Гражданский брак и немного права

Гражданский брак и немного права Прежде, чем оформить собственные отношения многие молодые пары предпочитают пожить свободно, не обременяя себя штампами и ...

Гражданский брак и немного права

Гражданский брак и немного права Прежде, чем оформить собственные отношения многие молодые пары предпочитают пожить свободно, не обременяя себя штампами и ...

Обжалование и оспаривание исполнительной ...

Обжалование и оспаривание исполнительной надписи Обжалование и оспаривание исполнительной надписи сотрудников нотариальных служб по национальному законодательсву.

Інструкція з надання коду авторизації щодо доступу до Міжнародного реєстру майнових прав на рухоме авіаційне обладнання та реєстрації Безвідкличного повноваження на подання запиту про здійснення дереєстрації та експорту рухомого авіаційного обладнання у Державіаслужбі України, Державна авіаційна служба УкраїниДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖУЮ Голова Державіаслужби України ____________ Колісник А. А. 16.08.2013

Інструкція з надання коду авторизації щодо доступу до Міжнародного реєстру майнових прав на рухоме авіаційне обладнання та реєстрації Безвідкличного повноваження на подання запиту про здійснення дереєстрації та експорту рухомого авіаційного обладнання у Державіаслужбі України

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена з метою впровадження вимог, визначених в Законі України "Про ратифікацію Конвенції про міжнародні майнові права на рухоме обладнання та Протоколу до Конвенції про міжнародні майнові права на рухоме обладнання з питань авіаційного обладнання" ( 4904-17 ).

1.2. Ця Інструкція встановлює процедуру надання коду авторизації заявнику для доступу до Міжнародного реєстру для реєстрації міжнародних майнових прав та процедуру реєстрації Безвідкличного повноваження на подання запиту про здійснення дереєстрації та експорту у Державній авіаційній службі України.

1.3. Ця Інструкція використовується спеціалістами сектору реєстрації повітряних суден департаменту льотної придатності з метою надання коду авторизації на передачу інформації щодо реєстрації майнових прав до Міжнародного реєстру та ведення реєстру Безвідкличного повноваження на подання запиту про здійснення дереєстрації та експорту і спеціалістами юридичного відділу департаменту правового та адміністративного забезпечення під час розгляду пакетів документів із зазначених питань.

1.4. У цій Інструкції терміни вживаються в такому значенні:

адміністратор — співробітник сектору реєстрації повітряних суден, який призначений Державіаслужбою для співпраці з Міжнародним реєстром;

безвідкличне повноваження на дереєстрацію та експорт (далі — Безвідкличне повноваження або IDERA) — повноваження від власника кредитору на дереєстрацію та експорт рухомого авіаційного майна відповідно до статті XIII Протоколу( 995_k63 );

Кейптаунська конвенція — Конвенція про міжнародні майнові права на рухоме обладнання( 995_k62 ) (Кейптаун, 16 листопада 2001 року);

код авторизації — комбінація з літер латинського алфавіту і арабських цифр, який надається Державіаслужбою заявнику для реєстрації міжнародних майнових прав кредиторів у Міжнародному реєстрі;

Протокол — Протокол з авіаційного обладнання до Кейптаунської конвенції( 995_k63 ).

Інші терміни, що застосовуються у цій Інструкції, вживаються в значеннях, наведених у Конвенції про міжнародні майнові права на рухоме обладнання( 995_k62 ) та Протоколі( 995_k63 ) до неї, а також в Авіаційних правилах України, Частина 47 "Правила реєстрації цивільних повітряних суден в Україні"( z1926-12 ).

2. Надання коду авторизації для доступу до Міжнародного реєстру

2.1. Код авторизації надається стосовно авіаційного обладнання, яке зареєстровано або буде зареєстровано у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України.

2.2. Код авторизації для України має наступний формат: IRSAAUYYYYMMDD0001, де:

IRSAAU — постійна частина, що розшифровується як International Register State Aviation Administration of Ukraine;

YYYY — рік реєстрації;

MM — місяць реєстрації;

DD — день реєстрації;

 • 0001 — порядковий номер.
 • 2.3. Для отримання коду авторизації від зацікавленої особи надходить до Державіаслужби заявка згідно з додатком.

  2.4. Якщо на момент подачі заявки зацікавленими особами підписано договір продажу, оренди, лізингу або інше щодо рухомого авіаційного обладнання, до заявки додається нотаріально засвідчена копія або оригінал договору (якщо зазначений документ викладено іноземною мовою, то він надається разом із засвідченим перекладом українською або російською мовою відповідно до законодавства України).

  2.5. Для отримання коду авторизації з метою реєстрації майбутнього міжнародного майнового права, за відсутності підписаного договору, подається його проект разом з перекладом, а підписаний договір надається у 60-денний строк з моменту видачі коду авторизації.

  2.6. Документи на отримання коду авторизації розглядаються протягом тридцяти робочих днів від дня їх реєстрації у Державіаслужбі.

  2.7. Після реєстрації у відділі документаційного забезпечення та контролю документи на отримання коду авторизації передаються до сектору реєстрації повітряних суден управління підтримання льотної придатності департаменту льотної придатності (далі за текстом — Сектор реєстрації повітряних суден).

  2.8. Сектор реєстрації повітряних суден надає документи на отримання коду авторизації на розгляд до юридичного відділу департаменту правового та адміністративного забезпечення (далі — юридичний відділ).

  2.9. Департамент правового забезпечення протягом 10 днів аналізує надані документи щодо відповідності авіаційного обладнання вимогам Кейптаунської конвенції( 995_k62 ) та відповідності заявленого типу майнових прав змісту договору. За результатами розгляду юридичний відділ надсилає до сектору реєстрації повітряних суден в паперовому та електронному вигляді службову записку із обґрунтованими пропозиціями та зауваженнями.

  2.10. У разі невідповідності заявки змісту доданих до неї документів Сектор реєстрації повітряних суден надсилає зацікавленим особам обґрунтовану відмову у наданні коду авторизації.

  2.11. У разі відповідності заявки змісту доданих до неї документів Сектор реєстрації повітряних суден:

  - визначає окремий код авторизації для конкретної зацікавленої особи;

  - реєструє наданий код у журналі та електронній базі даних відносно авіаційного обладнання, на яке будуть зареєстровані міжнародні майнові права;

  - окремим листом за підписом заступника Голови Державіаслужби за напрямком діяльності сповіщає зацікавлену особу про надання окремого авторизованого коду.

  3. Безвідкличне повноваження на подання запиту про здійснення дереєстрації та експорту

  3.1. Загальні положення

  3.1.1. Відповідно до статті XIII Протоколу до Конвенції про міжнародні майнові права на рухоме обладнання з питань авіаційного обладнання( 995_k63 ) у разі надання до Державіаслужби боржником безвідкличного повноваження на подання запиту про здійснення дереєстрації та експорту у формі, що додається до Протоколу до Конвенції, таке повноваження відповідно реєструється.

  3.1.2. Особа, на чию користь було видано повноваження (уповноважена сторона), чи офіційно призначена нею особа є єдиною особою, що має право на застосування засобів захисту прав, що передбачені в пункті 1 статті IX Протоколу( 995_k63 ) до Конвенції( 995_k63 ). Таке повноваження не може бути відкликане боржником без письмової згоди уповноваженої сторони.

  3.1.3. Безвідкличне повноваження, яке зареєстровано у Державіаслужбі, втрачає чинність за письмовою інформацією Уповноваженої сторони або за рішенням суду.

  3.2. Реєстрація Безвідкличного повноваження

  3.2.1. У разі надходження від боржника до Державіаслужби двох примірників Безвідкличного повноваження у вигляді оригіналів (згідно форми, наведеної у Протоколі до Конвенції про міжнародні майнові права на рухоме обладнання з питань авіаційного обладнання( 995_k63 ), ратифікованому Законом України № 4904-VI від 06.06.2012( 4904-17 )) документи реєструються у відділі документаційного забезпечення та контролю і передаються до Сектору реєстрації повітряних суден та копія до юридичного відділу.

  3.2.2. За результатами розгляду пакета документів юридичний відділ протягом 10 днів надає до Сектору реєстрації цивільних повітряних суден у паперовому та електронному вигляді службову записку з обґрунтованими пропозиціями та зауваженнями.

  3.2.3. Дії посадової особи Сектору реєстрації цивільних повітряних суден:

  - аналізує надану інформацію;

  - підписує Безвідкличне повноваження у заступника Голови Державіаслужби за напрямком діяльності та скріплює гербовою печаткою;

  - реєструє Безвідкличне повноваження у журналі та електронній базі даних;

  - відсилає один екземпляр Безвідкличного повноваження боржнику або Уповноваженій стороні, другий екземпляр зберігається в Державіаслужбі в справі повітряного судна;

  - у разі невідповідності пакета документів інформації, наведеній у Безвідкличному повноваженні, готує і надсилає зацікавленим особам відмову у реєстрації Безвідкличного повноваження.

  3.3. Дії спеціалістів у разі виключення повітряного судна з Державного реєстру цивільних повітряних суден України при наявності зареєстрованого Безвідкличного повноваження

  3.3.1. Виключення повітряного судна з Державного реєстру цивільних повітряних суден України здійснюється у разі надходження до Державіаслужби заявки на виключення повітряного судна відповідно до зареєстрованого Безвідкличного повноваження разом з такими документами:

  - підтвердження того, що всі зареєстровані міжнародні майнові права, які зазначаються в порядку черги перед зареєстрованою гарантією Уповноваженої сторони, задоволені (сертифікат Міжнародного реєстру або письмове підтвердження всіх власників цих міжнародних майнових прав), або письмову згоду всіх власників таких міжнародних майнових прав на дереєстрацію і експорт ПС;

  - підтвердження попереднього повідомлення зацікавлених осіб у письмовому вигляді за десять або більше робочих днів (якщо Уповноважена сторона домагається дереєстрації та вивезення інакше, ніж на підставі судового акта);

  - оригінал реєстраційного посвідчення повітряного судна;

  - оригінал довідки про сплату державних зборів.

  3.3.2. Якщо документи, зазначені в п. 3.3.1, викладені іноземною мовою, то вони надаються разом з офіційним перекладом українською або російською мовою, засвідченим відповідно до законодавства України.

  3.3.3. У разі надходження до Державіаслужби заявки на виключення повітряного судна з документами, що вказані у п. 3.3.1, документи реєструються у відділі документаційного забезпечення та контролю і передаються до Сектору реєстрації повітряних суден.

  3.3.4. Сектор реєстрації повітряних суден передає заявку на виключення повітряного судна з документами, що вказані у п. 3.3.1, на розгляд до юридичного відділу.

  3.3.5. За результатами розгляду юридичний відділ протягом 10 днів надає в паперовому та електронному вигляді службову записку з обґрунтованими пропозиціями та зауваженнями.

  3.3.6. У разі невідповідності документів вимогам Сектор реєстрації повітряних суден готує і надсилає зацікавленим особам відмову у дереєстрації повітряного судна.

  3.3.7. У разі відповідності документів вимогам Сектор реєстрації повітряних суден здійснює дереєстрацію повітряного судна згідно з вимогами Авіаційних правил України, Частина 47 "Правила реєстрації цивільних повітряних суден в Україні"( z1926-12 ).

  Директор департаменту льотної придатності

  О. В. Більчук

  Директор департаменту правового та адміністративного забезпечення

  В. В. Романчук

  Додаток 1 до Інструкції з надання коду авторизації щодо доступу до Міжнародного реєстру майнових прав на рухоме авіаційне обладнання та реєстрації Безвідкличного повноваження на подання запиту про здійснення дереєстрації та експорту

  ЗАЯВКА ( n0001763-13 BF68.doc ) на надання авторизованого коду для доступу до Міжнародного реєстру майнових прав на авіаційне обладнання

  Юридичний портал Справедливість

  Экс-первый заместитель главы Администрации Президента .

  Экс-первый заместитель главы Администрации Президента А.Портнов объявлен в розыск Министерство внутренних дел объявило в розыск бывшего первого заместителя главы Администрации Президента Андрея Портнова. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел в разделе «лица, ...

  В ГПУ допросили экс-министра юстиции А.Лавриновича

  В ГПУ допросили экс-министра юстиции А.Лавриновича В Генеральной прокуратуре провели допрос бывшего министра юстиции Александра Лавриновича в производстве о злоупотреблении служебным положением во время расходования государственных денег в сумме ...

  До уваги водіїв! У центрі Києва на Новий рік буде ...

  До уваги водіїв! У центрі Києва на Новий рік буде перекрито рух транспорту Державтоінспекція інформує, що з метою попередження правопорушень та забезпечення охорони громадського порядку в місцях проведення святкових заходів у період з 18:00 31 грудня 2014 року до 06:30 ...

  Ещё материал по теме: