифів), за якими здійснювалася ця закупівля) за місяць, що передував місяцю, попередньому до розрахункового (може мати від’ємне значення), грн.

  Сума коригування відповідно до фактичних показників (обсягів корисного відпуску електричної енергії за групами споживачів, за класами напруги та з урахуванням відпуску електроенергії за тарифами, диференційованими за періодами часу) у місяці, що передував місяцю, попередньому до розрахункового, розраховується за формулою (DФ може мати від'ємне значення)

  (3)

 • де
 • Тiф-2-пс

  -

  затверджений НКРЕ тариф на постачання електроенергії для i-ї групи споживачів на місяць, що передував місяцю, попередньому до розрахункового, грн/МВт·год;

  Еіф-2-кв

  -

  фактичний обсяг корисного відпуску електричної енергії споживачам відповідної i-ї групи у місяці, що передував місяцю, попередньому до розрахункового, МВт·год;

  Тjф-2-п

  -

  затверджений НКРЕ тариф на передачу електроенергії місцевими (локальними) електромережами на j-му класі напруги на місяць, що передував місяцю, попередньому до розрахункового, грн/МВт·год;

  Еjф-2-кв

  -

  фактичний обсяг корисного відпуску електричної енергії споживачам на відповідному j-му класі напруги у місяці, що передував місяцю, попередньому до розрахункового, МВт·год;

  Твф-2-ген

  -

  ціна (тариф), за якою ПРТ закуповував електричну енергію поза ОРЕ у місяці, що передував місяцю, попередньому до розрахункового, грн/МВт·год;

  Евф-2-ген

  -

  фактичний обсяг електроенергії, купованої ПРТ поза ОРЕ у місяці, що передував місяцю, попередньому до розрахункового, МВт·год;

  (НВ-пр)р-2

  -

  розрахунковий норматив відрахувань коштів на поточний рахунок ПРТ, розрахований на місяць, що передував місяцю, попередньому до розрахункового;

  Тijф-2

  -

  затверджені НКРЕ роздрібні тарифи на електроенергію для споживачів відповідної i-ї групи та на відповідному j-му класі напруги на місяць, що передував місяцю, попередньому до розрахункового, грн/МВт·год;

  Еijф-2-кв

  -

  фактичний обсяг корисного відпуску електричної енергії споживачам відповідної i-ї групи на відповідному j-му класі напруги у місяці, що передував місяцю, попередньому до розрахункового, МВт·год.

  Урахування обсягів корисного відпуску електричної енергії споживачам за тарифами, диференційованими за періодами часу, здійснюється при визначенні нормативів відрахувань коштів на поточні рахунки ПРТ, які отримують компенсацію витрат відповідно до Положення про порядок надання ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим тарифом компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії споживачам за тарифами, диференційованими за періодами часу( v1487227-06 ), затвердженого постановою НКРЕ від 16 листопада 2006 року № 1487.

  У разі якщо ПРТ був встановлений 100%-й норматив відрахувань коштів на поточний рахунок і діяв протягом повного місяця, що передував місяцю, попередньому до розрахункового, то коригування розрахункового нормативу відповідно до фактичних показників (обсягів корисного відпуску електроенергії за групами споживачів, за класами напруги та з урахуванням відпуску електроенергії за тарифами, диференційованими за періодами часу) не здійснюється.

  4.2. Норматив відрахувань коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії розраховується за формулою

  НВ-о=100-НВз-п, %.

  (4)

  4.3. За умови встановлення 100%-го нормативу відрахувань коштів ПРТ норматив відрахувань коштів на поточний рахунок ПРТ та на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії визначається за формулами

  НВ-пз=100, %;

  (5)

  НВ-о=0, %.

  (6)

  V. Розрахунок коригуючих коефіцієнтів

  5.1. Коригуючий коефіцієнт за розрахунок не в повному обсязі за куповану на ОРЕ електроенергію (К-к) у місяці, що передував місяцю, попередньому до розрахункового, розраховується за формулою

  (7)

 • де
 • D

  -

  рівень поточної оплати електричної енергії з врахуванням доплат відповідно до довідки ДП "Енергоринок" по надходженню коштів від енергопостачальних компаній за відпущену оптовим ринком електричну енергію за фактичними даними наростаючим підсумком з початку року до місяця (включно), що передував місяцю, попередньому до розрахункового, %.

  5.2. Коригуючий коефіцієнт за понаднормативні витрати електричної енергії у мережах ПРТ (за винятком ПРТ, які не мають заборгованості перед оптовим постачальником з урахуванням договору реструктуризації заборгованості між ПРТ та ДП "Енергоринок") розраховується за формулою

  (8)

 • де
 • К-фв

  -

  коефіцієнт фактичних витрат електричної енергії у мережах ПРТ у місяці, що передував попередньому розрахунковому місяцю, %;

  К-нтв

  -

  коефіцієнт нормативних технологічних витрат електричної енергії у мережах ПРТ у місяці, що передував попередньому розрахунковому місяцю, %.

  VІ. Розрахунок величини щодобових додаткових відрахувань коштів ПРТ (утримань коштів з ПРТ)

  6.1. Величина щодобових додаткових відрахувань коштів ПРТ (утримань з ПРТ) затверджується НКРЕ та доводиться до відома ПРТ, оптового постачальника електричної енергії та Уповноваженого банку ОРЕ до початку розрахункового місяця. Розрахунок величини щодобових додаткових відрахувань коштів ПРТ (утримань з ПРТ) здійснюється на основі визначення суми коштів, які додатково перераховуються ПРТ (утримуються з нього):

 • згідно з рішеннями НКРЕ (К);
 • згідно з пунктом 3.2 розділу ІІІ цього Порядку (К-ст).
 • 6.2. Сума щодобових додаткових перерахувань коштів на поточний рахунок (або утримань коштів з поточного рахунку) ПРТ (K-д) розраховується за формулою (може мати від’ємне значення)

  (9)

 • де
 • K-д

  -

  сума додаткових щодобових відрахувань (утримань) коштів на поточні рахунки або з поточних рахунків ПРТ (може мати від’ємне значення), грн;

  К

  -

  сума коштів, яка має бути перерахована ПРТ або утримана з нього згідно з рішеннями НКРЕ (може мати від’ємне значення), грн;

  К-ст

  -

  сума коштів, яка має бути утримана з ПРТ згідно з нормами, передбаченими пунктом 3.2 розділу ІІІ цього Порядку, грн;

  Т-д

  -

  період, протягом якого визначена сума коштів має бути повернута ПРТ або утримана з нього, банківські дні.

  VІІ. Порядок відрахувань Уповноваженим банком ОРЕ коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії та на поточний рахунок ПРТ

  7.1. Розрахунок суми відрахувань коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії здійснюється Уповноваженим банком ОРЕ.

  7.2. Сума відрахувань коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії з урахуванням нормативу відрахувань (К-нв) розраховується за формулою

  К-нв=К-рпхНВ-о, грн,

  (10)

 • де
 • К-рп

  -

  сума коштів, яка надійшла на поточний рахунок із спеціальним режимом використання ПРТ та підлягає розподілу, грн;

  НВ-о

  -

  норматив відрахувань коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії, %.

  7.3. Якщо К-нв>К-д, то

 • загальна сума відрахувань коштів на поточний рахунок ПРТ (К-п) розраховується за формулою
 • К-п=К-рпхНВ-пз+К-д, грн;

  (11)

  загальна сума відрахувань коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника (К-о) розраховується за формулою

  К-о=К-рп-К-п, грн.

  (12)

  Якщо К-нв£К-д, то

 • загальна сума відрахувань коштів на поточний рахунок ПРТ (К-п) розраховується за формулою
 • К-п=К-рпхНВ-пз, грн;

  (13)

  загальна сума відрахувань коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника (К-о) розраховується за формулою

  К-о=К-РП-К-П.

  (14)

  У формулах 10-14 умовні позначення вживаються в таких значеннях:

  К-нв

  -

  сума відрахувань коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника, розрахована згідно з нормативом відрахувань, грн;

  K-д

  -

  сума додаткових щодобових відрахувань (утримань) коштів на поточні рахунки або з поточних рахунків ПРТ (може мати від’ємне значення), грн;

  К-рп

  -

  сума коштів, яка надійшла на поточний рахунок із спеціальним режимом використання ПРТ та підлягає розподілу, грн;

  НВ-о

  -

  норматив відрахувань коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії, %;

  К-п

  -

 • загальна сума відрахувань коштів на поточний рахунок енергопостачальника, грн;
 • К-о

  -

  загальна сума відрахувань коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника, грн.

  7.4. У разі якщо всі кошти за спожиту електричну енергію, які надходять ПРТ, мають відповідно до постанов НКРЕ в повному обсязі перераховуватися оптовому постачальнику електричної енергії, НКРЕ застосовує окремий алгоритм розподілу коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання ПРТ, який може передбачати відшкодування ПРТ (крім тих, для яких було встановлено 100%-й норматив відрахувань коштів), недоотриманих внаслідок дії зазначених вище постанов НКРЕ коштів.

  Згідно з таким окремим алгоритмом у разі прийняття НКРЕ рішення про відшкодування коштів, недоотриманих внаслідок дії постанов НКРЕ, установи Уповноваженого банку повертають недоотримані кошти ПРТ при здійсненні розподілу того самого банківського дня (а за необхідності — і в наступні банківські дні) за рахунок коштів, які надходять від інших споживачів електричної енергії, шляхом збільшення на недоотриману суму суми коштів, яка перераховується на поточний рахунок ПРТ, та відповідного зменшення на ту саму величину суми коштів, яка перераховується на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії.

  Сума коштів, недоотримана ПРТ внаслідок дії постанов НКРЕ, розраховується як різниця між сумою, яка повинна перераховуватися на поточний рахунок постачальника електричної енергії за регульованим тарифом без врахування дії окремого алгоритму розподілу коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання ПРТ (який передбачав перерахування згідно з постановами НКРЕ в повному обсязі оптовому постачальнику електричної енергії), та сумою, яка перерахована на поточний рахунок ПРТ з урахуванням дії окремого алгоритму розподілу коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання ПРТ (який передбачав перерахування згідно з постановами НКРЕ в повному обсязі оптовому постачальнику електричної енергії).

  Начальник управління енергоринку

  С. Вишинський

  Додаток 1 до Порядку визначення відрахувань коштів на поточні рахунки постачальників електричної енергії за регульованим тарифом та на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії (пункт 2.3 розділу II)

  ПРОГНОЗОВАНІ ОБСЯГИ( z1168-13 BF112.xls ) корисного відпуску електричної енергії споживачам

  Додаток 2 до Порядку визначення відрахувань коштів на поточні рахунки постачальників електричної енергії за регульованим тарифом та на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії (пункт 2.4 розділу II)

  ФАКТИЧНІ ОБСЯГИ( z1168-13 BF111.xls ) корисного відпуску електричної енергії споживачам

  Юридичний портал Справедливість

  Экс-первый заместитель главы Администрации Президента .

  Экс-первый заместитель главы Администрации Президента А.Портнов объявлен в розыск Министерство внутренних дел объявило в розыск бывшего первого заместителя главы Администрации Президента Андрея Портнова. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел в разделе «лица, ...

  В ГПУ допросили экс-министра юстиции А.Лавриновича

  В ГПУ допросили экс-министра юстиции А.Лавриновича В Генеральной прокуратуре провели допрос бывшего министра юстиции Александра Лавриновича в производстве о злоупотреблении служебным положением во время расходования государственных денег в сумме ...

  До уваги водіїв! У центрі Києва на Новий рік буде ...

  До уваги водіїв! У центрі Києва на Новий рік буде перекрито рух транспорту Державтоінспекція інформує, що з метою попередження правопорушень та забезпечення охорони громадського порядку в місцях проведення святкових заходів у період з 18:00 31 грудня 2014 року до 06:30 ...

  Ещё материал по теме: