Гражданский брак и немного права

Гражданский брак и немного права Прежде, чем оформить собственные отношения многие молодые пары предпочитают пожить свободно, не обременяя себя штампами и ...

Гражданский брак и немного права

Гражданский брак и немного права Прежде, чем оформить собственные отношения многие молодые пары предпочитают пожить свободно, не обременяя себя штампами и ...

Обжалование и оспаривание исполнительной ...

Обжалование и оспаривание исполнительной надписи Обжалование и оспаривание исполнительной надписи сотрудников нотариальных служб по национальному законодательсву.

Про затвердження інформаційних карток адміністративних послуг, Міністерство економічного розвитку і торгівлі УкраїниМІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 • 10.06.2013  № 575
 • Про затвердження інформаційних карток адміністративних послуг

  Відповідно до частини першої статті 8 Закону України( 5203-17 ) "Про адміністративні послуги" НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити інформаційні картки адміністративних послуг щодо видачі ліцензії, її копії, дубліката та переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї, що додаються.

  2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту економіки оборони та безпеки Неботова П. Г.

  Міністр

  І. М. Прасолов

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 10.06.2013 № 575

  ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги щодо видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї

  Інформація про суб'єкт надання адміністративної послуги

  Суб'єкт надання адміністративної послуги

  Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

  Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

 • 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, каб. 237
 • Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

  з понеділка по четвер з 9.00 по 18.00, у п'ятницю з 9.00 по 16.45, обідня перерва з 13.00 по 13.45

  Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

 • 253-84-66 dubas@me.gov.ua cherednichenko@me.gov.ua, http://www.me.gov.ua/
 • Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

  Закони України

  Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"( 1775-14 )

  Акти Кабінету Міністрів України

  постанови Кабінету Міністрів України: від 29.11.2000 № 1755 ( 1755-2000-п ) "Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу"; від 04.07.2001 № 756 ( 756-2001-п ) "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності"; від 17.05.2006 № 682 ( 682-2006-п ) "Деякі питання ліцензування певних видів господарської діяльності"

  Умови одержання адміністративної послуги

  Підстава для одержання адміністративної послуги

 • заява суб'єкта господарювання про видачу ліцензії та документи до неї
 • Перелік документів, необхідних для одержання адміністративної послуги, а також вимоги до них

  заява про видачу ліцензії ( 682-2006-п ) за формою згідно з додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.2006 № 682 "Деякі питання ліцензування певних видів господарської діяльності" відомості за підписом заявника — суб'єкта господарювання (за формою, установленою ліцензійними умовами) про: — стан матеріально-технічної бази; — наявність системи якості, нормативно-технічної документації, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності; — наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, необхідного для провадження відповідного виду господарської діяльності засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують: — право власності суб'єкта господарювання оренди об'єкта (приміщення, будівлі, споруди), де провадитиметься відповідний вид господарської діяльності; — придатність об'єкта (приміщення, будівлі, споруди) для провадження відповідного виду господарської діяльності (сертифікат відповідності, акт про прийняття в експлуатацію об'єкта закінченого будівництва та/або документи, що підтверджують проведення обстеження та паспортизації об'єкта в разі його ремонту, реконструкції, перепрофілювання чи технічного переоснащення) засвідчена в установленому порядку копія спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею (у разі використання інформації, яка належить до державної таємниці, під час провадження відповідного виду господарської діяльності) засвідчена в установленому порядку копія відповідного дозволу (висновку) на початок (продовження) виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію об'єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, які використовуються під час провадження відповідного виду господарської діяльності засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують додержання замовником вимог природоохоронного законодавства під час провадження відповідного виду господарської діяльності засвідчена в установленому порядку копія висновку органу державного пожежного нагляду про додержання вимог законодавства у сфері пожежного захисту під час провадження відповідного виду господарської діяльності засвідчена в установленому порядку копія позитивного висновку державної експертизи стосовно техногенної безпеки під час провадження відповідного виду господарської діяльності

  Порядок та спосіб подання документів, необхідних для одержання адміністративної послуги

  документи подаються до Мінекономрозвитку суб'єктом господарювання особисто або через уповноважений ним орган чи особу

  Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

 • платно
 • Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

  постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 № 1755( 1755-2000-п ) "Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу"

  Розмір та порядок унесення плати (адміністративного збору) за видачу ліцензії

  одна мінімальна заробітна плата, виходячи з її розміру, що діє на дату прийняття рішення про видачу ліцензії. Плата вноситься на рахунок територіального органу Казначейства в установах Національного банку або комерційних банків після прийняття рішення Мінекономрозвитку про видачу ліцензії

  Строк надання адміністративної послуги

  рішення про видачу ліцензії або відмову в її видачі приймається не пізніше ніж через десять робочих днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії( 682-2006-п ) та документів, що додаються до неї. Повідомлення щодо прийняття рішення про видачу ліцензії або відмову в її видачі надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення. Строк оформлення ліцензії становить три робочі дні з дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за її видачу

  Перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги

  недостовірність даних у документах, поданих заявником для отримання ліцензії невідповідність заявника згідно з поданими документами ліцензійним умовам, установленим для виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про видачу ліцензії( 682-2006-п )

  Результат надання адміністративної послуги

 • видача ліцензії
 • Можливі способи отримання відповіді (результату)

  ліцензія видається в Мінекономрозвитку особисто керівникові суб'єкта господарювання або іншій уповноваженій ним особі

  Директор департаменту економіки оборони та безпеки

  П. Г. Неботов

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 10.06.2013 № 575

  ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги щодо видачі копії ліцензії на право провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї

  Інформація про суб'єкт надання адміністративної послуги

  Суб'єкт надання адміністративної послуги

  Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

  Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

 • 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, каб. 237
 • Інформація про режим роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

  з понеділка по четвер з 9.00 по 18.00,  у п'ятницю з 9.00 по 16.45, обідня перерва з 13.00 по 13.45

  Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

 • 253-84-66 dubas@me.gov.ua cherednichenko@me.gov.ua, http://www.me.gov.ua/
 • Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

  Закони України

  Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"( 1775-14 )

  Акти Кабінету Міністрів України

  постанови Кабінету Міністрів України: від 04.07.2001 № 756 ( 756-2001-п ) "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності"; від 17.05.2006 № 682 ( 682-2006-п ) "Деякі питання ліцензування певних видів господарської діяльності"

  Умови одержання адміністративної послуги

  Підстава для одержання адміністративної послуги

  наявність у ліцензіата філій або інших відокремлених підрозділів, де планується провадження зазначеного в ліцензії виду господарської діяльності

  Перелік документів, необхідних для одержання адміністративної послуги, а також вимоги до них

  заява про видачу копії ліцензії( 682-2006-п ) подається за формою згідно з додатком 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.2006 № 682 "Деякі питання ліцензування певних видів господарської діяльності" документи, передбачені для видачі ліцензії

  Порядок та спосіб подання документів, необхідних для одержання адміністративної послуги

  документи подаються до Мінекономрозвитку суб'єктом господарювання особисто або через уповноважений ним орган чи особу

  Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

 • платно
 • Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

  Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"( 1775-14 )

  Розмір та порядок унесення плати (адміністративного збору) за видачу копії ліцензії

  один неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Плата вноситься на рахунок територіального органу Казначейства в установах Національного банку або комерційних банків

  Строк надання адміністративної послуги

  рішення про видачу копії ліцензії приймається не пізніше ніж через десять робочих днів з дати надходження заяви про видачу копії ліцензії( 682-2006-п ) та документів, що додаються до неї. Строк оформлення ліцензії становить три робочі дні з дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за її видачу

  Перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги

  недостовірність даних у документах, поданих заявником для отримання копії ліцензії невідповідність заявника згідно з поданими документами ліцензійним умовам, установленим для виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про видачу копії ліцензії( 682-2006-п )

  Результат надання адміністративної послуги

 • видача копії ліцензії
 • Можливі способи отримання відповіді (результату)

  копія ліцензії видається в Мінекономрозвитку керівникові суб'єкта господарювання особисто або іншій уповноваженій ним особі

  Директор департаменту економіки оборони та безпеки

  П. Г. Неботов

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 10.06.2013 № 575

  ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги щодо видачі дубліката ліцензії на право провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї

  Інформація про суб'єкт надання адміністративної послуги

  Суб'єкт надання адміністративної послуги

  Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

  Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

 • 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, каб. 237
 • Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

  з понеділка по четвер з 9.00 по 18.00, у п'ятницю з 9.00 по 16.45, обідня перерва з 13.00 по 13.45

  Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

 • 253-84-66 dubas@me.gov.ua cherednichenko@me.gov.ua, http://www.me.gov.ua/
 • Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

  Закони України

  Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"( 1775-14 )

  Акти Кабінету Міністрів України

  постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.2006 № 682( 682-2006-п ) "Деякі питання ліцензування певних видів господарської діяльності"

  Умови одержання адміністративної послуги

  Підстава для одержання адміністративної послуги

 • втрата ліцензії пошкодження ліцензії
 • Перелік документів, необхідних для одержання адміністративної послуги, а також вимоги до них

  заява про видачу дубліката ліцензії( 682-2006-п ) за формою згідно з додатком 4 до постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.2006 № 682 "Деякі питання ліцензування певних видів господарської діяльності", документ, що засвідчує внесення плати за видачу дубліката ліцензії, бланк ліцензії, не придатний для користування (у разі наявності)

  Порядок та спосіб подання документів, необхідних для одержання адміністративної послуги

  документи подаються до Мінекономрозвитку суб'єктом господарювання особисто або через уповноважений ним орган чи особу

  Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

 • платно
 • Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

  Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"( 1775-14 )

  Розмір та порядок унесення плати (адміністративного збору) за видачу дубліката ліцензії

  п'ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Плата вноситься на рахунок територіального органу Казначейства в установах Національного банку або комерційних банків

  Строк надання адміністративної послуги

  протягом трьох робочих днів з дати надходження заяви про видачу дубліката ліцензії( 682-2006-п ) та документів до неї

  Результат надання адміністративної послуги

 • видача дубліката ліцензії
 • Можливі способи отримання відповіді (результату)

  дублікат ліцензії видається в Мінекономрозвитку керівникові суб'єкта господарювання особисто або іншій уповноваженій ним особі

  Директор департаменту економіки оборони та безпеки

  П. Г. Неботов

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 10.06.2013 № 575

  ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги щодо переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї

  Інформація про суб'єкт надання адміністративної послуги

  Суб'єкт надання адміністративної послуги

  Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

  Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

 • 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, каб. 237
 • Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

  з понеділка по четвер з 9.00 по 18.00, у п'ятницю з 9.00 по 16.45, обідня перерва з 13.00 по 13.45

  Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

 • 253-84-66 dubas@me.gov.ua cherednichenko@me.gov.ua, http://www.me.gov.ua/
 • Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

  Закони України

  Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"( 1775-14 )

  Акти Кабінету Міністрів України

  постанови Кабінету Міністрів України: від 04.07.2001 № 756 ( 756-2001-п ) "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності"; від 17.05.2006 № 682 ( 682-2006-п ) "Деякі питання ліцензування певних видів господарської діяльності"

  Умови одержання адміністративної послуги

  Підстава для одержання адміністративної послуги

  зміна найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією юридичної особи) зміна місцезнаходження юридичної особи зміни, пов'язані з намірами ліцензіата розширити вид господарської діяльності

  Перелік документів, необхідних для одержання адміністративної послуги, а також вимоги до них

  заява про переоформлення ліцензії( 682-2006-п ) за формою згідно з додатком 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.2006 № 682 "Деякі питання ліцензування певних видів господарської діяльності" та документи або їх нотаріально засвідчені копії, які підтверджують зазначені зміни. У разі наміру ліцензіата розширити вид господарської діяльності, ним до заяви про переоформлення ліцензії додаються документи, передбачені для видачі ліцензії

  Порядок та спосіб подання документів, необхідних для одержання адміністративної послуги

  документи подаються до Мінекономрозвитку суб'єктом господарювання особисто або через уповноважений ним орган чи особу протягом десяти робочих днів з моменту настання підстав для переоформлення ліцензії

  Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

 • платно
 • Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

  Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"( 1775-14 )

  Розмір та порядок унесення плати (адміністративного збору) за переоформлення ліцензії

  п'ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на рахунок територіального органу Казначейства в установах Національного банку або комерційних банків

  Строк надання адміністративної послуги

  у разі переоформлення ліцензії у зв'язку із зміною найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією юридичної особи) або зміною місцезнаходження юридичної особи — протягом трьох робочих днів з дати надходження заяви про переоформлення ліцензії та документів, що додаються до неї у разі переоформлення ліцензії у зв'язку з намірами ліцензіата розширити вид господарської діяльності ліцензія переоформляється в строки, передбачені для видачі ліцензії

  Перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги

  подання заяви про переоформлення ліцензії( 682-2006-п ) та документів до неї після закінчення десяти робочих днів з моменту настання підстав для переоформлення ліцензії недостовірність даних у документах, поданих заявником для переоформлення ліцензії невідповідність заявника згідно з поданими документами ліцензійним умовам, установленим для виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про переоформлення ліцензії( 682-2006-п ), у разі переоформлення ліцензії у зв'язку з намірами ліцензіата розширити вид господарської діяльності

  Результат надання адміністративної послуги

  видача переоформленої на новому бланку ліцензії з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення ліцензії( 682-2006-п )

  Можливі способи отримання відповіді (результату)

  переоформлена ліцензія видається в Мінекономрозвитку особисто керівникові суб'єкта господарювання або іншій уповноваженій ним особі

  Директор департаменту економіки оборони та безпеки

  П. Г. Неботов

  Юридичний портал Справедливість

  Экс-первый заместитель главы Администрации Президента .

  Экс-первый заместитель главы Администрации Президента А.Портнов объявлен в розыск Министерство внутренних дел объявило в розыск бывшего первого заместителя главы Администрации Президента Андрея Портнова. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел в разделе «лица, ...

  В ГПУ допросили экс-министра юстиции А.Лавриновича

  В ГПУ допросили экс-министра юстиции А.Лавриновича В Генеральной прокуратуре провели допрос бывшего министра юстиции Александра Лавриновича в производстве о злоупотреблении служебным положением во время расходования государственных денег в сумме ...

  До уваги водіїв! У центрі Києва на Новий рік буде ...

  До уваги водіїв! У центрі Києва на Новий рік буде перекрито рух транспорту Державтоінспекція інформує, що з метою попередження правопорушень та забезпечення охорони громадського порядку в місцях проведення святкових заходів у період з 18:00 31 грудня 2014 року до 06:30 ...

  Ещё материал по теме: