Гражданский брак и немного права

Гражданский брак и немного права Прежде, чем оформить собственные отношения многие молодые пары предпочитают пожить свободно, не обременяя себя штампами и ...

Гражданский брак и немного права

Гражданский брак и немного права Прежде, чем оформить собственные отношения многие молодые пары предпочитают пожить свободно, не обременяя себя штампами и ...

Обжалование и оспаривание исполнительной ...

Обжалование и оспаривание исполнительной надписи Обжалование и оспаривание исполнительной надписи сотрудников нотариальных служб по национальному законодательсву.

Про затвердження Порядку визначення регуляторної бази активів суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетикиНАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА

 • 11.07.2013  № 899
 • Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 липня 2013 р. за № 1221/23753

  Про затвердження Порядку визначення регуляторної бази активів суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики

  Відповідно до Закону України "Про природні монополії" ( 1682-14 ), Указів Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059( 1059/2011 ) "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" та від 12 березня 2013 року № 128( 128/2013 ) "Про Національний план дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

  1. Затвердити Порядок визначення регуляторної бази активів суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики (додається).

  2. Управлінню цінової політики в електроенергетиці подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

  3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

  Голова Комісії

  С. Тітенко

  ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики 11.07.2013  № 899

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 липня 2013 р. за № 1221/23753

  ПОРЯДОК визначення регуляторної бази активів суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики

  І. Загальні положення

  1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про природні монополії"( 1682-14 ).

  1.2. Дія цього Порядку поширюється на суб’єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність на підставі ліцензії на здійснення діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, та суб’єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність на підставі ліцензії на здійснення діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та ліцензії на здійснення діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом (далі — ліцензіати).

  1.3. Цей Порядок установлює механізм визначення ліцензіатами регуляторної бази активів, груп активів, що входять до складу регуляторної бази активів ліцензіатів, строки їх корисного використання та метод їх обліку для розрахунку необхідного доходу від здійснення діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та/або діяльності з передачі електроенергії місцевими (локальними) електричними мережами.

  1.4. З метою нарахування амортизації на активи ліцензіата, що входять до складу регуляторної бази, окремо за ліцензованими видами діяльності ліцензіат має здійснити розмежування активів за ліцензованими та іншими видами діяльності відповідно до встановленого чинним законодавством порядку розподілу активів, витрат та доходів між видами діяльності ліцензіатів.

  1.5. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

  легковий автомобіль — автомобіль, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення пасажирів з кількістю місць для сидіння не більше ніж дев’ять з місцем водія включно;

  регуляторна база активів — сукупна вартість активів суб'єкта природних монополій, суб’єкта господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, які використовуються для сфери діяльності, що підлягає регулюванню відповідно до Закону України "Про природні монополії"( 1682-14 ).

  ІІ. Визначення регуляторної бази активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання

  2.1. Регуляторна база активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання, визначається на підставі висновку про вартість активів, що є невід’ємною частиною звіту про оцінку таких активів, проведену відповідно до Методики оцінки активів суб’єктів природних монополій, суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії( z0522-13 ), затвердженої наказом Фонду державного майна України від 12 березня 2013 року № 293, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 березня 2013 року за № 522/23054 (далі — Методика оцінки), за умови отримання позитивного висновку рецензента звіту про оцінку активів щодо його відповідності нормативно-правовим актам з оцінки, який працює в органі державної влади, що здійснює державне регулювання оціночної діяльності.

  2.2. У разі якщо перехід до стимулюючого регулювання відбувся пізніше, ніж через квартал після проведення незалежної оцінки активів ліцензіата, регуляторна база активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання, визначається з урахуванням вартості активів, створених згідно із затвердженою, погодженою та схваленою відповідно до Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії ( z0020-13 ), затвердженого постановою НКРЕ від 13 грудня 2012 року № 1627, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2013 року за № 20/22552 (далі — Порядок формування інвестиційних програм), інвестиційною програмою та прийнятих на баланс, вибуття активів та амортизації за формулою

  , тис. грн,

  (1)

 • де
 • РБА-0

  -

 • регуляторна база активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання, тис. грн;
 • РБА

  -

  регуляторна база активів, визначена на підставі переоціненої вартості активів за результатами незалежної оцінки, проведеної згідно з Методикою оцінки( z0522-13 ), з урахуванням пункту 2.3 цього розділу, тис. грн;

  І

  -

  балансова первісна вартість активів, створених за період від дати проведення незалежної оцінки активів до дати переходу до стимулюючого регулювання відповідно до інвестиційної програми, затвердженої, погодженої та схваленої відповідно до Порядку формування інвестиційних програм ( z0020-13 ), тис. грн;

  ВА

  -

  залишкова переоцінена вартість активів, що вибули за період від дати проведення незалежної оцінки активів до дати переходу до стимулюючого регулювання, тис. грн;

  -

  кількість повних кварталів від дати проведення незалежної оцінки активів до дати переходу до стимулюючого регулювання;

  А-нов

  -

  амортизація на активи, що були створені за період від дати проведення незалежної оцінки активів до дати переходу до стимулюючого регулювання, розрахована відповідно до пунктів 3.4, 3.5 розділу ІІІ цього Порядку, тис. грн.

  2.3. До складу регуляторної бази активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання, включаються активи, що безпосередньо використовуються для здійснення ліцензованої діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та/або діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами.

  2.4. Не включаються до складу регуляторної бази активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання:

 • земельні ділянки та речові права на них;
 • об’єкти соціально-культурного призначення;
 • об’єкти незавершених капітальних інвестицій;
 • довгострокові фінансові інвестиції;
 • довгострокові біологічні активи;
 • довгострокова дебіторська заборгованість;
 • відстрочені податкові активи;
 • інші необоротні активи;

 • оборотні активи;
 • витрати майбутніх періодів.
 • 2.5. Об’єкти незавершених капітальних інвестицій, вартість виконання робіт за якими була оплачена в межах виконання затвердженої, погодженої та схваленої відповідно до Порядку формування інвестиційних програм ( z0020-13 ) інвестиційної програми, у році, що передував року впровадження стимулюючого регулювання, але при цьому не були включені в цьому самому році до складу регуляторної бази активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання, можуть бути включені до неї у році, наступному після року їх введення в експлуатацію.

  2.6. Об’єкти незавершених капітальних інвестицій, вартість виконання робіт за якими була оплачена в межах виконання затвердженої, погодженої та схваленої відповідно до Порядку формування інвестиційних програм ( z0020-13 ) інвестиційної програми, у роках, що передували року впровадження стимулюючого регулювання, можуть бути включені до складу регуляторної бази активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання, у році, наступному після року їх введення в експлуатацію, з урахуванням висновку про вартість активів, що є невід’ємною частиною звіту про оцінку таких активів, проведену відповідно до Методики оцінки( z0522-13 ).

  2.7. Не включаються до складу регуляторної бази активів:

  частина активів, що перевищують встановлені обмеження, — будівлі адміністративного призначення площею понад 10 м-2 на 1 працюючого в ній за штатним розписом;

  активи, для яких встановлені обмеження, — легкові автомобілі балансовою первісною вартістю понад 200 тис. грн за одиницю (з урахуванням ПДВ) та легкові автомобілі, кількість яких перевищує 3 на 100 працівників.

  2.8. Строк корисного використання активів, які створені на дату переходу до стимулюючого регулювання, для нарахування амортизації становить 30 років.

  Річна амортизація на активи, які створені на дату переходу до стимулюючого регулювання, розраховується за формулою

  , тис. грн.

  (2)

  2.9. Амортизація активів, які створені на дату переходу до стимулюючого регулювання, нараховується щокварталу із застосуванням прямолінійного методу.

  2.10. Після переходу до стимулюючого регулювання у разі відчуження активів регуляторної бази активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання, регуляторна норма доходу на регуляторну базу активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання, та амортизація на суму вартості цих активів з дати їх відчуження не нараховуються.

  ІІІ. Визначення регуляторної бази активів, яка створена після переходу до стимулюючого регулювання

  3.1. До складу регуляторної бази активів, яка створена після переходу до стимулюючого регулювання, включаються активи, що були створені відповідно до інвестиційної програми, затвердженої, погодженої та схваленої відповідно до Порядку формування інвестиційних програм ( z0020-13 ).

  3.2. Об’єкти незавершених капітальних інвестицій, вартість виконання робіт за якими була оплачена в межах виконання затвердженої, погодженої та схваленої відповідно до Порядку формування інвестиційних програм ( z0020-13 ) інвестиційної програми, у роках, наступних за роками після впровадження стимулюючого регулювання, можуть бути включені до складу регуляторної бази активів, яка створена після переходу до стимулюючого регулювання, у році, наступному після року їх введення в експлуатацію.

  3.3. Не включаються до складу регуляторної бази активів, яка створена після переходу до стимулюючого регулювання, активи, що були створені за рахунок споживачів та інших користувачів електричної мережі, та активи, для яких встановлені обмеження, — легкові автомобілі балансовою первісною вартістю понад 200 тис. грн за одиницю (з урахуванням ПДВ).

  3.4. Амортизація на активи, які створені після переходу до стимулюючого регулювання, нараховується із застосуванням прямолінійного методу щокварталу з урахуванням строків їх корисного використання згідно з додатками 1, 2 до цього Порядку за видами ліцензованої діяльності.

  3.5. Нарахування амортизації на активи, які створені після переходу до стимулюючого регулювання, здійснюється протягом строку їх корисного використання згідно з додатками 1, 2 до цього Порядку за видами ліцензованої діяльності і призупиняється на період виведення їх з експлуатації, що перевищує 3 місяці (з метою реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації та інших причин), на підставі документів, які свідчать про виведення таких основних засобів з експлуатації. Нарахування амортизації відновлюється з місяця, наступного за місяцем введення в експлуатацію таких активів.

  Заступник начальника управління цінової політики в електроенергетиці

  О. Осадча

  Додаток 1 до Порядку визначення регуляторної бази активів суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики (пункт 3.4)

  ГРУПИ АКТИВІВ ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами, які входять до складу регуляторної бази, яка створена після переходу до стимулюючого регулювання, та строки їх корисного використання

  Група

  Групи активів

  Строки корисного використання

  1

  Будівлі, споруди, передавальні пристрої

  1.1

  Будівлі

  1.1.1

  Будівлі технологічного (виробничого) призначення

 • 50
 • 1.1.2

  Будівлі інфраструктурні (інженерна інфраструктура, склади, транспорт)

 • 50
 • 1.1.3

  Будівлі адміністративного призначення

 • 70
 • 1.2

  Споруди

 • 30
 • 1.3

  Передавальні пристрої (лінії електропередач)

  1.3.1

  ПЛ-1-150 кВ

 • 40
 • 1.3.2

  ПЛ-1-110 кВ

 • 40
 • 1.3.3

  ПЛ-1-35 кВ

 • 40
 • 1.3.4

  ПЛ-1-10 (6) кВ

 • 30
 • 1.3.5

  ПЛ-1-0,38кВ

 • 30
 • 1.3.6

  КЛ-2-110 кВ

 • 30
 • 1.3.7

  КЛ-2-35 кВ

 • 30
 • 1.3.8

  КЛ-2-10 (6) кВ

 • 30
 • 1.3.9

  КЛ-2-0,38 кВ

 • 30
 • 1.4

  Перетворювальне (розподільне) обладнання

  1.4.1

  ПС-3-150 кВ

 • 35
 • 1.4.2

  ПС-3-110 кВ

 • 35
 • 1.4.3

  ПС-3-35 кВ

 • 35
 • 1.4.4

  Трансформатори 150 кВ

 • 30
 • 1.4.5

  Трансформатори 110 кВ

 • 30
 • 1.4.6

  Трансформатори 35 кВ

 • 30
 • 1.4.7

  РП-4 10 (6)кВ, суміщений із ЗТП5 10(6)кВ

 • 25
 • 1.4.8

  ЗТП-5 10 (6)/0,4 кВ

 • 25
 • 1.4.9

  КТП-6 10(6)/0,4кВ з трансформаторами, кВ×А

 • 25
 • 1.4.10

  ЩТП-7 10(6)/0,4кВ з трансформаторами, кВ×А

 • 25
 • 1.4.11

  КТПММ-8 10(6)/0,4кВ з трансформаторами, кВ×А

 • 25
 • 2

  Машини та обладнання

  2.1

  Технологічне обладнання

 • 25
 • 2.2

  Вимірювальні прилади, телемеханіка та РЗА-9

 • 15
 • 2.3

  Обладнання систем зв’язку

 • 15
 • 2.4

  Обчислювальна техніка

  7

  3

  Транспортні засоби

 • 10
 • 4

  Меблі

 • 15
 • 5

  Інвентар

  5

  6

  Програмне забезпечення

  7

  7

  Інші активи

 • 15
 • __________ -1Повітряні лінії. -2Кабельні лінії. -3Підстанція. -4Розподільчий пункт. -5Закрита трансформаторна підстанція. -6Комплектна трансформаторна підстанція. -7Щоглова трансформаторна підстанція. -8Комплектна трансформаторна підстанція міських мереж. -9Релейно-захисна автоматика.

  Додаток 2 до Порядку визначення регуляторної бази активів суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики (пункт 3.4)

  ГРУПИ АКТИВІВ ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, які входять до складу регуляторної бази, яка створена після переходу до стимулюючого регулювання, та строки їх корисного використання

  Група

  Групи активів

  Строки корисного використання

  1

  Будівлі та споруди

  1.1

  Будівлі адміністративного призначення

 • 70
 • 1.2

  Споруди

 • 30
 • 2

  Обчислювальна техніка

  7

  3

  Транспортні засоби

 • 10
 • 4

  Меблі

 • 15
 • 5

  Інвентар

  5

  6

  Програмне забезпечення

  7

  7

  Інші активи

 • 15
 • Юридичний портал Справедливість

  Экс-первый заместитель главы Администрации Президента .

  Экс-первый заместитель главы Администрации Президента А.Портнов объявлен в розыск Министерство внутренних дел объявило в розыск бывшего первого заместителя главы Администрации Президента Андрея Портнова. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел в разделе «лица, ...

  В ГПУ допросили экс-министра юстиции А.Лавриновича

  В ГПУ допросили экс-министра юстиции А.Лавриновича В Генеральной прокуратуре провели допрос бывшего министра юстиции Александра Лавриновича в производстве о злоупотреблении служебным положением во время расходования государственных денег в сумме ...

  До уваги водіїв! У центрі Києва на Новий рік буде ...

  До уваги водіїв! У центрі Києва на Новий рік буде перекрито рух транспорту Державтоінспекція інформує, що з метою попередження правопорушень та забезпечення охорони громадського порядку в місцях проведення святкових заходів у період з 18:00 31 грудня 2014 року до 06:30 ...

  Ещё материал по теме: