Гражданский брак и немного права

Гражданский брак и немного права Прежде, чем оформить собственные отношения многие молодые пары предпочитают пожить свободно, не обременяя себя штампами и ...

Гражданский брак и немного права

Гражданский брак и немного права Прежде, чем оформить собственные отношения многие молодые пары предпочитают пожить свободно, не обременяя себя штампами и ...

Обжалование и оспаривание исполнительной ...

Обжалование и оспаривание исполнительной надписи Обжалование и оспаривание исполнительной надписи сотрудников нотариальных служб по национальному законодательсву.

роботи і послуги, щодо яких запроваджено державне регулювання цін (тарифів), Міністерство економічного розвитку і торгівлі УкраїниМІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 • 14.08.2013  № 967
 • Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 вересня 2013 р. за № 1545/24077

  Про питання надання висновків щодо розрахунків економічно обґрунтованих планованих витрат під час формування цін (тарифів) на товари, роботи і послуги, щодо яких запроваджено державне регулювання цін (тарифів)

  Відповідно до підпункту 4 пункту 4 Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України( 634/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 31 травня 2011 року № 634, пункту 5 Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари ( 1222-2007-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 року № 1222, пункту 41 Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів( 1010-2006-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 року № 1010, пункту 32 Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій( 869-2011-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869, НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити такі, що додаються:

  Порядок надання висновків щодо розрахунків економічно обґрунтованих планованих витрат під час формування тарифів на окремі види житлово-комунальних послуг;

  Порядок надання висновків щодо розрахунків економічно обґрунтованих планованих витрат під час формування оптово-відпускних цін на продовольчі товари, зміни цін на які підлягають декларуванню( z1546-13 ).

  2. Установити, що до утворення територіальних органів Державної інспекції України з контролю за цінами як юридичних осіб публічного права висновки щодо розрахунків економічно обґрунтованих планованих витрат під час формування цін (тарифів) на товари, роботи і послуги, щодо яких запроваджено державне регулювання цін (тарифів), надаються Державною інспекцією України з контролю за цінами.

  3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства економіки України від 07 березня 2007 року № 67( z0222-07 ) "Про затвердження Порядку надання висновків щодо розрахунків економічно обґрунтованих планових витрат на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, послуги з вивезення побутових відходів, а також технічного обслуговування ліфтів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 березня 2007 року за № 222/13489.

  4. Департаменту розвитку реального сектору економіки (Пендзин О. В.) подати в установленому законодавством порядку цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної інспекції України з контролю за цінами Кисельова О. В.

  Виконувач обов’язків Міністра економічного розвитку і торгівлі України

  А. А. Максюта

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 14.08.2013  № 1545/24077

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 вересня 2013 р. за № 1545/24077

  ПОРЯДОК надання висновків щодо розрахунків економічно обґрунтованих планованих витрат під час формування тарифів на окремі види житлово-комунальних послуг

  1. Цей Порядок установлює механізм надання Державною інспекцією України з контролю за цінами або її територіальними органами висновків щодо розрахунків економічно обґрунтованих планованих витрат під час формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів та технічного обслуговування ліфтів (далі — висновки).

  2. Для отримання висновку суб’єкти господарювання всіх форм власності, які провадять або мають намір провадити господарську діяльність у сфері надання послуг з вивезення побутових відходів та технічного обслуговування ліфтів (далі — суб’єкти господарювання), подають до Державної інспекції України з контролю за цінами або її територіальних органів такі документи:

  1) пояснювальну записку щодо обґрунтування планованих витрат разом з економічним аналізом фактичних  витрат з надання послуг;

  2) річний план надання послуг, складений на підставі фактичних та прогнозованих обсягів послуг з урахуванням укладених договорів та інших техніко-економічних факторів;

  3) державні і галузеві нормативи (норми) витрат і втрат ресурсів,

 • стандарти, технологічні регламенти та вимоги щодо надання послуг;
 • 4) калькуляцію розрахунку планованих витрат, які включаються до тарифів на послуги, з розшифруванням за статтями витрат за формою згідно з додатками 1 і 2 до цього Порядку;

  5) копії договорів, укладених з організаціями, підприємствами та суб’єктами господарювання для забезпечення надання поcлуг;

  6) копію установчого документа суб’єкта господарювання та копію наказу про облікову політику суб’єкта господарювання з визначенням бази розподілу понесених витрат.

  3. Документи, зазначені в пункті 2 цього Порядку, засвідчуються підписом керівника суб’єкта господарювання, скріпленим печаткою.

  Достовірність зазначеної в документах інформації забезпечує суб’єкт господарювання.

  4. Документи, що надходять до Державної інспекції України з контролю за цінами або її територіальних органів, реєструються централізовано службою діловодства.

  5. За результатами аналізу документів Державна інспекція України з контролю за цінами або її територіальні органи надають суб’єктові господарювання висновок за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку.

  6. У разі коли документи подано в повному обсязі та з додержанням установлених цим Порядком вимог, Державна інспекція України з контролю за цінами або її територіальні органи проводять аналіз розрахунків планованих витрат, що включаються до тарифів на окремі види житлово-комунальних послуг, під час якого перевіряються:

  правильність розрахунку витрат, урахування при їх визначенні прогнозованих обсягів послуг, додержання стандартів, нормативів (норм) витрат і втрат ресурсів, технологічних регламентів та вимог щодо надання  послуг;

  додержання вимог Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів( 1010-2006-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 року № 1010, та Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій( 869-2011-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869.

  7. Підставою для відмови у видачі висновку є неподання суб’єктом господарювання в повному обсязі документів, зазначених у пункті 2 цього Порядку, оформлення їх з порушенням установлених вимог або необгрунтованість необхідності зміни тарифів.

  У такому разі Державна інспекція України з контролю за цінами або її територіальні органи повідомляють про відмову в наданні висновку з чітким обґрунтуванням причин такої відмови і посиланням на відповідні нормативно-правові акти.

  8. Рішення щодо надання висновку або відмови в наданні висновку приймається Державною інспекцією України з контролю за цінами або її територіальними органами в строк, що не перевищує десять робочих днів з дати реєстрації документів службою діловодства.

  9. Висновок або відмова в наданні висновку підписується Головою Державної інспекції України з контролю за цінами чи його заступниками, керівниками їх територіальних органів чи їх заступниками та скріплюється печаткою.

  10. Рішення Державної інспекції України з контролю за цінами та її територіальних органів щодо надання висновку або відмови в наданні висновку може бути оскаржено в установленому законодавством порядку.

  11. У разі виявлення Державною інспекцією України з контролю за цінами під час проведення в суб’єктів господарювання в установленому порядку планових або позапланових перевірок фактів подання недостовірної інформації для отримання висновку до суб’єктів господарювання застосовуються адміністративно-господарські санкції відповідно до законодавства.

  Директор департаменту розвитку реального сектору економіки

  О. В. Пендзин

  Додаток 1 до Порядку надання висновків щодо розрахунків економічно обґрунтованих планованих витрат під час формування тарифів на окремі види житлово-комунальних послуг

  КАЛЬКУЛЯЦІЯ РОЗРАХУНКУ економічно обґрунтованих планованих витрат, які включаються до тарифів на послуги з вивезення побутових відходів

  Статті витрат

  Фактичні витрати за звітний період (рік)

  Плановані витрати

 • всього (грн)
 • на 1 м куб. (грн)
 • всього (грн)
 • на 1 м куб. (грн)
 • 1. Прямі матеріальні витрати, всього, у тому числі:

 • витрати на паливно-енергетичні ресурси
 • витрати на матеріали
 • витрати на запасні частини
 • витрати на куповані комплектувальні вироби
 • витрати на напівфабрикати та інші матеріальні ресурси
 • 2. Прямі витрати з оплати праці, всього, у тому числі:

 • основна заробітна плата виробничого персоналу
 • додаткова заробітна плата виробничого персоналу
 • інші гарантійні, заохочувальні та компенсаційні виплати виробничому персоналу

  3. Інші прямі витрати, всього, у тому числі:

 • внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування виробничого персоналу
 • амортизація основних виробничих засобів
 • амортизація інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення
 • інші виробничі витрати (розшифрувати)

  4. Загальновиробничі витрати, всього, у тому числі:

  4.1. Витрати, пов’язані з управлінням виробництва, всього, у тому числі:

 • основна заробітна плата
 • додаткова заробітна плата
 • гарантійні та компенсаційні виплати
 • внески на загальнообов’язкове державне страхування
 • оплата службових відряджень
 • витрати з підготовки та перепідготовки кадрів
 • 4.2. Витрати, пов'язані з утриманням основних засобів та інших необоротних активів, всього, у тому числі:

 • експлуатація основних засобів та інших необоротних активів
 • ремонт основних засобів та інших необоротних активів
 • страхування основних засобів та інших необоротних активів
 • оренда основних засобів та інших необоротних активів
 • утримання санітарних зон
 • оплата послуг інших спеціалізованих підприємств
 • освоєння нових потужностей та проведення планових перевірок стану обладнання виконання регламентних робіт

  4.3. Витрати на опалення, освітлення, дезінфекцію, дератизацію виробничих приміщень, інші витрати на експлуатацію виробничих приміщень

  4.4. Обслуговування виробничого процесу та інших допоміжних виробництв

  4.5. Охорона навколишнього середовища

  4.6. Удосконалення технології та виробництва

  4.7. Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів загальновиробничого призначення

  4.8. Податки та збори (обов’язкові платежі)

  4.9. Інші загальновиробничі витрати (розшифрувати)

  5. Адміністативні витрати, всього, у тому числі:

  утримання апарату управління та персоналу (основна та додаткова заробітна плата, гарантійні та компенсаційні виплати, внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, оплата службових відряджень, виплата з підготовки та перепідготовки кадрів)

  амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів адміністративного призначення

 • утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів
 • оплата професійних послуг (юридичних, аудиторських)
 • оплата послуг зв’язку
 • оплата розрахунково-касового обслуговування, послуг банків
 • оплата податків і зборів, крім включених до виробничої собівартості
 • інші витрати (канцелярські витрати, використання МШП, спори в судах, передплата періодичних видань тощо )

  інші адміністративні витрати (розшифрувати)

  6. Витрати зі збуту послуг, всього, у тому числі:

  оплата праці та сплата внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, оплата службових відряджень

 • оплата інформаційних послуг
 • витрати на виготовлення розрахункових документів
 • амортизація основних засобів, пов`язаних зі збутом послуг
 • інші витрати зі збуту (розшифрувати)

  7. Інші витрати з операційної діяльності, всього

  8. Фінансові витрати всього, у тому числі:

 • витрати відсотків зі сплати за кредитами
 • витрати за договором фінансового лізингу (оренди)
 • витрати, пов'язані із запозиченнями для цілей інвестиційної діяльності
 • інші фінансові витрати

  9. Всього повна собівартість (рядок 1 + рядок 2 + рядок 3 + рядок 4 + рядок 5 + рядок 6 + рядок 7 + рядок 8)

  __________ Примітка:

  Калькуляція складається за кожною операцією поводження з побутовими відходами (збирання, зберігання, перевезення) та за кожним видом побутових відходів (тверді, рідкі, великогабаритні, ремонтні, небезпечні)

  _________________________________________ (посада керівника суб’єкта господарювання)

  ________ (підпис)

  _____________________ (ініціали та прізвище)

  М. П.

  Додаток 2 до Порядку надання висновків щодо розрахунків економічно обґрунтованих планованих витрат під час формування тарифів на окремі види житлово-комунальних послуг

  КАЛЬКУЛЯЦІЯ РОЗРАХУНКУ економічно обґрунтованих планованих витрат, які включаються до тарифів на послуги з технічного обслуговування ліфтів

  Статті витрат

  Фактичні витрати за звітний період (рік)

  Плановані витрати

 • всього (грн)
 • на 1 баз. ліфт (грн)
 • всього (грн)
 • на 1 баз. ліфт (грн)
 • 1. Прямі матеріальні витрати, всього, у тому числі:

 • витрати на комплектувальні вироби
 • витрати на запасні частини
 • витрати на інші матеріальні ресурси (розшифрувати)
 • 2. Прямі витрати з оплати праці робітників, безпосередньо пов’язаних з технічним обслуговуванням ліфтів, всього, у тому числі:

 • основна заробітна плата
 • додаткова заробітна плата
 • інші гарантійні, заохочувальні та компенсаційні виплати

  3. Інші прямі витрати, всього, у тому числі:

 • внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування виробничого персоналу
 • амортизація основних виробничих засобів
 • амортизація інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення
 • 4. Загальновиробничі витрати, всього, у тому числі:

  витрати на обслуговування й управління виробництвом — на оплату праці апарату управління дільницями, відрахування на соціальне страхування, оплату службових відряджень, витрати з підготовки та перепідготовки кадрів

  амортизація основних засобів та інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів загальновиробничого призначення

  витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання виробничих приміщень

 • витрати на охорону праці, техніку безпеки
 • витрати, пов'язані з отриманням дозволів, ліцензій, на виконання робіт, у тому числі з підвищеною небезпекою

 • витрати на здійснення технологічного контролю за роботою ліфтів та якістю робіт
 • витрати на послуги зв'язку
 • витрати на пожежну і сторожову охорону цеху, дільниці
 • податки і збори (обов'язкові платежі)
 • інші загальновиробничі витрати (розшифрувати)

  5. Адміністративні витрати, всього, у тому числі:

  витрати на утримання апарату управління (основна заробітна плата, додаткова заробітна плата, заохочувальні та компенсаційні виплати, відрахування на обов'язкові соціальні заходи, витрати на службові відрядження, витрати з підготовки та перепідготовки кадрів

  витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів загальногосподарського використання (операційна оренда, страхування майна, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання та водовідведення, вивезення сміття, охорона)

 • витрати на врегулювання спорів у судових органах
 • витрати на зв'язок
 • амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів загальногосподарського використання

 • витрати на податки і збори (обов'язкові платежі)
 • витрати на оплату розрахунково-касового обслуговування банків
 • 6. Витрати зі збуту послуг, всього, у тому числі:

 • витрати на оплату праці працівників підрозділів підприємства, що забезпечують збут
 • витрати на утримання, ремонт та експлуатацію основних засобів
 • 7. Інші витрати з операційної діяльності (розшифрувати)

  8. Фінансові витрати (розшифрувати)

  9. Всього повна собівартість (рядок 1 + рядок 2 + рядок 3 + рядок 4 + рядок 5 + рядок 6 + рядок 7 + рядок 8)

  ______________________________________ (посада керівника суб’єкта господарювання)

  __________ (підпис)

  ____________________ (ініціали та прізвище)

  М. П.

  Додаток 3 до Порядку надання висновків щодо розрахунків економічно обґрунтованих планованих витрат під час формування тарифів на окремі види житлово-комунальних послуг

  ВИСНОВОК ( z1545-13 BF60.doc ) щодо розрахунку економічно обґрунтованих планованих витрат під час формування тарифів на окремі види житлово-комунальних послуг

  Юридичний портал Справедливість

  Экс-первый заместитель главы Администрации Президента .

  Экс-первый заместитель главы Администрации Президента А.Портнов объявлен в розыск Министерство внутренних дел объявило в розыск бывшего первого заместителя главы Администрации Президента Андрея Портнова. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел в разделе «лица, ...

  В ГПУ допросили экс-министра юстиции А.Лавриновича

  В ГПУ допросили экс-министра юстиции А.Лавриновича В Генеральной прокуратуре провели допрос бывшего министра юстиции Александра Лавриновича в производстве о злоупотреблении служебным положением во время расходования государственных денег в сумме ...

  До уваги водіїв! У центрі Києва на Новий рік буде ...

  До уваги водіїв! У центрі Києва на Новий рік буде перекрито рух транспорту Державтоінспекція інформує, що з метою попередження правопорушень та забезпечення охорони громадського порядку в місцях проведення святкових заходів у період з 18:00 31 грудня 2014 року до 06:30 ...

  Ещё материал по теме: