Гражданский брак и немного права

Гражданский брак и немного права Прежде, чем оформить собственные отношения многие молодые пары предпочитают пожить свободно, не обременяя себя штампами и ...

Гражданский брак и немного права

Гражданский брак и немного права Прежде, чем оформить собственные отношения многие молодые пары предпочитают пожить свободно, не обременяя себя штампами и ...

Обжалование и оспаривание исполнительной ...

Обжалование и оспаривание исполнительной надписи Обжалование и оспаривание исполнительной надписи сотрудников нотариальных служб по национальному законодательсву.

Про затвердження Положення про надання послуг із перенесення абонентських номерів та використання персональних номерів, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизаціїНАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

 • 25.04.2013  № 248
 • Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 липня 2013 р. за № 1117/23649

  Про затвердження Положення про надання послуг із перенесення абонентських номерів та використання персональних номерів

  Відповідно до статей 18, 32, 39 Закону України «Про телекомунікації»( 1280-15 ), Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації( 1067/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1067, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Положення про надання послуг із перенесення абонентських номерів та використання персональних номерів, що додається.

  2. Операторам телекомунікацій забезпечити надання абонентам послуги з перенесення абонентського номера та користування персональним номером:

 • на мережах рухомого (мобільного) зв’язку з 20 грудня 2013 року;
 • на мережах фіксованого місцевого телефонного зв’язку з 01 січня 2015 року за наявності відповідної технічної можливості комутаційних станцій та вузлів і за умови придатності власної телекомунікаційної мережі для взаємодії з централізованою базою даних (далі — ЦБД), а з 01 січня 2025 року — в обов’язковому порядку.

  3. Департаменту зв’язку спільно з Департаментом забезпечення діяльності протягом тижня з дня набрання чинності цим рішенням розмістити оголошення на офіційному веб-сайті НКРЗІ в мережі Інтернет у розділі «Оголошення» про прийом від організацій заяв про намір здійснювати централізоване технічне адміністрування персональних номерів та абонентських номерів, що перенесені.

  4. Операторам телекомунікацій протягом двох місяців після введення в експлуатацію ЦБД укласти договори з Адміністратором ЦБД, забезпечити підключення власних телекомунікаційних мереж до обладнання ЦБД та їх взаємодію відповідно до Технічних вимог до телекомунікаційних мереж України щодо забезпечення надання телекомунікаційних послуг перенесення абонентського номера та користування персональним номером( z1947-12 ), затверджених наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 01 листопада 2012 року № 617, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 листопада 2012 року за № 1947/22259.

  5. Департаменту зв’язку в установленому законодавством порядку подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  6. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

  П. Яцук

  ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації 25.04.2013  № 248

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 липня 2013 р. за № 1117/23649

  ПОЛОЖЕННЯ про надання послуг із перенесення абонентських номерів та використання персональних номерів

  I. Загальні положення

  1.1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України «Про телекомунікації»( 1280-15 ) (далі — Закон) та визначає порядки:

 • надання послуг з перенесення абонентських номерів (далі — ППН);
 • адміністрування, присвоєння абонентам і обслуговування персональних номерів;
 • визначення організації, яка здійснює централізоване технічне адміністрування персональних номерів та перенесених абонентських номерів;

  досудового вирішення спорів щодо надання послуг з перенесення абонентських номерів та використання персональних номерів.

  1.2. Надання телекомунікаційних послуг з перенесення абонентських номерів та користування персональними номерами (далі — КПН) здійснюється з дотриманням вимог Закону( 1280-15 ), Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг( 295-2012-п ), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 року № 295, Технічних вимог до телекомунікаційних мереж України щодо забезпечення надання телекомунікаційних послуг перенесення абонентського номера та користування персональним номером( z1947-12 ), затверджених наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 01 листопада 2012 року № 617, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 листопада 2012 року за № 1947/22259 (далі — Технічні вимоги), інших нормативно-правових актів та нормативних документів у сфері телекомунікацій.

  1.3. Дія цього Положення поширюється на всіх операторів телекомунікацій, що надають телекомунікаційні послуги з використанням номерного ресурсу, абонентів та організацію, яка визначена Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, для здійснення централізованого технічного адміністрування персональних номерів та перенесених абонентських номерів.

  1.4. Вимоги цього Положення є обов'язковими для застосування операторами телекомунікацій та Адміністратором при наданні ППН та КПН.

  1.5. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

  Адміністратор — організація, яка визначена НКРЗІ відповідно до законодавства для здійснення централізованого технічного адміністрування персональних номерів та перенесених абонентських номерів;

  базове надання телекомунікаційних послуг — надання телекомунікаційних послуг абоненту оператором телекомунікацій, який здійснює розрахунки з абонентом;

  базовий оператор — оператор телекомунікацій, у мережі якого забезпечується базове надання телекомунікаційних послуг;

  оператор-донор — оператор телекомунікацій, з діапазону номерного ресурсу якого здійснюється перенесення абонентського номера за заявою абонента та в мережі якого надавались телекомунікаційні послуги за цим абонентським номером до його перенесення;

  оператор-ініціатор — оператор телекомунікацій, з мережі якого ініціюється виклик і/або повідомлення на перенесений абонентський або на персональний номер;

  оператор-отримувач — оператор телекомунікацій, у мережі якого надаються телекомунікаційні послуги за перенесеним абонентським або персональним номером;

  оператор-транзитер — оператор телекомунікацій, який забезпечує транзит трафіку від мережі оператора-ініціатора до мережі оператора-отримувача, а у разі необхідності забезпечує обмін/транзит сигнальних повідомлень.

  1.6. Контроль за додержанням вимог цього Положення суб’єктами ринку телекомунікацій здійснює НКРЗІ.

  II. Порядок надання послуг з перенесення абонентських номерів, користування персональним номером

  2.1. Оператор телекомунікацій зобов’язаний надавати абонентам ППН та/або КПН, крім випадків, визначених пунктом 2.29 цього розділу.

  2.2. Оператор телекомунікацій, що надає послуги фіксованого телефонного зв’язку, повинен надавати абонентам ППН у межах зони нумерації та КПН у власній мережі.

  2.3. Оператор телекомунікацій, що надає послуги рухомого (мобільного) зв’язку, повинен надавати абонентам ППН та КПН у межах території України відповідно до ліцензії.

  2.4. При наданні ППН/КПН оператор телекомунікацій повинен:

  1) інформувати абонентів через засоби масової інформації, веб-сайт, пункти обслуговування споживачів тощо про умови і порядок надання ППН/КПН;

  2) дотримуватись вимог цього Положення, інших актів законодавства та інструкцій з використання централізованої бази даних (далі — ЦБД);

  3) надавати телекомунікаційні послуги на рівних та недискримінаційних умовах абонентам у своїй мережі із власним номерним ресурсом та тим абонентам, які перенесли свої абонентські номери в мережу цього оператора чи користуються персональними номерами;

  4) застосовувати вибрані абонентом тарифні плани оператора-отримувача, доступні для підключення на момент перенесення номера;

  5) здійснювати маршрутизацію трафіку (викликів голосової телефонії, коротких текстових (SMS) та мультимедійних (MMS) повідомлень) на перенесені абонентські та персональні номери згідно з даними, отриманими від ЦБД;

  6) забезпечувати відповідно до законодавства захист персональних даних про абонента, отриманих при замовленні чи наданні послуг;

  7) вживати заходів для недопущення несанкціонованого доступу до ЦБД та наявної в ній інформації, дотримуватись вимог законодавства щодо захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах;

  8) здійснювати маршрутизацію коротких текстових (SMS) та мультимедійних (MMS) повідомлень на перенесені абонентські номери і на персональні номери (для операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв’язку);

  9) у випадку, коли перенесення абонентських номерів потребує заміни кінцевого обладнання, яке використовує абонент, здійснювати інформування абонента при отриманні від нього заяви на перенесення абонентського номера щодо необхідних технічних характеристик кінцевого обладнання, яке може використовуватись для отримання послуг у мережі оператора-отримувача, а також у разі можливості про тип та умови придбання такого кінцевого обладнання.

  2.5. Під час встановлення з’єднання з перенесеними абонентськими чи персональними номерами оператор-ініціатор безоплатно повідомляє абонента, що викликає (у визначений ним спосіб), про відмінність тарифу щодо абонентів оператора-ініціатора.

  2.6. У разі отримання повідомлення про завершення процесу перенесення абонентського номера або персонального номера до мережі оператора-отримувача базовий оператор зобов’язаний припинити базове надання телекомунікаційних послуг та нарахування абонентної плати, що пов’язане з базовим наданням телекомунікаційних послуг абонентам, які здійснили таке перенесення, за вирахуванням тривалості втрати такими абонентами обслуговування їхніх абонентських номерів згідно з пунктом 2.28 цього розділу.

  2.7. Базовий оператор, з мережі якого здійснюється перенесення абонентського номера, та абонент зобов’язані дотримуватись укладеного між ними договору про надання телекомунікаційних послуг у разі перенесення абонентського номера, за винятком визначених у ньому зобов’язань у частині надання телекомунікаційних послуг та сплати абонентної плати за абонентським номером, який переноситься. Оператор телекомунікацій не може накладати обмеження на абонентів щодо можливості отримання ними ППН та КПН.

  2.8. Після припинення оператором-отримувачем надання послуг абоненту з використанням перенесеного номера оператор-отримувач повідомляє про вивільнення цього номера оператора-донора та Адміністратора не пізніше ніж через 24 години.

  2.9. При використанні ЦБД оператор телекомунікацій на умовах відповідного договору повинен:

  1) здійснити підключення власних телекомунікаційних мереж до обладнання ЦБД (безпосереднє або через транзитну мережу) для обміну сигнальними повідомленнями та службовою інформацією;

  2) забезпечити придатність власної телекомунікаційної мережі для взаємодії з ЦБД згідно з Технічними вимогами( z1947-12 ), цим Положенням та інструкціями з використання ЦБД;

  3) дотримуватись інструкцій з використання ЦБД.

  2.10. Оператор телекомунікацій має право:

  1) на безперешкодний, цілодобовий, рівний і недискримінаційний доступ до інформації з ЦБД в обсязі, що є необхідним для встановлення з’єднання з перенесеним абонентським номером або персональним номером;

  2) на відшкодування збитків, заподіяних унаслідок недотримання Адміністратором строків реалізації перенесення абонентського номера, що пов’язано з порушеннями та збоями в роботі ЦБД з вини Адміністратора відповідно до пункту 2.11 цього розділу;

  3) на відшкодування збитків через неможливість маршрутизації трафіку на перенесені та персональні номери, що пов’язано з порушеннями та збоями в роботі ЦБД з вини Адміністратора.

  2.11. Відшкодування збитків, зазначених у підпунктах 2 ( z1117-13 ), 3 пункту 2.10 цього розділу, здійснюється за рахунок Адміністратора, якщо це передбачено умовами договору між Адміністратором та операторами телекомунікацій, у порядку, визначеному законодавством України.

  2.12. У разі якщо обладнання мережі оператора-ініціатора не підтримує формування альтернативних сигнальних та інформаційних маршрутів безпосередньо до обладнання Адміністратора, то такий оператор повинен забезпечити таке з’єднання через мережу оператора-транзитера.

  2.13. У разі якщо обладнання в мережі оператора-ініціатора не підтримує формування альтернативних сигнальних та інформаційних маршрутів до інших телекомунікаційних мереж і до обладнання Адміністратора та не в змозі підключитись до мережі оператора-транзитера при наданні ППН/КПН, такий оператор-ініціатор повинен протягом 7 днів з моменту виникнення факту неможливості виклику з мережі цього оператора абонентів з перенесеними або персональними номерами повідомити про такі обставини Адміністратора, який вживає необхідних заходів для забезпечення обробки сигнального та інформаційного трафіку цього оператора-ініціатора.

  2.14. ППН надається абоненту, який на законних підставах використовує абонентський номер, щодо якого замовляється послуга, за заявою цього абонента.

  2.15. Оператор-отримувач організовує перенесення абонентського номера. У разі ненадання або неналежного надання ППН абонент звертається до оператора-отримувача для усунення таких порушень.

  2.16. Надана абонентом оператору-отримувачу заява є підставою для перенесення абонентського номера.

  При отриманні заяви оператор-отримувач:

 • роз’яснює абоненту його права та обов’язки;
 • роз’яснює умови надання телекомунікаційних послуг за обраним тарифним планом;
 • роз’яснює порядок та умови надання ППН, зазначаючи період часу, протягом якого не надаватимуться телекомунікаційні послуги за відповідним абонентським номером, та конкретний час завершення робіт з перенесення цього номера;

  укладає з особою, що бажає перенести абонентський номер, договір на надання телекомунікаційних послуг.

  2.17. Абонент, який бажає отримати ППН, звертається до оператора-отримувача із заявою, оформленою одним з таких способів:

 • надсилання короткого текстового повідомлення (SMS) на визначений оператором-отримувачем номер;
 • подання заяви в письмовому вигляді до пункту обслуговування абонентів оператора-отримувача;
 • заповнення інтерактивної анкети на офіційному веб-сайті оператора-отримувача або в будь-який інший спосіб, визначений оператором-отримувачем, з дотриманням вимог законодавства.

  2.18. Оператор-отримувач при отриманні заяви на ППН повинен забезпечити ідентифікацію абонентського номера, щодо якого замовляється послуга, і зафіксувати дату та час отримання заяви.

  2.19. У заяві, оформленій письмово, зазначаються:

  1) абонентський номер (номери), перенесення якого (яких) вимагається;

  2) найменування оператора-донора або базового оператора, якщо таким оператором є юридична особа, або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, якщо таким оператором є фізична особа — підприємець;

  3) найменування оператора-отримувача, якщо таким оператором є юридична особа, або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, якщо таким оператором є фізична особа — підприємець, та підтвердження того, що заявникові відомі і зрозумілі умови надання телекомунікаційних послуг оператором-отримувачем за обраним тарифним планом;

  4) номер іншого телефону або адреса електронної пошти для зворотного зв’язку;

  5) бажаний час перенесення абонентського номера (номерів);

  6) обраний тариф та/або тарифний план у мережі оператора-отримувача та умови оплати;

  7) для абонентів — юридичних осіб — повне найменування, місцезнаходження та код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України.

  Абонент — фізична особа за власним бажанням може вказати в заяві прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, серію та номер паспорта або іншого документа, що посвідчує особу.

  Уповноважена особа абонента — юридичної особи повинна пред'явити оригінал документа, що підтверджує повноваження на здійснення перенесення абонентського номера (номерів) такої юридичної особи.

  2.20. Якщо абонент планує отримувати телекомунікаційні послуги на підставі укладеного в письмовій формі договору, то він додатково до інформації, зазначеної в пункті 2.19 цього розділу, надає відомості, передбачені законодавством для укладення договору про надання телекомунікаційних послуг.

  2.21. Процедура обміну інформаційними повідомленнями між сторонами, що задіяні в наданні ППН, послідовність дій цих сторін визначаються інструкціями з використання ЦБД, які розробляються і погоджуються відповідно до Технічних вимог( z1947-12 ).

  2.22. При надходженні заяви від абонента про отримання ППН:

  1) оператор-отримувач протягом 8 годин з моменту реєстрації заяви робить запит до базового оператора щодо можливості здійснення ППН за певним абонентським номером;

  2) базовий оператор протягом 8 годин з моменту отримання відповідного запиту від оператора-отримувача інформує оператора-отримувача про можливість надання ППН за певним абонентським номером або про підстави для відмови в перенесенні абонентського номера;

  3) оператор-отримувач повідомляє абонента про можливість надання ППН. При цьому абоненту повідомляються час та місце, коли та де він може у разі необхідності отримати ідентифікаційну телекомунікаційну картку, кінцеве обладнання та укласти письмовий договір;

  4) у разі відмови у ППН оператор-отримувач зобов’язаний повідомити абоненту відповідні підстави, передбачені пунктом 2.29 ( z1117-13 ) цього розділу;

  5) абонент після отримання повідомлення відповідно до підпункту 3 цього пункту повинен у передбачених оператором-отримувачем випадках отримати ідентифікаційну телекомунікаційну картку, за необхідності придбати кінцеве обладнання та укласти договір. Абонент, який отримує послуги знеособлено, крім того, повинен пред’явити ідентифікаційну телекомунікаційну картку, за якою отримував телекомунікаційні послуги базового оператора, абонентський номер якої бажає перенести.

  2.23. Оператор-отримувач після виконання заходів, передбачених пунктом 2.22 цього розділу, повідомляє базового оператора та Адміністратора про початок перенесення номера.

  2.24. До завершення перенесення номера базовий оператор зобов’язаний надавати телекомунікаційні послуги абоненту, який подав заяву про перенесення номера, недискримінаційно, за встановленими показниками якості, за тарифами і на умовах, які були визначені договором про надання телекомунікаційних послуг із цим абонентом до моменту подання заяви.

  2.25. Порядок оплати і форма розрахунків за надання телекомунікаційних послуг після завершення перенесення абонентського номера визначаються договором між абонентом та оператором-отримувачем.

  2.26. Адміністратор, оператори-донори або базові оператори та оператори-отримувачі повинні забезпечити перенесення абонентського номера протягом 24 годин (крім вихідних, святкових та неробочих днів) у мережах рухомого (мобільного) зв’язку та протягом 7 робочих днів у мережах фіксованого телефонного зв’язку з моменту реєстрації заяви, за винятком випадку, коли абонент вказує у заяві пізніший строк перенесення абонентського номера (номерів), який не може перевищувати 30 днів.

  2.27. Якщо перенесення абонентського номера пов’язане з необхідністю організації оператором-отримувачем нової абонентської лінії, строк реалізації перенесення може бути встановлений до 14 робочих днів.

  2.28. Час тимчасової втрати обслуговування абонентського номера не може перевищувати 3 години.

  2.29. Абоненту може бути відмовлено у ППН, якщо:

  1) право користування абонентським номером, на перенесення якого подана заява, належить іншій особі або якщо на підставах, визначених законодавством, за цим номером припинено надання послуг абоненту, який заявляє про бажання його перенести;

  2) абонент, який бажає перенести номер, під час перенесення абонентського номера подав заяву про перенесення цього самого абонентського номера іншому оператору-отримувачу;

  3) після останнього перенесення абонентського номера не минуло 30 днів;

  4) абонентом у заяві про перенесення абонентського номера зазначено неповні та/або недостовірні дані.

  2.30. Абонент має право безкоштовно відмовитись від поданої ним заяви про перенесення абонентського номера, повідомивши про це оператора-отримувача в такий самий спосіб, яким подавав заяву, у строк, що не перевищує половину строку на здійснення перенесення абонентського номера, зазначеного в пункті 2.26 цього розділу.

  2.31. Взаєморозрахунки між операторами телекомунікацій під час обслуговування абонентів з перенесеними абонентськими номерами або абонентів з персональними номерами здійснюються за послуги пропуску трафіку відповідно до договорів про взаємоз’єднання, укладених між цими операторами телекомунікацій.

  2.32. Оплата послуг Адміністратора здійснюється оператором-отримувачем згідно з умовами укладеного відповідного договору за кожне успішне з’єднання з перенесеними абонентськими номерами або з персональними номерами, які обслуговуються в мережі оператора-отримувача, а також за кожне доставлене коротке текстове (SMS) та мультимедійне (MMS) повідомлення на такі абонентські номери у разі, якщо ці з’єднання здійснюються за викликами та/або доставляються повідомлення з мереж інших операторів-ініціаторів.

  Успішним з’єднанням вважається відповідь абонента (сигнал відповіді факсу, модема тощо) без урахування тривалості такого з’єднання.

  2.33. Оператор-отримувач забезпечує облік успішно встановлених вхідних з’єднань з перенесеними абонентськими або персональними номерами, а також доставлених коротких текстових (SMS) та мультимедійних (MMS) повідомлень на такі номери і надсилає до Адміністратора відповідні формалізовані дані такого обліку.

  2.34. Абоненти, що бажають отримати ППН, не здійснюють окремої оплати за перенесення номера.

  2.35. Нарахування абонентам операторами телекомунікацій окремої оплати за перенесення абонентського номера або за задіяння персонального номера не допускається.

  III. Порядок адміністрування, присвоєння абонентам і обслуговування персональних номерів

  3.1. Утворення персональних номерів здійснюється в номерному ресурсі згідно з Національним планом нумерації України( z1284-06 ).

  3.2. Номерний ресурс, у якому утворюються персональні номери абонентів, не може бути наданий жодному оператору телекомунікацій як оператору-донору.

  3.3. Присвоєння персональних номерів здійснюється Адміністратором безпосередньо на підставі заяви абонентів, а також за участю операторів/провайдерів телекомунікацій згідно з укладеними договорами між цими операторами/провайдерами телекомунікацій і Адміністратором.

  Умови присвоєння абонентам персональних номерів оприлюднюються на офіційному сайті Адміністратора.

  3.4. Присвоєння персональних номерів абонентам здійснюється винятково при укладанні абонентом договору з Адміністратором про обслуговування і адміністрування персональних номерів. Персональні номери присвоюються тільки зареєстрованим абонентам.

  3.5. Задіяння та обслуговування персональних номерів здійснюються згідно з укладеними договорами між абонентами персональних номерів та операторами телекомунікацій, у мережах яких вони отримують послуги, після реєстрації Адміністратором таких номерів у ЦБД, а також згідно з інструкціями з використання ЦБД.

  3.6. Перенесення персональних номерів після їх присвоєння абонентам, реєстрації в ЦБД та первинного задіяння в мережі оператора-отримувача здійснюється у тому самому порядку, що й перенесення абонентських номерів.

  Крім подання заяви згідно з пунктом 2.17 розділу ІІ цього Положення, абонент персонального номера, який для отримання телекомунікаційних послуг бажає перенести свій персональний номер у мережі іншого оператора телекомунікацій або задіяти персональний номер у мережах різних операторів телекомунікацій, може використовувати для цих цілей інтерактивні анкети на офіційному веб-сайті Адміністратора.

  3.7. Процедура обміну інформаційними повідомленнями між сторонами, що беруть участь в обслуговуванні персональних номерів, та послідовність їхніх дій визначаються інструкціями з використання ЦБД.

  IV. Порядок визначення організації, яка здійснює централізоване технічне адміністрування персональних номерів та перенесених абонентських номерів

  4.1. Організація, яка здійснює централізоване технічне адміністрування персональних номерів та перенесених абонентських номерів, визначається НКРЗІ.

  4.2. Процедура визначення Адміністратора вважається розпочатою з дня оприлюднення на офіційному веб-сайті НКРЗІ оголошення про прийом від організацій (далі — організація-претендент) заяв про намір здійснювати централізоване технічне адміністрування персональних номерів та перенесених абонентських номерів (далі — заява). В оголошенні зазначаються:

 • дата оприлюднення оголошення;
 • поштова адреса, за якою надсилаються заяви;
 • дата, до якої приймаються заяви;
 • вимоги до організації-претендента, визначені згідно з пунктом 4.8 цього розділу.
 • 4.3. Строк, упродовж якого приймаються заяви, не може бути меншим за 30 днів з дня оприлюднення відповідного оголошення.

  4.4. Заява підписується уповноваженою особою організації-претендента. До заяви додаються такі документи:

  1) засвідчена в установленому порядку копія установчого документа (у разі провадження діяльності на основі модельного статуту подається засвідчена в установленому законодавством порядку копія рішення засновників/учасників з інформацією про провадження діяльності на основі модельного статуту);

  2) пояснювальна записка із загальним описом ЦБД, що пропонується, та її технічних характеристик;

  3) інформація щодо відповідності організації-претендента умовам, зазначеним у пункті 4.8 цього розділу;

  4) документи, які підтверджують фінансову спроможність або можливість залучення коштів для здійснення централізованого технічного адміністрування персональних номерів і перенесених абонентських номерів.

  4.5. Заява з доданими документами надсилається до НКРЗІ рекомендованим листом з описом вкладення або подається до НКРЗІ особисто уповноваженою особою організації-претендента. У випадку подання документів уповноваженою особою організації-претендента до НКРЗІ працівник НКРЗІ, відповідальний за прийняття вхідної кореспонденції, у присутності особи, що подає документи, перевіряє наявність усіх зазначених у заяві додатків та робить відмітку про прийняття документів на копії заяви.

  4.6. Заява, подана з порушенням пунктів 4.4 та 4.5 цього розділу, а також з порушенням строку її подання, до розгляду не приймається та повертається організації-претенденту, що її подала, не пізніше 5 робочих днів з дня її отримання.

  4.7. Заяви, подані з дотриманням вимог цього Положення, розглядаються на засіданні НКРЗІ протягом 14 днів після закінчення строку подання заяв з обов’язковим запрошенням уповноважених осіб організацій-претендентів. Запрошення на участь у засіданні НКРЗІ надсилаються організаціям-претендентам рекомендованими листами на поштові адреси, зазначені у відповідних заявах, не пізніше ніж за 7 календарних днів до дати проведення засідання НКРЗІ.

  4.8. Організація-претендент повинна відповідати таким вимогам:

  1) бути резидентом;

  2) не мати у своєму статутному капіталі частки, що належить іноземній компанії або особі, що діє в інтересах іноземної особи, у розмірі більше ніж 10%;

  3) не бути державним або комунальним підприємством або таким, у статутному капіталі якого частка, що належить державі, перевищує 50%;

  4) бути утвореною і зареєстрованою відповідно до законодавства не менше ніж за 3 роки до дати подання відповідної заяви до НКРЗІ;

  5) мати досвід адміністрування централізованих баз даних у телекомунікаційних мережах загального користування/інформаційних системах загального доступу не менше 1 року;

  6) не бути оператором телекомунікацій, що надає послуги фіксованого та/або рухомого (мобільного) зв’язку, а також не бути пов’язаною відносинами контролю у значенні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції»( 2210-14 ) з операторами телекомунікацій, що надають телекомунікаційні послуги в Україні та/або в інших країнах світу;

  7) у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, організація-претендент повинна мати дозвіл на концентрацію або узгоджені дії;

  8) не мати чинних договорів (за винятком договорів про надання телекомунікаційних послуг) з операторами, провайдерами телекомунікацій, які накладають фінансові зобов’язання на організацію-претендента;

  9) мати ескізний проект реалізації функцій централізованого технічного адміністрування персональних номерів та перенесених абонентських номерів і відповідне технічне завдання;

  10) може бути створеною у тому числі у вигляді асоціації, консорціуму чи іншого об’єднання для досягнення спільної мети, а саме здійснення централізованого технічного обслуговування персональних та перенесених абонентських номерів.

  4.9. За результатами розгляду заяв та доданих до них документів НКРЗІ приймає рішення, яким визначає організацію, яка здійснює централізоване технічне адміністрування персональних номерів та перенесених абонентських номерів (далі — Рішення).

  4.10. У Рішенні визначаються строк введення в експлуатацію ЦБД та запровадження надання ППН/КПН.

  4.11. Для забезпечення створення та належного функціонування ЦБД Адміністратор повинен:

  1) за свій рахунок та у встановлений в Рішенні строк ввести в експлуатацію ЦБД;

  2) розробити інструкції з використання ЦБД, погодити їх з НКРЗІ та центральним органом виконавчої влади в галузі зв’язку (далі — ЦОВЗ);

  3) забезпечити безперебійну роботу ЦБД, її централізоване технічне адміністрування та перенесення абонентських номерів у встановлені цим Положенням строки;

  4) виконувати вимоги законодавства щодо рівного, недискримінаційного доступу операторів телекомунікацій до ЦБД, вживати заходів щодо збереження цілісності та сталості телекомунікаційної мережі загального користування України;

  5) надавати послуги операторам телекомунікацій за однаковими для усіх операторів тарифами;

  6) не здійснювати господарської діяльності, пов’язаної з наданням телекомунікаційних послуг, крім діяльності з технічного адміністрування персональних номерів та перенесених абонентських номерів;

  7) здійснювати свою господарську діяльність прозоро, оприлюднювати на своєму веб-сайті інструкції з використання ЦБД, економічні, технічні та організаційні умови діяльності з надання ППН/КПН;

  8) інформувати абонентів про порядок та умови надання ППН та КПН;

  9) надавати абонентам безоплатну консультаційну підтримку з питань замовлення та отримання ППН, присвоєння персонального номера та надання послуги КПН, у тому числі через довідково-інформаційну службу;

  10) забезпечувати відповідно до законодавства обробку персональних даних про абонента, отриманих при замовленні чи наданні послуг, бути володільцем персональних даних абонентів, яким присвоєні персональні номери, та розпорядником персональних даних абонентів, які отримали послуги з перенесення абонентських номерів;

  11) забезпечити недопущення несанкціонованого доступу до ЦБД та наявної в ній інформації, перешкоджанню нормальній роботі ЦБД, здійснювати спільно з операторами телекомунікацій заходи щодо виявлення і запобігання таким діям, дотримуватись вимог законодавства щодо захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах;

  12) здійснювати маршрутизацію міжнародних коротких текстових (SMS) та мультимедійних (MMS) повідомлень на перенесені абонентські номери та на персональні номери в мережах рухомого (мобільного) зв’язку;

  13) взаємодіяти з правоохоронними органами і системою екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 у порядку, визначеному законодавством;

  14) здійснювати взаємодію відповідно до чинного законодавства з уповноваженими органами стосовно проведення ними оперативно-розшукових заходів, слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій;

 • 15) дотримуватись інших вимог, визначених законодавством, в тому числі цим Положенням.
 • 4.12. Протягом трьох робочих днів з дня прийняття Рішення воно видається Адміністратору і є документом, що визначає право на здійснення централізованого технічного адміністрування персональних номерів та перенесених абонентських номерів.

  4.13. У випадку порушення Рішення, систематичного порушення вимог законодавства про телекомунікації, умов договорів з операторами телекомунікацій, несвоєчасного надання ППН та КПН НКРЗІ має право скасувати Рішення. Таке рішення набирає чинності через 6 місяців з дня його прийняття. Одночасно із скасуванням Рішення НКРЗІ оголошує про прийом від організацій-претендентів відповідних заяв.

  4.14. Адміністратор не має права в односторонньому порядку припинити адміністрування ЦБД до моменту забезпечення можливості здійснення централізованого технічного адміністрування персональних номерів та перенесених абонентських номерів новим Адміністратором.

  Про рішення припинити адміністрування ЦБД Адміністратор повинен повідомити НКРЗІ в письмовій формі не пізніше ніж за 6 місяців до орієнтовної дати припинення адміністрування ЦБД.

  4.15. У разі припинення діяльності Адміністратора у випадках, передбачених пунктами 4.13 та 4.14 цього розділу, НКРЗІ визначає нову організацію, яка здійснює централізоване технічне адміністрування персональних номерів та перенесених абонентських номерів відповідно до цього Положення. Інформаційне наповнення ЦБД передається за рішенням НКРЗІ відповідно до інструкцій з використання ЦБД нововизначеному Адміністратору, який у встановлені зазначеним рішенням строки забезпечує безперервність адміністрування ЦБД персональних та перенесених абонентських номерів.

  4.16. Для здійснення Адміністратором централізованого технічного адміністрування персональних номерів та перенесених абонентських номерів НКРЗІ надає йому необхідну інформацію про розподіл номерного ресурсу, виділяє йому коди пунктів сигналізації мережі спільноканальної системи сигналізації № 7, надає необхідну для забезпечення діяльності Адміністратора інформацію.

  V. Порядок досудового вирішення спорів щодо надання послуг з перенесення абонентських номерів та користування персональними номерами

  5.1. Врегулювання спорів між сторонами, які виникають під час надання ППН/КПН, вирішуються шляхом проведення двосторонніх консультацій та переговорів. Консультації та переговори проводяться уповноваженими представниками операторів телекомунікацій та Адміністратора після попереднього повідомлення однієї зі сторін про ініціювання проведення переговорів.

  5.2. Якщо за результатами переговорів з’ясовано, що сторони спору не можуть дійти згоди, позиції сторін оформлюються протоколом розбіжностей, після чого заявник може подати письмове звернення до НКРЗІ щодо досудового вирішення спору відповідно до законодавства.

  5.3. Досудове врегулювання спору, який виник при виконанні або розірванні договору, при наданні ППН/КПН, здійснюється НКРЗІ в разі відсутності судового рішення у справі про спір між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав та/або ухвали про відкриття провадження у зазначеній справі.

  5.4. Розгляд питання щодо досудового врегулювання спору на засіданні НКРЗІ відбувається з обов’язковим запрошенням, а також за присутності обох сторін. При цьому відсутність однієї або обох сторін не є підставою для перенесення розгляду. За результатами розгляду НКРЗІ приймає рішення щодо врегулювання спору або про проведення експертизи згідно з Порядком проведення експертизи при досудовому врегулюванні спору( z0525-10 ), затвердженим рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 13 травня 2010 року № 217, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 липня 2010 року за № 525/17820.

  5.5. Рішення НКРЗІ є обов’язковим для виконання учасниками спору. У разі прийняття НКРЗІ рішення, яке не задовольняє одну зі сторін, заінтересована сторона має право звернутися до суду.

  Директор Департаменту зв’язку

  І. Хохотва

  Юридичний портал Справедливість

  Экс-первый заместитель главы Администрации Президента .

  Экс-первый заместитель главы Администрации Президента А.Портнов объявлен в розыск Министерство внутренних дел объявило в розыск бывшего первого заместителя главы Администрации Президента Андрея Портнова. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел в разделе «лица, ...

  В ГПУ допросили экс-министра юстиции А.Лавриновича

  В ГПУ допросили экс-министра юстиции А.Лавриновича В Генеральной прокуратуре провели допрос бывшего министра юстиции Александра Лавриновича в производстве о злоупотреблении служебным положением во время расходования государственных денег в сумме ...

  До уваги водіїв! У центрі Києва на Новий рік буде ...

  До уваги водіїв! У центрі Києва на Новий рік буде перекрито рух транспорту Державтоінспекція інформує, що з метою попередження правопорушень та забезпечення охорони громадського порядку в місцях проведення святкових заходів у період з 18:00 31 грудня 2014 року до 06:30 ...

  Ещё материал по теме: