Гражданский брак и немного права

Гражданский брак и немного права Прежде, чем оформить собственные отношения многие молодые пары предпочитают пожить свободно, не обременяя себя штампами и ...

Гражданский брак и немного права

Гражданский брак и немного права Прежде, чем оформить собственные отношения многие молодые пары предпочитают пожить свободно, не обременяя себя штампами и ...

Обжалование и оспаривание исполнительной ...

Обжалование и оспаривание исполнительной надписи Обжалование и оспаривание исполнительной надписи сотрудников нотариальных служб по национальному законодательсву.

Про затвердження Порядку направлення органами доходів і зборів податкових вимог платникам податків, Міністерство доходів і зборів УкраїниМІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 • 10.10.2013  № 576
 • Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 р. за № 1840/24372

  Про затвердження Порядку направлення органами доходів і зборів податкових вимог платникам податків

  Відповідно до статей 59( 2755-17 ) та 60 глави 4 розділу II Податкового кодексу України( 2755-17 ) та пункту 9 Положення про Міністерство доходів і зборів України ( 141/2013 ), затвердженого Указом Президента України від 18 березня 2013 року № 141, НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Порядок направлення органами доходів і зборів податкових вимог платникам податків, що додається.

  2. Департаменту обслуговування платників податків Міністерства доходів і зборів України (Мальцева В. В.) у встановленому порядку забезпечити:

 • подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
 • оприлюднення цього наказу.
 • 3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ігнатова А. П.

  Міністр

  О. В. Клименко

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства доходів і зборів України 10.10.2013  № 576

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 р. за № 1840/24372

  ПОРЯДОК направлення органами доходів і зборів податкових вимог платникам податків

  I. Загальні положення

  1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до статей 59 ( 2755-17 ) та 60 глави 4 розділу II Податкового кодексу України ( 2755-17 ) (далі — Кодекс) і визначає механізм формування, надсилання, вручення та відкликання податкових вимог органами доходів і зборів.

  1.2. Дія цього Порядку поширюється на платників податків, які не сплатили узгодженої суми грошового зобов'язання в установлені законодавством строки.

  1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в значеннях, наведених у Кодексі( 2755-17 ).

  II. Умови формування органами доходів і зборів податкових вимог

  2.1. Податкова вимога формується органами доходів і зборів за місцем обліку платника податків.

  2.2. Податкова вимога формується, якщо:

  платник податків не сплатив суми податкового зобов'язання, зазначеної в поданій ним податковій декларації( z1490-11 ), у встановлені Кодексом( 2755-17 ) строки;

  платник податків не сплатив узгодженої суми грошового зобов'язання, визначеної в податковому повідомленні-рішенні, у встановлені законом строки;

  платник збору не сплатив узгодженої суми збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності у встановлені строки;

  платник єдиного податку першої або другої групи не сплатив суми авансового внеску у встановлені строки.

  2.3. Протягом строків оскарження суми грошових зобов'язань, визначених Кодексом( 2755-17 ), податкова вимога з податку, що оскаржується, не надсилається.

  III. Порядок формування органами доходів і зборів податкової вимоги

  3.1. Податкові вимоги формуються автоматично на підставі даних інформаційної системи органів доходів і зборів.

  3.2. Податкова вимога не надсилається (не вручається), якщо загальна сума податкового боргу платника податків не перевищує двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У разі збільшення загальної суми податкового боргу до розміру, що перевищує двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, орган доходів і зборів надсилає (вручає) податкову вимогу такому платнику податків.

  3.3. Податкова вимога, окрім загальних реквізитів, повинна містити відомості про факт виникнення грошового зобов'язання та права податкової застави, розмір податкового боргу, який забезпечується податковою заставою, обов'язок погасити податковий борг та можливі наслідки його непогашення в установлений строк, попередження про опис активів, які відповідно до законодавства можуть бути предметом податкової застави, можливі дату та час проведення публічних торгів з їх продажу.

  3.4. Сума податкового боргу в податковій вимозі проставляється в гривнях з двома десятковими знаками.

  3.5. Форма податкової вимоги для платника податків — юридичної особи наведена в додатку 1 до цього Порядку, а для платника податків — фізичної особи — у додатку 2 ( z1840-13 ) до цього Порядку.

  3.6. У разі якщо у платника податків, якому надіслано (вручено) податкову вимогу, сума податкового боргу збільшується (зменшується), погашенню підлягає вся сума податкового боргу такого платника податку, що існує на день погашення.

  У разі якщо після направлення (вручення) податкової вимоги сума податкового боргу змінилася, але податковий борг не був погашений в повному обсязі, податкова вимога додатково не надсилається (не вручається).

  IV. Порядок надсилання (вручення) органами доходів і зборів податкових вимог платникам податків

  4.1. Податкова вимога надсилається (вручається) не раніше першого робочого дня після закінчення встановленого Кодексом ( 2755-17 ) граничного строку сплати суми грошового зобов'язання.

  4.2. При формуванні податкових вимог їм автоматично присвоюється порядковий номер за певний рік, який заноситься до відповідного реєстру податкових вимог.

  4.3. Після формування податкової вимоги та внесення даних до відповідного реєстру в той самий день податкова вимога передається структурному підрозділу, до функцій якого належать приймання, реєстрація та обробка вхідної і вихідної кореспонденції, для надсилання (вручення) платнику податків.

  4.4. Реєстри податкових вимог ведуться органами доходів і зборів в електронному вигляді.

  4.5. Структурний підрозділ, до функцій якого належать приймання, реєстрація та обробка вхідної і вихідної кореспонденції, у день отримання податкової вимоги від податкового керуючого надсилає (вручає) податкову вимогу платнику податків, при цьому корінець податкової вимоги залишається в органі доходів і зборів та долучається до справи платника податків.

  4.6. Податкова вимога вважається надісланою (врученою):

  юридичній особі, якщо її передано посадовій особі такої юридичної особи під розписку або надіслано листом з повідомленням про вручення;

  фізичній особі, якщо її вручено особисто такій фізичній особі або її законному представникові чи надіслано листом на адресу за її місцем проживання або останнього відомого її місцезнаходження з повідомленням про вручення.

  4.7. Дата надсилання (вручення) проставляється на корінці податкової вимоги:

  посадовою особою платника податків — юридичної особи (фізичною особою — платником податків) або її законним представником — у разі вручення податкової вимоги під розписку;

  працівником структурного підрозділу, до функцій якого належать приймання, реєстрація та обробка вхідної і вихідної кореспонденції, у разі надіслання листом з повідомленням про вручення. При цьому повідомлення про вручення прикріплюється до корінця податкової вимоги.

  4.8. У разі коли пошта не може вручити платнику податків податкову вимогу у зв'язку з:

 • відсутністю за місцезнаходженням посадових осіб;
 • відмовою посадових осіб прийняти податкову вимогу;
 • незнаходженням фактичного місця розташування (місцезнаходження) платника податків
 • або з інших причин
 • податкова вимога вважається врученою платнику податків у день, зазначений поштовою службою в повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення.

  4.9. Працівник структурного підрозділу, до функцій якого належать приймання, реєстрація та обробка вхідної і вихідної кореспонденції, отримавши повідомлення про вручення (із зазначенням причин невручення за їх наявності), повідомляє про неможливість вручення податкової вимоги податкового керуючого.

  V. Порядок обліку в органах доходів і зборів податкових вимог, отриманих платниками податків

  5.1. Після вручення (отримання інформації про вручення) платнику податків податкової вимоги структурний підрозділ, до функцій якого належать приймання, реєстрація та обробка вхідної і вихідної кореспонденції, передає податковому керуючому корінець такої податкової вимоги з відміткою про вручення платнику податків (у разі направлення податкової вимоги листом з повідомленням про вручення — разом із таким повідомленням про вручення або про невручення поштового відправлення).

  5.2. Податковий керуючий вносить відповідні дані до реєстру податкових вимог, підшиває корінець податкової вимоги і повідомлення про вручення (у разі направлення податкової вимоги листом з повідомленням про вручення — із зазначенням причин невручення за їх наявності) до справи платника податків та, зокрема:

  якщо рішення органу доходів і зборів про нарахування суми грошового зобов’язання або сума податкового боргу скасовується чи змінюється судом, підшиває примірник (копію) рішення суду до справи платника податків поряд з корінцем податкової вимоги, щодо якої відбувався судовий розгляд;

  у разі прийняття органом доходів і зборів рішення про розстрочення (відстрочення) податкового боргу підшиває примірник (копію) такого рішення до справи платника податків поряд з корінцем відповідної податкової вимоги;

  у разі прийняття органом доходів і зборів рішення про визнання податкового боргу безнадійним підшиває примірник (копію) такого рішення до справи платника податків поряд з корінцем відповідної податкової вимоги.

  VI. Порядок відкликання податкових вимог

  6.1. Податкова вимога вважається відкликаною:

  у день, протягом якого відбулося самостійне погашення суми податкового боргу платником податків або органом стягнення у повному обсязі;

 • з дня прийняття органом доходів і зборів рішення про скасування податкової вимоги;
 • з дня надходження до платника податків податкової вимоги, яка містить зменшену органом доходів і зборів або судом суму податкового боргу, визначену в раніше направленій вимозі;

  у день набрання законної сили рішенням суду, яким скасовано суму податкового боргу, визначену у податковій вимозі.

  6.2. Якщо сума податкового боргу збільшується внаслідок його адміністративного оскарження, раніше надіслана (вручена) податкова вимога не відкликається. На суму збільшення податкового боргу окрема податкова вимога не надсилається (не вручається).

  Директор Департаменту обслуговування платників податків

  В. В. Мальцева

  Додаток 1 до Порядку направлення органами доходів і зборів податкових вимог платникам податків (пункт 3.5)

  ПОДАТКОВА ВИМОГА( z1840-13 BF77.doc ) (Форма "Ю")

  Додаток 2 до Порядку направлення органами доходів і зборів податкових вимог платникам податків (пункт 3.5)

  ПОДАТКОВА ВИМОГА( z1840-13 BF78.doc ) (Форма "Ф")

  Юридичний портал Справедливість

  Экс-первый заместитель главы Администрации Президента .

  Экс-первый заместитель главы Администрации Президента А.Портнов объявлен в розыск Министерство внутренних дел объявило в розыск бывшего первого заместителя главы Администрации Президента Андрея Портнова. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел в разделе «лица, ...

  В ГПУ допросили экс-министра юстиции А.Лавриновича

  В ГПУ допросили экс-министра юстиции А.Лавриновича В Генеральной прокуратуре провели допрос бывшего министра юстиции Александра Лавриновича в производстве о злоупотреблении служебным положением во время расходования государственных денег в сумме ...

  До уваги водіїв! У центрі Києва на Новий рік буде ...

  До уваги водіїв! У центрі Києва на Новий рік буде перекрито рух транспорту Державтоінспекція інформує, що з метою попередження правопорушень та забезпечення охорони громадського порядку в місцях проведення святкових заходів у період з 18:00 31 грудня 2014 року до 06:30 ...

  Ещё материал по теме: