Гражданский брак и немного права

Гражданский брак и немного права Прежде, чем оформить собственные отношения многие молодые пары предпочитают пожить свободно, не обременяя себя штампами и ...

Гражданский брак и немного права

Гражданский брак и немного права Прежде, чем оформить собственные отношения многие молодые пары предпочитают пожить свободно, не обременяя себя штампами и ...

Обжалование и оспаривание исполнительной ...

Обжалование и оспаривание исполнительной надписи Обжалование и оспаривание исполнительной надписи сотрудников нотариальных служб по национальному законодательсву.

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок організації патрульно-постової служби Військовою службою правопорядку у Збройних Силах України, Міністерство оборони УкраїниМІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 • 14.08.2013  № 558
 • Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 вересня 2013 р. за № 1542/24074

  Про затвердження Змін до Інструкції про порядок організації патрульно-постової служби Військовою службою правопорядку у Збройних Силах України

  Відповідно до абзацу четвертого пункту 2 розділу VІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України"( 3099-14 ) та з метою удосконалення порядку організації і несення патрульно-постової служби Військовою службою правопорядку у Збройних Силах України, підвищення ефективності виконання завдань щодо забезпечення правопорядку і військової дисципліни серед військовослужбовців НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок організації патрульно-постової служби Військовою службою правопорядку у Збройних Силах України( z0252-12 ), затвердженої наказом Міністерства оборони України від 07 лютого 2012 року № 62, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2012 року за № 252/20565, що додаються.

  2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  Тимчасово виконуючий обов’язки Міністр оборони України

  О. М. Олійник

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства оборони України 14.08.2013  № 558

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 вересня 2013 р. за № 1542/24074

  ЗМІНИ до Інструкції про порядок організації патрульно-постової служби Військовою службою правопорядку у Збройних Силах України( z0252-12 )

  1. У розділі І( z0252-12 ):

  1.1. Пункти 1.1( z0252-12 ) та 1.2( z0252-12 ) викласти в такій редакції:

  "1.1. Ця Інструкція визначає основні завдання, порядок організації та несення патрульно-постової служби Військовою службою правопорядку у Збройних Силах України (далі — Служба правопорядку) щодо забезпечення правопорядку і військової дисципліни серед військовослужбовців у місцях дислокації військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій (далі — військові частини (установи)), на вулицях і в громадських місцях, а також у військових містечках Збройних Сил України (далі — військові містечка), порядок застосування патрулями Служби правопорядку заходів адміністративного примусу до військовослужбовців, військовозобов’язаних і резервістів під час проходження зборів (далі — військовозобов’язані), а також працівників Збройних Сил України (далі — працівники) під час виконання ними посадових обов’язків.

  1.2. У цій Інструкції наведені нижче терміни вживаються в таких значеннях:

  військова частина Служби правопорядку — організаційна одиниця Служби правопорядку (окремий батальйон, окрема рота), що утримується на окремому штаті та підпорядковується начальнику органу управління Служби правопорядку;

  військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину (місце служби), — військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину (місце служби) або який не з’явився у строк без поважних причин на військову службу, а також той, який переховується від органів досудового розслідування або суду, чи засуджений, який ухиляється від виконання кримінального покарання;

  громадське місце — частина(и) будь-якої будівлі, споруди, яка(і) доступна(і) або відкрита(і) для населення вільно чи за запрошенням, або за плату, або постійно, періодично, зокрема під’їзди, підземні переходи, стадіони тощо;

  патрульно-постова служба у Збройних Силах України — комплекс заходів, який виконується підрозділами Служби правопорядку щодо забезпечення правопорядку і військової дисципліни серед військовослужбовців у місцях дислокації військових частин (установ), у військових містечках, на вулицях і в громадських місцях;

  підрозділ Служби правопорядку — структурний підрозділ органу управління (військової частини) Служби правопорядку, який залучається до несення патрульно-постової служби;

  підрозділ Служби правопорядку у гарнізоні — окремий підрозділ (батальйон, рота, відділ, відділення, група), який підпорядкований начальнику органу управління Служби правопорядку та дислокується в окремому гарнізоні;

  посадова особа, відповідальна за організацію патрульно-постової служби, — начальник або офіцер відділу (відділення, групи) організації охорони, патрульно-постової служби, розшуку та діяльності Служби правопорядку у гарнізонах органу управління Служби правопорядку, а також офіцер військової частини Служби правопорядку, підрозділу Служби правопорядку у гарнізоні.".

  1.2. В абзаці третьому пункту 1.3( z0252-12 ) слово "злочинів," замінити словами "кримінальних та".

  1.3. У пункті 1.5( z0252-12 ):

 • у абзаці четвертому( z0252-12 ) слово "професійної" виключити;
 • у абзаці сьомому( z0252-12 ) слово "злочини" замінити словами "кримінальні правопорушення".

  1.4. Пункт 1.6( z0252-12 ) викласти в такій редакції:

  "1.6. Для виконання завдань щодо несення патрульно-постової служби залучається особовий склад органів управління Служби правопорядку, підпорядкованих їм військових частин та підрозділів.".

  2. У розділі ІІ( z0252-12 ):

  2.1. Пункт 2.( z0252-12 )2( z0252-12 ) доповнити новими абзацами такого змісту:

  "Начальник органу управління Служби правопорядку в наказі про організацію служби військ і бойового навчання (про організацію службової діяльності) також визначає порядок організації патрульно-постової служби у безпосередньо підпорядкованих військових частинах та підрозділах Служби правопорядку у гарнізоні.

  У військовій частині Служби правопорядку рішення начальника органу управління Служби правопорядку про організацію патрульно-постової служби відображається в наказі командира військової частини Служби правопорядку про організацію служби військ і бойового навчання.".

  2.2. Пункт 2.5( z0252-12 ) викласти в такій редакції:

  "2.5. Оцінка обстановки здійснюється за такими показниками: стан правопорядку і військової дисципліни серед військовослужбовців; сили та засоби підрозділів Служби правопорядку (підрозділів Служби правопорядку у гарнізоні), що залучаються для запобігання вчиненню і припинення кримінальних та інших правопорушень; район виконання завдань патрульно-постової служби, особливості місцевості, пора року та метеорологічні умови.".

  2.3. Абзац дев’ятий пункту 2.7( z0252-12 ) після слів "військовими частинами" доповнити словом "(установами)".

  2.4. У пункті 2.8( z0252-12 ):

 • абзац перший викласти в такій редакції:
 • "2.8. При оцінюванні району виконання завдань патрульно-постової служби, особливостей місцевості, пори року та метеорологічних умов начальником органу управління Служби правопорядку вивчаються:";

 • абзац восьмий( z0252-12 ) викласти в такій редакції:
 • "У висновках з оцінки району виконання завдань патрульно-постової служби, особливостей місцевості, пори року та метеорологічних умов начальник органу управління Служби правопорядку визначає:".

  2.5. Пункт 2.12( z0252-12 ) викласти в такій редакції:

  "2.12. Перед початком навчального року витяг із наказу про організацію служби військ і бойового навчання (про організацію службової діяльності) надається штабом органу управління Служби правопорядку до підпорядкованих військових частин та підрозділів Служби правопорядку у гарнізоні.".

  2.6. У пункті 2.13( z0252-12 ):

 • абзац перший викласти в такій редакції:
 • "2.13. Результати несення служби патрулями відображаються окремим розділом в аналізі стану служби військ та в наказі начальника органу управління, командира військової частини Служби правопорядку про стан служби військ за місяць, квартал, рік.";

 • підпункт 2.13.1( z0252-12 ) викласти в такій редакції:
 • "2.13.1. Аналізи стану служби військ та накази видаються з періодичністю:

  у Центральному управлінні Служби правопорядку (по м. Києву і Київській обл.) та територіальних управліннях Служби правопорядку — щокварталу та в кінці року;

  у зональному відділі (відділенні) та військовій частині Служби правопорядку — щомісяця та в кінці року.";

 • абзац сьомий підпункту 2.13.2 ( z0252-12 ) викласти в такій редакції:
 • "пріоритетні завдання на наступний місяць (квартал, рік) щодо поліпшення стану патрульно-постової служби в органі управління (військовій частині) та підрозділах Служби правопорядку.".

  2.7. У пункті 2.17( z0252-12 ):

 • абзаци перший — п’ятий викласти в такій редакції:
 • "2.17. Інструкторсько-методичні заняття з питань організації патрульно-постової служби проводяться під керівництвом:

  начальника Центрального управління Служби правопорядку (по м. Києву і Київській обл.) — військового коменданта (місто Київ), начальників територіальних управлінь з начальниками зональних відділів (відділень), командирами військових частин Служби правопорядку та їх заступниками, начальниками підрозділів Служби правопорядку у гарнізонах, офіцерами підпорядкованого штабу — один раз протягом року;

  начальників зональних відділів (відділень) та командирів військових частин Служби правопорядку з командирами підрозділів, їх заступниками та офіцерами підпорядкованого штабу — один раз протягом року;

  посадових осіб, які відповідають за організацію патрульно-постової служби з усіма категоріями військовослужбовців, які залучаються до несення патрульно-постової служби та до їх підготовки — один раз на півріччя.

  Інструкторсько-методичні заняття з питань організації патрульно-постової служби проводяться на базі органів управління (військових частин), підрозділів Служби правопорядку, які за підсумками року мають негативні показники за предметами фахової підготовки та порушення в організації патрульно-постової служби.";

  абзац сьомий після слів "органу управління" доповнити словами "(військової частини)".

  2.8. В абзаці першому пункту 2.18( z0252-12 ) слово "щороку" замінити словами і цифрою "один раз на 2 роки".

  3. У розділі ІІІ( z0252-12 ):

  3.1. Друге речення пункту 3.1( z0252-12 ) викласти в такій редакції: "До планування заходів залучаються офіцери відділу (відділення, групи) організації охорони, патрульно-постової служби, розшуку та діяльності Служби правопорядку у гарнізонах, структур по роботі з особовим складом і матеріально-технічного забезпечення Служби правопорядку, а також начальники підрозділів Служби правопорядку у гарнізонах.".

  3.2. Абзац дев’ятий підпункту 3.2.3 пункту 3.2 ( z0252-12 ) після слів "органу управління Служби правопорядку" доповнити словами "(підрозділом Служби правопорядку у гарнізоні)".

  3.3. Абзац шостий підпункту 3.2.4 пункту 3.2 ( z0252-12 ) після слів "органу управління Служби правопорядку" доповнити словами "(підрозділом Служби правопорядку у гарнізоні)".

  3.4. В абзаці третьому пункту 3.4( z0252-12 ) слова "батальйонів та рот" замінити словами "військових частин".

  4. У розділі IV( z0252-12 ):

  4.1. Абзаци третій — п’ятий пункту 4.2( z0252-12 ) викласти в такій редакції:

  "начальниками органів управління та командирами військових частин Служби правопорядку — не менше одного разу на місяць;

  заступниками начальників органів управління та командирів військових частин Служби правопорядку — не менше двох разів на місяць;

  начальниками підрозділів Служби правопорядку у гарнізоні та їх заступниками, посадовими особами, які відповідають за організацію патрульно-постової служби, — не менше одного разу на тиждень;".

  4.2. Абзац другий пункту 4.3( z0252-12 ) викласти в такій редакції:

  "Графік перевірки несення служби патрулями складається на місяць у штабі органу управління (військової частини) Служби правопорядку (підрозділі Служби правопорядку у гарнізоні). Графік підписується начальником штабу органу управління (військової частини) Служби правопорядку (посадовою особою підрозділу Служби правопорядку у гарнізоні), затверджується начальником органу управління (командиром військової частини) Служби правопорядку (начальником підрозділу Служби правопорядку у гарнізоні). Графіки перевірки зберігаються в штабі органу управління (військової частини) Служби правопорядку (підрозділі Служби правопорядку у гарнізоні) протягом року.".

  4.3. Пункт 4.4( z0252-12 ) після слів "а також" доповнити словом "надавати".

  4.4. Абзац третій пункту 4.6( z0252-12 ) викласти в такій редакції:

  "начальник відповідного органу управління, командир військової частини Служби правопорядку, начальник підрозділу Служби правопорядку у гарнізоні та їхні заступники;".

  4.5. Пункт 4.7( z0252-12 ) викласти в такій редакції:

  "4.7. Під час перевірки несення служби патрулями перевіряються:

 • наявність особового складу патруля на маршруті патрулювання;
 • наявність та стан спеціальних засобів (вогнепальної зброї та боєприпасів до неї), засобів зв’язку;
 • зовнішній вигляд особового складу патруля, додержання ним військової дисципліни та ввічливості;
 • знання начальником патруля та патрульними вимог нормативно-правових актів, що регламентують діяльність патрулів, своїх службових обов’язків, уміння застосовувати їх у практичній діяльності, оперативної обстановки, яка склалася в районі несення служби, та особливостей несення служби на маршруті. У випадках неправильних відповідей та дій особового складу патруля перевіряючий повинен дати вичерпні роз’яснення з поставлених питань;

  порядок організації зв’язку та взаємодії між патрулями, оперативним черговим органу управління Служби правопорядку (посадовою особою підрозділу Служби правопорядку у гарнізоні) та відповідними структурними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України;

  наявність у начальника патруля та патрульних службових документів та майна, визначених пунктом 5.7 розділу V цієї Інструкції;

  повнота, якість та правильність оформлення списку військовослужбовців, яким зроблено зауваження за порушення військової дисципліни або яких затримано за вчинення адміністративного правопорушення (додаток 5), та матеріалів про адміністративні правопорушення;

  наявність фотокарток або словесних портретів військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину (установу) і на цей час розшукуються в зоні діяльності органу управління Служби правопорядку;

  використання за призначенням закріпленого транспортного засобу (у разі якщо патруль несе службу на автомобілі), наявність документів на транспортний засіб.".

  4.6. Пункти 4.11( z0252-12 ) та 4.12( z0252-12 ) викласти в такій редакції:

  "4.11. Начальники органів управління (командири військових частин) Служби правопорядку, начальники підрозділів Служби правопорядку у гарнізоні здійснюють щоденний контроль за своєчасною перевіркою несення служби кожним патрулем та один раз на місяць контролюють здійснення перевірок патрулів своїми заступниками.

  4.12. Стан перевірок несення служби патрулями розглядається не менше одного разу на місяць на службових нарадах керівного складу органу управління (військової частини) Служби правопорядку, офіцерів підрозділу Служби правопорядку у гарнізоні.".

  5. У розділі V( z0252-12 ):

  5.1. Пункт 5.1( z0252-12 ) викласти в такій редакції:

  "5.1. Під час несення патрульно-постової служби особовий склад патруля підпорядковується начальнику органу управління Служби правопорядку (підрозділу Служби правопорядку у гарнізоні), оперативному черговому органу управління Служби правопорядку (підрозділу Служби правопорядку у гарнізоні), а також командиру військової частини (підрозділу Служби правопорядку), у разі якщо патруль призначений від військової частини або підрозділу.".

  5.2. Пункт 5.5( z0252-12 ) доповнити новим абзацом такого змісту:

  "У разі виявлення патрулем правопорушень з ознаками кримінального або адміністративного корупційного правопорушення особовий склад патруля повинен негайно повідомити про це оперативного чергового органу управління Служби правопорядку (посадову особу підрозділу Служби правопорядку у гарнізоні) та в подальшому діяти відповідно до наданих наказів.".

  5.3. Доповнити розділ V( z0252-12 ) новим пунктом такого змісту:

  "5.7. Під час несення служби на маршруті патрулювання особовий склад патруля повинен при собі мати:

  начальник патруля — посвідчення особи військовослужбовця, посвідчення військовослужбовця Служби правопорядку, посвідчення начальника патруля, нагрудний знак "ППС", картку маршруту пішого патруля, список військовослужбовців, яким зроблено зауваження за порушення військової дисципліни або яких затримано за вчинення адміністративного правопорушення, бланки протоколів про адміністративне правопорушення, список військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини (установи) та знаходяться в розшуку у відповідній зоні діяльності органу управління Служби правопорядку, із зазначенням прізвищ, імен, по батькові, дат народження, особистих прикмет та їхніх фотографій;

 • патрульні — військовий квиток та нарукавну пов’язку військовослужбовця Служби правопорядку.
 • Під час патрулювання на автомобілі особовий склад патруля додатково повинен при собі мати:

 • начальник патруля — посвідчення старшого машини, картку маршруту патруля на автомобілі;
 • водій — посвідчення особи або військовий квиток, посвідчення водія, технічний талон транспортного засобу та оформлений дорожній лист.".

  6. Розділ VІ( z0252-12 ) викласти в такій редакції:

  "VІ. Права особового складу патрулів Служби правопорядку

  Патрулям Служби правопорядку надається право:

  вимагати від військовослужбовців дотримання військової дисципліни та громадського порядку, встановлених правил носіння військової форми одягу, припинення правопорушень та дій, що перешкоджають здійсненню повноважень Служби правопорядку, а в разі невиконання зазначених вимог застосовувати в межах повноважень заходи адміністративного примусу;

  перевіряти у військовослужбовців документи, що посвідчують їх особу, а також в інших осіб у військовій формі одягу (звільнених з військової служби в запас або відставку з правом її носіння) документи, що засвідчують особу, та вимагати від них дотримання правил носіння військової форми одягу;

  за потреби проводити огляд речей затриманих військовослужбовців, що знаходяться при них, вилучати документи та предмети, що можуть бути речовими доказами або є небезпечними для оточуючих, після прибуття до органу управління Служби правопорядку (підрозділу Служби правопорядку у гарнізоні) передавати оперативному черговому органу управління Служби правопорядку (посадовій особі підрозділу Служби правопорядку у гарнізоні) вилучені документи, предмети, речі тощо;

  здійснювати адміністративне затримання військовослужбовців, військовозобов’язаних та працівників, які вчинили (вчинюють) адміністративне правопорушення, та доставляти затриманих до органу управління Служби правопорядку (підрозділу Служби правопорядку у гарнізоні) у випадках та в порядку, передбачених КУпАП( 80731-10 );

  складати в межах повноважень протоколи про адміністративні правопорушення стосовно військовослужбовців, військовозобов’язаних та працівників у випадках та в порядку, передбачених КУпАП( 80731-10 );

 • затримувати військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини або місце служби;
 • під час проведення заходів щодо затримання осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, а також за обставин, що загрожують життю і здоров’ю людей, обмежувати або забороняти рух транспорту і пішоходів на окремих ділянках вулиць та автомобільних доріг до приїзду військовослужбовців Військової інспекції безпеки дорожнього руху Служби правопорядку або працівників Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України;

  за потреби тимчасово обмежувати або забороняти доступ військовослужбовців та інших осіб на окремі ділянки місцевості чи об’єкти для забезпечення збереження відомостей, що містять державну таємницю, громадського порядку і громадської безпеки, охорони життя і здоров’я людей, збереження речових доказів;

  застосовувати вогнепальну зброю, заходи фізичного впливу, спеціальні засоби у випадках і в порядку, передбачених законодавчими та іншими нормативно-правовими актами України.".

  7. У розділі VII( z0252-12 ):

  7.1. Пункт 7.1( z0252-12 ) викласти в такій редакції:

  "7.1. Підготовка особового складу до несення патрульно-постової служби організовується відповідними начальниками органів управління (командирами військових частин) Служби правопорядку, начальниками підрозділів Служби правопорядку у гарнізонах і здійснюється під час бойової підготовки, проведення інструкторсько-методичних занять, теоретичних та практичних занять.".

  7.2. У пункті 7.2( z0252-12 ) слова "батальйонах та ротах" замінити словами "військових частинах".

  7.3. У пункті 7.( z0252-12 )3( z0252-12 ):

  абзац другий після слів "начальника органу управління" доповнити словами "(командира військової частини)";

  абзац п’ятий після слів "начальника органу управління" доповнити словами "(командира військової частини)";

  друге речення абзацу шостого після слів "штабі органу управління" доповнити словами "(військової частини)";

  друге речення абзацу восьмого після слів "наказом начальника органу управління" доповнити словами "(командира військової частини)";

  абзац дев’ятий після слів "штабі органу управління" доповнити словами "(військової частини)";

  у першому реченні абзацу десятого слова "(командира батальйону Служби правопорядку)" замінити словами "(командира військової частини Служби правопорядку)".

  7.4. Пункт 7.4( z0252-12 ) викласти в такій редакції:

  "7.4. Щотижня в години, визначені розпорядком дня, з офіцерами та військовослужбовцями військової служби за контрактом, які залучаються до несення патрульно-постової служби, протягом 50 хвилин проводяться теоретичні заняття та протягом 30 хвилин — практичні заняття щодо порядку несення служби в патрулі.

  У години, визначені розпорядком дня, з військовослужбовцями строкової військової служби, які призначені до несення патрульно-постової служби, напередодні дня заступання в наряд протягом 50 хвилин проводяться теоретичні заняття та в день заступання в патруль протягом 30 хвилин проводяться практичні заняття щодо порядку несення служби.

  Теоретичні заняття проводяться в класі (місці) підготовки патруля з вивчення вимог відповідних нормативно-правових актів, схем патрулювання, інструкції для патрулів, особливостей патрулювання в місті (гарнізоні), матеріальної частини вогнепальної зброї, інструкцій та рекомендацій щодо застосування спеціальних засобів та заходів безпеки під час поводження з ними.

  Практичні заняття проводяться в місці, визначеному начальником органу управління Служби правопорядку. На заняттях відпрацьовуються порядок дій патруля на маршруті патрулювання, прийоми рукопашного бою, порядок застосування спеціальних засобів, додержання заходів безпеки та інші питання практичного несення служби.

  Теоретичні та практичні заняття проводяться під особистим керівництвом посадової особи, відповідальної за організацію патрульно-постової служби. До проведення цих занять залучаються командири підрозділів Служби правопорядку, офіцери відділу (відділення, групи) організації охорони, патрульно-постової служби, розшуку та діяльності Служби правопорядку у гарнізонах, інструктори з рукопашного бою.

  Облік занять здійснюється в журналі обліку проведених занять з патрулем (додаток 1). Журнал зберігається у відділі (відділенні, групі) організації охорони, патрульно-постової служби, розшуку та діяльності Служби правопорядку у гарнізонах (підрозділі Служби правопорядку у гарнізонах) протягом одного року після заведення нового та знищується відповідно до чинного законодавства.".

  8. У розділі VIII( z0252-12 ):

  8.1. У пункті 8.( z0252-12 )1( z0252-12 ) слова "на службу" замінити словами "на несення служби".

  8.2. Пункт 8.2( z0252-12 ) викласти в такій редакції:

  "8.2. Перед проведенням розводу посадова особа органу управління Служби правопорядку, відповідальна за організацію патрульно-постової служби, доводить до відома новопризначеного оперативного чергового органу управління Служби правопорядку кількість патрулів, гарнізони, у яких патрулі будуть нести службу протягом доби, їх маршрути патрулювання, порядок та час несення на них служби, особливі обов’язки патрулів на маршрутах патрулювання, порядок підтримання зв’язку з іншими начальниками патрулів, з оперативним черговим органу управління Служби правопорядку, з оперативним черговим підрозділу Міністерства внутрішніх справ України, порядок слідування до місця несення служби та у зворотному напрямку, а також послідовність і порядок переміщення з одного маршруту на інший.".

  9. У розділі IX( z0252-12 ):

  9.1. Назву розділу після слова "патрулів" доповнити словами "та посадових осіб".

  9.2. Абзаци четвертий — сьомий пункту 9.3( z0252-12 ) викласти в такій редакції:

  "Доставлення порушника має бути проведено в можливо короткий строк, максимальна тривалість якого з урахуванням часу складання протоколу про адміністративне правопорушення не може перевищувати одну годину.

  Доставлення порушника забезпечується застосуванням психологічного або фізичного впливу. Психологічний вплив полягає у вимозі до порушника прямувати до місця доставлення або в попередженні його про можливість застосування фізичного впливу. До фізичного впливу, з обов’язковим попередженням про намір його використання, вдаються у випадках відмови порушника рухатися в потрібному напрямку (або спроби порушника вдатися до втечі). Застосування особовим складом патрулів заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та вогнепальної зброї здійснюється відповідно до вимог статей 9 — 11 Закону України "Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України" ( 3099-14 ).

  Факт доставлення реєструється в Книзі обліку затриманих (доставлених) осіб (додаток 9), яка зберігається в оперативного чергового органу управління Служби правопорядку (посадової особи підрозділу Служби правопорядку у гарнізоні). Записи в Книзі обліку затриманих (доставлених) осіб наприкінці дня підписує оперативний черговий органу управління Служби правопорядку (посадова особа підрозділу Служби правопорядку у гарнізоні).

  Книга обліку затриманих (доставлених) осіб (після заведення нової) здається до діловодства органу управління Служби правопорядку, де зберігається протягом трьох років і знищується відповідно до чинного законодавства.".

  9.3. У пункті 9.4( z0252-12 ):

 • у абзаці першому слова "камери (кімнати)" замінити словом "кімнати";
 • у абзаці восьмому( z0252-12 ) слова "підшиваються до протоколу" замінити словами "додаються до матеріалів справи";

  перше речення абзацу дев’ятого( z0252-12 ) викласти в такій редакції: "Адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, може тривати не більш як три години.";

 • доповнити пункт після абзацу десятого новими абзацами одинадцятим — п’ятнадцятим такого змісту:
 • "Військовослужбовців, затриманих за порушення військової дисципліни у нетверезому стані, до витвереження поміщають у КТЗ, але не більш як одну добу.

  Військовослужбовця, якого було затримано без документів, з метою встановлення його особи може бути затримано до однієї доби. За цей час начальник органу управління Служби правопорядку (підрозділу Служби правопорядку у гарнізоні) вживає заходів щодо встановлення особи військовослужбовця. Після встановлення особи військовослужбовець повинен бути негайно звільнений. Стосовно зазначених осіб протокол про адміністративне затримання не складається, а лише здійснюється запис до книги обліку затриманих (доставлених) осіб.

  Про місцеперебування затриманого негайно повідомляються його родичі, командир (начальник) військової частини (установи), а також територіальний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі — Центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги) відповідно до вимог Порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб( 1363-2011-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року № 1363 (зі змінами).

  Військовослужбовця, якого затримано за вчинення кримінального правопорушення, може бути поміщено у КТЗ до передачі його відповідному органу досудового розслідування. Про затримання військовослужбовця начальник органу управління Служби правопорядку (підрозділу Служби правопорядку у гарнізоні) негайно повідомляє відповідний орган досудового розслідування.

  Про повідомлення Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги про факт затримання військовослужбовця за скоєння адміністративного правопорушення робиться відповідний запис у розділі 8 Книги обліку затриманих (доставлених) осіб (додаток 9 до Інструкції).".

  У зв’язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом шістнадцятим і викласти в такій редакції:

  "У разі заявлення затриманим усної або письмової вимоги щодо надання правової допомоги забороняється вимагати будь-які пояснення або свідчення від затриманого до прибуття захисника (адвоката).".

  9.4. У пункті 9.5( z0252-12 ):

 • абзац перший викласти в такій редакції:
 • "9.5. Особистий огляд і огляд речей затриманого застосовуються у зв’язку з вчиненням кримінального або адміністративного правопорушення.";

 • абзац четвертий( z0252-12 ) викласти в такій редакції:
 • "Огляд речей особи, затриманої за вчинення адміністративного правопорушення або за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, спрямований на виявлення та вилучення в порушника речей і документів, які є знаряддям чи безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення або можуть бути речовими доказами у справі.".

  9.5. У пункті 9.8( z0252-12 ):

 • абзаци другий( z0252-12 ) та третій підпункту 9.8.1( z0252-12 ) викласти в такій редакції:
 • "Якщо правопорушення вчинено одночасно кількома особами, то протокол про адміністративне правопорушення складається на кожну особу окремо.

  Протокол про адміністративне правопорушення у разі його оформлення складається у двох примірниках, один з яких під розписку вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності.";

 • абзаци сьомий( z0252-12 ) та восьмий підпункту 9.8.1( z0252-12 ) викласти в такій редакції:
 • "начальники органів управління Служби правопорядку, підрозділів Служби правопорядку у гарнізонах та їх заступники;

  посадові особи органів управління Служби правопорядку (підрозділів Служби правопорядку у гарнізоні), відповідальні за організацію патрульно-постової служби та начальники патрулів.";

  підпункт 9.8.2( z0252-12 ) доповнити після абзацу першого новими абзацами другим — четвертим такого змісту:

  "Складати протоколи про адміністративні затримання у випадках, передбачених статтями 44( 80731-10 ), 173( 80731-10 ), 174( 80731-10 ), 178( 80731-10 ), 184( 80731-10 )-1( 80731-10 ), 185( 80731-10 ), 185( 80731-10 )-7( 80731-10 ) КУпАП( 80731-10 ), мають право:

  начальники органів управління Служби правопорядку, підрозділів Служби правопорядку у гарнізонах та їх заступники;

  оперативний черговий органу управління Служби правопорядку (посадова особа підрозділу Служби правопорядку у гарнізоні).".

  У зв’язку з цим абзаци другий — дев’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим — дванадцятим.

  9.6. У пункті 9.10( z0252-12 ):

  у абзаці шостому( z0252-12 ) слово "супроводження" замінити словом "доставлення";

  у абзаці дев’ятому( z0252-12 ) слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення".

  9.7. У пункті 9.11( z0252-12 ):

  у першому реченні абзацу сьомого підпункту 9.11.3 ( z0252-12 ) слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення";

  у четвертому реченні підпункту 9.11.4( z0252-12 ) слова "та в громадських місцях" виключити.

  9.8. Підпункт 9.15.4( z0252-12 ) після слова "гарнізоні)" доповнити словами "для складання протоколу про адміністративне правопорушення".

  9.9. Пункт 9.16( z0252-12 ) викласти в такій редакції:

  "9.16. Про місце перебування особи, затриманої за вчинення адміністративного правопорушення, начальник (оперативний черговий) органу управління Служби правопорядку (підрозділу Служби правопорядку у гарнізоні) повідомляє командира (начальника) військової частини (установи), родичів затриманого, Центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, а також відповідні органи досудового розслідування у разі затримання особи за вчинення кримінального правопорушення.".

  10. У абзаці першому пункту 10.4( z0252-12 ) розділу Х слова "Складений протокол" замінити словами "Складені протоколи".

  11. У першому реченні пункту 11.2( z0252-12 ) слова "територією маршруту" замінити словами "по маршруту патрулювання".

  12. У додатку 9( z0252-12 ) таблицю "Книга обліку затриманих (доставлених) осіб" доповнити графою 12 "Підпис затриманого про одержані речі, документи і гроші під час звільнення".

 • 13. У додатку 11( z0252-12 ):
 • слова та цифри "Строк адміністративного затримання обчислюється з ____ год. _____ хв. "___" _________ 20___ року, тобто з моменту доставки в службове приміщення" замінити словами та цифрами "Строк адміністративного затримання обчислюється з ____ год. _____ хв. "___" _________ 20___ року, тобто з моменту затримання на місці вчинення правопорушення";

  слова "указати найменування органу управління (підрозділу) Служби правопорядку" замінити словами "указати місце затримання та ким було виявлено правопорушення (здійснено затримання)";

  слова "(зазначити родичів, військову частину (установу) за місцем служби (роботи), яким чином повідомлено) замінити словами "(зазначити родичів, військову частину (установу) за місцем служби (роботи), Центр з безоплатної вторинної правової допомоги, яким чином повідомлено)".

  Начальник Військової служби правопорядку у Збройних Силах України — начальник Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України генерал-майор

  О. В. Дублян

  Юридичний портал Справедливість

  Экс-первый заместитель главы Администрации Президента .

  Экс-первый заместитель главы Администрации Президента А.Портнов объявлен в розыск Министерство внутренних дел объявило в розыск бывшего первого заместителя главы Администрации Президента Андрея Портнова. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел в разделе «лица, ...

  В ГПУ допросили экс-министра юстиции А.Лавриновича

  В ГПУ допросили экс-министра юстиции А.Лавриновича В Генеральной прокуратуре провели допрос бывшего министра юстиции Александра Лавриновича в производстве о злоупотреблении служебным положением во время расходования государственных денег в сумме ...

  До уваги водіїв! У центрі Києва на Новий рік буде ...

  До уваги водіїв! У центрі Києва на Новий рік буде перекрито рух транспорту Державтоінспекція інформує, що з метою попередження правопорушень та забезпечення охорони громадського порядку в місцях проведення святкових заходів у період з 18:00 31 грудня 2014 року до 06:30 ...

  Ещё материал по теме: