Гражданский брак и немного права

Гражданский брак и немного права Прежде, чем оформить собственные отношения многие молодые пары предпочитают пожить свободно, не обременяя себя штампами и ...

Гражданский брак и немного права

Гражданский брак и немного права Прежде, чем оформить собственные отношения многие молодые пары предпочитают пожить свободно, не обременяя себя штампами и ...

Обжалование и оспаривание исполнительной ...

Обжалование и оспаривание исполнительной надписи Обжалование и оспаривание исполнительной надписи сотрудников нотариальных служб по национальному законодательсву.

Про встановлення відомчих заохочувальних відзнак Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України, Міністерство соціальної політики УкраїниМІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 • 05.09.2013  № 556
 • Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 вересня 2013 р. за № 1643/24175

  Про встановлення відомчих заохочувальних відзнак Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України

  Відповідно до статті 2 Указу Президента України від 30 травня 2012 року № 365( 365/2012 ) "Про відомчі заохочувальні відзнаки" НАКАЗУЮ:

  1. Установити такі відомчі заохочувальні відзнаки Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України:

  1) Подяку Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України;

  2) Почесну грамоту Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України;

  3) Нагрудний знак Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України "За сумлінну працю".

  2. Затвердити  Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України, що додається.

  3. Державній службі з питань інвалідів та ветеранів України  забезпечити фінансування та виготовлення відомчих заохочувальних відзнак, а також розміщення цього наказу на веб-сайті Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України.

  4. Департаменту управління персоналом та організаційно-документального забезпечення (М. Батечко) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

  Заступник Міністра — керівник апарату

  В. Коломієць

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства соціальної політики України 05.09.2013 № 556

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 вересня 2013 р. за № 1643/24175

  ПОЛОЖЕННЯ про відомчі заохочувальні відзнаки Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України

  І. Загальні положення

  1.1. Це Положення визначає порядок нагородження відомчими заохочувальними відзнаками Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України (далі — відомчі відзнаки).

  1.2. Відомчими заохочувальними відзнаками є:

  Подяка Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України (далі — Подяка) (ескіз та опис — додатки 1, 2);

  Почесна грамота Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України (далі — Почесна грамота) (ескіз та опис ( z1643-13 ) — додатки 3, 4);

  Нагрудний знак Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України "За сумлінну працю" (далі — Нагрудний знак) (ескіз та опис — додатки 5, 6).

  1.3. Подякою та Почесною грамотою відзначаються працівники Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України (далі — Служба), установ, що входять до сфери управління Служби, та організацій, що є одержувачами бюджетних коштів відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських організацій інвалідів та ветеранів( 176-2012-п ), заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2012 року № 176 (далі — громадські об’єднання), за багаторічну сумлінну працю, особисті досягнення у виконанні завдань, пов’язаних із забезпеченням реалізації державної політики у сфері соціального захисту інвалідів, ветеранів, активну участь у громадському житті.

  Подякою відзначаються особи, передбачені пунктом 1.3 цього Положення, за наявності загального стажу роботи чи членства (участі) у зазначених громадських об’єднаннях  не менше ніж один рік.

  Почесною грамотою відзначаються особи, передбачені пунктом 1.3 цього Положення, за наявності загального стажу роботи чи членства (участі) у зазначених громадських об’єднаннях не менше ніж два роки.

  Працівники, відзначені Почесною грамотою та Подякою, можуть бути удостоєні цієї відзнаки черговий раз не раніше ніж через два роки після попереднього нагородження.

  1.4. Нагрудним знаком відзначаються кращі працівники Служби, установ, що входять до сфери управління Служби та громадських об’єднань, за бездоганну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок та заслуги в забезпеченні реалізації державної політики у сфері соціального захисту інвалідів, ветеранів, військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, жертв нацистських переслідувань, із виконанням інших завдань, покладених на Службу, активну участь у громадському житті.

  Нагрудним знаком відзначаються особи, передбачені пунктом 1.4 цього Положення, за наявності загального стажу роботи чи членства (участі) у зазначених громадських об’єднаннях не менше ніж три роки.

  Нагороджені Нагрудним знаком не можуть бути повторно представлені до цієї нагороди.

  Нагрудний знак носиться з правого боку грудей і розміщується нижче знаків державних нагород України, іноземних державних нагород.

  Особі, відзначеній Нагрудним знаком, видається посвідчення за підписом Голови Служби (ескіз та опис ( z1643-13 ) — додатки 7, 8).

  1.5. Працівники, зазначені в пунктах 1.3 та 1.4 цього Положення, також можуть відзначатися відомчими відзнаками Служби після виходу на пенсію.

  1.6. Гранична кількість відомчих відзнак, якими можуть бути відзначені особи, зазначені в пунктах 1.3, 1.4 цього Положення, протягом календарного року, складає:

  Подяк — 300 одиниць;

  Почесних грамот — 300 одиниць;

  Нагрудних знаків — 200 одиниць.

  1.7. Протягом 2013-2015 років з метою реалізації Указу Президента України від 19 жовтня 2012 року № 604( 604/2012 ) "Про заходи у зв'язку з відзначенням 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років", Указу Президента України від 12 червня 2013 року № 329( 329/2013 ) "Про проведення у 2014 році в Україні Року учасників бойових дій на території інших держав" членам громадських об’єднань може бути вручено до 2500 одиниць Подяк, 2500 одиниць Почесних грамот та 1500 одиниць Нагрудних знаків.

  ІІ. Порядок представлення до відзначення

  2.1. Висування кандидатур для нагородження відомчими відзнаками здійснюється відкрито, з обговоренням на зборах трудового колективу, де працює особа, яку представляють до нагородження.

  2.2. Подання про нагородження вносять на ім’я Голови Служби заступники Голови Служби, керівники самостійних структурних підрозділів апарату Служби, керівники установ, що входять до сфери управління Служби, та громадських об’єднань за погодженням із заступником Голови Служби відповідно до розподілу обов’язків.

  2.3. У поданні зазначаються відомості про осіб, яких представлено до нагородження (прізвище, ім’я, по батькові; повна назва займаної посади, категорія посади та присвоєний ранг (для державних службовців) відповідно до записів у трудовій книжці; стаж роботи (загальний, державної служби, у Службі чи у сфері управління Служби) та рівень виконання посадових обов’язків, ділові та професійні якості; підстави для подання), а також відомості про трудові досягнення осіб, які представляються до нагородження.

  До подання додається біографічна довідка, засвідчена підписом керівника сектору кадрової роботи та секретного діловодства Служби, керівника кадрової служби установи, що входить до сфери управління Служби, скріплена печаткою.

  2.4. Подання про нагородження відзнаками подається з нагоди: державного, професійного свята, пам’ятних дат, міжнародних днів на державному рівні, що стосуються інвалідів, ветеранів, військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, жертв нацистських переслідувань.

  2.5. Про нагородження відзнаками видається наказ Служби.

  2.6. Матеріали про нагородження відомчими відзнаками подаються до сектору кадрової роботи та секретного діловодства Служби за місяць до визначеної дати нагородження.

  ІІІ. Порядок представлення до відзначення

  3.1. Відомчі відзнаки вручаються в урочистій обстановці Головою Служби або за його дорученням заступниками Голови Служби.

  Вручення відзнак, як правило,  приурочується до державних, професійних свят, пам’ятних дат, міжнародних днів на державному рівні, що стосуються інвалідів, ветеранів, військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, жертв нацистських переслідувань. Про вручення відомчої відзнаки складається протокол, зберігання якого забезпечує сектор кадрової роботи та секретного діловодства Служби.

  3.2. Облік і реєстрацію осіб, нагороджених відзнаками, забезпечує сектор кадрової роботи та секретного діловодства Служби.

  3.3. У разі втрати відомчої відзнаки дублікат не видається.

  3.4. В особовій справі та трудовій книжці за місцем роботи нагородженого здійснюються відповідні записи із зазначенням дати та номера наказу про нагородження відомчою відзнакою.

  Заступник директора Департаменту управління персоналом та організаційно-документального забезпечення — начальник управління по роботі з персоналом

  І. Ковальова

  Додаток 1 до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України (пункт 1.2)

  ЕСКІЗ Подяки Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України

  Заступник директора Департаменту управління персоналом та організаційно-документального забезпечення — начальник управління по роботі з персоналом

  І. Ковальова

  Додаток 2 до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України (пункт 1.2)

  ОПИС Подяки Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України

  Бланк Подяки виготовляється на аркуші паперу формату А4 (210 ? 297 мм), розміщеному вертикально.

  Полем бланка є площина світло-бежевого кольору, обрамлена рамкою із зображенням гілок лавра на синьому фоні.

  У верхній частині бланка зображено малий Державний Герб України.

  Нижче розташовані надписи: "Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України", виконаний фарбою синього кольору, та "Подяка" — фарбою червоного кольору, у центрі передбачено місце для тексту, в якому зазначаються прізвище, ім’я та по батькові нагородженого, а також підстава для нагородження. У нижній частині бланка фарбою темно-синього кольору зроблено написи: "Голова", а також номер та дата наказу про нагородження.

  Подяка скріплюється підписом Голови Державної служби з питань інвалідів та ветеранів і печаткою.

  Заступник директора Департаменту управління персоналом та організаційно-документального забезпечення — начальник управління по роботі з персоналом

  І. Ковальова

  Додаток 3 до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України (пункт 1.2)

  ЕСКІЗ Почесної грамоти Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України

  Заступник директора Департаменту управління персоналом та організаційно-документального забезпечення — начальник управління по роботі з персоналом

  І. Ковальова

  Додаток 4 до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України (пункт 1.2)

  ОПИС Почесної грамоти Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України

  Бланк Почесної грамоти виготовляється на аркуші паперу формату А4 (210 ? 297 мм), розміщеному вертикально.

  Полем бланка є площина світло-бежевого кольору, обрамлена рамкою із зображенням гілок лавра на синьому фоні.

  У верхній частині бланка зображено малий Державний Герб України.

  Нижче розташовані написи: "Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України", виконаний фарбою синього кольору, "Почесна грамота" — фарбою червоного кольору та "нагороджується" — фарбою синього кольору, у центрі передбачено місце для тексту, в якому зазначаються прізвище, ім’я та по батькові нагородженого, а також підстава для нагородження. У нижній частині бланка фарбою темно-синього кольору зроблено написи: "Голова", а також номер та дата наказу про нагородження.

  Почесна грамота скріплюється підписом Голови Державної служби з питань інвалідів та ветеранів і печаткою.

  Заступник директора Департаменту управління персоналом та організаційно-документального забезпечення — начальник управління по роботі з персоналом

  І. Ковальова

  Додаток 5 до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України (пункт 1.2)

  ЕСКІЗ Нагрудного знака Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України "За сумлінну працю"

  Заступник директора Департаменту управління персоналом та організаційно-документального забезпечення — начальник управління по роботі з персоналом

  І. Ковальова

  Додаток 6 до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України (пункт 1.2)

  ОПИС Нагрудного знака Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України "За сумлінну працю"

  Відзнака "За сумлінну працю" виготовляється з металу жовтого кольору та має форму восьмипроменевої зірки розміром 45х45 мм. У середині зірки  розміщено круглий медальйон. Медальйон обрамлено стрічкою бордового кольору з написом: "За сумлінну працю". У центрі медальйона на тлі синього кольору розташовано контурне зображення мапи України, а нижче — рукостискання золотистого кольору. Рукостискання символізує допомогу громадянам України — інвалідам та ветеранам, якими опікується Служба, з боку держави та суспільства.

  У верхній частині Нагрудного знака розташовано зображення малого Державного Герба України.

  Зворотний бік Нагрудного знака — плоский та має по колу напис "Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України".

  Усі зображення і написи — рельєфні.

  Заступник директора Департаменту управління персоналом та організаційно-документального забезпечення — начальник управління по роботі з персоналом

  І. Ковальова

  Додаток 7 до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України (пункт 1.4)

  ЕСКІЗ посвідчення до Нагрудного знака Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України "За сумлінну працю"

  Заступник директора Департаменту управління персоналом та організаційно-документального забезпечення — начальник управління по роботі з персоналом

  І. Ковальова

  Додаток 8 до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України (пункт 1.4)

  ОПИС посвідчення до Нагрудного знака Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України "За сумлінну працю"

  Посвідчення є прямокутником розміру 140 ? 105 мм, виготовленим з твердого картону бордового кольору, складеним на згин у вигляді книжки.

  На титульному боці обкладинки містяться: у верхній частині — зображення малого Державного Герба України, напис  "Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України", у нижній частині — "ПОСВІДЧЕННЯ" до Нагрудного знака "За сумлінну працю" золотистого кольору.

  Внутрішня площина посвідчення в розгорнутому вигляді має блакитний колір. У лівій верхній частині внутрішньої площини посвідчення посередині у два рядки розміщується напис "Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України", виконаний фарбою чорного кольору великими друкованими літерами. У центрі лівої частині внутрішньої площини посвідчення розміщено художнє зображення відомчої заохочувальної відзнаки, нижче — реєстраційний номер посвідчення.

  У праву частину внутрішньої площини посвідчення вносяться відомості щодо прізвища, ім’я, по батькові нагородженого. Під ними розташовано написи чорного кольору: "наказом Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України", дата та номер наказу про нагородження. Нижче — напис: "Нагороджено відомчою заохочувальною відзнакою — Нагрудним знаком" та напис "За сумлінну працю", виконаний червоним кольором, нижче розміщено напис "Голова".

  Посвідчення скріплюється підписом Голови Державної служби з питань інвалідів та ветеранів і печаткою.

  Заступник директора Департаменту управління персоналом та організаційно-документального забезпечення — начальник управління по роботі з персоналом

  І. Ковальова

  Юридичний портал Справедливість

  Экс-первый заместитель главы Администрации Президента .

  Экс-первый заместитель главы Администрации Президента А.Портнов объявлен в розыск Министерство внутренних дел объявило в розыск бывшего первого заместителя главы Администрации Президента Андрея Портнова. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел в разделе «лица, ...

  В ГПУ допросили экс-министра юстиции А.Лавриновича

  В ГПУ допросили экс-министра юстиции А.Лавриновича В Генеральной прокуратуре провели допрос бывшего министра юстиции Александра Лавриновича в производстве о злоупотреблении служебным положением во время расходования государственных денег в сумме ...

  До уваги водіїв! У центрі Києва на Новий рік буде ...

  До уваги водіїв! У центрі Києва на Новий рік буде перекрито рух транспорту Державтоінспекція інформує, що з метою попередження правопорушень та забезпечення охорони громадського порядку в місцях проведення святкових заходів у період з 18:00 31 грудня 2014 року до 06:30 ...

  Ещё материал по теме: