Гражданский брак и немного права

Гражданский брак и немного права Прежде, чем оформить собственные отношения многие молодые пары предпочитают пожить свободно, не обременяя себя штампами и ...

Гражданский брак и немного права

Гражданский брак и немного права Прежде, чем оформить собственные отношения многие молодые пары предпочитают пожить свободно, не обременяя себя штампами и ...

Обжалование и оспаривание исполнительной ...

Обжалование и оспаривание исполнительной надписи Обжалование и оспаривание исполнительной надписи сотрудников нотариальных служб по национальному законодательсву.

Про затвердження Положення про комісію з апеляцій, що виникають під час встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), Міністерство інфраструктури УкраїниМІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 • 08.10.2013  № 779
 • Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 жовтня 2013 р. за № 1803/24335

  Про затвердження Положення про комісію з апеляцій, яка розглядає спірні питання, що виникають під час встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)

  Відповідно до пункту 18 Порядку встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)( 803-2009-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року № 803, НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Положення про комісію з апеляцій, яка розглядає спірні питання, що виникають під час встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), що додається.

  2. Державному агентству України з туризму та курортів забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

  Міністр

  В. В. Козак

  ПОГОДЖЕНО: Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України

  А. А. Максюта

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства інфраструктури України 08.10.2013  № 779

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 жовтня 2013 р. за № 1803/24335

  ПОЛОЖЕННЯ про комісію з апеляцій, яка розглядає спірні питання, що виникають під час встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)

  І. Загальні положення

  1.1. Це Положення визначає функції та особливості діяльності комісії з апеляцій, яка розглядає спірні питання, що виникають під час встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання) (далі — Комісія з апеляцій).

  1.2. Комісія з апеляцій у своїй діяльності керується законодавством України, у тому числі наказами Мінінфраструктури України та цим Положенням.

  1.3. Комісія з апеляцій створюється з метою розгляду апеляційних заяв щодо оскарження рішень про відмову у встановленні категорії (далі — апеляційна заява), на яку претендує власник засобу розміщення або уповноважена ним особа (далі — заявник).

  ІІ. Подання апеляційних заяв

  2.1. Апеляційна заява подається до Комісії з апеляцій лише в разі наявності відповідного рішення комісії із встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання) (далі — Комісія із встановлення категорій).

  Подання апеляційної заяви не зупиняє дії рішення, прийнятого Комісією із встановлення категорій.

  2.2. Апеляційна заява приймається до розгляду Комісією з апеляцій, якщо вона подана в письмовій формі до Мінінфраструктури України.

  2.3. Апеляційна заява подається заявником не пізніше 30 календарних днів з дати одержання органом із сертифікації, що здійснював роботи з оцінювання відповідності засобу розміщення (далі — орган із сертифікації), рішення Комісії із встановлення категорій про відмову у встановленні категорії такому засобу розміщення.

  До апеляційної заяви додаються матеріали, які призначені для пояснення позиції заявника, викладеної в апеляційній заяві.

  2.4. Розгляду не підлягає повторна апеляційна заява від одного і того самого заявника, з питання щодо одного і того самого засобу розміщення, якщо по першій апеляційній заяві було прийнято рішення.

  ІІІ. Розгляд апеляційних заяв

  3.1. Комісія з апеляцій зобов’язана розглянути апеляційну заяву не пізніше чотирнадцяти календарних днів з дня її надходження.

  3.2. На засідання Комісії з апеляцій мають запрошуватись заявник та представник органу із сертифікації в разі необхідності надання коментарів і пояснень щодо питань, викладених у наданих матеріалах.

  3.3. Комісія з апеляцій для всебічного розгляду апеляційної заяви має право одержувати від Комісії із встановлення категорій документи, необхідні для виконання покладених на Комісію з апеляцій завдань.

  3.4. За результатами розгляду апеляційної заяви Комісія з апеляцій приймає рішення відкритим голосуванням більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів «за» і «проти» голос головуючого на засіданні є вирішальним.

  Якщо Комісія з апеляцій визнає оскаржуване рішення Комісії із встановлення категорій неправомірним, вона приймає рішення про задоволення апеляційної заяви та призначає повторний розгляд документів про результати оцінювання засобу розміщення.

  Якщо Комісія з апеляцій встановить, що оскаржуване рішення Комісії із встановлення категорій прийнято правомірно, нею приймається рішення про відмову в задоволенні апеляційної заяви.

  Рішення Комісії з апеляцій доводиться до відома заявника, органу із сертифікації та Комісії із встановлення категорій у строк, що не перевищує 10 календарних днів з дати прийняття Комісією з апеляцій такого рішення.

  IV. Склад та повноваження Комісії

  4.1. Комісія з апеляцій створюється при Мінінфраструктури України у складі не менше семи осіб. Склад Комісії з апеляцій формується із представників Мінінфраструктури України, Мінекономрозвитку України, Держтуризмкурорту України та за необхідності інших заінтересованих центральних органів виконавчої влади.

  Персональний склад Комісії з апеляцій затверджується наказом Мінінфраструктури України.

  До складу Комісії з апеляцій не можуть бути включені члени Комісії із встановлення категорій.

  4.2. Члени Комісії з апеляцій беруть участь в її роботі на громадських засадах.

  4.3. Комісію з апеляцій очолює керівник структурного підрозділу, який забезпечує формування та координацію реалізації єдиної державної політики у сфері туризму Мінінфраструктури України.

  4.4. Загальне керівництво Комісією з апеляцій здійснюється головою Комісії з апеляцій. У разі відсутності голови Комісії з апеляцій його обов’язки виконує заступник, який обирається з числа членів Комісії з апеляцій.

  4.5. Голова Комісії з апеляцій забезпечує своєчасний та об’єктивний розгляд апеляційних заяв, визначає час і місце проведення засідань, підписує документи від імені Комісії з апеляцій, представляє Комісію з апеляцій у взаємовідносинах з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування.

  V. Організаційні засади діяльності Комісії

  5.1. Організаційною формою роботи Комісії з апеляцій є її засідання, що проводяться за умови наявності апеляційної заяви для розгляду.

  5.2. Для організаційного забезпечення роботи Комісії з апеляцій призначається секретар Комісії з апеляцій з числа посадових осіб Держтуризмкурорту України, який не є членом Комісії з апеляцій та не має права голосу.

  5.3. Порядок денний засідання не пізніше ніж за два робочих дні до засідання надається секретарем Комісії з апеляцій членам Комісії з апеляцій.

  5.4. Запрошення членів Комісії з апеляцій на засідання здійснюється секретарем Комісії з апеляцій письмово не пізніше ніж за три робочих дні до проведення засідання.

  5.5. Засідання Комісії з апеляцій є правомочним, якщо на ньому присутні більшість її членів.

  5.6. За результатами засідання Комісії з апеляцій складається протокол, який підписує голова, члени та секретар Комісії з апеляцій.

  5.7. Комісія з апеляцій здійснює свою діяльність на засадах гласності, добровільності та рівноправності її членів.

  Директор Департаменту координації політики розвитку інфраструктури та туризму

  М. П. Снітко

  Юридичний портал Справедливість

  Экс-первый заместитель главы Администрации Президента .

  Экс-первый заместитель главы Администрации Президента А.Портнов объявлен в розыск Министерство внутренних дел объявило в розыск бывшего первого заместителя главы Администрации Президента Андрея Портнова. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел в разделе «лица, ...

  В ГПУ допросили экс-министра юстиции А.Лавриновича

  В ГПУ допросили экс-министра юстиции А.Лавриновича В Генеральной прокуратуре провели допрос бывшего министра юстиции Александра Лавриновича в производстве о злоупотреблении служебным положением во время расходования государственных денег в сумме ...

  До уваги водіїв! У центрі Києва на Новий рік буде ...

  До уваги водіїв! У центрі Києва на Новий рік буде перекрито рух транспорту Державтоінспекція інформує, що з метою попередження правопорушень та забезпечення охорони громадського порядку в місцях проведення святкових заходів у період з 18:00 31 грудня 2014 року до 06:30 ...

  Ещё материал по теме: